Trendy

25 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-65 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

33 787 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 31.10.201328. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

17.3.2011 - 31.10.2013Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 70200
29.11.2006 - 17.3.2011Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200
18.7.2006 - 29.11.2006Praha 1, Panská 890/7, PSČ 11000
29.10.1998 - 18.7.2006Praha 3, Husinecká 5, PSČ 13000
14.3.1997 - 29.10.1998Hradec Králové 2, Čelakovského 639
6.5.1996 - 14.3.1997Hradec Králové 1, Komenského 240, PSČ 50002

25250191

DIČ

Není plátce DPH

17.5.1996 - 19.10.2012

CZ25250191

Datum vzniku

6. května 1996

Datová schránka

4vkgrkg

Historické názvy

8.12.2006 - 17.3.2011

TRIMEX OFFICE PARK, a.s.

6.5.1996 - 8.12.2006

B.E.I. CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 3164

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.9.2013

8 665 000 Kč

Historické jmění

2.6.2011 - 14.9.2013

8 213 000 Kč

6.5.1996 - 2.6.2011

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. června 2014 - 23. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 10. června 2014 - 23. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. prosince 2012 - 14. září 2013 : Základní kapitál obchodní společnosti Office House Průmyslová a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00, identifikační číslo 252 50 191, zapsané v o... bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3164 (dále též jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 8,213.000,-Kč, slovy: osm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých, na novou výši 8,665.000,- Kč, slovy: osm-milionů-šest-set-šedesát-pět-tisíc korun českých.Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 452.000,- Kč, slovy: čtyři-sta-padesát-dva-tisíc korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 452 ks, slovy: čtyři-sta-padesát-dva kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden-tisíc korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost LANDSTROW LTD., se sídlem: Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, IČ: 008478 (dále též jen "LANDSTROW LTD." nebo "předem určený zájemce") bez veřejné nabídky.Místem upisování nových akcií je sídlo advokátní kanceláře Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ: 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 22,590.056,- Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-padesát-šest korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč činí 49.978,- Kč, slovy: čtyřicet-devět-tisíc-devět-set-sedmdesát-osm korun českých. Rozdíl mezi emisním kurzem nové akcie a její jmenovitou hodnotou ve výši 48.978,- Kč, slovy: čtyřicet-osm-tisíc-devět-set-sedmdesát-osm korun českých, tvoří emisní ážio.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určeného zájemce LANDSTROW LTD. vůči Společnosti proti závazku předem určeného zájemce LANDSTROW LTD. na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to:a) pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 4. 6. 1996 (uzavřené mezi Společností a původním věřitelem), která byla na předem určeného zájemce postoupena a kterou tvoří jistina ve výši 15,757.980,11 Kč, slovy: patnáct-milionů-sedm-set-padesát-sedm-tisíc-devět-set-osmdesát korun českých jedenáct haléřů, a úroky ve výši 2,406.559,51 Kč, slovy: dva-miliony-čtyři-sta-šest-tisíc-pět-set-padesát-devět korun českých padesát-jedna haléřů;b) pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 1. 7. 2007 (uzavřené mezi Společností a původním věřitelem), která byla na předem určeného zájemce postoupena a kterou tvoří jistina ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, a úroky ve výši 425.599,43 Kč, slovy: čtyři-sta-dvacet-pět-tisíc-pět-set-devadesát-devět korun českých čtyřicet-tři haléřů.Nominální hodnota výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce vůči Společnosti činí 22,590.139,05 Kč, (slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-sto-třicet-devět korun českých a pět haléřů).Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce, v jejich části činící 22,590.056,- Kč (slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-padesát-šest korun českých). Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští.Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 2011 - 11. prosince 2012 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1,000.000,-Kč, slovy: jeden-milion korun českých, na novou výši 8.213.000,- Kč, slovy: osm-milionů-... dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 7.213 ks, slovy: sedm-tisíc-dvě-sta-třináct kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden-tisíc korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").- V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu.- Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., identifikační číslo 286 01 432, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4209 (dále též jen "Rezidence Veleslavínova 13, a.s." nebo "předem určený zájemce").- Místem upisování nových akcií je sídlo advokátní kanceláře Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští.- Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií.- Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určeného zájemce Rezidence Veleslavínova 13, a.s. vůči společnosti proti závazku předem určeného zájemce Rezidence Veleslavínova 13, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to:a) Pohledávky celkem ve výši 6,413.000,-- Kč, slovy: šest-milionů-čtyři-sta-třináct korun českých, kterou nabyla obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., jako postupník, Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2011 od společnosti TRIMEX GROUP a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, IČ: 26841274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2824 (dále též jen "společnost TRIMEX GROUP"), jako postupitele. Konkrétně se jedná o soubor pohledávek vůči společnosti, jako dlužníkovi ze smluv o půjčkách:- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 10.10.2007 vznikla pohledávka ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyři-sta-tisíc korun českých, která byla zčásti v částce 178.000,-- Kč, slovy: sto-sedmdesát-osm-tisíc korun českých, dne 1.4.2009 uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 6.11.2007 vznikla pohledávka ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět-set-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 19.12.2007 vznikla pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 7.2.2008 vznikla pohledávka ve výši 300.000,- Kč, slovy: tři-sta-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 29.2.2008 vznikla pohledávka ve výši 2,700.000,- Kč, slovy: dva-miliony-sedm-set-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 26.6.2008 vznikla pohledávka ve výši 1,550.000,- Kč, slovy: jeden-milion-pět-set-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 24.7.2008 vznikla pohledávka ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 2.12.2008 vznikla pohledávka ve výši 750.000,- Kč, slovy: sedm-set-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 25.9.2009 vznikla pohledávka ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.- Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 31.5.2010 vznikla pohledávka ve výši 121.000,- Kč, slovy: sto-dvacet-jedna-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena.b) Pohledávky ve výši 800.000,- Kč, slovy: osm-set-tisíc korun českých, kterou nabyla obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., jako postupník, Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2011 od Mgr. Davida Fiedlera, advokáta, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 44371438, jako postupitele, přičemž se jedná o pohledávku, která vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a Mgr. Davidem Fiedlerem dne 27.2.2009 ve výši 800.000,- Kč, slovy: osm-set-tisíc korun českých.- Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek, celkem ve výši 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští.- Dohoda o započtení specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem společnosti dopisem nebo osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Rezidence Veleslavínova 13, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
  • 1. března 1999 - 11. prosince 2012 : Obchodní společnost B.E.I. CZ, a.s., sídlem Praha 3, Husinecká5, IČ: 25 25 01 91 se zapisuje do obchodního rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Praze v odd. C, vložka 5813.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů