Trendy

993 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

336 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

15 908 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.10.2016 V Polích 1043, 582 91 Světlá nad Sázavou

Historické adresy

6.3.2000 - 4.10.2016 Světlá nad Sázavou, V polích 1043, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58291
16.11.1996 - 6.3.2000 Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58291

25259831

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

16. listopadu 1996

Datová schránka

exxftjr

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1553

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.6.2000

15 060 000 Kč

Historické jmění

6.3.2000 - 1.6.2000

9 060 000 Kč

16.11.1996 - 6.3.2000

9 060 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Světlá nad Sázavou

Provozovny

od 10.1.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V Polích 1043, 582 91, Světlá nad Sázavou

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena dále nazákladě znaleckého posudku znalce Ing. Jaroslava Brože,Havlíčkův Brod, Zrzavého 796, ze dne 25.2.2000, zapsaného v jehoz... naleckém deníku pod pořadovým číslem 1504/33/00 podleustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., ze dne 17.června 1997, ooceňování majetku, a vyhlášky Ministerstva financí Českérepubliky číslo 279/1997 Sb., ze dne 31.října 1997, kterou seprovádějí některá ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., avyhlášky číslo 127/99 Sb. částkou Kč 6.007.400,--. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základěznaleckého posudku znalce Františka Hály, Světlá nad Sázavou,Příčná 686, ze dne 21.2.2000 zapsaného v jeho znaleckém ... deníkupod pořadovým číslem 1094-05/2000 podle ustanovení zákona číslo151/1997 Sb., ze dne 17.června 1997, o oceňování majetku, avyhlášky Ministerstva financí České republiky číslo 279/1997Sb., ze dne 31.řijna 1997, kterou se provádějí některáustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., a vyhlášky číslo 127/99Sb. částkou Kč 6.112.220,--. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu - podle § 203 odtavec (2) písmenoh) obchodního zákoníku - budou nemovitosti zapsané v katastrunemovitostí katastrálního úřadu v Havlíčkově Brodě na li... stuvlastnictví číslo 1573 pro obec a katastrální území Světlá nadSázavou jako ostatní stavební objekt postavený na zastavěnéploše číslo parcelní st.1695, zastavěná plocha číslo parcelníst.1695 o výměře 131 m2, ostatmí stavební objekt postavený nazastavěné ploše číslo parcelní st.1740, zastavěná plocha čísloparcelní st.1740 o výměře 109 m2, zastavěná plocha čísloparcelní st.829 o výměře 1.625 m2, zastavěná plocha čísloparcelní st.1764 o výměře 503 m2 a ostatní plocha - manipulačníplocha číslo parcelní 896/22, se vším příslušenstvím, tedyzpevněnými plochami, a se všemi součástmi. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : místem pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo proupisování akcií, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsanéakcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, ... a totak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá osobaoprávněná jednat jménem společnosti PROBAS spol. s r.o. osoběoprávněné jednat jménem společnosti PROBAS GROUP, a.s. písemnéprohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku apředmětné nemovitosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele -podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - sestanoví takto -
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku- se stanoví částkou 10.000,-Kč.
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední větaobchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůžezačít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno doobchodní... ho rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec(2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bezvyužití přednostního práva začíná v pátý den ode dne, kdy nabydeprávní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, žeusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bylo zapsánodo obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí třiceti dnů odedne začátku běhu této lhůty nebo dnem, kdy budou upsány všechnynové akcie. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku- pro upisování akcií je kancelář notáře JUDr. LadislavaVondráka, Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1.
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního právadosavadních akcionářů, protože akcie se upisují peněžitýmivklady a všechny akcie budou nabídnuty k upsání dále uvedenýmnepeněž... itým vkladem pouze dosavadnímu akcionáři - společnostiPROBAS spol. s r.o. se sídlem Praha 9, V Pařezinách 552, PSČ190 12, identifikační číslo 15 05 91 11. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Stanoví se - podle § 203 odstavec (2) písmeno b) obchodníhozákoníku - že zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním600 (slovy šesti set) nových kmenových akcií znějících namaj... itele v jmenovité hodnotě každá 10.000,--Kč, slovy desettisíc korun českých, které budou mít podobu listinných cenýchpapírů. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Určuje se - podle § 203 odstavec (2) písmeno a) obchodníhozákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného základníhojmění společnosti se nepřipouští.
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno - podle § 203odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši6.000.000,--Kč, slovy šest miliónů korun českých, tedy způv... odního základního jmění 9.060.000,--Kč, slovy devět miliónůšedesát tisíc korun českých, na novou výši 15.060.000,--Kč,slovy patnáct miliónů šedesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 1. června 2000 : Valná hromada rozhodla dne 22.3.2000 o zvýšení základního jměnítakto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů