Základní údaje

Historické adresy

27.2.2007 - 5.9.2014 Praha 6, Čs. armády 16/788, PSČ 16000
24.9.1996 - 27.2.2007 Slavoňov, okres Náchod

25257048

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1997 - 31.3.2009

CZ25257048

Datum vzniku

24. září 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. září 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. září 2014

Historické názvy

21.2.2014 - 5.9.2014

MISTRAL, a.s. "v likvidaci"

19.3.2008 - 21.2.2014

MISTRAL, a.s. v likvidaci

24.9.1996 - 19.3.2008

MISTRAL, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1525

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.7.1998 - 5.9.2014

51 909 900 Kč

5.2.1998 - 1.7.1998

28 709 900 Kč

26.9.1997 - 5.2.1998

25 718 400 Kč

24.9.1996 - 26.9.1997

19 318 400 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 5. září 2014 - 5. září 2014 : Z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze se vymazává obchodní společnost MISTRAL, a.s. v lilkvidaci, se sídlem Praha 6, Čs. Armády 16/788, IČ 25257048 po ukončení likvidace s... polečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2014 - 5. září 2014 : Usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 1. listopadu 2013, které nabylo právní moci dne 4.2.2014, č.j. 73Cm 237/2013-13, bylo rozhodnuto o zrušení zápisu výmazu společnosti MISTR... AL, a.s. v likvidaci, likvidace společnosti byla obnovena a byl jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2009 - 5. září 2014 : Z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze se vymazává obchodní společnost MISTRAL, a.s. v lilkvidaci, se sídlem Praha 6, Čs. Armády 16/788, IČ 25257048 po ukončení likvidace s... polečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2008 - 5. září 2014 : Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 1.ledna 2008 byl prodán podnik společnosti MISTRAL, a.s. se sídlem Čs. armády 16/788, Praha 6, IČ 25257048m zapsané v obchodním rejstřík... u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11725 ve prospěch společnosti Mistral Paints, s.r.o. se sídlem Čs. armády 16/788, praha 6, IČ 281 65 764 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 129983.Valná hromada spoelčnosti rozhodla o zrušení společnosti s likvidací ke dne 2.ledna 2008. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Všichni akcionáři přítomní na valné hromadě se zřeklipředkupních práv k uvedeným akciím.Uvedení akcionáři, kteří se vzdali předkupních práv jsou tito:C.A. Marketing Associates, Ltd... ., Joseph N. Mariano, SergeRegnier, Gerard Brigoo, PHDr. Ivana Prokopová, StanislavaTůmová, písemným prohlášením Kenneth Wallace zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Lhůta splacení: do 10 dnů ode dne upsání akcií je nutno splatitcelou jmenovitou hodnotu akcií vč. emisního ážia, tj. celýemisní kurs všech upsaných akcií.Nepeněžitý vklad budou spl... aceny ve smyslu ustanovení § 59, odst.7 obchodního zákoníku tj. ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky za společností MISTRAL, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Bankovní účet a lhůta splacení emisního kurzu:Bankovní účet, na který bude splacen emisní kurs: Komerční bankaa.s. pobočka Nové Město nad Metují, č.ú. 8195550227/0100
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Termín úpisu: Nejpozději do patnácti dnů ode dne rozhodnutíKrajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Místo úpisu akcií: Slavoňov, okres Náchod, PSČ 549 01, Českárepublika
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Emisní kurz akcie: 156,- Kč
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Ážio: 56,- Kč na akcii
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Forma akcie: na jméno
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Druh akcie: kmenové
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Podoba akcie: listinná
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Jmenovitá hodnota akcie: 100,- Kč
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Počet akcií: 22.500 akcií
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Základní jmění bude zvýšeno o 2.250.000,- Kč ( slovy dva milionydvě stě padesát tisíc korun českých ). Úpis akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští.
 • 11. ledna 2001 - 27. června 2007 : Valná hromada společnosti MISTRAL, a.s. rozhodla dne 28.8.2000takto:
 • 18. února 1998 - 1. července 1998 : Emisní kurz se stanoví ve výši 117,- Kč za jednu akcii.Lhůta pro splacení akcií: do 14 dnů od úpisu musí být zaplacenacelá jmenovitá hodnota všech upsaných akcií včetně emisníhoaži... a.Nebudou-li upsány akcie společnosti s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty k úpisu akcionáři, a to společnostiC.A.Marketing Associates, Ltd., 585 Gibson Avenue, Kingston,P.A., USATyto akcie musí být upsány ve lhůtě do 7 dnů od skončení lhůtypro úpis akcií s využitím přednostního práva.Lhůta pro splacení těchto akcií činí 14 dnů od jejich úpisua musí být splacena celá jmenovitá hodnota vč. emisního ažia.Emisní kurz bude splacen na bankovní účet společnosti č. ú.8195550227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlemv Praze, pobočka v Náchodě. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 1998 - 1. července 1998 : Počet nových akcií, které lze upsat s využitím přednostníhopráva:DETECHA, CHVD, se sídlem Husovo nám. 1280, Nové Město nadMetují, zaps. do obchodního rejstříku, vedeného Krajskýmso... udem v Hradci Králové, pod IČO: 029785........................... 74 240 ks akciíC.A.Marketing Associates, Ltd, 585 Gipson Avenue, Kingston,PA 18704, USA........................... 104 168 ks akciíSerge Regnier, nar. 31. 3. 1939, 51 Boulevard PaterValenciennes, Francie........................... 11 368 ks akciíGerard Brigoo, nar. 28. 3. 1943, 7 Rue du Chavin, Wargniesle Petit, Francie........................... 11 368 ks akciíJoseph N. Mariano, nar. 18. 1. 1949, 585 Gibson Avenue, Kinston,PA 187 04 USA........................... 1 856 ks akciíPhDr. Ivana Prokopová, nar. 31. 5. 1964, Nádražní 44 Praha 5........................... 928 ks akciíStanislava Tůmová, nar. 2. 5. 1958, Pavlišovská 2287, Praha 9........................... 928 ks akciíRobert J. Ciaruffoli, nar. 21. 12. 1951, 880 Sheffield road,Shavertown, P.A. USA........................... 928 ks akciíKenneth Wallace 995, Timbergrove Road, Shavertown, P.A., USA........................... 26 216 ks akcií zobrazit více skrýt více
 • 18. února 1998 - 1. července 1998 : Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 3. 12. 1997o zvýšení základního jmění a navrhuje proto, aby v obchodnímrejstříku byl proveden tento zápis:Základní jmění bude zvýšeno... o 23 200 000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníshora uvedenou se nepřipouští.Celkem bude upsáno 232 000 ks akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 100,- Kč.Upisované akcie budou kmenové, listinné, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno.Akcie budou upsány stavajícími akcionáři, kteří mají přednostníprávo tyto akcie upsat.Lhůta pro vykonání přednostního práva a místo úpisu: do 30 dnůode dne rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění.Místem úpisu bude: Dejvická 30, Praha 6, kancelář pana JosephaN. Mariana. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1997 - 1. července 1998 : 1/ DETECHA, CHVD, se sídlem Husovo nám. 1280, Nové Město nadMetují, zaps. do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudemv Hradci Králové, pod IČO: 029785; 4 000 ks akcií2/ C.A. ... Marketing Associates, Ltd., 585 Gipson Avenue, Kingston,PA 18704; 25 915 ks akciíEmisní kurz se stanoví ve výši 117,- Kč za jednu akcii.Místo úpisu: Místem úpisu bude sídlo společnosti, t.j.Slavoňov, okr. Náchod.Lhůta pro úpis akcií: Lhůta začne běžet 5. den po zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Akcie bude možno upisovat po dobu 14 dnů od začátku lhůty.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz všech akciínejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií odpovídající rozsahucelkového zvýšení základního jmění.Emisní kurz bude splacen na bankovní účet společnosti č.ú.8195550227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. se sídlem vPraze, pobočka v Náchodě.Shora uvedené rozhodnutí představenstva je doloženo zápisem zjednání představenstva, který se v příloze přikládá a dálenotářským zápisem notářky JUDr. Jany Čírtkové, se sídlemnotářské kanceláře v Hradci Králové, Škroupova 9, kterýosvědčuje jednání představenstva, týkající se shora uvedenéhozvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1997 - 1. července 1998 : Představenstvo akciové společnosti rozhodlo dne 14.8.1997 ozvýšení základního jmění a navrhuje proto, aby v obchodnímrejstříku byl proveden tento zápis:Základní jmění bude zvýšeno ... o 2 991 500,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníshora uvedenou se nepřipouští.Celkem bude upsáno 29915 ks akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 100,- Kč.Upisované akcie budou kmenové, listinné, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno.Akcie budou nabídnuty k úpisu dále uvedeným osobám, kteréprojevily o úpis akcií zájem. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1997 - 26. září 1997 : upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz akciínejpozději do 15.11.1996 na účet společnosti u KB Praha, a.s.pobočka Náchod, č.ú.8195550227/0100.
 • 23. května 1997 - 26. září 1997 : akcionáři schválili, že upsání bude nabídnuto k upsání dáleuvedeným osobám, které projevily o upsání hájem:a) Josefh N. Mariano - 1.000 ks akciíb) PhDr. Ivana Prokopová - 1.000 ks ... akciíc) Aleš Svoboda - 1.000 ks akcííd) Stanislava Tůmová - 1.000 ks akciíe) C.A. Marketing Associates, Ltd - l.000 ks akcií zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1997 - 26. září 1997 : emistní kurz se stanovuje ve výši 100,- Kč za akcii,
 • 23. května 1997 - 26. září 1997 : celkem bude upsáno 5.000 ks listinných veřejněneobchodovatelných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 100,- Kč,
 • 23. května 1997 - 26. září 1997 : Základní jmění se zvyšuje o 500.000,- Kč upsáním nových akcií anepřipouští se upisování nad uvedenou částku,
 • 30. ledna 1997 - 26. září 1997 : Usnesení valné hromady společnosti, konané 7.listopadu 1996:- základní jmění se zvýší o 5.900.000,- Kč a nepřipouští seupisování nad tuto částku,- celkem bude upsáno 59.000 ks kmen... ových listinných veřejněneobchodovatelných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 100,- Kč,- akcie nebudou podle § 203 odst. 2 písm. d/ upsány s využitímpředkupního práva a všechny budou nabídnuty zájemcům z řadtuzemských a zahraničních právnických i fyzických osob nazákladě jejich výběru kdy rozhodujícím kritériem by mělo býtupsání minimálně 10.000 ks akcií jedním upisovatelem. Uvedenékritérium neplatí v případě, že se bude jednat o zůstatek akciízbývající do celkového počtu upisovaných akcií,- emisní kurz jedné akcie se stanovuje ve výši 117,- Kč,- vybraní zájemci kteří koupí akcie jsou povinni splatit celýemisní kurz akcií na účet společnosti u KB Praha, a.s. pobočkaNáchod, č.ú. 8195550227/0100 v termínu stanoveném v kupnísmlouvě, ale nejpozději do 30.dubna 1997. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1996 - 26. září 1997 : Zapisuje se 193.184 listinných akcií na jméno o jmenovitéhodnotě akcie 100,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena vsouladu se stanovami předkupním právem ostatních akcionářů.
 • 24. září 1996 - 26. září 1997 : Základní jmění splaceno v plné výši.
posunout dolů