Trendy

501 197 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

392 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

710 967 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 22.9.2015 Kampelíkova 758/4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Historické adresy

27.2.2014 - 22.9.2015 Pražská třída 322/4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
13.3.2013 - 27.2.2014 Pražská třída 322/4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
7.8.2002 - 13.3.2013 Hradec Králové, Pražská ulice 322, PSČ 50101
1.4.1997 - 7.8.2002 Hradec Králové, Pražská ulice 322, PSČ 50147

25267141

DIČ

od 1.4.1997

CZ25267141

Datum vzniku

1. dubna 1997

Datová schránka

pemg7az

Historické názvy

1.4.1997 - 2.4.2015

ZVU POTEZ a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1619

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.9.2003

192 500 000 Kč

Historické jmění

26.10.1999 - 5.9.2003

350 000 000 Kč

1.4.1997 - 26.10.1999

300 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 11.8.2015

5080107176 / 5500

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Provozovny

od 27.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kampelíkova 758/4, 500 04, Hradec Králové - Kukleny

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2015 : Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Steel Manufacturing Bohemia a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Steel Manufacturing Bohemia a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ... 03602176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20246, na nástupnickou společnost ZVU STROJÍRNY, a.s., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Kampelíkova 758/4, PSČ 500 04, IČ 25267141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1619. Rozhodným dnem bylo datum 1.10. 2015. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. srpna 2002 : Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 28. června 2002převzala společnost ZVU POTEZ a.s., jako nástupnická společnostjmění slučované zanikající společnosti POTEZ CZ a.s., Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 28. června 2002převzala společnost ZVU POTEZ a.s., jako nástupnická společnostjmění slučované zanikající společnosti POTEZ CZ a.s.,... se sídlemHradec Králové, Pražská 322, identifikační číslo 25 93 98 15. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. srpna 2014 - 16. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. srpna 2014 - 16. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 4. srpna 2003 - 5. září 2003 : Valná hromada schválila dne 17. června 2003 usnesení o snížení základního kapitálu takto:"Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 157.500.000,--Kč ... v souladu s tímto usnesením:1) Základní kapitál společnosti se sníží o částku 157.500.000,--Kč, tzn. ze stávající výše350.000.000,--Kč na částku základního kapitálu 192.500.000,--Kč.2) Společnost ZVU POTEZ a.s. zaevidovala ve svém účetnictví k datu 31. prosince 2002neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 156.438.558,98 Kč. Ztráta je proúčtována na účet429 a snižuje tak vlastní kapitál společnosti. Vykázání ztráty a převod do rezervního fondujsou důvodem snížení základního kapitálu společnosti. Částka ve výši 157.500.000,--Kčodpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude tedy použita v souladus ustanovením § 216a, odstavcem 1) obchodního zákoníku takto:a) částka ve výši 156.438.558,98 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let,b) částka ve výši 1.061.441,02 Kč bude použita na převod do rezervního fonduna úhradu budoucí ztráty.3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, kterébude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Poúčinnosti zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak u akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty očástku 2.250,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akcii vyznačena jmenovitá hodnota2.750,--Kč, u akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude provedenosnížení jmenovité hodnoty o částku 45.000,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akciivyznačena jmenovitá hodnota 55.000,--Kč.4) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede vyznačením nižšíjmenovité hodnoty na dosvadních akciích. Představenstvo společnosti vyzve způsobemurčeným ve stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtěšedesáti dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu vůči třetím osobámpředložil akcie za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář vestanovené lhůtě akcie nepředložil, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat právas nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.5) Snížení základního kapitálu je provedeno za účelem úhrady ztráty a převodu dorezervního fondu, pročež se dle ustanovení § 216a obchodního zákoníku nepoužijíustanovení § 215 a § 216, odstavce 1) a 2) obchodního zákoníku. Představenstvo jepovinno do třiceti dnů ode dne schválení usnesení o snížení základního kapitálu podatnávrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitáluv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové a doložit splněnípodmínky citované v ustanovení § 216a, odstavci 1) obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1997 - 7. srpna 2002 : Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
 • 1. dubna 1997 - 7. srpna 2002 : Jediný akcionář: ZVU a.s., IČO 46504737, sídlo Hradec Králové,Pražská 322.
 • 26. srpna 1999 - 26. října 1999 : a) strojního zařízení pro navíjení a přivařování duplikátorůzn. CLOSS a SCHAFER - typ 422 AMB 55/3200 Sp, výrobní číslo21/09915.00 z roku výroby 1992, které bylo v souladu s § 59od... stavcem 3 obchodního zákoníku popsáno a oceněno dvěmaznaleckými posudky:- znaleckým posudkem číslo 4/99 vypracovaným dne 5.dubna 1999soudním znalcem Josefem Voltrem, dle něhož byla hodnotastrojního zařízení stanovena částkou 20.295.000,- Kč(dvacetmiliónůdvěstedevadesátpěttisíc korun českých),- znaleckým posudkem číslo 149/99 vypracovaným dne 2. dubna1999 soudním znalcem ing. Františkem Mizerou, dle něhožbyla hodnota strojního zařízení stanovena částkou20.069.500,- Kč (dvacetmiliónůšedesátdevěttisícpětsetkorun českých).Jdiný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotutohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citovanéznalecké posudky částkou 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónů korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 1999 - 26. října 1999 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 9. dubna 1999rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto:1)Základní jmění společnosti se zvýší o částku 50.000.000,- Kč(pade... sátmiliónů korun českých), zvýšení základního jmění nadtuto navrhovanou částku se nepřipouští.2)Na zvýšení základního jmění bude upsáno 500 (pětset) kusůlistinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(jednostotisíc korun českých) znějících na majitele, přičemžvšechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu.3)Jediný akcionář společnosti využívá svého přednostního právak uspání akcií a prohlašuje, že upíše všech 500 (pětset) kusůlistinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) jnějících na majitele.4)Akcie je možno upsat v sídle společnosti ZVU POTEZ a.s. naadrese Hradec Králové, Pražská ulice 322, PSČ 501 47, ode dnenásledujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění doobchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Královéna základě tohoto rozhodutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí dvacátým dnemode dne jejího počátku.5)K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemžzápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu,popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením žese jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jehoocenění, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení,obchodní jméno, sídlo upisvatele a jeho podpis.6)Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou - 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti vejmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých)znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kurzem50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých).Základní jmění ve výši 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korunčeských) bude upsáno nepeněžitým vkladem - vložením: zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 1999 - 26. října 1999 : Nepeněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 3)obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dneupsání základního jmění v souladu s článkem 4) tohoto usnes... ení.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemního prohlášení dle§ 60 odstavce 1 obchodního zákoníku spolu s faktickým předánímvěci.8)Nepeněžitý vklad popsaný v odstavci 7) tohoto usnesení seoceňuje částkou 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých).Jediný akcionář tedy schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladuv částce 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 1999 - 26. října 1999 : b) nemovitostí, a to pozemku parcely č. 617/11 - ostatní plochy,manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/12 - ostatníplochy, manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/13 -ostat... ní plochy, manipulační plochy, vše v katastrálním územíKukleny, které byly v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodníhozákoníku popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky:- znaleckým posudkem vypracovaným dne 4. dubna 1999 soudnímznalcem ing. Liborem Zimou, dle něhož byla hodnotanemovitostí stanovena částkou 32.524.789,- Kč(třicetdvamiliónypětsetdvacetčtyřitisícesedmsetosmdesát-devět korun českých),- znaleckým posudkem číslo 081/3182/1999 vypracovaným dne6. dubna 1999 soudním znalcem ing. Václavem Zimou, dleněhož byla hodnota nemovitostí stanovena částkou33.915.390,- Kč (třicettřimiliónydevětsetpatnácttisíctřistadevadesát korun českých).Jediný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotutohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citovanéznalecké posudky částkou 30.000.000,- Kč (třicetmiliónů korunčeských). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů