Trendy

200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

109 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

11 659 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2014 Českých bratří 493, 507 23 Libáň

Historické adresy

22.7.1997 - 14.10.2014 Libáň, Českých bratří 493, okres Jičín, PSČ 50723

25273833

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1997 - 3.11.2014

CZ25273833

Datová schránka

jkag4dz

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1656

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2014

11 262 400 Kč

Historické jmění

25.5.1999 - 14.11.2014

14 078 000 Kč

22.7.1997 - 25.5.1999

1 052 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. listopadu 2014 : Valná hromada společnosti ZAS Libáň, a.s. konaná dne 23.6.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: snižuje se základní kapitál společnosti o částku 2.815.600,- Kč (slovy: Valná hromada společnosti ZAS Libáň, a.s. konaná dne 23.6.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: snižuje se základní kapitál společnosti o částku 2.815.600,- Kč (slovy:... dva miliony osm set patnáct tisíc šest set korun českých) za účelem úhrady vykázaných ztrát z hospodaření společnosti z minulých let s tím, že celá částka snižovaného základního kapitálu bude použita na úhradu této ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to bezúplatně, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 20% jmenovité hodnoty tak, že jmenovitá hodnota akcií společnosti, jejichž současná hodnota činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se snižuje na 800,- Kč (slovy: osm set korun českých) a jmenovitá hodnota akcií, jejichž současná hodnota činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých). Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanovuje na 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál bude snížen o částku 2.815.600,- Kč (slovy: dva miliony osm set patnáct tisíc šest set korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu společnosti 14.078.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedmdesát osm tisíc korun českých na novou výši základního kapitálu po snížení 11.262.400,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě šedesát dva tisíce čtyři sta korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. června 1998 - 25. května 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20. 11. 1997 o záměruzvýšit základní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 10 000 000,- Kč s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhov... aného zvýšenízákladního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšenízákladního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnostivalné hromady.Budou upisovány:akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a akcie na jménove jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Všechny nově upisované akciejsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanovspolečnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístně v sídle společnosti v Libáni, Českých bratří493, okr. Jičín v skeretariátu předsedy představenstva.Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které splňujípodmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídlaspolečnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tentolist má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem avrácením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za úpis.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 30 dnů.Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. vůčimajetku Zemědělského a obchodního družstva Libáň se sídlem vLibáni, okr. Jičín, PSČ 507 23, IČO 00 02 24 46.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnosti, tj. nejpozdějidnem úpisu akcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. byloprovedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka, znalecz oboru ekonomika, znalecký posudek č. 20/1997 ze dne 31. 10.1997 a ing. René Matyse, znalec z oboru ekonomika, znaleckýposudek č. 20/1997 ze dne 31. 10. 1997.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám ZOD Libáň se sídlem v Libáni, okr. Jičín, PSČ507 23, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformacedružstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a jak jsou uvedeni vnotářském zápisu notářky Liběny Pernicové ze dne 20. 11. 1997. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 1997 - 25. května 1999 : Jediný akcionář: Zemědělské a obchodní družstvo Libáň, IČO00 02 24 46 se sídlem v Libáni, okres Jičín.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů