Trendy

272 071 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

875 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

119 534 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

13.3.2000 - 18.10.2011 Trutnov, Břečštejnská 460, PSČ 54101
24.7.1998 - 13.3.2000 Trutnov, Břecštejnská 460, PSČ 54101
9.1.1997 - 24.7.1998 Trutnov, Břečtejnská 460, PSČ 54101

25262718

DIČ

Není plátce DPH

9.1.1997 - 18.10.2011

CZ25262718

Datum vzniku

9. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. října 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. října 2011

Historické názvy

9.1.1997 - 18.10.2011

STAVEBNINY NYPRO, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1588

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.9.1999 - 18.10.2011

50 627 000 Kč

19.6.1998 - 29.9.1999

1 000 000 Kč

9.1.1997 - 19.6.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. října 2011 - 18. října 2011 : Společnost STAVEBNINY NYPRO, a.s., IČ. 252 62 718, se sídlem Trutnov, Břečštejnská 460, PSČ 541 01 zanikla v důsledku fúze na základě rozhodnutí jediného akcionáře STAVEBNINY NYPRO... , a.s. N 354/2011, NZ 307/2011 ze dne 10.08.2011 a rozhodnutí jediného společníka PRO-VM invest s.r.o. N 353/2011, NZ 306/2011 ze dne 10.08.2011 a jediného společníka PRO-DOMA, spol. s r.o. N 355/2011, N 308/2011 ze dne 10.08.2011 s nástupnickou PRO-DOMA, spol. s r.o., IČ: 005 49 029, se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským souduem v Praze v oddíle C, vložka 67. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : e)průmyslový objekt se stavební parcelou č. 1253, která vzniklana základě geometrického plánu č. 172/99 ze dne 26.5.1999 ovýměře 4.135 m2průmyslový objekt se stavební parcelou č. 2... 580vše v k.ú. a obci Dvůr Králové nad Labem zapsané na LV č. 459 uKatastrálního úřadu v Trutnově, když nemovitosti jsou popsány veznaleckém posudku č. 310-70/99 ze dne 30.5.1999 vypracovanýming. Miloslavem Kalousem, Hradecká 64, Hradec Králové 11, PSČ500 11 a znaleckém posudku č. 933-99/99 ze dne 30.5.1999vypracovaným ing. Vladimírem Kodytkem, Na Struhách 572, Vamberk,PSČ 517 54 na straně 28 - 38 s tím, že výše ocenění uvedenýchnemovitostí byla znalci stanovena ve výši 2.478.618,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : d)ostatní stavební objekt se stavební parcelou č. 2525ostatní stavební objekt se stavební parcelou č. 2526ostatní stavební objekt se stavební parcelou č. 2527ostatní stavební objek... t se stavební parcelou č. 4262pozemková parcela č. 2118/1 - ostatní plocha, která vznikla nazákladě geometrického plánu č. 180/99 ze dne 24.5.1999 o výměře7.506 m2vše v k.ú. a obci Trutnov zapsané na LV č. 4978 u Katastrálníhoúřadu v Trutnově, když nemovitosti jsou popsány ve znaleckémposudku č. 310-70/99 ze dne 30.5.1999 vypracovaným ing.Miloslavem Kalousem, Hradecká 64, Hradec Králové 11, PSČ 500 11 aznaleckém posudku č. 933-99/99 ze dne 30.5.1999 vypracovanýming. Vladimírem Kodytkem, Na Struhách 572, Vamberk, PSČ 517 54na straně 5 - 28 s tím, že výše ocenění uvedených nemovitostíbyla znalci stanovena ve výši 17.573.219,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : c)objekt bydlení čp. 341 se stavební parcelou č. 380ostatní stavební objekt se stavební parcelou č. 740 včetněsoučástí a příslušenstvíprůmyslový objekt se stavební parcelou č. 1243... stavební parcela č. 741 - zbořeniště, stavební parcela č. 1238- bez stavby, pozemkové parcely č. 1540/5 - ostatní plocha, č.1541/10 - ostatní plocha, č. 1549/10 - ostatní plocha, č. 1586/1- ostatní plochavše v k.ú. a obci Rtyně v Podkrkonoší zapsané na LV č. 1525 uKatastrálního úřadu v Trutnově, když nemovitosti jsou popsány veznaleckém posudku č. 310-70/99 ze dne 30.5.1999 vypracovanýming. Miloslavem Kalousem, Hradecká 64, Hradec Králové 11, PSČ500 11 a znaleckém posudku č. 933-99/99 ze dne 30.5.1999vypracovaným ing. Vladimírem Kodytkem, Na Struhách 572, Vamberk,PSČ 517 54 na straně 62 - 80 s tím, že výše ocenění uvedenýchnemovitostí byla znalci stanovena ve výši 12.824.801,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : b)zemědělská hospodářská budova se stavební parcelou č. 109ostatní stavební objekt se stavební parcelou č. 686/2 včetněsoučástí a příslušenstvíostatní stavební objekt se stavební p... arcelou č. 688 včetněsoučástí a příslušenstvístavební parcela č. 108 - zbořeniště, pozemkové parcely č.1304/5 - ostatní plocha, č. 1304/7 - ostatní plocha a č. 2773/1 -ostatní plochavše v k.ú. a obci Mladé Buky zapsané na LV č. 905 uKatastrálního úřadu v Trutnově, když nemovitosti jsou popsány veznaleckém posudku č. 310-70/99 ze dne 30.5.1999 vypracovanýming. Miloslavem Kalousem, Hradecká 64, Hradec Králové 11, PSČ500 11 a znaleckém posudku č. 933-99/99 ze dne 30.5.1999vypracovaným ing. Vladimírem Kodytkem, Na Struhách 572, Vamberk,PSČ 517 54 na straně 38 - 52 s tím, že výše ocenění uvedenýchnemovitostí byla znalci stanovena ve výši 13.105.041,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 7. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictvíobchodní společnosti BAK a.s. se sídlem v Trutnově, Vodní 177,IČO... : 25289390 dle níže uvedené specifikace a ocenění:a)čp. 317 - občanská vybavenost na stavební parcele č. 434 včetněsoučástí a příslušenství v k.ú. Velká Ves u Broumova, obecBroumov zapsané na LV č. 1652 u Katastrálního úřadu v Náchodě,když nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku č. 310-70/99ze dne 30.5.1999 vypracovaným ing. Miloslavem Kalousem, Hradecká64, Hradec Králové 11, PSČ 500 11 a znaleckém posudku č.933-99/99 ze dne 30.5.1999 vypracovaným ing. VladimíremKodytkem, Na Struhách 572, Vamberk, PSČ 517 54 na straně 52 - 62s tím, že výše ocenění uvedených nemovitostí byla znalcistanovena ve výši 3.645.874,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 6. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnostia lhůta se stanovuje do 7 dnů od zveřejnění ve smyslu par. 203odst. 4 obch. zák.
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 5. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva v daném případě nepřichází v úvahu.
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 4. Veškeré akcie navýšeného základního jmění budou upsányobchodní společností BAK a.s. nepeněžitým vkladem (viz bod 3.),když výše nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 49.627.00... 0,-Kč (slovy: čtyřicetdevět miliónů šestset dvacetsedmtisíc korunčeských). Nikomu dalšímu nebudou akcie nabídnuty. Dohoda podleustanovení § 205 obch. zák. v tomto případě nepřichází v úvahu. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 3. Schvaluje se, že všechny akcie budou nabídnuty k upsáníspolečnosti BAK a.s. se sídlem v Trutnově, Vodní 177, IČO:25289390 bez veřejné výzvy k upisování akcií. Schvaluje seupisov... ání nepeněžitým vkladem nemovitosti obchodní společnostiBAK a.s. se sídlem v Trutnově, Vodní 177, IČO: 25289390, tak jakjsou tyto nemovitosti uvedené obchodní společnosti popsány aohodnoceny znaleckými posudky znalců, a to znaleckým posudkem č.310-70/99 ze dne 30.5.1999 vypracovaným ing. MiloslavemKalousem, Hradecká 64, Hradec Králové 11, PSČ 500 11 a znaleckýmposudkem č. 933-99/99 ze dne 30.5.1999 vypracovaným ing.Vladimírem Kodytkem, Na Struhách 572, Vamberk, PSČ 517 54.Upisovatel nepeněžitého vkladu je povinen splatit 100%upisovaných vkladů ve lhůtě do sedmi dnů od zveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 2. Upisované akcie: počet: 49.627 kusů jmenovitá hodnota: 1 000,00 Kč; druh: kmenové akcie; forma: na ma... jitele; podoba: zaknihované akcie; zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : 1. Základní jmění obchodní společnosti STAVEBNINY NYPRO a.s.bude zvýšeno o částku: 49.627.000,00 Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 24. srpna 1999 - 13. března 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře:
 • 9. ledna 1997 - 19. června 1998 : Splaceno 300.000,- Kč základního jmění.
posunout dolů