Trendy

25 069 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 548 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

9 362 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2013 č.p. 297, 543 51 Špindlerův Mlýn

Historické adresy

16.8.2007 - 11.11.2013 Špindlerův Mlýn 297, PSČ 54351
19.12.1997 - 16.8.2007 Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, PSČ 54351

25280813

DIČ

od 22.12.1997

CZ25280813

Datum vzniku

19. prosince 1997

Datová schránka

4bvgbks

Historické názvy

27.2.2015 - 12.3.2015

SKOL MAX Ski School, a. s.

19.11.1999 - 27.2.2015

SKOL MAX Ski School, a. s.

19.12.1997 - 19.11.1999

Lyžařská škola Špindlerův Mlýn, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1716

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.2.2012

17 600 000 Kč

Historické jmění

7.6.2011 - 7.2.2012

17 600 000 Kč

7.1.2011 - 7.6.2011

13 000 000 Kč

2.9.2009 - 7.1.2011

13 000 000 Kč

19.12.1997 - 2.9.2009

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vrchlabí

Bankovní účty

zvěřejněno 16.8.2013

259761351 / 0300

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 14.4.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 543 51, Špindlerův Mlýn 252

... více provozoven (celkem 45) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 10. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. ledna 2011 - 7. června 2011 : Valná hromada společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., identifikační číslo 252 80 813, se sídlem Špindlerův Mlýn 297, PSČ 543 51, konaná dne 15. prosince 2010 rozhodla o zvýšení zákl... adního kapitálu společnosti, a to takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. o částku 4,600.000,- Kč, (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) tj. z částky 13,000.000,- Kč (slovy: třináct milionů korun českých) na částku 17,600.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 4.600 (slovy: čtyři tisíce šest set) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby:- společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 795, která upíše 1.840 (slovy: jeden tisíc osm set čtyřicet) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce;- pan Bohumír Zeman, datum narození 26.5.1957, bytem Špindlerův Mlýn 162, který upíše 1.308 (slovy: jeden tisíc tři sta osm) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce;- paní Jana Erlebachová, datum narození 31.12.1960, bytem Nová Paka, J. Nerudy 1013, PSČ 509 01, která upíše 972 (slovy: devět set sedmdesát dva) kusů kmenových, listinnýc akcií, znějících na jméno , o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce, a- pan Martin Dunka, datum narození 21.8.1973, bytem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51, který upíše 480 (slovy: čtyři sta osmdesát) kusů kmneových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce, (společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Bohumír Zeman, Jana Erlebachová a Martin Dunka dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně jako "předem určený zájemce").Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., na adrese Špindlerův Mlýn 297, PSČ 543 51, v době od 9,00 hod. do 16,00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. do obchodního rejstířku. Představenstvo je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. za společností SKOL MAX Ski School, a.s. proti pohledávce společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. na splacení emisního kursu do celkové výše 1,840.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet korun českých) s příslušenstvím, a to konkrétně ohledně níže specifikované pohledávky předem určeného zájemce SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.:- pohledávka společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 795, v celkové výši 2,021.370,- Kč (slovy: dva miliony dvacet jedna tisíc tři sta sedmdesát korun českých), přičemž se jedná o pohledávky z obchodního styku řádně vyfakturované společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. těmito účetními doklady:- Faktura č. 800000517, vystavená dne 24.11.2008, znějící na částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);- Faktura č. 800000590, vystavená dne 11.12.2008, znějící na částku 229.670,- Kč (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc šest set sedmdesát korun českých);- Faktura č. 800000614, vystavená dne 16.12.2008, znějící na částku 384.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých);- Faktura č. 800000625, vystavená dne 22.12.2008, znějící na částku 395.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět tisíc korun českých);- Faktura č. 800000567, vystavená dne 5.12.2008, znějící na částku 527.100,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm tisíc korun českých), která již byla částečně uhrazena a aktuální výše dlužné částky činí 512.700,- Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc sedm set korun českých);Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem. Předem určení zájemci jako upisovatelé splatí emisní kurs akcií, které upíší na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,840.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc korun českých) splatí společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 795, jako upisovatel dnem uzavření dohody o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a společností SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. jako upisovatelem tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí; - emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,308.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta osm tisíc korun českých) splatí pan Bohumír Zeman, datum narození 26.5.1957, bytem Špindlerův Mlýn 162, jako upisovatel ve výši 30 % (slovy: třiceti procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel - Bohumír Zeman ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č. ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.; emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 972.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát dva tisíc korun českých) splatí paní Jana Erlebachová, datum narození 31.12.1960, bytem Nová Paka, J. Nerudy 1013, PSČ 509 01, jako upisovatel ve výši 30% (slovy: třicet procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel - Jana Erlebacová ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č. ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.; emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) splatí pan Martin Dunka, datum narození 21.8.1973, bytem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51, jako upisovatel ve výši 30% (slovy: třiceti procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel - Martin Dunka ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromay o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č.ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.;Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvalují. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií nebo jeho část, tak jak je uvedeno výše v tomto rozhodnutí, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:- emisní kurs upsaných akcií, tedý částku ve výši 1,840.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc korun českých), splatí společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a společností SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,380.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta osm tisíc korun českých), splatí Bohumír Zeman ve výši 30 % (slovy: třiceti procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií; zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct) , a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č. ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 972.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát dva tisíc korun českých), splatí paní Jana Erlebachová ve výši 30 % (slovy: třiceti procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií; zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct), a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č. ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), splatí pan Martin Dunka ve výši 30 % (slovy: třiceti procent) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od úpisu akcií; zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 15.12.2011 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce jedenáct), a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č.ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení se stanoví takto: lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2009 - 2. září 2009 : Valná hromada společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., identifikační číslo 25280813, se sídlem Špindlerův Mlýn 297, PSČ: 543 51, konaná dne 8. července 2009 rozhodla o zvýšení základ... ního kapitálu společnosti, a to takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. o částku 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) tj. z částky 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 13,000.000,- Kč (slovy: třináct milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základní kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 12.000 (slovy: dvanáct tisíc) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých; Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby:- společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 795, která upíše 4.800 (čtyři tisíce osm set) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce;- pan Bohumír Zeman, r.č. 570526/2068, bytem Špindlerův Mlýn 162, který upíše 3.412 (tři tisíce čtyři sta dvanáct) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce;- paní Jana Erlebachová, r.č. 606231/1266, bytem Nová Paka, J. Nerudy 1013, PSČ 509 01, která upíše 2.536 (dva tisíce pěst set třicet šest) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce, a- pan Martin Dunka, r.č. 730821/3440, bytem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51, který upíše 1.252 (jeden tisíc dvě stě padesát dva) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce, (společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Bohumír Zeman, Jana Erlebachová a Martin Dunka dále společně také jako "Předem určení zájemci", každý samostatně jako "Předem určený zájemce").Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií Předem určenými zájemci je sídlo společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., na adrese Špindlerův Mlýn 297, PSČ 543 51, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.Lhůta pro úpis akcií Předem určenými zájemci bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit Předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Předem určených zájemců za společností SKOL MAX Ski School, a.s. na splacení emisního kursu, do celkové výše 12,000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) s příslušenstvím, a to konkrétně těchto pohledávek Předem určených zájemců:- pohledávky společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 795, v celkové výši 4,800.000,- Kč (čtyři miliony osm set tisíc korun českých), přičemž se jedná o pohledávky z obchodního styku řádně vyfakturované společnosti SKOL MAX Ski School, a.s. těmito účetnámi doklady:- Faktura č. 0700000593, vystavená dne 19. 12. 2007, znějící na částku 229.670,- Kč (dvě stě dvacet devět tisíc šest set sedmdesát korun českých);- Faktura č. 0700000580, vystavená dne 17. 12. 2007, znějící na částku 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých);- Faktura č. 0700000563, vystavená dne 10. 12. 2007, znějící na částku 304.000,- Kč (tři sta čtyři tisíc korun českých);- Faktura č. 0700000600, vystavená dne 27. 12. 2007, znějící na částku 494.500,- Kč (čtyři sta devadesát čtyři tisíce pět set korun českých); částečně uhrazena - aktuální výše dlužné částky činí 319.194,30 Kč (tři sta devatenáct tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české třicet haléřů);- Faktura č. 0700000512, vystavená dne 26. 11. 2007, znějící na částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých);- Faktura č. 0700000495, vystavená dne 19. 11. 2007, znějící na částku 560.500,- Kč (pět set šedesát tisíc pět set korun českých);- Faktura č. 0600000670, vystavená dne 8. 1. 2007, znějící na částku 1,225.700,- Kč (jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc sedm set korun českých); částečně uhrazena - aktuální výše dlužné částky činí 1,030.000,- Kč (jeden milion třicet tisíc korun českých);- Faktura č. 0600000589, vystavená dne 13. 12. 2006, znějící na částku 1,750.000,- Kč (jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých); částeně uhrazena - aktuální výše dlužné částky činí 1,606.635,70 Kč (jeden milion šest set šest tisíc šest set třicet pět korun českých sedmdesát haléřů);- pohledávky pana Bohumíra Zemana, r.č. 570526/2068, bytem Špindlerův Mlýn 162, v celkové výši 2,654.000,- Kč (dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých), vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 1. 4. 2008, na jejímž základě poskytl pan Bohumír Zeman, jako věřitel, dlužníkovi úvěr v celkové výši 2,654.000,- Kč (dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých), přičemž celkový úvěr byl poskytnut formou tří dílčích úvěrů, a to dílčího úvěru ve výši 950.000,- Kč (devět set padesát tisíc korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 23. 4. 2008, dále dílčího úvěru ve výši 704.000,- Kč (sedm set čtyři tisíce korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 22. 4. 2009, a dílčího úvěru ve výši 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 9. 4. 2009; ke dni 8. 7. 2009 je společnost SKOL MAX jako dlužník povinna zaplatit věřiteli jistinu ve výši 2,654.000,- Kč (dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) a sjednaný úrok ve výši 3,5 % (tři celé pět desetin procenta) p.a. z dlužné částky;- pohledávky paní Jany Erlebachové, r.č. 606231/1266, bytem Nová Paka, J. Nerudy 1013, PSČ 509 01, v celkové výši 1,966.000,- Kč (jeden milion devět set šedesát šest tisíc korun českých), vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 1. 4. 2008, na jejímž základě poskytla paní Jana Erlebachová, jako věřitel, dlužníkovi úvěr v celkové výši 1,966.000,- Kč (jeden milion devět set šedesát šest tisíc korun českých), přičemž celkový úvěr byl poskytnut formou dvou dílčích úvěrů, a to dílčího úvěru ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 29. 4. 2008, a dále dílčího úvěru ve výši 1,266.000,- Kč (jeden milion dvě stě šedesát šest tisíc korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 10. 4. 2009; ke dni 8. 7. 2009 je společnost SKOL MAX jako dlužník povinna zaplatit věřiteli jistinu ve výši 1,966.000,- Kč (jeden milion devět set šedesát šest tisíc korun českých) a sjednaný úrok ve výši 3,5 % (tři celé pět desetin procenta) p.a. z dlužné částky.- pohledávky pana Martina Dunky, r.č. 730821/3440, bytem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51, v celkové výši 974.000,- Kč (devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 1. 4. 2008, na jejímž základě poskytl pan Martin Dunka, jako věřitel, dlužníkovi úvěr v celkové výši 974.000,- Kč (devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), přičemž celkový úvěr byl poskytnut formou dvou dílčích úvěrů, a to dílčího úvěru ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 6. 5. 2008, a dále dílčího úvěru ve výši 624.000,- Kč (šest set dvacet čtyři tisíce korun českých), který byl dlužníkovi poskytnut dne 4. 5. 2009; ke dni 8. 7. 2009 je společnost SKOL MAX jako dlužník povinna zaplatit věřiteli jistinu ve výši 974.000,- Kč (devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) a sjednaný úrok ve výši 3,5 % (tři celé pět desetin procenta) p.a. z dlužné částky.Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určení zájemci, jako upisovatelé, splatí emisní kurs akcií, které upíší na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 4,800.000,- Kč (čtyři miliony osm set tisíc korun českých) splatí společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., identifikační číslo 474 68 246, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 795, jako upisovatel, dnem uzavření dohody o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a společností SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. jako upisovatelem tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí;- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 3,412.000,- Kč (tři miliony čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) splatí pan Bohumír Zeman, r.č. 570526/2068, bytem Špindlerův Mlýn 162, jako upisovatel, co do částky 2,654.000,- Kč (dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) dnem uzavření dohody o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Bohumírem Zemanem jako upisovatelem tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí; a co do částky 758.000,- Kč (sedm set padesát osm tisíc korun českých) nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 8. 7. 2010 (osmého července roku dva tisíce deset), a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č.ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 2,536.000,- Kč (dva miliony pět set třicet šest tisíc korun českých) splatí paní Jana Erlebachová, r.č. 606231/1266, bytem Nová Paka, J. Nerudy 1013, PSČ 509 01, jako upisovatelem, co do částky 1,966.000,- Kč (jeden milion devět set šedesát šest tisíc korun českých) dnem uzavření dohody o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Janou Erlebachovou jako upisovatelem tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí; a co do částky 570.000,- Kč (pět set sedmdesát tisíc korun českých) nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 8. 7. 2010 (osmého července roku dva tisíce deset), a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č.ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,252.000,- Kč (jeden milion dvě stě padesát dva tisíce korun českých) splatí pan Martin Dunka, r.č. 730821/3440, bytem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 150, PSČ 543 51, jako upisovatel, co do částky 974.000,- Kč (devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) dnem uzavření dohody o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Martinem Dunkou jako upisovatelem tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí; a co do částky 278.000,- Kč (dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní kapitálu společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., tj. nejpozději do 8. 7. 2010 (osmého července roku dva tisíce deset), a to na bankovní účet společnosti SKOL MAX Ski School, a.s., č.ú. 230977829/0300, vedený u ČSOB, a.s.Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvalují. Předem určený zájemce, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií nebo jeho část, tak jak je uvedeno výše v tomto rozhodnutí, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:- emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 4,800.000,- Kč (čtyři miliony osm set tisíc korun českých), splatí společnost SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a společností SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 2,654.000,- Kč (dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých), splatí Bohumír Zeman, jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Bohumírem Zemanem;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 1,966.000,- Kč (jeden milion devět set šedesát šest tisíc korun českých), splatí Jana Erlebachová, jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Janou Erlebachovou;- část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 974.000,- Kč (devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), splatí Martin Dunka, jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností SKOL MAX Ski School, a.s. a Martinem Dunkou; Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení se stanoví takto: lhůta 14 (čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů