Trendy

10 995 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 667 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

3 999 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 č.p. 96, 533 42 Živanice

Historické adresy

11.4.2009 - 27.10.2016 Živanice 96, PSČ 53342
3.7.2006 - 11.4.2009 Staré Hradiště, Fáblovka 404, PSČ 53352
21.11.2000 - 3.7.2006 Staré Hradiště 176, PSČ 533 52, okr. Pardubice
16.10.1996 - 21.11.2000 Pardubice, třída Míru 2670, PSČ 53002

25258290

DIČ

Není plátce DPH

3.11.2002 - 29.3.2016

CZ25258290

Datová schránka

pgrfqc6

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1524

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.10.2004

27 000 000 Kč

Historické jmění

21.11.2000 - 21.10.2004

1 000 000 Kč

16.10.1996 - 21.11.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Historické provozovny

13.8.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Palackého třída 2748, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2016 : Člen statutárního orgánu společnosti pan Michal Loučka, nar. 29.8.1970, byl vymazán jako člen představenstva ke dni 4.10.2016 na základě rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č. j Člen statutárního orgánu společnosti pan Michal Loučka, nar. 29.8.1970, byl vymazán jako člen představenstva ke dni 4.10.2016 na základě rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č. j.... 3T 26/2015-827 ze dne 30.3.2016, dle kterého byl odsouzen pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, tudíž již není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2002 - 21. října 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 21.12.2001:A) rozhodnutí o změně formy akcií tohoto znění:Dosavadní akcie společnosti v počtu 100 kusů, vydané vlistinné podobě "na ... jméno", každá o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, se mění na akcie "na majitele".Lhůta k výměně akcií se stanovuje tři měsíce ode dne právnímoci usnesení o povolení zápisu této změny v obchodnímrejstříku.B) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26,000.000,- Kč(dvacetšest miliónů korun českých), to je z dosavadní částky1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na celkovoučástku 27,000.000,- Kč (dvacetsedm miliónů korun českých),a to novým nepeněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští.2. Počet upisovaných akcií: 260 ks (dvěstě šedesát kusů),každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korunčeských).3. Druh a forma upisovaných akcií:Upisovány budou kmenové akcie na majitele v listinné formě.4. Způsob upisování a splacení zvýšení základního kapitálu:Zvýšení základního kapitálu bude upsáno novými akciemi asplaceno níže uvedeným nepěněžitým vkladem.5. Emisní kurz akcie činí 101.897,27 Kč (jednosto jedna tisícosmset devadesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů),celkové emisní ážio činí 493.290,- Kč (čtyřista devadesát třitisíc dvěstě devadesát korun českých) a společnost jejpoužije pro dotaci rezervního fondu.6. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: StaréHradiště čp. 126. Výzva k uzavření smlouvy o upisování akciíbude představenstvem vydána ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů odpodání návrhu na zápis usnesení z valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta prouzavření smlouvy se stanovuje 14 (čtrnáct) dní od doručenívýzvy. Smlouva bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případnepovolení zápisu zmíněného usnesení rejstříkovým soudem.7. Místo a lhůta pro splacení upsaných akcií nepeněžitýmvkladem:Písemné prohlášení vlastníka nemovitostí dle § 204 odst. 4)s určenými náležitostmi musí být předané společnosti v jejímsídle nejpozději do 5 (pěti) dnů od data uzavření smlouvy oupisování akcií.8. Předmět nepeněžitého vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu je "Prodejní a skladový areál"ve Starém Hradišti čp. 176, tvořený souborem nemovitostí:a) pozemky - stavební parcela číslo 329, výměra 1609 m2(zastavěná plocha a nádvoří)- stavební parcela číslo 330, výměra 599 m2(zastavěná plocha a nádvoří),- pozemková parcela číslo 77, výměra 459 m2(trvalý porost),- pozemková parcela číslo 78/1, výměra 5555 m2( orná půda),b) stavby - budova čp. 176 ve Starém Hradišti, občanskávybavenost na stavební parcela číslo 329,- jiná stavba bez čp.)če. postavená na stavebníparcele číslo 330,vše v katastrálním území Staré Hradiště, obec Staré Hradiště,zapsané s účinností od 28.8.2001 na listu vlastnictví číslo695 u Katastrálního úřadu v Pardubicích.9. Hodnota nepeněžitého vkladu dle znaleckých posudků:Hodnota nepeněžitého vkladu byla určena znaleckými posudkydvou soudních zanlců jmenovaných pro účel oceněnínepeněžitého vkladu nemovitostí usnesením Krajského soudu vHradci Králové čj. 49 CM 56/2001 ze dne 16.10.2001 takto:a) Ing. Jiří Merta, bytem 530 02 Pardubice, Nerudova 1840,znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhadyse specializací odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví,odvětví stavby obytné, jmenován rozhodnutím Krajskéhosoudu v Hradci Králové č. Spr. 2244/89 ze dne 20.4.1990, vpodaném znaleckém posudku číslo 511-50/01 ze dne10.11.2001 zjištěná cena v částce 26.723.580,-- Kč(dvacetšest miliónů sedmset dvacet tři tisíc pětsetosmdesát korun českých),b) Ing. Pavel Briatka, bytem 530 02 Pardubice, ul. JosefaJanáčka 949, znalec pro základní obor ekonomika, odvětvíceny a odhady se specializací odhady nemovitostí a z oborustavebnictví, odvětví stavby obytné, jmenován rozhodnutímKrajského soudu v Hradci Králové č. Spr. 1893/95 ze dne17.11.1995, v podaném znaleckém posudku číslo 61-461/2001ze dne 14.11.2001 zjištěná cena v částce 26.493.290,- Kč(dvacetšest miliónů čtyřista devadesát tři tisíc dvěstědevadesát korun českých).10. Hodnota nepeněžitého vkladu určená valnou hromadou:Valná hromada určuje hodnotu nepeněžitého vkladu v soudladu scenou nižší, zjištěnou znaleckým posudkem Ing. Pavla Briadky,to je částkou 26,493.290 Kč (dvacetšest miliónů čtyřistadevadesát tři tisíc dvěstě devadesát korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 16. října 1996 - 21. listopadu 2000 : Splaceno 300 000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů