Trendy

48 165 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-9 365 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

9 966 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

22.7.2003 - 21.3.2014 Hradec Králové, Říční 433, PSČ 50002
1.2.2002 - 22.7.2003 Hradec Králové, Okružní 1144, PSČ 50003
18.6.1996 - 1.2.2002 Hradec Králové, Okružní 1144

25252747

DIČ

Není plátce DPH

15.7.1996 - 10.6.2013

CZ25252747

Datum vzniku

18. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. března 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. března 2014

Historické názvy

9.1.2013 - 21.3.2014

TECHNICKÁ KERAMIKA a.s. v likvidaci

18.6.1996 - 9.1.2013

TECHNICKÁ KERAMIKA a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1461

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.10.2006 - 21.3.2014

33 160 000 Kč

25.8.2006 - 10.10.2006

27 600 000 Kč

1.2.2002 - 25.8.2006

16 620 000 Kč

18.6.1996 - 1.2.2002

16 620 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Historické provozovny

3.11.2003 - 21.3.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Říční 433/6, 500 02, Hradec Králové

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. března 2014 - 21. března 2014 : Obchodní společnost TECHNICKÁ KERAMIKA a.s. v likvidaci se po skončení likvidace vymazává z obchodního rejstříku.
  • 9. ledna 2013 - 21. března 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady se společnost TECHNICKÁ KERAMIKA a.s., s účinností ke dni 1.1.2013 zrušuje s likvidací.
  • 1. listopadu 2012 - 21. března 2014 : Dne 6. září 2012 byla mezi společností TECHNICKÁ KERAMIKA a.s., se sídlem na adrese Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02, IČ: 252 52 747, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kr... ajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1461, jakožto prodávajícím, a společností Lapp Insulators Alumina s.r.o. (dříve LIPUL Finance s.r.o.), se sídlem na adrese Hradec Králové, Říční 433/6, PSČ 500 02 (dříve: Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00), IČ: 242 44 091, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31344, jakožto kupujícím, uzavřena Smlouva o prodeji podniku. zobrazit více skrýt více
  • 21. května 2012 - 21. března 2014 : Valná hromada přijala dne 27. dubna 2012 toto usnesení:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 16.540.000,-- Kč, slovy: šestnáct milionů pět set čtyřicet ... tisíc korun českých.Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovené lhůtě nezcizí vlastní akcie (§ 161b odst. 4 obch. zák. ve spojení s ustanovením § 161a obch. zák.).Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti TECHNICKÁ KERAMIKA a.s. se sídlem Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02, identifikační číslo 252 52 747, a to tak, že bude zničeno 1.654 ks akcií, každá o nominální hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: desest tisíc korun českých, poř. č. 1.663 až 3.316. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2006 - 10. října 2006 : Valná hromada přijala dne 31.6.2006 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.560.000,-- ... Kč (pět milionů pět set šedesát tisíc korun českých), a to peněžitými vklady.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií: 556 (slovy: pět set padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na majitelePodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního práva.Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady (§ 204a obch. zák.) se vylučuje.Nové akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 5.560.000,-- Kč (pět milionů pět set šedesát tisíc korun českých), to v počtu všech 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů budou k upsání nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Stalcop Illg GmbH se sídlem Gemmingen.4. Místo kde lze upsat akcieV sídle společnosti TECHNICKÁ KERAMIKA a.s., Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02.5. Lhůta, ve které lze akcie upsatUpisovatel uvedený pod bodem 3. tohoto usnesení upisuje akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě tří měsíců od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.6. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.7. Splacení upsaných akciíPeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek.II.Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada společnosti schvaluje aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 5.560.000,-- Kč (pět milionů pět set šedesát tisíc korun českých), započetl si upisovatel uvedený pod bodem 3. tohoto usnesení, tedy společnost Stalcop Illg GmbH se sídlem Gemmingen svoje pohledávky za společností TECHNICKÁ KERAMIKA a.s. se sídlem Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02, identifikační číslo 252 52 747, a to co do částky 5.560.000,-- Kč (pět milionů pět set šedesát tisíc korun českých), z titulu- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 7. října 2005 (ext. číslo RO 1496-05, int. číslo 653/05), znějící na částku 377,19 EUR (tři sta sedmdesát sedm EUR 19 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 10.748,03 Kč (deset tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých 03 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 7. října 2005 (ext. číslo RO 1497-05, int. číslo 654/05), znějící na částku 1.589.76 EUR (tisíc pět set osmdesát devět EUR 76 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku v Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 45.300,21 Kč (čtyřicet pět tisíc tři sta korun českých 21 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 7. října 2005 (ext. číslo RO 1498-05, int. číslo 655/05), znějící na částku 137,61 EUR (sto třicet sedm EUR 61 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 3.921,20 Kč (tři tisíce devět set dvacet jedna korun českých 20 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 12. října 2005 (ext. číslo RO 1513-05, int. číslo 656/05), znějící na částku 1.663,20 EUR (tisíc šest set šedesát tři EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku v Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 47.392,88 Kč (čtyřicet sedm tisíc tři sta devadesát dva korun českých 88 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1543-05, int. číslo 671/05), znějící na částku 929,28 EUR (devět set dvacet devět EUR 28 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 26.479,83 Kč (dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých 83 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1544-05, int. číslo 672/05), znějící na částku 5.634,-- EUR (pět tisíc šest set třicet čtyři EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 160.540,83 Kč (sto šedesát tisíc pět set čtyřicet korun českých 83 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1545-05, int. číslo 673/05), znějící na částku 3.377,-- EUR (tři tisíce tři sta sedmdesát sedm EUR, tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 96.227,62 Kč (devadesát šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých 62 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1546-05, int. číslo 674/05), znějící na částku 1.908,54 EUR (tisíc devět set osm EUR 54 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 54.383,85 Kč (padesát čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých 85 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1547-05, int. číslo 675/05), znějící na částku 81,-- EUR (osmdesát jedna EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 2.308,10 Kč (dva tisíce tři sta osm korun českých 10 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1550-05, int. číslo 676/05), znějící na částku 715,77 EUR (sedm set patnáct EUR 77 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 20.395,87 Kč (dvacet tisíc tři sta devadesát pět korun českých 87 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. října 2005 (ext. číslo RO 1551-05, int. číslo 677/05), znějící na částku 335,61 EUR (tři sta třicet pět EUR 61 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 9.563,21 Kč (devět tisíc pět set šedesát tři korun českých 21 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 26. října 2005 (ext. číslo RO 1569-05, int. číslo 716/05), znějící na částku 769,23 EUR (sedm set šedesát devět EUR 23 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 21.919,21 Kč (dvacet jedna tisíc devět set devatenáct korun českých 21 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 26. října 2005 (ext. číslo RO 1570-05, int. číslo 717/05), znějící na částku 2.566,08 EUR (dva tisíce pět set šedesát šest EUR 08 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 73.120,45 Kč (sedmdesát tři tisíc sto dvacet korun českých 45 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 26. října 2005 (ext. číslo RO 1571-05, int. číslo 718/05), znějící na částku 1.328,83 EUR (tisíc tři sta dvacet osm EUR 83 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 37.865,01 Kč (třicet sedm tisíc osm set šedesát pět korun českých 01 haléřů- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 26. října 2005 (ext. číslo RO 1572-05, int. číslo 719/05), znějící na částku 2.003,20 EUR (dva tisíce tři EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 57.081,18 Kč (padesát sedm tisíc osmdesát jedna korun českých 18 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 26. října 2005 (ext. číslo RO 1573-05, int. číslo 720/05), znějící na částku 2.711,70 EUR (dva tisíce sedm set jedenáct EUR 70 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 77.269,89 Kč (sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát devět korun českých 89 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 2. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1609-05, int. číslo 737/05), znějící na částku 392,04 EUR (tři sta devadesát dva EUR 04 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 11.171,18 Kč (jedenáct tisíc sto sedmdesát jedna korun českých 18 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 2. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1610-05, int. číslo 736/05), znějící na částku 1.234,20 EUR (tisíc dvě stě třicet čtyři EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 35.168,53 Kč (třicet pět tisíc sto šedesát osm korun českých 53 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 2. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1611-05, int. číslo 738/05), znějící na částku 1.946,49 EUR (tisíc devět set čtyřicet šest EUR 49 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 55.465,23 Kč (padesát pět tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých 23 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 4. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1619-05, int. číslo 739/05), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 4. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1620-05, int. číslo 740/05), znějící na částku 220 ,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 8. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1635-05, int. číslo 760/05), znějící na částku 220 ,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1643-05, int. číslo 758/05), znějící na částku 3.702,60 EUR (tři tisíce sedm set dva EUR 60 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 105.505,59 Kč (sto pět tisíc pět set pět korun českých 59 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1644-05, int. číslo 757/05), znějící na částku 874,51 EUR (osm set sedmdesát čtyři EUR 51 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 24.919,16 Kč (dvacet čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých 16 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1645-05, int. číslo 756/05), znějící na částku 2.821,-- EUR (dva tisíce osm set dvacet jedna EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 80.384,40 Kč (osmdesát tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých 40 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1646-05, int. číslo 755/05), znějící na částku 713,31 EUR (sedm set třináct EUR 31 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 20.325,77 Kč (dvacet tisíc tři sta dvacet pět korun českých 77 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1647-05, int. číslo 754/05), znějící na částku 1.667,50 EUR (tisíc šest set šedesát sedm EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 47.515,41 Kč (čtyřicet sedm tisíc pět set patnáct korun českých 41 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 14. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1681-05, int. číslo 782/05), znějící na částku 220 ,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1683-05, int. číslo 784/05), znějící na částku 632,50 EUR (šest set třicet dva EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 18.023,09 Kč (osmnáct tisíc dvacet tři korun českých 09 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1684-05, int. číslo 785/05), znějící na částku 2.300,-- EUR (dva tisíce tři sta EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 65.538,50 Kč (šedesát pět tisíc pět set třicet osm korun českých 50 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1692-05, int. číslo 786/05), znějící na částku 1.185,80 EUR (tisíc sto osmdesát pět EUR 80 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 33.789,37 Kč (třicet tři tisíc sedm set osmdesát devět korun českých 37 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1693-05, int. číslo 787/05), znějící na částku 1.597,20 EUR (tisíc pět set devadesát sedm EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 45.512,21 Kč (čtyřicet pět tisíc pět set dvanáct korun českých 21 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1694-05, int. číslo 788/05), znějící na částku 3.717,12 EUR (tři tisíce sedm set sedmnáct EUR 12 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 105.919,33 Kč (sto pět tisíc devět set devatenáct korun českých 33 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1695-05, int. číslo 783/05), znějící na částku 4.605,-- EUR (čtyři tisíce šest set pět EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 131.219,48 Kč (sto třicet jedna tisíc dvě stě devatenáct korun českých 48 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 18. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1714-05, int. číslo 806/05), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 22. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1721-05, int. číslo 761/05), znějící na částku 61,20 EUR (šedesát jedna EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 1.743,89 Kč (tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých 89 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1729-05, int. číslo 807/05), znějící na částku 1.306,80 EUR (tisíc tři sta šest EUR 80 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 37.237,27 Kč (třicet sedm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých 27 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1730-05, int. číslo 808/05), znějící na částku 3.339,60 EUR (tři tisíce tři sta třicet devět EUR 60 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 95.161,90 Kč (devadesát pět tisíc sto šedesát jedna korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1731-05, int. číslo 809/05), znějící na částku 1.606,88 EUR (tisíc šest set šest EUR 88 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 45.788,05 Kč (čtyřicet pět tisíc sedm set osmdesát osm korun českých 05 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1732-05, int. číslo 810/05), znějící na částku 251,68 EUR (dvě stě padesát jedna EUR 68 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 7.171,62 Kč (sedm tisíc sto sedmdesát jedna korun českých 62 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1733-05, int. číslo 811/05), znějící na částku 2.065,80 EUR (dva tisíce šedesát pět EUR 80 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 58.864,97 Kč (padesát osm tisíc osm set šedesát čtyři korun českých 97 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1734-05, int. číslo 812/05), znějící na částku 1.001,60 EUR (tisíc jedno EUR 60 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 28.540,59 Kč (dvacet osm tisíc pět set čtyřicet korun českých 59 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1735-05, int. číslo 813/05), znějící na částku 1.535,-- EUR (tisíc pět set třicet pět EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 43.739,83 Kč (čtyřicet tři tisíc sedm set třicet devět korun českých 83 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1736-05, int. číslo 814/05), znějící na částku 2.302,50 EUR (dva tisíce tři sta dva EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 65.609,74 Kč (šedesát pět tisíc šest set devět korun českých 74 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1737-05, int. číslo 815/05), znějící na částku 439,20 EUR (čtyři sta třicet devět EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 12.515,-- Kč (dvanáct tisíc pět set patnáct korun českých)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1738-05, int. číslo 816/05), znějící na částku 561,20 EUR (pět set šedesát jedna EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 15.991,39 Kč (patnáct tisíc devět set devadesát jedna korun českých 39 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 25. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1753-05, int. číslo 824/05), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1761-05, int. číslo 825/05), znějící na částku 3.252,48 EUR (tři tisíce dvě stě padesát dva EUR 48 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 92.679,42 Kč (devadesát dva tisíc šest set sedmdesát devět korun českých 42 halérů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1762-05, int. číslo 826/05), znějící na částku 5.008,-- EUR (pět tisíc osm EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 142.702,96 Kč (sto čtyřicet dva tisíc sedm set dva korun českých 96 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1763-05, int. číslo 827/05), znějící na částku 767,50 EUR (sedm set šedesát sedm EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 21.869,91 Kč (dvacet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých 91 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1764-05, int. číslo 828/05), znějící na částku 1.280,-- EUR (tisíc dvě stě osmdesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 36.473,60 Kč (třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých 60 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1765-05, int. číslo 829/05), znějící na částku 960,-- EUR (devět set šedesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 27.355,20 Kč (dvacet sedm tisíc tři sta padesát pět korun českých 20 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1766-05, int. číslo 830/05), znějící na částku 1.035,-- EUR (tisíc třicet pět EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 29.492,33 Kč (dvacet devět tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých 33 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1767-05, int. číslo 831/05), znějící na částku 403,92 EUR (čtyři sta tři EUR 92 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 11.509,70 Kč (jedenáct tisíc pět set devět korun českých 70 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. listopadu 2005 (ext. číslo RO 1768-05, int. číslo 832/05), znějící na částku 1.960,20 EUR (tisíc devět set šedesát EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 55.855,90 Kč (padesát pět tisíc osm set padesát pět korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1816-05, int. číslo 878/05), znějící na částku 2.587,50 EUR (dva tisíce pět set osmdesát sedm EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 73.730,81 Kč (sedmdesát tři tisíc sedm set třicet korun českých 81 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1817-05, int. číslo 877/05), znějící na částku 1.224,-- EUR (tisíc dvě stě dvacet čtyři EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 34.877,88 Kč (třicet čtyři tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých 88 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1818-05, int. číslo 876/05), znějící na částku 1.530,-- EUR (tisíc pět set třicet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 43.597,35 Kč (čtyřicet tři tisíc pět set devadesát sedm korun českých 35 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1819-05, int. číslo 875/05), znějící na částku 1.237,50 EUR (tisíc dvě stě třicet sedm EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 35.262,56 Kč (třicet pět tisíc dvě stě šedesát dva korun českých 56 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1820-05, int. číslo 874/05), znějící na částku 648,45 EUR (šest set čtyřicet osm EUR 45 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 18.477,58 Kč (osmnáct tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých 58 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1821-05, int. číslo 873/05), znějící na částku 495,69 EUR (čtyři sta devadesát pět EUR 69 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 14.124,69 Kč (čtrnáct tisíc sto dvacet čtyři korun českých 69 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1822-05, int. číslo 872/05), znějící na částku 1.209,-- EUR (tisíc dvě stě devět EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 34.450,46 Kč (třicet čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých 46 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1823-05, int. číslo 871/05), znějící na částku 3.634,88 EUR (tři tisíce šest set třicet čtyři EUR 88 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 103.575,91 Kč (sto tři tisíc pět set sedmdesát pět korun českých 91 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1824-05, int. číslo 870/05), znějící na částku 1.502,40 EUR (tisíc pět set dva EUR 40 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 42.810,89 Kč (čtyřicet dva tisíc osm set deset korun českých 89 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. prosince 2005 (ext. číslo RO 1825-05, int. číslo 869/05), znějící na částku 1.490,72 EUR (tisíc čtyři sta devadesát EUR 72 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 42.478,07 Kč (čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých 07 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 8. prosince 2005 (ext. číslo RO 1847-05, int. číslo 889/05), znějící na částku 440,-- EUR (čtyři sta čtyřicet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 12.537,80 Kč (dvanáct tisíc pět set třicet sedm korun českých 80 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1863-05, int. číslo 891/05), znějící na částku 1.388,88 EUR (tisíc tři sta osmdesát osm EUR 88 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 39.576,14 Kč (třicet devět tisíc pět set sedmdesát šest korun českých 14 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1864-05, int. číslo 892/05), znějící na částku 931,50 EUR (devět set třicet jedna EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 26.543,09 Kč (dvacet šest tisíc pět set čtyřicet tři korun českých 09 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1865-05, int. číslo 893/05), znějící na částku 164,15 EUR (sto šedesát čtyři EUR 15 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 4.677,45 Kč (čtyři tisíce šest set sedmdesát sedm korun českých 45 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1866-05, int. číslo 897/05), znějící na částku 192,90 EUR (sto devadesát dva EUR 90 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 5.496,69 Kč (pět tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých 69 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1867-05, int. číslo 896/05), znějící na částku 3.286,80 EUR (tři tisíce dvě stě osmdesát šest EUR 80 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 93.657,37 Kč (devadesát tři tisíc šest set padesát sedm korun českých 37 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1868-05, int. číslo 895/05), znějící na částku 445,50 EUR (čtyři sta čtyřicet pět EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 12.694,52 Kč (dvanáct tisíc šest set devadesát čtyři korun českých 52 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1869-05, int. číslo 890/05), znějící na částku 1.683,94 EUR (tisíc šest set osmdesát tři EUR 94 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 47.983,87 Kč (čtyřicet sedm tisíc devět set osmdesát tři korun českých 87 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1870-05, int. číslo 894/05), znějící na částku 1.453,50 EUR (tisíc čtyři sta padesát tři EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 41.417,48 Kč (čtyřicet jedna tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých 48 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. prosince 2005 (ext. číslo RO 1896-05, int. číslo 913/05), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 20. prosince 2005 (ext. číslo RO 1904-05, int. číslo 915/05), znějící na částku 4.600,-- EUR (čtyři tisíce šest set EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 131.077,-- Kč (sto třicet jedna tisíc sedmdesát sedm korun českých)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 20. prosince 2005 (ext. číslo RO 1905-05, int. číslo 917/05), znějící na částku 6.272,64 EUR (šest tisíc dvě stě sedmdesát dva EUR 64 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 178.738,88 Kč (sto sedmdesát osm tisíc sedm set třicet osm korun českých 88 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. prosince 2005 (ext. číslo RO 1954-05, int. číslo 955/05), znějící na částku 2.542,67 EUR (dva tisíce pět set čtyřicet dva EUR 67 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 72.453,38 Kč (sedmdesát dva tisíc čtyři sta padesát tři korun českých 38 haléřů), a to část této pohledávky - co do částky 1.793,12 EUR (tisíc sedm set devadesát tři EUR 12 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - část této pohledávky co do částky 51.094,95 Kč (padesát jedna tisíc devadesát čtyři korun českých 95 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. ledna 2006 (ext. číslo R600035-06, int. číslo 18060006), znějící na částku 752,31 EUR (sedm set padesát dva EUR 31 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 21.437,07 Kč (dvacet jedna tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých 07 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 17. ledna 2006 (ext. číslo R600041-06, int. číslo 18060009), znějící na částku 194,06 EUR (sto devadesát čtyři EUR 06 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 5.529,74 Kč (pět tisíc pět set dvacet devět korun českých 74 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 17. ledna 2006 (ext. číslo R600042-06, int. číslo 18060032), znějící na částku 1.721,50 EUR (tisíc sedm set dvacet jedna EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 49.054,14 Kč (čtyřicet devět tisíc padesát čtyři korun českých 14 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. ledna 2006 (ext. číslo R600066-06, int. číslo 18060010), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 20. ledna 2006 (ext. číslo R600072-06, int. číslo 18060011), znějící na částku 134,46 EUR (sto třicet čtyři EUR 46 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 3.831,44 Kč (tři tisíce osm set třicet jedna korun českých 44 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 24. ledna 2006 (ext. číslo R600077-06, int. číslo 18060013), znějící na částku 149,40 EUR (sto čtyřicet devět EUR 40 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 4.257,15 Kč (čtyři tisíce dvě stě padesát sedm korun českých 15 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 24. ledna 2006 (ext. číslo R600078-06, int. číslo 18060014), znějící na částku 696,96 EUR (šest set devadesát šest EUR 96 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 19.859,88 Kč (devatenáct tisíc osm set padesát devět korun českých 88 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 27. ledna 2006 (ext. číslo R600104-06, int. číslo 18060017), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. února 2006 (ext. číslo R600150-06, int. číslo 18060022), znějící na částku 220,-- (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 10. února 2006 (ext. číslo R600179-06, int. číslo 18060030), znějící na částku 383,01 EUR (tři sta osmdesát tři EUR 01 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 10.913,87 Kč (deset tisíc devět set třináct korun českých 87 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 14. února 2006 (ext. číslo R600182-06, int. číslo 18060031), znějící na částku 5.927,52 EUR (pět tisíc devět set dvacet sedm EUR 52 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 168.904,68 Kč (sto šedesát osm tisíc devět set čtyři korun českých 68 haléřů) - neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. února 2006 (ext. číslo R600204-06, int. číslo 18060028), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 23. února 2006 (ext. číslo R600232-06, int. číslo 18060029), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 2. března 2006 (ext. číslo R600264-06, int. číslo 18060034), znějící na částku 2.570,50 EUR (dva tisíce pět set sedmdesát EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 73.232,15 Kč (sedmdesát tři tisíc dvě stě třicet dva korun českých 15 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 2. března 2006 (ext. číslo R600265-06, int. číslo 18060033), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 7. března 2006 (ext. číslo R600279-06, int. číslo 18060038), znějící na částku 1.515,48 EUR (tisíc pět set patnáct EUR 48 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 43.183,60 Kč (čtyřicet tři tisíc sto osmdesát tři korun českých 60 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 7. března 2006 (ext. číslo R600280-06, int. číslo 18060037), znějící na částku 1.590,-- EUR (tisíc pět set devadesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 45.307,05 Kč (čtyřicet pět tisíc tři sta sedm korun českých 05 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 8. března 2006 (ext. číslo R600281-06, int. číslo 18060036), znějící na částku 1.489,50 EUR (tisíc čtyři sta osmdesát devět EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 42.443,30 Kč (čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých 30 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 8. března 2006 (ext. číslo R600282-06, int. číslo 18060035), znějící na částku 2.416,30 EUR (dva tisíce čtyři sta šestnáct EUR 30 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 68.852,47 Kč (šedesát osm tisíc osm set padesát dva korun českých 47 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 9. března 2006 (ext. číslo R600321-06, int. číslo 18060039), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. března 2006 (ext. číslo R600343-06, int. číslo 18060044), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. dubna 2006 (ext. číslo R600492-06, int. číslo 18060051), znějící na částku 336,15 EUR (tři sta třicet šest EUR 15 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 9.578,59 Kč (devět tisíc pět set sedmdesát osm korun českých 59 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 24. dubna 2006 (ext. číslo R600514-06, int. číslo 18060050), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600573-06, int. číslo 18060057), znějící na částku 685,93 EUR (šest set osmdesát pět EUR 93 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 19.545,58 Kč (devatenáct tisíc pět set čtyřicet pět korun českých 58 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600574-06, int. číslo 18060058), znějící na částku 840,64 EUR (osm set čtyřicet EUR 64 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 23.954,04 Kč (dvacet tři tisíc devět set padesát čtyři korun českých 04 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600575-06, int. číslo 18060059), znějící na částku 2.755,46 EUR (dva tisíce sedm set padesát pět EUR 46 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 78.516,83 Kč (sedmdesát osm tisíc pět set šestnáct korun českých 83 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600576-06, int. číslo 18060060), znějící na částku 665,-- EUR (šest set šedesát pět EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 18.949,18 Kč (osmnáct tisíc devět set čtyřicet devět korun českých 18 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600577-06, int. číslo 18060061), znějící na částku 1.866,60 EUR (tisíc osm set šedesát šest EUR 60 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 53.188,77 Kč (padesát tři tisíc sto osmdesát osm korun českých 77 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 3. května 2006 (ext. číslo R600578-06, int. číslo 18060062), znějící na částku 2.569,99 EUR (dva tisíce pět set šedesát devět EUR 99 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 73.231,87 Kč (sedmdesát tři tisíc dvě stě třicet jedna korun českých 87 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 5. května 2006 (ext. číslo R600591-06, int. číslo 18060063), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 10. května 2006 (ext. číslo R600617-06, int. číslo 18060067), znějící na částku 1.843,38 EUR (tisíc osm set čtyřicet tři EUR 38 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 52.527,11 Kč (padesát dva tisíc pět set dvacet sedm korun českých 11 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 10. května 2006 (ext. číslo R600618-06, int. číslo 18060066), znějící na částku 1.911,-- EUR (tisíc devět set jedenáct EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 54.453,95 Kč (padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát tři korun českých 95 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 10. května 2006 (ext. číslo R600619-06, int. číslo 18060065), znějící na částku 327,60 EUR (tři sta dvacet sedm EUR 60 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 9.334,96 Kč (devět tisíc tři sta třicet čtyři korun českých 96 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 10. května 2006 (ext. číslo R600620-06, int. číslo 18060064), znějící na částku 5.442,72 EUR (pět tisíc čtyři sta čtyřicet dva EUR 72 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 155.090,31 Kč (sto padesát pět tisíc devadesát korun českých 31 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 11. května 2006 (ext. číslo R600630-06, int. číslo 18060100), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. května 2006 (ext. číslo R600648-06, int. číslo 18060105), znějící na částku 2.231,46 EUR (dva tisíce dvě stě třicet jedna EUR 46 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 63.585,45 Kč (šedesát tři tisíc pět set osmdesát pět korun českých 45 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. května 2006 (ext. číslo R600649-06, int. číslo 18060104), znějící na částku 3.990,-- EUR (tři tisíce devět set devadesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 113.695,05 Kč (sto třináct tisíc šest set devadesát pět korun českých 05 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. května 2006 (ext. číslo R600650-06, int. číslo 18060103), znějící na částku 1.001,-- EUR (tisíc jedna EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 28.523,50 Kč (dvacet osm tisíc pět set dvacet tři korun českých 50 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. května 2006 (ext. číslo R600651-06, int. číslo 18060102), znějící na částku 2.548,-- EUR (dva tisíce pět set čtyřicet osm EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 72.605,26 Kč (sedmdesát dva tisíc šest set pět korun českých 26 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. května 2006 (ext. číslo R600652-06, int. číslo 18060101), znějící na částku 592,20 EUR (pět set devadesát dva EUR 20 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 16.874,74 Kč (šestnáct tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých 74 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 15. května 2006 (ext. číslo R600678-06, int. číslo 18060068), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 22. května 2006 (ext. číslo R600693-06, int. číslo 18060069), znějící na částku 1.130,50 EUR (tisíc sto třicet EUR 50 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 32.213,60 Kč (třicet dva tisíc dvě stě třináct korun českých 60 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. května 2006 (ext. číslo R600728-06, int. číslo 18060073), znějící na částku 1.390,-- EUR (tisíc tři sta devadesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 39.608,05 Kč (třicet devět tisíc šest set osm korun českých 05 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 30. května 2006 (ext. číslo R600729-06, int. číslo 18060075), znějící na částku 1.815,-- EUR (tisíc osm set patnáct EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 51.718,43 Kč (padesát jedna tisíc sedm set osmnáct korun českých 43 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 31. května 2006 (ext. číslo R600749-06, int. číslo 18060074), znějící na částku 3.821,51 EUR (tři tisíce osm set dvacet jedna EUR 51 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 108.893,93 Kč (sto osm tisíc osm set devadesát tři korun českých 93 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 1. června 2006 (ext. číslo R600763-06, int. číslo 18060083), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. června 2006 (ext. číslo R600780-06, int. číslo 18060081), znějící na částku 1.768,90 EUR (tisíc sedm set šedesát osm EUR 90 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 50.404,81 Kč (padesát tisíc čtyři sta čtyři korun českých 81 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 6. června 2006 (ext. číslo R600781-06, int. číslo 18060082), znějící na částku 2.603,04 EUR (dva tisíce šest set tři EUR 04 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 74.173,62 Kč (sedmdesát čtyři tisíc sto sedmdesát tři korun českých 62 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 8. června 2006 (ext. číslo R600812-06, int. číslo 18060080), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. června 2006 (ext. číslo R600865-06, int. číslo 18060091), znějící na částku 220,-- EUR (dvě stě dvacet EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 6.268,90 Kč (šest tisíc dvě stě šedesát osm korun českých 90 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 27. června 2006 (ext. číslo R600897-06, int. číslo 18060096), znějící na částku 484,12 EUR (čtyři sta osmdesát čtyři EUR 12 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 13.795,-- Kč (třináct tisíc sedm set devadesát pět korun českých)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 27. června 2006 (ext. číslo R600898-06, int. číslo 18060097), znějící na částku 1.027,29 EUR (tisíc dvacet sedm EUR 29 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 29.272,63 Kč (dvacet devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých 63 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 27. června 2006 (ext. číslo R600899-06, int. číslo 18060098), znějící na částku 1.991,72 EUR (tisíc devět set devadesát jedna EUR 72 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 56.754,06 Kč (padesát šest tisíc sedm set padesát čtyři korun českých 06 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 27. června 2006 (ext. číslo R600900-06, int. číslo 18060095), znějící na částku 32,76 EUR (třicet dva EUR 76 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 933,50 Kč (devět set třicet tři korun českých 50 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 28. června 2006 (ext. číslo R600908-06, int. číslo 18060090), znějící na částku 2.780,-- EUR (dva tisíce sedm set osmdesát EUR), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 79.216,10 Kč (sedmdesát devět tisíc dvě stě šestnáct korun českých 10 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 29. června 2006 (ext. číslo R600927-06, int. číslo 18060089), znějící na částku 1.727,30 EUR (tisíc sedm set dvacet sedm EUR 30 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 30. června 2006 - na částku 49.219,41 Kč (čtyřicet devět tisíc dvě stě devatenáct korun českých 41 haléřů). zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2006 - 25. srpna 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 23.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti:I.Zvýšení základního kapitáluValná hromada společnosti schvaluje1. Rozsah zvýšení základního kapit... álu.Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.980.000,-- Kč (deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých), a to peněžitými vklady.Není připuštěno upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií: 1.098 (slovy: jeden tisíc devadesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na majitelePodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního práva.Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady (§ 204a obch. zák.) se vylučuje.Nové akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 10.980.000,-- Kč (deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých), a to v počtu všech 1.098 (slovy: jeden tisíc devadesát osm) kusů budou k upsání nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Stalcop Illg GmbH se sídlem Gemminger.4. Místo kde lze upsat akcieV sídle společnosti TECHNICKÁ KERAMIKA a.s., Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02.5. Lhůta, ve které lze akcie upsatUpisovatel uvedený pod bodem 3. tohoto usnesení upisuje akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě tří měsíců od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.6. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.7. Splacení upsaných akciíPeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek.II.Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada společnosti schvalujeaby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 10.980.000,-- Kč (deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých), započetl si upisovatel uvedený pod bodem 3. tohoto usnesení, tedy společnost Stalcop Illg GmbH se sídlem Gemminger, svoje pohledávky za společností TECHNICKÁ KERAMIKA a.s. se sídlem Hradec Králové, Říční 433, PSČ 500 02, identifikační číslo 252 52 747 ve výši 10.980.000,-- Kč (deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých), a to z titulu- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 13. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 13. prosince 2005 (ext. číslo RO 1872-05, int. číslo 948), znějící na částku 47.458,79 EUR (čtyřicet sedm tisíc čtyři sta padesát osm EUR 79 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 1.338.575,17 Kč (jeden milion tři sta třicet osm tisíc pět set sedmdesát pět korun českých 17 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 16. prosince 2005 (ext. číslo RO 1894-05, int. číslo 949), znějící na částku 12.916,82 EUR (dvanáct tisíc devět set šestnáct EUR 82 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 364.318,91 Kč (tři sta šedesát čtyři tisíc tři sta osmnáct korun českých 91 haléřů) - neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 16. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 16. prosince 2005 (ext. číslo RO 1895-05, int. číslo 950), znějící na částku 36.473,35 EUR (třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát tři EUR 35 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 1.028.730,84 Kč (jeden milion dvacet osm tisíc sedm set třicet korun českých 84 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 19. prosince 2005 (ext. číslo RO 1901-05, int. číslo 951), znějící na částku 26.367.,48 EUR (dvacet šest tisíc tři sta šedesát sedm EUR 48 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 743.694,77 Kč (sedm set čtyřicet tři tisíc šest set devadesát čtyři korun českých 77 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 19. prosince 2005 (ext. číslo RO 1902-05, int. číslo 952), znějící na částku 27.153,33 EUR (dvacet sedm tisíc sto padesát tři EUR 33 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 765.859,67 Kč (sedm set šedesát pět tisíc osm set padesát devět korun českých 67 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 19. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 19. prosince 2005 (ext. číslo RO 1903-05, int. číslo 953), znějící na částku 9.733,36 EUR (devět tisíc sedm set třicet tři EUR 36 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 274.529,42 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet devět korun českých 42 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 20. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 20. prosince 2005 (ext. číslo RO 1918-05, int. číslo 954), znějící na částku 764,58 EUR (sedm set šedesát čtyři EUR 58 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 21.564,98 Kč (dvacet jedna tisíc pět set šedesát čtyři korun českých 98 haléřů)- neuhrazené faktury za dodávku materiálu, vystavené dne 31. prosince 2005 a zaúčtované rovněž dne 31. prosince 2005 (ext. číslo RO 1955-05, int. číslo 967), znějící na částku 83.867,06 EUR (osmdesát tři tisíc osm set šedesát sedm EUR 06 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - na částku 2.365.470,43 Kč (dva miliony tři sta šedesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých 43 haléřů)- dohody o uznání závazku ze dne 28. dubna 2006 (kterou byl uznán závazek ve výši 144.785,-- EUR (sto čtyřicet čtyři tisíc sedm set osmdesát pět EUR), a to část uznaného závazku co do částky 144.557,91 EUR (sto čtyřicet čtyři tisíc pět set padesát sedm EUR 81 centů), tedy - při přepočtu z měnové jednotky EUR na měnovou jednotku Kč v kursu, který byl vyhlášen dne 31. května 2006 - část uznaného závazku co do částky 4.077.255,81 Kč (čtyři miliony sedmdesát sedm tisíc dvě stě padesát pět korun českých 81 haléřů). zobrazit více skrýt více
posunout dolů