Trendy

25 385 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

249 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

16 882 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.12.2015 Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

Historické adresy

15.5.2014 - 30.12.2015 Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
10.6.1996 - 15.5.2014 Hradec Králové, Dvorská 217, PSČ 50311
1.6.1996 - 10.6.1996 Hradec Králové, Škroupova 441, PSČ 50002

25251457

DIČ

od 1.7.1996

CZ25251457

Datová schránka

xzreyff

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1451

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2011

13 000 000 Kč

Historické jmění

14.5.1998 - 31.12.2011

26 000 000 Kč

1.6.1996 - 14.5.1998

10 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 31.3.2015

162365301 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 21.1.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dvorská 217/11, 503 11, Hradec Králové - Svobodné Dvory

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. ledna 2017 : Dle projektu fúze sloučením ze dne 15.8.2016 na společnost LIGMET SD a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti OGIW Dle projektu fúze sloučením ze dne 15.8.2016 na společnost LIGMET SD a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti OGIW... group s.r.o., IČ 041 48 061, se sídlem Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 35298. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. května 2014 - 30. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 15. května 2014 - 30. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 11. listopadu 2011 - 31. prosince 2011 : Valná hromada společnosti, konaná dne 4.listopadu 2011 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvodem snížení základního kapitálu je:1.1 Úhrada ztráty z minu... lých let2 Rozsah snížení2.1 Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 26,000.000,-- Kč (dvacet šest milionů korun českých) o částku 13,000.000,-- Kč (třináct milionů korun českých) na částku 13,000.000,-- Kč (třináct milionů korun českých).3 Způsob snížení3.1 Snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty z minulých let bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.3.2 Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen "veřejný návrh smlouvy") vypracuje představenstvo společnosti a uveřejní jej způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3.3 Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat zejména:3.3.1 firmu a sídlo navrhovatele3.3.2 podstatné náležitosti smlouvy včetně údaje, že jde o bezplatné vzetí akcií z oběhu3.3.3 dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy3.3.4 důvody, proč je veřejný návrh smlouvy činěn3.3.5 další podmínky uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu, včetně způsobu jeho přijetí, okamžiku uzavření smlouvy a možnosti odstoupení od takto uzavřené smlouvy4 Předložení listinných akcií4.1 Akcionář, který přijme veřejný návrh smlouvy je povinen předložit listinné akcie společnosti, jichž se přijetí veřejného návrhu smlouvy týká, do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.2 Předložené akcie společnost zničí zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 14. května 1998 : Představenstvo společnosti vyzve písemně zájemce k provedeníúpisu bezodkladně po zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku.
 • 8. ledna 1998 - 14. května 1998 : Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Akcie budouupsány dosavadním jediným akcionářem LIGMET HK, spol. s .r.o.,Hradec Králové, Dvorská 217, IČO 60915161. Na základní jm... ěníspolečnosti budou vloženy movité věci, oceněné posudkem znalceJindřicha Dufka č. 376/1996 ze dne 6. 10. 1996 v částce15,912.321,- Kč (slovy patnáctmiliónůdevětsetdvanácttisíc-třistadvacetjednakorunačeská) a posudkem znalce Ing. JaromíraDaňka č. 131/96 ze dne 4. 10. 1996 v částce 15,966.585,- Kč(slovy patnáctmiliónůdevětsetšedesátšesttisícpětsetosmdesát-pětkorunčeských).Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelův sídle společnosti LIGMET SD a.s., Hradec Králové, Dvorská 217v průběhu 15 dnů po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v emisním kursu jedné akcie shodném s jejíjmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 14. května 1998 : Usnesení ze dne 30. 6. 1997, kterým bylo rozhodnuto o zvýšenízákladního jmění upsáním nových akcií takto:Základní jmění společnosti ve výši 10,100.000,- Kč(slovy desetmiliónůjednos... totisíckorun českých) se zvyšujeo částku 15,900.000,- Kč (slovy patnáctmiliónůdevětsettisíc-korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného základního jmění. Bude upisováno 159 kusůkmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 100.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 14. května 1998 : Nepeněžitý vklad bude splacen předáním movitých věcíupisovatelem společnosti, které proběhne v den úpisu akciív sídle společnosti. Na nepeněžitý vklad v hodnotě dané oceněnímznalců... bude upisovateli po splacení vydáno písemné potvrzenío splacení, které společnost bez zbytečného odkladu vyměníza akcie v celkové emisní a jmenovité hodnotě 15,900.000,- Kč(slovy patnáctmiliónůdevětsettisíckorun českých) po zápisu výšezákladního jmění rejstříkovým soudem do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 14. května 1998 : Akcie budou vydány v počtu 159 kusů. Půjde o kmenové akcieznějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč(slovy jednostotisíckorunčeských), které budou vydányv lis... tinné podobě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů