Trendy

540 034 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 023 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

298 233 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.11.2015 č.p. 90, 564 01 Helvíkovice

Historické adresy

11.3.1998 - 9.11.2015 Helvíkovice - Helvíkovice 90, PSČ 56401

25286366

DIČ

od 11.3.1998

CZ25286366

Datová schránka

b5kuwnp

Historické názvy

21.9.2004 - 4.7.2006

D I B A Q  a.s.

21.9.2004 - 4.7.2006

D I B A Q a.s.

11.3.1998 - 21.9.2004

FITMIN a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1770

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.11.2015

98 674 000 Kč

Historické jmění

19.11.2007 - 9.11.2015

98 674 000 Kč

22.12.2004 - 19.11.2007

90 214 000 Kč

26.4.2004 - 22.12.2004

80 214 000 Kč

29.10.2003 - 26.4.2004

66 163 000 Kč

9.8.2002 - 29.10.2003

59 563 000 Kč

9.1.2002 - 9.8.2002

59 563 000 Kč

9.2.1999 - 9.1.2002

44 563 000 Kč

11.3.1998 - 9.2.1999

36 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žamberk

Bankovní účty

zvěřejněno 3.9.2013

107- 5140330207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 20.4.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Fügnerova 5, 566 01, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 2015 : V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Dibaq a.s., se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, IČ: 25286366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králo V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Dibaq a.s., se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, IČ: 25286366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králo...vé, oddíl B, vložka 1770, právní forma: akciová společnost, založené a existující podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále jen "společnost Dibaq a.s.") s obchodní společností Pet Food Service s.r.o., se sídlem Příkopy 901, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 03016609, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33650, právní forma: společnost s ručením omezeným, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále jen "společnost Pet Food Service s.r.o."), došlo ke sloučení společnosti Dibaq a.s., se společností Pet Food Service s.r.o., přičemž zanikající společnost Pet Food Service s.r.o. zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Dibaq a.s. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. září 2007 - 19. listopadu 2007 : Valná hromada společnosti Dibaq a.s. přijala dne 1.8.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 8.4... 60.000,-- Kč ze stávající výše 90.214.000,-- Kč na 98.674.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Bude upisováno 8.460 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě.3) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, která je akcionářem společnosti Dibaq a.s. a která upíše všech 8.460 ks nových akcií. Všichni ostatní akcionáři společnosti Dibaq a.s. se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení.4) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Dibaq a.s. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn představenstvem společnosti neprodleně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.5) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. za společností Dibaq a.s. z titulu půjčky ve výši 8.460.000,-- Kč proti pohledávce společnosti Dibaq a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce za účelem jejího pozdějšího převedení do základního kapitálu společnosti Dibaq a.s. uzavřené dne 5.4.2006. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti po úpisu nových akcií, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o započtení se upisovateli zavazuje předložit společnost Dibaq a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2004 - 22. prosince 2004 : Upisovatel Ing. Zdeněk Štěpánek je povinen splatit 30% emisního kursu akcií upisovaných peněžitým vkladem nejpozději do třiceti dnů od jejich upsání, a to na účet společnosti číslo... 166339696/0600 vedený u GE Capital Bank, a.s., zbývající část je povinen splatit do jednoho roku od jejich upsání. Nepeněžitý vklad, kterým Ing. Zdeněk Štěpánek upíše zbývající část svých akcií, je povinen splatit v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií.Vlaná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem Ing. Zdeňka Štěpánka, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku Ing. Pavla Zářeckého ze dne 29.5.2004, číslo znaleckého posudku 3892-157/2004. Tento nepeněžitý vklad je představován nemovitostmi, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 439 pro obec a katastrální území Helvíkovice jako zemědělská budova bez čp. (stáj I.) na stavební parcele číslo 132, stavební parcela 132 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská budova bez čp. (stáj II.) na stavební parcele číslo 137, stavební parcela číslo 137 zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 200 zastavěná plocha a nádvoří. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn částkou ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých) a bude za něj vydáno 4.290 (čtyři tisíce dvě sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A. vůči společnosti FITMIN a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy se zavazuje předložit upisovatel. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2004 - 22. prosince 2004 : Zbývající akcionáři společnosti FITMIN a.s., to je FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se sídlem Helvíkovice čp. 90, PSČ 564 01 Žamberk, identifikační číslo 48173932, zastoupená jednatel... em Ing. Zdeňken Štěpánkem, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 90, DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Josem Luisem Tejedorem Lazarem, narozeným 12.6.1948, bytem Španělské království, Segovia, Remondo, San Vicente Ferrer 10 a DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Carlosem Tejedorem Lazarem, narozeným 11.2.1959, bytem Španělské království, Fuentepelayo (Segovia), Plaza el Salvador 8, se vzdávají svého přednostního práva na upisování 710 (sedmi set deseti) kusů akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Na úpis akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem a započtením pohledávek, akcionáři v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo nemají.Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,--Kč (tisíc korun čekých) za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2004 - 22. prosince 2004 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 10.000.000,--Kč (deset milionů korun českých), a to upsáním nových ... akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Bude upisováno 10.000 (deset tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii. Tyto nové akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří jsou zároveň akcionáři společnosti FITMIN a.s.:a) společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, která upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet započtením pohledávek v celkové výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých), které má vůči společnosti FITMIN a.s. z titulu nezaplacených faktur za dodávky surovin.b) Ing. Zdeňku Štěpánkovi, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 90, dále též upisovatel, který upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet částečně peněžitým vkladem ve výši 710.000,--Kč (sedm set deset tisíc korun českých) a částečně nepeněžitým vkladem ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 7)Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií v sídle společnosti nejpozději do devadesáti dnů ode dne úpisu akcií.
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 6)Za výše popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno 14.051 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii... . zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 5)Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku České znalecké, a.s., se sídlem Hradec Králové, U Soudu 388, identifikační číslo 25260138, ... ze dne 27. 3. 2002, číslo znaleckého deníku 977-06/2003. Předmět tohoto nepeněžitího vkladu byl oceněn částkou ve výši 35.110.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů sto deset tisíc korun českých, a tvoří jej:a)Know-how a obchodní značka krmiva pro lososovité ryby MICROBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 472.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých.b) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ECOTEX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 3.690.000,-- Kč, slovy: tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých.c) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ATX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 439.000,-- Kč, slovy: čtyři sta třicet devět tisíc korun českých.d) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy CANIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 5.480.000,-- Kč, slovy: pět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých.e) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy DICAN, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 7.908.000,-- Kč, slovy: sedm milionů devět set osm tisíc korun českých.f) Know-how a obchodní značka na výroku krmiva pro kočky DONGATO, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 2.189.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto osmdesát devět tisíc korun českých.g) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro kočky DICAT, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 4.496.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých.h) Know-how a obchodní značka DIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 10.436.000,-- Kč, slovy: deset milionů čtyři sta třicet šest tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 4)Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základní... ho kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu této lhůty bude pisovateli oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 2.498,7545 Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát osm korun českých, semdesát pět haléřů za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 3)Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia, Carretera de Navalmanzano a ... Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, který upíše všech 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcií, níže popsaným nepeněžitým vkladem. Konstatuje se, že akcionáři společnosti FITMIN a.s. nemají v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem přednostní právo k upisování akcií a není tedy nutné se jej vzdávat. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 2)Bude upisováno 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcí, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou... kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : 1)Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 14.051.000,-- Kč, slovy: čtrnáct mi... lionů padesát jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 26. dubna 2004 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9. 9. 2003 o zvýšení základního kapitálu:
 • 15. srpna 2003 - 29. října 2003 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24.4.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií. Základní kap... itál společnosti se zvyšuje o částku 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 66.163.000,--Kč, slovy: šedesát šest milionů sto šedesát tři tisíce korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Bude upisováno 6.600 kusů akcií, slovy: šest tisíc šest set kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to jednomu z akcionářů společnosti FITMIN a.s., společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, která upíše všech 6.600 kusů akcií. Zbývající akcionáři, Ing. Zdeněk Štěpánek a FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení.Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí jeden měsíc a začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn předsedou představenstva neprodleně po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii.Valná hromada vyslovuje souhlas se zpočtením peněžité pohledávky, kterou má společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. vůči společnosti FITMIN a.s., z titulu půjčky ve výši 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o započtení se zavazuje předložit upisovatel. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : - zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne konání této valné hromady na účetspolečnosti.
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : - 30% emisního kursu upsaných akcií na účet u Komerční banky,a.s., pobočka Žamberk, číslo účtu: 860649000697/0100, zřízenýspolečností k tomuto splacení ve lhůtě do 120 dnů ode dneu... zavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem aspolečností FITMIN a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciítakto.
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 5. Místo a lhůta pro upisování akcií.Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlospolečnosti a činí jeden měsíc ode dne konání valné hromady,která rozhodla o zvýšení ... základního kapitálu, tj. od 27. června2001. Určenému zájemci (upisovateli) bude počátek běhu lhůty aemisní kurs akcií stanovený tímto rozhodnutím oznámen na adresusídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, tj. 1 000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dlebodu 3.
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budounabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto:Společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlemFuentepelayo - ... Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo,kilómetro 4, Španělsko upíše všech 15 000 kusů (slovy:patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých).Akcionáři, a to pan Ing. Zdeněk Štěpánek, paní Ing. JanaŠtěpánková a společnost FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o. se vzdávajísvého přednostního práva na úpis akcií a výslovně souhlasís tím, aby společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlemFuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo,kilómetro 4, Španělsko upsala všech 15 000 kusů (slovy:patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionůkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:Upisovat se bude 15 000 kusů (slovy patnáct tisíc) kmenovýchakcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- ... Kč (slovyjeden tisíc korun českých). Nové akcie budou vydány vzaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál bude zvýšen o 15,000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých), tj. na celkovou výši základního kapitálu59,... 563.00,- Kč (slovy: padesát devět milionů pětset šedesát třitisíc korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2001 - 9. ledna 2002 : Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 6. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií.Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jímupisovaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií.
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 5. Způsob upisování akcií.Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, a to:- nehmotným majetkem - pohledávkou společnosti FINTEX Poplužnídvůr, s.r.o., IČO: 48173932, se sídlem Helvíkov... ice 90, Žamberk,Poplužní dvůr za dlužníkem - panem ing. Zdeňkem Štěpánkem,soukromě hospodařícím rolníkem, bytem Helvíkovice 90, IČO:13201425.Nepěněžitý vklad - pohledávka byl oceněn znaleckým posudkem čj.752/142/98, čj. 98.0012 ze dne 31.8.1998 dvou znalců, pana Ing.Vladimíra Kodytka, Na Struhách 572, Vamberk a paní Ing. Bc.Libuše Zákravské, Českých legií 4, Nové Město nad Metují, ahodnota vkladu byla znalci shodně stanovena ve výši 8.463.000,-Kč.Úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem lze provéstv hodnotě 8.463.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 4. Místo a lhůta pro upisování akcií.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, tj. 1.000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dlebodu 3.Místem pro ú... pis akcií předem určeným zájemcem je sídlospolečnosti FITMIN, a.s. - Helvíkovice čp. 90, Žamberk.Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dnezápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budounabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto:- společnost s ručením omezeným FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o.,IČO: 48... 173932, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, Poplužní dvůrupíše všech 8.463 kusů akcií, tj. 8.463.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 8.463,- kusů kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budo... uvydány v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : 1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno: 8.463.000,-Kč, tj. na celkovou výši základního jmění 44.563.000,- Kč.Upisování nad tuto částku není přípustné.
 • 8. prosince 1998 - 13. října 1999 : Zvýšení základního jmění upsání nových akcií.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů