Trendy

253 640 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

20 516 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

472 035 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.3.2015 Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

Historické adresy

7.6.2002 - 5.3.2015 Pardubice - Bílé předměstí, Hůrka 1803, PSČ 53002
28.8.2000 - 7.6.2002 Pardubice, Hůrka 1803, PSČ 53002
19.12.1996 - 28.8.2000 Pardubice, Pernerova ul. 443

25262572

DIČ

od 27.1.1997

CZ25262572

Datum vzniku

19. prosince 1996

Datová schránka

yc9gb95

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1527

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2016

290 700 000 Kč

Historické jmění

26.4.2014 - 21.12.2016

272 500 000 Kč

14.12.2010 - 26.4.2014

260 500 000 Kč

17.12.2009 - 14.12.2010

244 400 000 Kč

23.12.2008 - 17.12.2009

240 000 000 Kč

27.12.2006 - 23.12.2008

218 600 000 Kč

21.12.2005 - 27.12.2006

204 000 000 Kč

31.12.2003 - 21.12.2005

178 000 000 Kč

7.6.2002 - 31.12.2003

163 000 000 Kč

2.2.2000 - 7.6.2002

129 900 000 Kč

28.12.1998 - 2.2.2000

127 700 000 Kč

19.12.1996 - 28.12.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2014

123553 / 5500

Provozovny

od 1.12.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pod Břízkami 2779, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. prosince 2016 : Jediný akcionář dne 31.10.2016 schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku Jediný akcionář dne 31.10.2016 schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku... 18.200.000,- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:18 (osmnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) 2 (dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Upsání všechAkcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 4) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akciídle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohotorozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižšízákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK. 6) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 18.200.000,- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), když emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a emisní kurs jedné akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). 7) Celý emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří samostatná částveřejného osvětlení ulic a veřejných prostranství města Pardubic textově definovaných takto: 1.Regenerace panelového sídliště Karla IV. II etapa 2.Regenerace sídliště pravý břeh Labe Polabiny III. 3. Regenerace panelového sídliště Černá za Bory, východní část 4. Regenerace panelového sídliště lokalita 5A, ul. Jana Zajíce 5. Regenerace sídliště Karla IV. III. etapa 6. Stavební úpravy prostoru u BD čp. 1565-1567, Dašická 7.Rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Polabinám, parčík před MŠ 8.Rekonstrukce veřejného osvětlenípříjezdové komunikace ke garážím a bytovému domu v Doubravicích 9.Rekonstrukce chodníku v ul. Spojilská 10. Chodník u Gimlet music baru 11. 30 rodinných domů v Nemošicích 12. Areál lesoparku J. Potůčka v Trnové 13. Osvětlení chodníku kolem polikliniky vTrnové 14. Náměstí 9. května v Rosicích nad Labem 15. Přechod pro chodce ul. Husova - křižovatka s ul. Winterova 16. Přechod pro chodce ul. Husova - křižovatka s ul. Winterova 17. Osvětlení cesty do Spojila v ul. Dubinská u čp. 728 18. Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční 19.Osvětlení přechodu pro chodce Foxconn 20. Staročernsko - pozemková parcela č. 394/1 (Franěk) 21. Centrum Polabiny 4 (29 svítidel) 22.Centrální osa sídliště severozápad, jihovýchod Dubina 23. 2x stožár kpt. Bartoše u čp. 457 (garáže) 24. Vnitroblok Brožíkova 424-426 (3 svítidla) 25.Oprava rampy před čp. 2037-2042 a 2585-2589 26.Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. - V. etapa 27. Osvětlení kamenné skulptury na okruž. kř. v Ohrazenicích 28. Prodloužení veřejného osvětlení uč.p. 62 a 63, Doubravice 29.Oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční 30. Rekonstrukce ulice Karla IV., oprava chodníku 31. Rekonstrukce místní komunikace Nemošice, Na Rybníku II. etapa 32. Obchodní centrum Galanta - oprava povrchu zpevněnýchploch 33. Osvětlení chodníku od byt. domu 1549 v ul. Na Drážce 34.Rozšíření veřejného osvětlení v ul. V Zahrádkách u parkoviště 35.Parkoviště u hřiště K Vinici 36.Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy 37.Místní komunikace v Hostovicích 38.Přeložka veřejného osvětlení v ul. Rožkova 39. Dražkovice - ZTV a komunikace pro novostavby 40 rodinných domů 40. Rekonstrukce chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční 41.Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. 42. Rozšíření křižovatky Pražská a Teplého v Pardubicích 43.Stavební úpravy 3 vnitrobloků ul. Brožíkova 427-432 a to včetně veškerých jejích součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad), přičemž Nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku č. 1123-08/2016 vyhotoveném dne 23. září 2016 soudním znalcem Ing. Josefem Kosinkou, se sídlem Pardubice, V Zahrádkách 530, PSČ 530 03, (dále též jen Znalecký posudek). Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen uzavřením písemné smlouvy o vložení Nepeněžitého vkladu do Společnosti v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 12, a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 18.200.000,-- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to v souladu se Znaleckým posudkem, který stanovil, že Nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 18.200.000,--Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. ledna 2014 - 26. dubna 2014 : Statutární město Pardubice, jakožto jediný akcionář společnosti Služby města Pardubic a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Sl... užby města Pardubic a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 (dvanáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen "Akcie"). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splacen nepeněžitým vkladem ve výši 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých), který tvoří soubor veřejného osvětlení v majetku určitého zájemce dle zápisu inventarizační komise vedeného v kapitole 1327- odbor dopravy, organizační složka 3230, na účtu 021 400 - Soubor veřejného osvětlení vzatý postupně do evidence od 30.6.2010 do 4.2.2013, členěný dle samostatných částí soubor veřejného osvětlení textově definovaných takto: Komunikace a VO v areálu S.K.Neumanna, Pardubice,Reg. panel. sídliště Karla IV, IV. etapa, I.část,CZ Stavební holding, bytové doby Trnová, I.etapa,Trnová II a Trnová I, příjezdová komunikace,Komunikace a VO Labský palouk, Polabiny IV.,IPRM Dukla a Višňovka - sídl. Višňovka, blok č. 39,Rodinné domy Pardubice, Svítkov V, infrastruktura,Přechod pro chodce přes ul. Gorkého, Pardubice, Dukla,Přechod pro chodce, ul. kpt. Nálepky, Pardubice,Rek. přístup. chodníků čp.1546-1548, ul. Bezdíčkova,4 bytové domy Na Babce, Dubina,Osvětlení přechodu pro chodce Nemošice, Ostřešany,VO cyklostezky ul. Poděbradská mezi kruh. kř. Glob,IPRM Dukla a Višňovka, Višňovka blok č. 35,IPRM Dukla a Višňovka, Dukla I. et, fáze 4+5,Rekonstr. vnitrobloku U Marka - 2. etapa,Pardubice, Trnová, ulice Jiřího Potůčka, osvětl. parku,Úprava Komenského náměstí v Pardubicích,Úprava napojení Na Třísle - Jahnova v Pardubicích,Rozšíření souboru v části Studánka,Projekt Labe-Loučná, rek. komun. Gorkého,Halda, Ležánka - Lunest,Obytný soubor Jesničánky SO 10,Regenerace sídliště Karla IV. - IV. etapa, II. část,Stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kamen. 6. et.,Osvětlení přechodu pro chodce ul. Semtínská, Ohraz.,Na Okrouhlíku před bytovým domem č.p. 1262-63,Cyklistická stezka Staré Čivice,Regen. panel. sídliště Polabiny VII. U Josefa,Osvětlení přechodu pro chodce Bělehradská, Mladých,Přechod pro chodce Mezi mosty, Husova, Štrossova,Rodinné domy, ul. K Besedě, Svítkov,IPRM Dukla, Višňovka, I. etapa, fáze 6+7,Rek. povrchu kom. Křemenská a K Besedě,Přechod pro chodce silnice III/3239 MHD Doubravice,Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce,Bytové domy Trnová III.,Rekonstrukce točny MHD Drozdice,Stav. úpravy vnitrob. ul. Dašická, Ke Kamenci, 7. et.,IPRM Dukla a Višňovka, sídliště Višňovka, blok 45,IPRM Dukla a Višňovka, sídl. Dukla, I et.,Komunikace K Cihelně,Veřejné osvětlení, Pod Studánkou,Komunikace Na Štěpnici,Staveb. úpravy chodníku ul. Lonkova, Šedivec,(dále též jen "Nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Josefem Kosinkou, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, ze dne 7. října 2013 pod č.j. 2Nc 2285/2013-8, které nabylo právní moci dne 26. října 2013. Znalecký posudek soudního znalce Ing. Josefa Kosinky č. 1078-13/2013 ze dne 4. 11. 2013 (dále též jen "Znalecký posudek") stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou Kč 12,000.000,- (dvanáctmilionů korun českých).9. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vložení Nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., na adrese Pardubice, Hůrka 1803, PSČ 530 02, a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti. Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 2010 - 14. prosince 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 5. října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16.10... 0.000,- Kč (šestnáctmilionů-jednostotisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti Služby města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a které nebudou kótované, a 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti Služby města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a která nebude kótovaná (společně dále též jen "Akcie").3 Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část dlouhodobého hmotného majetku - veřejného osvětlení města Pardubic, kterou tvoří:1. Regenerace sídliště Dubina, ul. L. Matury, lokalita 22. VO bytový dům ul. Spojilská 1853 - 43. VO obytný soubor Obora, St. Čivice4. VO Pardubice - ul. K Silu - přístupový chodník5. Regener. panel. Sídliště Dubina - lokalita 5 - VO6. VO ul. Rybitevská, Rosice n. L.7. Vnitroblok v ulici Pichlova - K Višňovce - VO8. Rekonstrukce Benešova náměstí - V9. Osvětlení stávajícího přechodu pro chodce u OD Tesco v Pardubicích10. Veřejné osvětlení cyklistické stezky - nadjezd Doubravice - Synthesia11. Rekonstrukce ul. K Vinici I - veřejné osvětlení12. Rekonstrukce komunikace Branecká - veřejné osvětlení13. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Dašická, ul. Kyjevská, ul. Ke Kobelnici14. Parkoviště E. Košťála čp. 957-958 Dubina - veřejné osvětlení15. Výstavba sloupu VO v ulici Žižkova v Popkovicích u čp. 2916. Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočení na Doubravice17. Kruhová křižovatka S.K.Neumanna - veřejné osvětlení18. Veřejné a slavnostní osvětlení zámku Pardubice19. Vybudování nových parkovacích míst v ulici Erno Košťála u čp. 967-96920. Bytové domy Dubové návrší - veřejné osvětlení21. Komun. pro cyklisty v městské části Nemošice - propojení s ul. Mětickou22. Regenerace lokality ul. Družstevní Pardubice - veřejné osvětlení23. Rekonstrukce zastávky MHD Palackého - VO24. Osvětlení přechodu pro chodce - Hostovice čp. 3625. Část stav. Objektu S011-osvětlení 2 přechodů pro chodce, ul. Teplého26. Úprava křižovatky Na Drážce-Blahoutova - veřejné osvětlení27. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace Na Klínku - veřejné osv.28. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace U Bylanky - veřejné osv.29. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace 8. května - veřejné osv.30. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace ulice Pichlova - osv. přech.31. Oprava chodníku před č.p. 1535-1538 v ul. Na Drážce+přístup k zast. MHD32. Veřejné osvětlení cyklistické stezky - nadjezd Doubravice - Synthesia PD33. Rekonstrukce mostu M704 Ohrazenice - osvětlení přechodu pro chodce34. Rekonstrukce vnitrobloku ulic Palackého, Macanova a Hlaváčova35. Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Husova u čp. 19436. Cyklostezka Jesničánky - Nemošice I. et. - veřejné osvětlení37. Regenerace panelového sídliště Karla IV. - II etapa, 2. část - VO38. Bytové domy Pardubice Trnová S014 - komunikace a zpevněné plochy39. Výstavba chodníku v lokalitě Dubové návrší - Pardubice40. Doplnění veřejného osvětlení v MO Pardubice II41. Veřejné osvětlení v prodloužené části ulice Ke Kobelnici (dále též jen "nepeněžitý vklad").Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1020-13/10 ze dne 6. srpna 2010 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 18. června 2010 pod č.j. 2 Nc 1265/2010-7, které nabylo právní moci dne 30. července 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 16.100.000,- Kč (šestnáctmilionůjednostotisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány všechny Akcie. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti.9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2009 - 17. prosince 2009 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 18. srpna 2009 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti Služby města Pardubic ... a.s. se zvýší o částku 4.400.000,- Kč (čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 (čtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 4 (čtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie, tj. 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"), který tí co do zvýšení peněžitým vkladem využije i přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií.4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání ackií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).8) Určitý zájemce jako upisovatel je povinen nejpoozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splatit celý emisní kurs akcií takto:a) peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), který je určitý zájemce povinen splatit na zvláštní účet společnosti č. 43-4715320217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost Služby města Pardubice a.s. založila na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) nepeněžitým vkladem, který tvoří níže uvedené nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 5001 pro obec a katastrální území Pardubice, tj.:1. pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3272/2 - zahrada2. pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3273/1 - ostatní plocha (manipulační plocha)vše v katastrálním území Pardubice, dále též jen "nepeněžitý vklad."Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 996-06/09 ze dne 29. dubna 2009 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, (dále jen "Znalecký posudek") , tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 20. března 2009 pod č.j. 2 Nc 1230/2009-6, které nabylo právní moci dne 15. dubna 2009, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. května 2009 pod č.j. 2 Nc 1230/2009-12, které nabylo právní moci dne 5. června 2009. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3.400.000,- Kč (třimilionyčtyřistatisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány 3 (tři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 4 (čtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen (uzavřením slouvy) písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. " zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 2008 - 23. prosince 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 7. října 2008 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti Služby města Pardubic a... .s. se zvýší o částku 21.400.000,- Kč (dvacetjedenmiliončtyřistatisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 24 (dvacetčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie, tj. 19 (devatenáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 24 (dvacetčtyři) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce").4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých).8) Určitý zájemce jako upisovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splatit celý emisní kurs akcií takto:a) Určitý zájemce upíše 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 1.900.000,- Kč (jedenmiliondevětsettisíc korun českých), který je určitý zájemce povinen splatit na zvláštní účet společnosti č. 43-3128530207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost Služby města Pardubic a.s. založila na své jméno,b) Určitý zájemce upíše 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 (pět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady nepeněžitým vkladem, který tvoří samostatné části veřejného osvětlení města Pardubic, tj:1. Pce-Trnová, dočasná okružní křiž., osvětlení přechodů (silnice III/32224)2. VO - Pardubice, Nemošice - stavba dar. Pard. krajem3. Úprava VO v ul. Rožkově4. Rozšíření souboru VO - ulice Partyzánů (p.č. 3710/1, parkoviště)5. Přestavba obytného domu Dražkovice čp. 256. Projektová dokumentace - doč. okruž. křiž. Pce-Trnová7. Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku (u areálu lázní v Pardubicích)8. Úprava průchodu u KB (č.p. 784, v ulici U Divadla v Pardubicích)9. Veřejné osvětlení - RD Halda v Pardubicích (pč. 2720/1, 2704/4, 2779/2, 1439/6, 1439/9, 1439/4, 1323/35)10. Výměna kabelového vedení při rek. kom. ve vnitrobloku v ul. Wolkerova (č.p. 2170 - 2179)11. Výměna kabelového vedení při rek. kom. ve vnitrobloku v ul. Wolkerova (č.p. 2170 - 2179)12. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. J. Zajíce 4x, ul. Dašická 1x (kř. ul. Dašická x Spojilská, Albert, MHD, Penny)13. Rozšíření veřejného ovětlení Dražkovice (u hřiště, pč. 18 a pč. 393/5)14. Stavební úpravy v ul. Jiřího z Poděbrad (1. část sídliště Karla IV., pč. 2532/16, 2532/19, 2532/10, 103/25)15. Cyklistická stezka Nemošice - Pardubičky II. a III. etapa16. Vnitroblok ulic Dašická a Ke Kamenci, Pardubice, I. etapa (u č.p. 1160, 1161)17. Účelová kom. k bytovému domu č.p. 2591 v ul. Karla IV., přeložka VO18. VO přechodů v Pardubicích - křižovatka ul. Karla IV. a Arnošta z Pardubic19. CS Svítkov - Popkovice - St. Čivice - veřejné osvětlení20. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici Štrossova v Pardubicích (u č.p. 1338, budova magistrátu)21. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici Dašická v Pardubicích (kostel, Sportovní gymnázium)22. Rekonstrukce ul. K Vinici - II. etapa - veřejné osvětlení př. 2499/129, 2526/15)23. Styková křižovatka Staročernsko (točna MHD)24. Osvětlení stezky Pod Zahradami - Hraniční v Pardubicích25. Stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická (č.p. 1207 - 1209, 1288)26. Regenerace sídliště ul. L. Matury u č.p. 853-85627. Dašická ulice - osvětlení přechodu (kř. ulic Dašická x Ke Kamenci)28. Výstavba VO v ul. Oskara Brázdy - Rosice nad Labem (mezi ulicemi Chelčického x Fugnerova)29. Přeložka VO - ul. Luční, před ZŠ Studánka30. Vnitroblok ul. Jiráskova a Anenská, přeložka VO (u trafo stanice)31. VO - vnitrobloky J. Tomana (Polabiny II)32. Osvětlení cyklistické stezky u zdymadla (směr od Cihelny)33. Propojení křižovatky u Duhové arény a nábř. Závodu míru - VO34. Veřejné osvětlení - RD 1 Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1)35. Veřejné osvětlení - RD 2 Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1)36. Veřejné osvětlení - BD Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1)37. Veřejné osvětlení v obci Hostovice38. Pardubice - ulice K Silu - přístupový chodník39. Regenerace panel. sídliště Polabiny - soubor VO - část Stavařov (mezi č.p. 85, 97, 96, 98, 99, 100, 106)40. Pardubice bez bariér - trasa I - přeložka veřejného osvětlení (kř. ulic Labská x U Stadionu)41. Osvětlení přechodů kř. Sakařova-Bezdíčkova, kř. Lexova-Jilemnického, záliv Globus, Dašická podchod, Blahoutova42. Veřejné osvětlení ul. V Junkové Pardubice - Dubina (č.p. 409 -506)43. Převod veřejného osvětlení v ul. Mezi Mosty v Pardubicích (u bytového domu Halda)44. Převod veřejného osvětlení v ul. J. Potůčka45. Veřejné osvětlení vnitroblok Dukla, část fáze č.3, u BD čp. 2146-4846. Osvětlení na nádvoří a přilehlém prostoru zámku Pardubice47. Rekonstrukce vnitrobloku Duklad, I. etapa, fáze 3, část osvětlení u čp. 2146-2148, doplnění 1 ks stožáru48. Osvětlení přechodů pro chodce - točna MHD ul. V. Junkové49. Mateřská škola a místní knihovna Staré Čivice - veřejné osvětlení (ulice Za Oborou)50. Rekonstrukce komunikace Do Polí - veřejné osvětlení (Svítkov)51. Cyklistická stezka Černá za Bory - úsek 2, veřejné osvětlení (ul. Průmyslová)52. Skatepark pro mládež Pce - ZŠ Závodu míru - veřejné osvětlení53. Bělehradská - VO přechodu pro chodce (u č.p. 286, kř. ulic Prodloužené x Bělehradská)54. Veřejné osvětlení - lampy vnitroblok ul. Grusova ( u č.p. 411 - 412)55. Výstavba veřejného osvětlení v ul. Jožky Jabůrkové - Trnová56. Místní obvodová komunikace Dubina, vč. parkoviště - VO (v úseku ul. Bartoňova po ul. J. Janáčka)57. Veřejné osvětlení - výstavba nových RD, p.p.č. 89/3, ul. Ortenova58. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Husova u čp. 106 a čp. 37959. Cyklistická stezka Závodu míru - veřejné osvětlení60. Rekonstrukce parku na nám. Čs. legií v Pardubicích - veřejné osvětlení61. Stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická a Ke Kamenci - veřejné osvětlení (č.p. 1162, 1288, 1229)62. Obytný soubor "Pod Kopečkem" - NEOLAND spol. s.r.o. - veřejné osvětlení63. Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského ulice - veřejné osvětlení (mezi č.p. 1940 - 43, 2052 - 55, 1956), dále též jen "nepěněžitý vklad". Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 982-07/08 ze dne 3. září 2008 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 15. srpna 2008 pod č.j. 2 Nc 1302/2008-7, které nabylo právní moci dne 29. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 19.5000.000,- Kč (devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 (pět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2006 - 27. prosince 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3. října 2006 schválil usnesení tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 14.600.000,-- Kč. Upisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 6 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 14 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 6 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku.4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoniku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč.8) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým a nepeněžitým vkladem takto:1. 2 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 1 kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, budou upsány peněžitým vkladem ve výši 2.100.000,-- Kč.Dnem splacení peněžitého vkladu je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 179688596/0600 vedený u společnosti GE Money Bank, a.s., zřízený za tímto účelem společností Služby města Pardubic a.s.2. 12 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hormady a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 12.500.000,-- Kč spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to:a) nemovitostí zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec a katastrální území Staré Jesenčany, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 262/10 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 2662 m2 v katastrálním území Staré Jesenčany.b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec a katastrální území Dražkovice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 225/2 - ostatní plocha, skládka o výměře 1032 m2, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/9 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 9818 m2, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/31 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 11953 m2, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/32 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 4389 m2, vše v katastrálním území Dražkovice.Parcely výše citované byly vyděleny na základě geometrického plánu vypracovaného společností GEODING s.r.o. pod číslem plánu 234, 432-5/2006, který byl ověřen Ing. Josefem Janko dne 2. března 2006 pod číslem 11/2006 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, dne 13. března 2006 pod číslem 389/2006.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 937-22/06 ze dne 4. srpna 2006 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. června 2006 pod č.j. 2 Nc 1159/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 12.500.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 12 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je ve smyslu § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen předáním písemného prohlášení upisovatele o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2005 - 21. prosince 2005 : Dne 4. října 2005 bylo schváleno usnesení tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 26.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh... o kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Upsání všech 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046.4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upásní akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je stanoven tak, že 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsáno emisním kurzem ve výši 26.001.000,-- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.8) Emisní kurs 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení dlouhodobého hmotného majetku - části veřejného osvětlení (dále též jen "VO") města Pardubic, který tvoří:1. Venkovní osvětlení u zimního stadionu v Pardubicích,2. Veřejné osvětlení Dukla, ulice V Ráji,3. Rekonstrukce ul. Milheimova - objekt veřejného osvětlení,4. Rekonstrukce ul. Kostnická ve Svítkově - objekt VO,5. VO - Dražkovice, od čp. 52 k čp. 125 a podél silnice III./34030 směr Ostřešany,6. VO - rekonstrukce vnitrobloků na Dukle,7. VO - ul. Nádražní v Rosicích n/L.,8. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici na Drážce,9. VO - v ulici Husitská - Svítkov,10. Rekonstrukce ul. U Stadionu - veřejné osvětlení,11. Rekonstrukce ul. U Stadionu - veřejné osvětlení,12. Rekonstrukce ulice S.K.Neumana - veřejné osvětlení,13. Osvětlení 4 (čtyř) přechodů pro chodce na Sukově třídě,14. Rekonstrukce Bubeníkových sadů - veřejné osvětlení,15. Rekonstrukce VČD v Pardubicích - veřejné osvětlení,16. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Ohrazenická - Mladých,17. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Brožíkova,18. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Varšavská,19. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Valčíkova,20. VO ul. Kostnická,21. Osvětlení přechodů pro chodce ul. Kosmonautů, Bělehr.,22. Dosvícení cyklostezky a podchodu pro chodce na ul. 17. listopadu pod mostem I/36,23. Osvětlení přechodu pro chodce na ul. Kpt. Bartoše,24. Osvětlení přechodu pro chodce na ul. Hlaváčova, ul. 17. listopadu, ul. Palackého,25. FREE ZONE - veřejné osvětlení,26. Veřejné osvětlení - okolí SPŠPT v Pardubicích,27. Osvětlení přechodů pro chodce na ul. Trnovská v Ohrazenicích a Poděbradská v Trnové,28. Veřejné osvětlení - dětské hřiště Karlovina,29. Veřejné slavnostní osvětlení v ul. Pod Zámkem,30. Veřejné osvětlení - úprava MK U Husova sboru,31. Veřejné osvětlení - rozšíření parkovacích ploch na Dubině,32. Osvětlení přechodů pro chodce - Dražkovice, ul. Teplého,33. Veřejné osvětlení - vnitroblok ul. K Polabinám,34. CS Pardubičky - Nemošice I. etapa - VO,35. Rekonstrukce - Smetanovo nám. - VO,36. Regenerace panel. sídliště - Polabiny ul. Lidická - VO,37. Osvětlení přechodů pro chodce ul. Kyjevská, Na Drážce,38. Rekonstrukce ul. Jindřišská - VO.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 894-24/05 ze dne 15. července 2005 soudem soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 16. června 2005 pod č.j. 2Nc 1148/2005-8, které nabylo právní moci dne 12. července 2005. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 26.001.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2003 - 31. prosince 2003 : O zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 25 26 25 72 upsáním nových akcií podle... ustanovení § 203 odst. 2 obch. zák.1. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 15,000.000,-- Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 15,000.000,-- Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých.Upisované akcie:Celkový počet: 15 kusůDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinnáJmenovitá hodnota: 1,000.000,-- Kč3. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00 27 40 46 na základě smlouvy o upsání akcie podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák.4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií:4.1. Místo pro upisování akcií: Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, sídlo společnosti, sekretariát ředitele4.2. Lhůta pro upisování akcií: 30, slovy: třicet, dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. s možností upisovat akcie po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.3. Emisní kurs akcií:Emisní kurs jedné akcie činí 1,000.000,-- Kč5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem, tj. níže uvedeným hmotným majetkem, ve lhůtě do 15, slovy: patnácti, dnů od upsání akcií, v sídle společnosti Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, a to podle ustanovení § 60 odst. 2 obch. zák.6. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce:6.1. Nepeněžitý vklad je tvořen souborem veřejného osvětlení na území města Pardubic, který je oddělitelným a samostatně obchodovatelným hmotným majetkem, podle zápisu inventarizační komise vedeném v kapitole 1327 - odbor dopravy, organizační číslo 3230, na účtu číslo 021 20, a to:Kabelové vedení - sídliště Polabiny V/2 - VO, Free Zone - veřejné osvětlení obj. č. 107, Kabelové vedení - sídliště Polabiny V/1 - VO, Kabelové vedení - sídliště Sever - VO, U1. K Barvírně - 1 světelný bod, Anenský podjezd VO, Rozšíření VO v ul. Pod Zahradami, Rekonstrukce komunikace u Anenského podjezdu - VO a SSZ, Osvětlení průchodu Zelené brány, Stezka pro pěší a cyklisty ul. K Vinici - VO, Ulice Sezemická - VO, Svítkov I. etapa - VO, Svítkov II. etapa - VO, Sukova třída I. a II. etapa - VO, U Kamenné vily - VO, Cyklistická stezka Kpt. Bartoše - VO, Městská knihovna - VO, Žižín - VO, Stavba kabelového rozvodu - Dašická - V. Junkové - VO, Okolí SPŠPT - VO, Křižovatka ul. Bělehradská a Kpt. Bartoše - VO, Ul. S.K.Neumanna a Na spravedlnosti - VO, Rekonstrukce VO Pernštýnské náměstí na střeše čp. 66, Ulice Milheimova - VO, Parkoviště ul. Lonkova - VO, Regenerace panelových sídlišť - Polabiny I., Kosmonautů, objekt El. 4 - VO, R egenerace panelových sídlišť - Polabiny I., objekt El. 1 - VO, Regenerace panelových sídlišť - Polabiny I., Bělehradská, objekt El. 2, Dopravní řešení a odkanalizování ul. Na Vrtálně, Rekonstrukce VO ul. Pernerova, VO - 104 bytových jednotek Dubina, VO - Svítkov, ul. Hradčanská, VO - Zborovské náměstí, VO - ZTV Polabiny, ul. Lonkova, Rekonstrukce VO Pernštýnské náměstí, VO a SO - park Br. Veverkových, VO - ul. S.K.Neumanna.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 764-12/03 ze dne 6.3.2003 vyhotoveném panem Ing. Josefem Kosinkou, znalcem mimo jiné v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, nehmotného majetku a cenných papírů, nezávislým na obchodní společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem a to usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočkou v Pardubicích čj. 2 Nc 1101/2003-14 ze dne 10.2.2003, které nabylo právní moci dne 28.2.2003, částkou celkem ve výši 15,025.000,-- Kč.6.2. Za uvedený nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie- Počet: 15 kusůJmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,-- Kč, slovy jeden milión korun českýchDruh: kmenováForma: na jménoPodoba: listinná6.3. Pro účely úpisu nových akcií k navýšení základního kapitálu se použije nepeněžitý vklad v hodnotě 15,025.000,-- KčRozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií ve výši 25.000,-- Kč tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2002 - 1. února 2003 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnostiSlužby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Hůrka 1803, PSČ530 02, IČO: 25 26 25 72 upsáním nových akcií dle ustan... ovení §203 odst. 2 obch. zák. ze dne 30.11.2001:1. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 33,100.000,-- Kč slovy:třicet tři miliónů jedno sto tisíc korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií ocelkové jmenovité hodnotě 33,100.000,-- Kč, slovy: třicettři miliónů jedno sto tisíc korun českých.Upisované akcie:Celkový počet: 34 kusůDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinnáJmenovitá hodnota:- 33 kusů o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč,- 1 kus o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč3. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem nazákladě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5obch. zák.4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií:4.1. Místo pro upisování akcií: Pardubice, Hůrka 1803,sídlo společnosti, sekretariát ředitele4.2. Lhůta pro upisování akcií: 15, slovy: patnáct, dnůs počátkem běhu lhůty dnem následujícím po podánínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku(podmíněné upisování akcií s rozvazovací podmínkoudle ustan. § 203 odst. 4 obch. zák.).4.3. Emisní kurs akcií:- u akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kčemisní kurs činí 1,000.000,-- Kč- u akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč emisní kursčiní 100,000,-- Kč5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciíve výši 100 % nepeněžitým vkladem, a to níže uvedenýmhmotným majetkem ve lhůtě do 7, slovy: sedmi, dnů odupsání akcií, a to v sídle společnosti Pardubice, Hůrka1803.6. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určenéhoposudkem znalců:6.1. Nepeněžitý vklad se sestává ze souboru veřejného osvětlenína území města Pardubic, podle účetní evidence jednotlivých úse-ků podle komunikací a městské lokality z hmotného investičníhomajetku a drobného hmotného majetku (HIM a DHM), uvedeného veznaleckém posudku číslo 700-35/01 a číslo 50/264/01 ze dne12.11.2001 vyhotoveného znalci panem ing. Janem Joštem a paneming. Josefem Kosinkou, jmenovanými za tím účelem soudem a tousnesením Krajského soudu v Hradci Králové čj. 46 Cm 56/2001-10ze dne 3.10.2001, které nabylo právní moci dne 31.10.2001,specifikovaného na straně 28 - 36 znaleckého posudku podpořadovými čísly 1 - 453 s uvedením komunikací, na kterých seosvětlení nachází, včetně pořizovacích cen.Nepeněžitý vklad byl oceněn znalci znaleckým posudkem shorauvedeným částkou celkem ve výši 33,460.000,-- Kč.6.2. Za uvedený nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie:- Počet: 33 kusůJmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilión korun českýchDruh: kmenováForma: na jménoPodoba: listinná- Počet: 1 kusJmenovitá hodnota akcie: 100.000,-- Kč, slovy: jedno stotisíc korun českýchDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinná6.3. Pro účely úpisu nových akcií k navýšení základníhokapitálu se použije nepeněžitý vklad v hodnotě 33,100.000,-- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií ve výši 360.000,-- Kč tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1999 - 2. února 2000 : 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akciínepeněžitým vkladem, a to výše uvedeným majetkem, ve lhůtě dotřiceti dnů o... d upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1999 - 2. února 2000 : 4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, emisníkurz akcie:4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice,Pernerova ul. 443, sekretariát ředitele4.2... Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny,s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jediného akcionářeo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.4.3 Emisní kurz akcie činí 220.000,--Kč, slovy: dvě stě dvacettisíc korun českých zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1999 - 2. února 2000 : 3. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemia splaceno nepeněžitým vkladem, kdy akcie budou nabídnutyurčitému zájemci - jedinému akcionáři, takto:Nepeněžitý vklad tvoří n... emovitosti a to:3. a) katastrální území Studánka a obec Pardubice- stavební parcela parcelního čísla 968 o výměře 1.343 m2 -bez stavbyNemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu v Pardubicích nalistu vlastnictví číslo 50001 pro katastrální území Studánkaa obec Pardubice.b) katastrální území Bystré v Orlických horách a obec Bystré- stavební parcela parcelního čísla 75/1 o výměře 224 m2 - bezstavbyNemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu Rychnov nad Kněžnouna listu vlastnictví číslo 59 pro katastrální území Bystrév Orlických horách a obec Bystré.c) katastrální území a obec Pardubice- stavební parcela parcelního čísla 7135 o výměře 124 m2 - bezstavby- stavební percela parcelního čísla 8336 o výměře 13 m2 - bezstavby- stavební parcela parcelního čísla 8628 o výměře 129 m2 - bezstavby- stavební parcela parcelního čísla 9535 o výměře 48 m2 - bezstavbyNemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích nalistu vlastniství číslo 5001 pro katastrální území a obecPardubice.d) katastrální území Nemošice a obec Pardubice- stavební parcela parcelního čísla 368 o výměře 321 m2 - bezstavby- pozemek parcelního čísla 458/2 o výměře 2508 m2 - ostatníplocha ( hřiště - stadion )Nemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích nalistu vlastnictví číslo 10010 pro katastrální území Nemošicea obec Pardubice.Celková hodnota nepeněžitého vkladu shora uvedeného činí částkuve výši 2,200.000,--Kč. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněnznaleckými posudky znalcem panem ing. Pavlem Briatkou částkou vevýši 2,260.290,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1999 - 2. února 2000 : 2. Celkový počet upisovaných akcií: 22 ks,Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,--Kč, slovy: jedno stotisíc korun českýchDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodoba akcií: list... inná zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1999 - 2. února 2000 : 1. Částka o níž se základní jmění zvyšuje: 2,200.000,--Kč,slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých, upisování nadtuto částku se nepřipouští.
 • 19. prosince 1996 - 2. února 2000 : Splaceno 100 % základního jmění.
 • 19. prosince 1996 - 2. února 2000 : Jediný akcionář: Město Pardubice.
 • 19. prosince 1996 - 2. února 2000 : Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : finanční majetek ve výši 7,342.530,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pohledávky ve výši 4,184.360,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek ve výši359.000,-- Kč zásoby ve výši 5,422.502,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pořízení hmotných investic ve výši 369.640,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : samostatné movité věci a soubory movitých věcí ve výši36,166.321,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : budovy, haly a stavby ve výši 38,188.374,-- Kč, kdy uvedenénemovitosti tvoří:objekt technické vybavenosti sloužící jako opravárenská halas kancelářemi, sociální zařízení a kotelna ... na stavební parceleparcelního čísla 7033 katastrální území a obec Pardubicegaráže na stavební parcele parcelního čísla 7034/1 a 7034/2katastrální území a obec Pardubiceobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelníhočísla 7035 katastrálního území a obec Pardubice sloužící jakotruhlářská dílnaobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla7036 sloužící jak objekt skladů katastrální území a obecPardubiceobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla7037 sloužící jako sklad, kanceláře a sociální zařízeníkatastrální území a obec Pardubiceobjekt bydlení čp. 280 - Polabiny na stavební parcele parcelníhočísla 7135 katastrální území a obec Pardubice sloužící jakoprovozní budova - šatnyobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla7147 sloužící jako administrativní budova katastrální územía obec Pardubiceobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla8633 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako sklad PHMobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla8634 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako skladposypového materiálugaráže na stavební parcele parcelního čísla 8635/1 katastrálníúzemí a obec Pardubiceobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla8636 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako mazacístaniceK nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to pětocelových přístřešků, tři plechové sklady, sklad olejů,přístřešek PHM a venkovní úpravy.ostatní stavební objekt - dřevěný srub na stavební parceleparcelního čísla 9535 katastrální území a obec Pardubiceobjekt občanské vybavenosti čp. 2666 - Zelené předměstí nastavební parcele číslo 8577 katastrální území a obec Pardubicesloužící jako administrativní budovaskleníky na pozemkové parcele parcelního čísla 2542/3katastrální území a obec Pardubice včetně příslušenství tj.venkovních úpravK nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to vedlejšístavba (ocelokolna).objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla8336 katastrální území a obec Pardubice sloužící jakopřečerpávací stanice vodyobjekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla8628 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako provozníobjekt (veřejné WC)garáže na stavebních parcelách parcelních čísel 8635/1, 8635/2katastrální území a obec PardubiceK nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to venkovníúpravy.objekt občanské vybavenosti (pergola Dubina) na stavební parceleparcelního čísla 968 katastrální území Studánka a obec Pardubicesloužící jako provozovny TKO, VO, SaP včetně stavby (ocelovýpřístřešek)ostatní stavební objekt na stavební parcele parcelního čísla 368katastrální území Nemošice a obec Pardubice sloužící jakoocelový přístřešek, včetně příslušenství tj. venkovních úpravobjekt bydlení čp. 55 - Bystré na stavební parcele parcelníhočísla 75/1 katastrální území Bystré v Orlických horách a obecBystré sloužící jako rekreační chata včetně příslušenství(dřevěné kůlny a venkovních úprav) zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : nehmotný investiční majetek ve výši 496.180,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : c) katastrální území Mnětice:- objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelníhočísla 59 sloužící jako márnice, stavební parcela parcelníhočísla o výměře 22 m2,- pozemková... parcela parcelního čísla 82/2 o výměře 1.286 m2sloužící jako hřbitov, urnový háj, včetně příslušenstvía součástí (studny).3.2 B. Částí podniku bývalé rozpočtové organizace Technickéslužby Města Pardubic, který tvoří aktiva a pasíva a to:a) aktiva celkem ve výši 92,528.907,-- Kč z toho: zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : b) katastrální území Svítkov:- pozemková parcela parcelního čísla 645/5 o výměře 8.047 m2,sloužící jako hřbitov a urnový háj.
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla1176 včetně příslušenství sloužící jako kaple, stavební parcelaparcelního čísla 1176 o výměře 59 m2
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla1883 sloužící jako administrativní budova - kancelářpohřebnictví se sociálním zázemím mimo květinářství, stavebnípar... cela parcelního čísla 1883 o výměře 206 m2 zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : zbořeniště na stavební parcele parcelního čísla 807, kdy veskutečnosti na stavební parcele se nachází zahradní domek,stavební parcela parcelního čísla 807 o výměře 401 m2
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pozemková parcela parcelního čísla 3273/3 - pastvina o výměře512 m2
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pozemková parcela parcelního čísla 3272/2 - zahrada o výměře937 m2
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : objekt technické vybavenosti sloužící jako budova nové spalovnyvčetně spojovacího krčku na stavební parcele parcelního čísla9481, stavební parcela parcelního čísla 9481 o výměře 37... 0 m2,včetně příslušenství zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : objekt občanské vybavenosti čp. 990 - Zelené předměstí sloužícíjako krematorium a kolumbárium na stavební parcele parcelníhočísla 1884, stavební parcela parcelního čísla 884 o výmě... ře664 m2, včetně příslušenství zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pozemková parcela parcelního čísla 2439/4 o výměře 13.232 m2,sloužící jako hřbitov, urnový háj
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pozemková parcela parcelního čísla 2439/1 o výměře 21.782 m2,sloužící jako hřbitov, urnový háj
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : pozemková parcela parcelního čísla 2396/1 o výměře 26.991 m2,sloužící jako hřbitov, urnový háj, kolumbárium
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění:l.Částka o níž se základní jmění zvyšuje, 126,700.000,-- Kč,slovy: jedno sto dvacet šest... miliónů sedm set tisíc korunčeských, upisování nad tuto částku se nepřipouští.2.Celkový počet upisovaných akcií: 1.267 ksJmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-- Kč, slovy: jedno stotisíc korun českýchDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodoba akcií: zaknihovaná3.Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi a splacenonepeněžitými vklady, kdy akcie budou nabídnuty určitému zájemcijedinému akcionáři, takto:3.1 A) Nemovitosti:a) katastrální území Pardubice zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : přechodné účty pasiv ve výši 544.360,-- KčCelková výše nepeněžitého vkladu shora uvedeného dle znaleckéhoposudku činí 126,719.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet šestmiliónů sedm se... t devatenáct tisíc.4.Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady, emisníkurz akcie:4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice,Pernerova ul. 443, sekretariát ředitele4.2 Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny,s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němžnabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.4.3 Emisní kurz akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíckorun českých5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akciínepeněžitými vklady, a to výše uvedeným majetkem, do třicetidnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : krátkodobé závazky ve výši 5,819.060,-- Kč
 • 18. prosince 1998 - 28. prosince 1998 : ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ve výši 0,-- Kčb) pasíva - cizí zdroje celkem ve výši 6,363.420,-- Kč, z toho:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů