Základní údaje

Historické adresy

28.4.2003 - 18.3.2017 Praha 10 - Hostivař, Pražská ul. 16
24.2.1999 - 28.4.2003 Trutnov 3, Náchodská 270, PSČ 54103
23.1.1997 - 24.2.1999 Trutnov, Komenského 63, PSČ 54101

25263871

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1997 - 28.1.2005

CZ25263871

Datum vzniku

23. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. března 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. května 2008

Datová schránka

9eewnrc

Historické názvy

7.9.2004 - 18.3.2017

KARA HOLDING a.s. v likvidaci

23.1.1997 - 7.9.2004

KARA HOLDING a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1585

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.5.2000 - 18.3.2017

21 000 000 Kč

23.1.1997 - 25.5.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. března 2017 - 18. března 2017 : Společnost KARA HOLDING a.s. v likvidaci, identifikační číslo 252 63 871 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze z oddílu B, vložka 8258. Právní důvod... výmazu: zrušení konkursu na majetek úpadce, jelikož majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, a to Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 76K 36/2004-332, které nabylo právní moci dne 30.01.2008. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2004 - 18. března 2017 : Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 12.4.2004 byla společnost zrušena s likvidací.
 • 15. června 2004 - 18. března 2017 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu lO č.j. l9 Nc 8722/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému KARA HOLDING a.s. ve prospěch oprávněného ASTRA X, spol. s r.o. Brno o 34 985,.... Kč + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Roman Vytejček, exekutorský úřad Praha 4. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2004 - 18. března 2017 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 19 Nc 8383/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému KARA HOLDING a.s. ve prospěch oprávněného Východočeská energetika a.s. o 226 485,... - + přísl. Soudní exekuktor: Mgr. Roman Vytejček, Exekutorský úřad Praha 4. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2004 - 18. března 2017 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. F 19Nc 7046/2004 byla nařízena exekuce proti povinnémuKARA HOLDING a.s. ve prospěch oprávněného Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnit... ra ČR, Na Míčánkách 2, Praha lO o částku 90 643,- + přísl. Soudní exekutor: JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1997 - 18. března 2017 : Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : h) předmět peneněžitého vkladu:-pohledávka pana Mgr. Jaroslava Mišingera, r.č. 680416/1078,bytem Brno, Topolky 24, IČO 65857771, za obchodní společnostíKARA HOLDING a.s. z titulu n... esplacené odměny zapostoupení pohledávky za společností Kara a.s. se sídlemv Trutnově-Poříčí, Náchodská 270, PSČ 541 03, IČO 48155225,na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.09.1998v nominální hodnotě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionůkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : g) nový druh akcií se nevydává,
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : f)-místo pro splacení nepeněžitého vkladu je Trutnov 3,Náchodská 270, PSČ 541 03,-lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - vklad je splacenku dni účinnosti smlouvy o postoupení poh... ledávky, účinnostsmlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi panemMgr. Jaroslavem Mišingerem jako věřitelem, a obchodníspolečností KARA HOLDING a.s. jako dlužníkem ohledněpohledávky ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionůkorun českých), bude ve smlouvě o postoupení pohledávkydohodnuta účastníky patnáctým dnem od právní moci usneseníKrajského soudu v Hradci Králové o zápisu rozhodnutíakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : e)-lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem ječtrnáctidenní, počátek jejího běhu bude den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského souduv Hradci Králové o ... zápisu rozhodnutí akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku,-emisní kurz upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) a je pro všechny upisovatele stejný, zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : d)-místo pro upisování akcií nepeněžitým vkladem je Trutnov 3,Náchodská 270, PSČ 541 03,
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : c)-akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva z důleži-tého ekonomického zájmu společnosti, akcie budou nabídnutyurčitému zájemci - panu Mgr. Jaroslavu Mišingerovi,r.č. 680... 416/1078, bytem Brno, Topolky 24, IČO 65857771, zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : b)-počet upisovaných akcií činí 200 ks (slovy: dvěstě kusů),-jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 100.000,--Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jmenovitá hodnotavš... ech nových akcií je stejná,-druh upisovaných akcií - kmenové,-forma upisovaných akcií - na majitele,-podoba upisovaných akcií - listinná, zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : a)-částka, o níž má být základní jmění zvýšeno činí 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to z dosavadního1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na21... .000.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : Obchodní společnost Kožešnická, a.s. jako jediný akcionářrozhodl o zvýšení základního jmění společnosti KARA HOLDING a.s.upsáním akcií nepeněžitým vkladem - kapitalizací pohledávky... v její nominální hodnotě dle § 59, odst. 7 obch. zák. takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 1999 - 25. května 2000 : ch)určuje nominální hodnotu vložené pohledávky částkou20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
posunout dolů