Trendy

419 754 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 525 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

974 054 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2014 Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Historické adresy

30.10.2008 - 2.12.2014 Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 50006
15.8.2005 - 30.10.2008 Hradec Králové, Pouchovská 440, PSČ 50003
16.1.1998 - 15.8.2005 Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 50152

25282174

DIČ

od 16.1.1998

CZ25282174

Datová schránka

7vngmmd

Historické názvy

16.1.1998 - 15.8.2005

Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1765

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.8.2005

251 400 000 Kč

Historické jmění

31.3.1998 - 15.8.2005

301 400 000 Kč

16.1.1998 - 31.3.1998

223 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 18.10.2013

5307511 / 0100

Historické provozovny

16.1.1998 - 30.6.2008

Provozovna č. 1
  • Adresy:
    • Okružní 1135/15, 500 02, Hradec Králové

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. ledna 2012 : Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková org Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková org...anizace, se sídlem Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové, IČ 648 11 069, jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části podniku, označeného jako organizační složka Správa nemovitého majetku, která je blíže specifikována v čl. III. smlouvy o prodeji části podniku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. prosince 2004 - 15. srpna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. 10. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti:- a)Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů. Částka od... povídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři.- b)Základní kapitál se snižuje z částky 301,400.000,-- Kč (tři sta jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na výši, v jakém rozsahu bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy.- c)Snížení základního kapitálu bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy v maximálním rozsahu 5 (pět) kusů akcií s nominální hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých).- d)Akcie budou vzaty z oběhu úplatně za částku 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) za akcii.- e)Listinné akcie budou předloženy do 3 (tří) měsíců ode dne zveřejnění zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 26. března 1998 - 31. března 1998 : Město Hradec Králové - jediný akcionář akciové společnostiSpráva nemovitostí, a.s. (dále jen akcionář) rozhodl, že zvýšízákladní jmění společnosti bez výzvy k upisování akcií o77,5... 00.000,- Kč, slovy :sedmdesátsedmmiliónůpětsettisíckorunčeských. Na zvýšenízákladního jmění bude vydáno 7750 kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) znějících najméno. Akcie budou vydány v zaknihované podobě, nebudou veřejněobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejichjmenovité hodnotě.Základní jmění společnosti bude tedy činit 301,400.000,-- Kč,slovy: třistajedenmiliónčtyřistatisíckorunčeských, a buderozvrženo na 30140 ks, slovy: třicettisícjednostočtyřicet kusů,akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč,slovy: desettisíckorunčeských.Základní jmění se zvyšuje tak, že upsané akcie budou splacenynepeněžitým vkladem, majetkem vedeným v účetnictví akcionáře, ato následujícím způsobem:1) Nemovitostmi blíže popsanými a oceněnými jednak ve znaleckémposudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 23.3.1998,zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 91-1880/1998, podlekterého činí cena nemovitostí částku 48,524.000,-- Kč, slovy:čtyřicetosmmiliónůpětsetdvacetčtyřitisícekorunčeských, a veznaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č.97-1886/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku397.620,-- Kč, slovy:třistadevadesátsedmtisícšestsedvacetkorunčeských, a jednak veznaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinskéhoze dne 22.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č.46/2036/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku48,102.470,-- Kč, slovy:čtyřicetosmmiliónůjednostodvatisícečtyřistasedmdesátkorunčeskýcha ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. TomislavaBadinského ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku podpoř. č. 57/2047/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku397.620,-- Kč, slovy:třistadevadesátsedmtisícšestsetdvacetkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tyto nemovitosti vkládá do základního jměnív ceně 13,000.000,-- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských.Vlastnické právo k těmto nemovitostem nabude akciová společnostrozhodnutím Katastrálního úřadu Hradec Králové o povolení vkladupráva vlastnického do katastru nemovitostí, a to na základěpísemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem,předaného společnosti.2) Souborem hmotného investičního majetku blíže popsaného aoceněného ve znaleckém posudku ze dne 15.1.1998 ve zněnídodatku k tomuto znaleckému posudku ze dne 16.1.1998, podanéhosoudním znalcem panem ing. Aloizem Nemečkem (posudek zapsán veznaleckém deníku pod poř. č. 1/1998) a soudním znalcem panemJindřichem Dufkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř.č. 470/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku126,887.000,-- Kč, slovy : jednostodvacetšestmiliónůosmset-osmdesátsedmtisíckorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 35,000.000,-- Kč, slovy: třicetpětmiliónůkorunčeských.3) Majetek blíže popsaným a oceněným ve znaleckém posudku ze dne23.3.1998, podaného soudním znalcem panem ing. VladimíremHorákem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č.2/98) a soudním znalcem panem ing. Vítězslavem Hálkem (znaleckýposudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98), podlekterého činí cena tohoto majetku částku 91,290.000,-- Kč slovy:devadesátjedenmilióndvěstědevadesáttisíckorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 24,000.000,--Kč, slovy : dvacetčtyřimiliónykorunčeských.4) Souborem drobného hmotného investičního majetku blížepopsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 16.3.1998ve znění dodatku ze dne 17.3.1998, podaného soudním znalcempanem Miloslavem Holým (znalecký posudek zapsán ve znaleckémdeníku pod poř. č. 1704/98) a soudním znalcem panem JindřichemDufkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř.č. 474/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku6,795.776,-- Kč, slovy: šestmiliónůsedmsetdevadesátpět-tisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jměnív ceně 2,500.000,-- Kč, slovy: dvamiliónypětsettisíckorun-českých.5) Vozidly blíže popsanými a oceněnými ve znaleckém posudku zedne 14.1.1998 ve znění dodatku ze dne 16.1.1998, podanéhosoudním znalcem panem ing. Jiřím Maixnerem (znalecký posudekzapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 537) a soudním znalcempanem ing. Ladislavem Motyčkou (znalecký posudek zapsán veznaleckém deníku pod poř. č. 615), podle kterého činí cenatěchto vozidel částku 6,338.700,-- Kč, slovy: šestmiliónů-třistatřicetosmtisícsedmsetkorunčeských.Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění vceně 3,000.000,-- Kč, slovy: třimiliónykorunčeských. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů