Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2016 U Dvořiska 1219, 565 01 Choceň

Historické adresy

8.10.2015 - 27.5.2016 Dvořisko 1219, 565 01 Choceň
13.9.2000 - 8.10.2015 Choceň, Dvořisko 1219, PSČ 56537
25.6.1996 - 13.9.2000 Choceň, Dvořisko 1219, okres Ústí nad Orlicí

25253107

DIČ

Není plátce DPH

24.7.1996 - 31.12.2011

CZ25253107

Datum vzniku

25. června 1996

Datová schránka

5pnesuc

Historické názvy

25.6.1996 - 4.2.2010

KÖGEL, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1437

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.10.2015

203 775 000 Kč

Historické jmění

13.12.2007 - 8.10.2015

203 775 000 Kč

23.6.2003 - 13.12.2007

429 000 000 Kč

21.9.2001 - 23.6.2003

229 000 000 Kč

14.12.1999 - 21.9.2001

202 000 000 Kč

25.6.1996 - 14.12.1999

162 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vysoké Mýto

Provozovny

od 8.10.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dvořisko 1219, 565 01, Choceň

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. listopadu 2010 : Dne 30.9.2010 byla v souladu s ust. § 290 a násl. Insolvenčního zákona uzavřena mezi Ing. Davidem Jánošíkem, sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, insolvenčním správcem d Dne 30.9.2010 byla v souladu s ust. § 290 a násl. Insolvenčního zákona uzavřena mezi Ing. Davidem Jánošíkem, sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, insolvenčním správcem d...lužníka Trailer a.s., IČ: 252 53 107, se sídlem Dvořisko 1219, 535 37 Choceň, jako prodávajícím na straně jedné a společností Valate s.r.o., IČ: 247 09 026, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, jako kupujícím na straně druhé, smlouva o prodeji části podniku z majetkové podstaty dlužníka Trailer a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 7. 2. 2003o zvýšení základního kapitálu:
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Schvaluje se, že emisní kurz zbývajících 76 kusů akcií upsanýchakcionářem, společností ORLIČAN, a.s. v celkové výši 7.600.000,-Kč (slovy: sedm miliónů šest set tisíce korun českých... , budesplacen nepeněžitým vkladem, a to souborem následujícíchnemovitostí, které jsou ve vlastnictví akcionáře, společnostiORLIČAN, a.s., jmenovitě pozemků:- parc. č. 1587/19, o výměře 5.472 m2, ostatní plocha,manipulační plocha,- parc č. 1587/20, o výměře 2.728 m2, ostatní plocha, jináplocha,- parc. č. 1623/1, o výměře 6.905 m2, ostatní plocha, neplodnápůda,- parc. č. 1623/3, o výměře 656 m2, ostatní plocha, manipulačníplocha,- parc. č. 1623/5, o výměře 161 m2, ostatní plocha, neplodnápůda,- parc. č. 1626/2, o výměře 7.468 m2, trvalý travní porost,- parc. č. 1626/13, o výměře 498 m2, ostatní plocha, jináplocha,- parc. č. 1639/2, o výměře 78.722 m2, ostatní plocha,manipulační plocha,- parc č. St. 1765, o výměře 1023 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 1767, o výměře 1753 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 1778, o výměře 858 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 1785, o výměře 968 m2, zastavěná plochaa nádvoří, společný dvůr,- parc. č. St. 1786, o výměře 134 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 1792, o výměře 22 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 1794, o výměře 160 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 2686, o výměře 1.111 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 2742, o výměře 662 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 2748, o výměře 186 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 2749, o výměře 287 m2, zastavěná plochaa nádvoří,- parc. č. St. 2750, o výměře 5 m2, zastavěná plochaa nádvoří.Předmětné pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Ústí nad Orlicí pro katastrální územía obec Choceň na LV č. 275 a jsou co do způsobu ochrany všechnyoznačeny "rozsáhlým chráněným územím" (dále jen "nepeněžitývklad").Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem č. 0058-01/2003 ze dne26.01.2003 zpracovaným panem Ing. Jiřím Havránkem, soudnímznalcem, jmenovaným podle §§ 59 odst. 3 a 203 odst. 2 písm. h)obchodního zákoníku rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Královéze dne 20.12.2002, č.j. 46 Nc 2576/2002, částkou 9.129.834,- Kč(slovy: devět milionů jedno sto dvacet devět tisíc osm settřicet čtyři koruny české).Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři, společnosti ORLIČAN,a.s. vydáno 76 kusů listinných kmenových akcií na majitele každáo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Akcionář, společnost ORLIČAN, a.s., je povinen splatitnepeněžitý vklad tak, že nejpozději do 30 dnů od upsání akciípředá předmětné nemovitosti předsedovi představenstvaspolečnosti spolu s prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 odst.1 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářemdo 30 dnů od uzavření dohody akcionářů o úpisu akcií dle § 205obchodního zákoníku, a to na základě výzvy společnosti.
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Stanovisko auditora deklarující existenci a výši předmětnýchpohledávek akcionářů vůči společnosti tvoří přílohu č. 3notářského zápisu.
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Schvaluje se, že proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kurzu 79 kusů akcií upsaných akcionářem, společnostíORLIČAN, a.s., v celkové výši 7.900.000,- Kč(slovy: sedm milió... nůdevět set tisíc korun českých) bude v hodnotě částky 7.900.000,-Kč započtena část pohledávky akcionáře, společnosti ORLIČAN,a.s. za společností v celkové výši 8.814.431,- Kč sestávající z:pohledávky z titulu poskytnuté půjčky na základě smlouvyo půjčce ze dne 14.06.2001 ve výši 1.100.000,- Kč apohledávky na zaplacení dlužného nájemného ve výši 7.714.431,-Kč podle nájemní smlouvy ze dne 21.12.2001. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářemdo 30 dnů od uzavření dohody akcionářů o úpisu akcií dle § 205obchodního zákoníku, a to na základě výzvy společnosti.
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Schvaluje se, že proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu 1845 kusů akcií upsaných akcionářem KÖGELFahrzeugwerke AG v celkové výši 184.500.000,- Kč bude v hodnotěčást... ky 184.500.000,- Kč započtena část pohledávky akcionáře,společnosti KÖGEL Fahrzeugwerke AG za společností z tituluposkytnuté půjčky na základě smlouvy o půjčce ze dne 25.07.1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.08.1997, dodatku č. 2 zedne 22.12.2000, dodatku č. 3 ze dne 18.12.2001 a dodatku č. 4 zedne 27.01.2003, z titulu dohody o postoupení pohledávek ze dne19.04.2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.01.2003 a z titulupůjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.01.2003v celkové výši 191.646.441,30 Kč (slovy: jedno sto devadesátjeden milion šest set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyřicetjedna koruna třicet haléřů českých). zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Lhůta pro upsání nových akcií je totožná s lhůtou k uzavřenídohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku a činí 60 dní odzápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodní... horejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámendopisem představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti Rödl & Partner, v.o.s. Praha 1, Platnéřská 2,PSČ 110 00.
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Dohodu dle § 205 obchodního zákoníku o rozsahu své účasti nazvýšení základního kapitálu jsou akcionáři povinni uzavřít do 60dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení zá... kladníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Akcionáři se budou na základě dohody podle ustanovení § 205obchodního zákoníku účastnit na zvýšení základního kapitálutakto:- akcionář KÖGEL Fahrzeugwerke AG upíše 1845 kusů akciív... celkové jmenovité hodnotě 184.500.000,- Kč (slovy: stoosmdesát čtyři miliony pětiset tisíc korun českých),- akcionář ORLIČAN, a.s. upíše 155 kusů akcií v celkovéjmenovité hodnotě 15.500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pětset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Jelikož se oba akcionáři, jmenovitě společnost KÖGELFahrzeugwerke AG a společnost ORLIČAN, a.s. vzdali svéhopřednostního práva na upisování akcií, budou veškeré akcieupsány na zákl... adě dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány vsouvislosti se zvýšením základního kapitálu činí 2.000 (slovy:dva tisíce) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávan... ýchakcií je 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Všechnynově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na majitelev listinné podobě. Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií jeroven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Přítomní akcionáři berou na vědomí zprávu představenstvao důvodech pro upisování akcií nepeněžitými vklady ve smysluustanovení § 204 odst. 3, věta druhá obchodního zákoníku.
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akciíspolečnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí peněžitýmii nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhova... néhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 2003 - 3. září 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 200.000.000 Kč (slovy:dvě stě milionů korun českých), tj. z 229.000.000,- Kč (slovy:dvě stě dvacet devět milionů korun českých) na 429.000... .000,- Kč(slovy: čtyři sta dvacet devět milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2007 - 13. prosince 2007 : Valná hromada společnosti KÖGEL, a.s. rozhodla dne 29.10.2007 o snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 225.225.000,- Kč na částku ve výši 203.775.000,- Kč, a to z... a účelem úhrady ztráty společnosti a za účelem převodu do rezervního fondu podle ust. § 216a odst. 1 obchodního zákoníku. Základní kapitál bude proveden snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to z částky ve výši 100.000,- Kč na částku ve výši 47.500,- Kč za jednu akcii. Stávající akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budou vyměněny za nové akcie o jmenovité hodnotě 47.500,- Kč. Valná hromada dále rozhodla, že akcionáři předloží své akcie k výměně, a to do 30.11.2007. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 9. Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě 30 dnů poschválení úpisu a ocenění nepeněžitého vkladu představenstvemspolečnosti v jejím sídle.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 8. Nově vydané akcie musí být upsány v sídle společnosti velhůtě 15 dnů od doručení nabídky upsání zájemci.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 7. Schvaluje se upsání akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětčiní:výrobní hala M2 stojící na st.parc.č. 1779 včetně stavebníhopozemku v areálu firmy Orličan a.s. Choceň v k.ú. Ch... oceň.Představenstvo akciové společnosti KÖGEL a.s. Choceň ocenilonepeněžitý vklad na základě posudků soudních znalců VladimíraKarlíka z Litomyšle a Miroslava Mařáčka z Chocně částkou27.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 6. Upsané akcie mohou být splaceny pouze nepeněžitým vkladem.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 5. Nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci,a to ORLIČANU a.s. Choceň, IČO 00009181.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 4. Emisní kurs takto upisovaných akcií se stanoví ve výši jejichnominální hodnoty.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 3. Ke zvýšení základního jmění mohou být upisovány akcielistinné na majitele v nominální hodnotě 100.000,- Kč v počtu270 kusů.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 2. Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
 • 23. února 2001 - 21. září 2001 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 27.000.000,-Kč.
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : 6. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je modernizacestrojního vybavení a plynofikace společnosti.
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : 5. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie upisovanýchakcií v celém rozsahu ve lhůtě 15 dnů ode dne úpisu, a to naúčet společnosti u KB a.s. pobočka Choceň, č.ú. 8541590257... ,jinak je úpis neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnostiKÖGEL AG, Ulm, Německo, v emisním kursu 100.000,-Kč za jednua... kcii. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : 3. Přednostní právo pro upsání akcií lze vykonat za těchtopodmínek:a) v sídle společnosti v Chocni, Dvořisku 1219, ve lhůtě 15 dnůod doručení písemného oznámení o možnosti přednost... ní právovykonatb) jednu novou akcii lze upsat na 5 dosavadních akciív nominální hodnotě po 100.000,-Kčc) s využitím přednostního práva lze upsat kmenové akciev listinné podobě znějící na majitele v nominální hodnotě100.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie činí 100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : 2. upisovány mohou být kmenové akcie v listinné podobě znějícína majitele v nominální hodnotě 100.000,-Kč v celkovém počtu 400kusů, připouští se pouze peněžitý vklad
 • 10. září 1999 - 23. února 2001 : Dne 8.7.1999 přijala valná hromada toto rozhodnutí:1. základní jmění společnosti se zvyšuje o částku40.000.000,-Kč, upisování nad tuto částku se nepřipouští
 • 7. května 1998 - 10. září 1999 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnostiKÖGEL, a.g. Ulm ve výši 1/2 (jedné poloviny) z doposudneupsan... ého počtu akcií a ve zbytku společnosti KÖGEL, GmbHMarz, v obou případech v emisním kursu 100.000,-- Kč, slovy:Jednostotisíc korun českých za jednu akcii.5. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akciív celém rozsahu ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu, a to naúčet společnosti u Komerční banky a.s., pobočka Choceň,č. účtu 8541590257, jinak je úpis neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1998 - 10. září 1999 : 3. Přednostní právo pro upsání akcií lze vykonat za těchtopodmínek:a) v sídle společnosti v Chocni, Dvořisku čp. 1219, ve lhůtě 15(patnáct) dnů od doručení písemného oznámení o mož... nostipřednostní právo vykonatb) jednu novou akcii lze upsat na 5 (pět) dosavadních akcií vnominální hodnotě po 100.000,-- Kč, slovy: Jednostotisíc korunčeskýchc) s využitím přednostního práva lze upsat kmenové akcie vlistinné podobě, znějící na majitele v nominální hodnotě100.000,-- Kč, slovy: Jednostotisíc korun českých, emisní kursjedné akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: Jednostotisíc korunčeských zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1998 - 10. září 1999 : Dne 17. 12. 1997 přijalo představenstvo toto rozhodnutí:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku40.000.000,-- Kč, slovy: Čtyřicetmilionů korun českých,upisování nad tuto č... ástku se nepřipouští.2. Upisovány mohou být kmenové akcie v listinné podobě, znějícína majitele v nominální hodnotě 100.000,-- Kč, slovy:Jednosto tisíc korun českých, v celkovém počtu 400 (čtyřista)kusů, připouští se pouze peněžní vklad. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů