Základní údaje

Historické adresy

18.7.1996 - 2.11.2015 Mladějov na Moravě 118, okres Svitavy, PSČ 56935

25253921

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1996 - 30.9.2008

CZ25253921

Datum vzniku

18. července 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. listopadu 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. listopadu 2015

Datová schránka

w2actpn

Historické názvy

8.6.2005 - 2.11.2015

Zemědělská a.s. Mladějov v likvidaci

18.7.1996 - 8.6.2005

Zemědělská a.s. Mladějov

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1469

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.4.1999 - 2.11.2015

15 967 000 Kč

17.11.1997 - 9.4.1999

10 538 000 Kč

18.7.1996 - 17.11.1997

10 538 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. listopadu 2015 - 2. listopadu 2015 : Obchodní společnost se vymazuje z obchodního rejstříku poté, co byl rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích zrušen konkurs na majetek dlužnice po splněn... í rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 8. června 2005 - 2. listopadu 2015 : Dnem 16.5.2005 vstoupila společnost rozhodnutím valné hromady ze dne 6.5.2005 do likvidace.
  • 15. dubna 1998 - 9. dubna 1999 : f) Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětemnepeněžitého vkladu se navrhuje smluvně postoupená pohledávka zřádně uplatněných nároků na vydání majetkových nároků dle... zákonač. 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Mladějov se sídlem v Mladějově na Moravě118. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádanépohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je vedena vúčetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výšeje i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vkladybyly oceněny znaleckými posudky pana ing. Ivana Dvořáčka a panaing. Josefa Chýti. Valná hromada schvaluje na základě posudkůznalců výši ocenění nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 1998 - 9. dubna 1999 : e) Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu. Vsouladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku jevklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kter... ouupisovatel svou pohledávku převede na akciovou společnostZemědělskou a.s. Mladějov. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 1998 - 9. dubna 1999 : d) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.
  • 15. dubna 1998 - 9. dubna 1999 : c) Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti -v Mladějově na Moravě 118, okr. Svitavy, PSČ: 569 35.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující pozápisu usn... esení valné hromady do obchodního rejstříku a budetrvat 20 dnů. Upisování bude probíhat pouze v pracovní dnyv době od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Upisovatel, který se nemůžeosobně dostavit může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpisprovedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů.Možným upisovatelům, kteří nemohou svoje pohledávky upisovatv sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dávámožnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listyupisovatele, které vrátí s vlastnoručním podpisem. Individuálnílist upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací listinya je považován za úpis a musí být doručen do sídla společnostirovněž ve lhůtě 20-ti dnů od zahájení upisování. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 1998 - 9. dubna 1999 : 1. Zvýšení základního jmění:a) Dosavadní základní jmění ve výši Kč 10.538.000,- se zvyšujeo částku ve výši Kč 5.429.000,- přičemž se nepřipouští upisovánínad částku navrhovaného zv... ýšení základního jmění.b) počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh,forma a podoba159 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč527 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno,v listinné podobě převoditelné podle stanov společnosti a jsous nimi spojena práva uvedená ve stanovách. zobrazit více skrýt více
posunout dolů