Trendy

445 266 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

11 758 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 004 915 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2014Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Historické adresy

30.10.2008 - 2.12.2014Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 50006
15.8.2005 - 30.10.2008Hradec Králové, Pouchovská 440, PSČ 50003
16.1.1998 - 15.8.2005Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 50152

25282174

DIČ

od 16.1.1998

CZ25282174

Datum vzniku

16. ledna 1998

Datová schránka

7vngmmd

Historické názvy

16.1.1998 - 15.8.2005

Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1765

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.8.2005

251 400 000 Kč

Historické jmění

31.3.1998 - 15.8.2005

301 400 000 Kč

16.1.1998 - 31.3.1998

223 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 18.10.2013

5307511 / 0100

Provozovny

od 16.1.1998

Provozovna č. 1
  • Adresy:
    • Okružní 1135/15, 500 02, Hradec Králové

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. ledna 2012 : Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková org Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková org...anizace, se sídlem Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové, IČ 648 11 069, jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části podniku, označeného jako organizační složka Správa nemovitého majetku, která je blíže specifikována v čl. III. smlouvy o prodeji části podniku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. prosince 2004 - 15. srpna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. 10. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti:- a)Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů. Částka od... povídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři.- b)Základní kapitál se snižuje z částky 301,400.000,-- Kč (tři sta jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na výši, v jakém rozsahu bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy.- c)Snížení základního kapitálu bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy v maximálním rozsahu 5 (pět) kusů akcií s nominální hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých).- d)Akcie budou vzaty z oběhu úplatně za částku 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) za akcii.- e)Listinné akcie budou předloženy do 3 (tří) měsíců ode dne zveřejnění zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 26. března 1998 - 31. března 1998 : Město Hradec Králové - jediný akcionář akciové společnostiSpráva nemovitostí, a.s. (dále jen akcionář) rozhodl, že zvýšízákladní jmění společnosti bez výzvy k upisování akcií o77,5... 00.000,- Kč, slovy :sedmdesátsedmmiliónůpětsettisíckorunčeských. Na zvýšenízákladního jmění bude vydáno 7750 kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) znějících najméno. Akcie budou vydány v zaknihované podobě, nebudou veřejněobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejichjmenovité hodnotě.Základní jmění společnosti bude tedy činit 301,400.000,-- Kč,slovy: třistajedenmiliónčtyřistatisíckorunčeských, a buderozvrženo na 30140 ks, slovy: třicettisícjednostočtyřicet kusů,akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč,slovy: desettisíckorunčeských.Základní jmění se zvyšuje tak, že upsané akcie budou splacenynepeněžitým vkladem, majetkem vedeným v účetnictví akcionáře, ato následujícím způsobem:1) Nemovitostmi blíže popsanými a oceněnými jednak ve znaleckémposudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 23.3.1998,zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 91-1880/1998, podlekterého činí cena nemovitostí částku 48,524.000,-- Kč, slovy:čtyřicetosmmiliónůpětsetdvacetčtyřitisícekorunčeských, a veznaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č.97-1886/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku397.620,-- Kč, slovy:třistadevadesátsedmtisícšestsedvacetkorunčeských, a jednak veznaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinskéhoze dne 22.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č.46/2036/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku48,102.470,-- Kč, slovy:čtyřicetosmmiliónůjednostodvatisícečtyřistasedmdesátkorunčeskýcha ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. TomislavaBadinského ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku podpoř. č. 57/2047/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku397.620,-- Kč, slovy:třistadevadesátsedmtisícšestsetdvacetkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tyto nemovitosti vkládá do základního jměnív ceně 13,000.000,-- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských.Vlastnické právo k těmto nemovitostem nabude akciová společnostrozhodnutím Katastrálního úřadu Hradec Králové o povolení vkladupráva vlastnického do katastru nemovitostí, a to na základěpísemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem,předaného společnosti.2) Souborem hmotného investičního majetku blíže popsaného aoceněného ve znaleckém posudku ze dne 15.1.1998 ve zněnídodatku k tomuto znaleckému posudku ze dne 16.1.1998, podanéhosoudním znalcem panem ing. Aloizem Nemečkem (posudek zapsán veznaleckém deníku pod poř. č. 1/1998) a soudním znalcem panemJindřichem Dufkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř.č. 470/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku126,887.000,-- Kč, slovy : jednostodvacetšestmiliónůosmset-osmdesátsedmtisíckorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 35,000.000,-- Kč, slovy: třicetpětmiliónůkorunčeských.3) Majetek blíže popsaným a oceněným ve znaleckém posudku ze dne23.3.1998, podaného soudním znalcem panem ing. VladimíremHorákem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č.2/98) a soudním znalcem panem ing. Vítězslavem Hálkem (znaleckýposudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98), podlekterého činí cena tohoto majetku částku 91,290.000,-- Kč slovy:devadesátjedenmilióndvěstědevadesáttisíckorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 24,000.000,--Kč, slovy : dvacetčtyřimiliónykorunčeských.4) Souborem drobného hmotného investičního majetku blížepopsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 16.3.1998ve znění dodatku ze dne 17.3.1998, podaného soudním znalcempanem Miloslavem Holým (znalecký posudek zapsán ve znaleckémdeníku pod poř. č. 1704/98) a soudním znalcem panem JindřichemDufkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř.č. 474/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku6,795.776,-- Kč, slovy: šestmiliónůsedmsetdevadesátpět-tisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jměnív ceně 2,500.000,-- Kč, slovy: dvamiliónypětsettisíckorun-českých.5) Vozidly blíže popsanými a oceněnými ve znaleckém posudku zedne 14.1.1998 ve znění dodatku ze dne 16.1.1998, podanéhosoudním znalcem panem ing. Jiřím Maixnerem (znalecký posudekzapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 537) a soudním znalcempanem ing. Ladislavem Motyčkou (znalecký posudek zapsán veznaleckém deníku pod poř. č. 615), podle kterého činí cenatěchto vozidel částku 6,338.700,-- Kč, slovy: šestmiliónů-třistatřicetosmtisícsedmsetkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 3,000.000,-- Kč, slovy: třimiliónykorunčeských. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů