Trendy

22 259 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 785 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

156 371 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2012 Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 19000

Historické adresy

19.7.2007 - 6.2.2012 Trutnov - Dolní Staré Město, Krkonošská 566, PSČ 54101
8.10.2001 - 19.7.2007 Trutnov - Horní Staré Město čp. 477, PSČ 54102
28.4.1998 - 8.10.2001 Trutnov, Horní Staré Město 477

25287907

DIČ

od 1.9.1998

CZ25287907

Datová schránka

pgqcv2t

Historické názvy

28.4.1998 - 22.2.2000

Arkadia, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1775

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.8.2014

21 575 000 Kč

Historické jmění

24.1.2014 - 5.8.2014

163 970 000 Kč

25.4.2006 - 24.1.2014

431 500 000 Kč

31.1.2003 - 25.4.2006

409 500 000 Kč

10.12.2001 - 31.1.2003

394 500 000 Kč

9.4.2001 - 10.12.2001

51 000 000 Kč

20.7.2000 - 9.4.2001

16 500 000 Kč

28.4.1998 - 20.7.2000

4 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 1615700227 / 0100

Historické provozovny

1.4.2000 - 16.8.2007

ARKADIA, a.s.
 • Adresy:
  • K Žižkovu 851/4, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 5. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 6. března 2007 : Smlouva o prodeji části podniku ("Herna SPORT&FUN CITY") uzavřená dne 30. 11. 2006 mezi ARKADIA, a.s. jako prodávající a BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu č Smlouva o prodeji části podniku ("Herna SPORT&FUN CITY") uzavřená dne 30. 11. 2006 mezi ARKADIA, a.s. jako prodávající a BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu č...p. 851, PSČ 190 93, identifikační číslo 60194227 jako kupující, jež nabyla účinnosti 31. 12. 2006. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. února 2014 - 5. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 13. února 2014 - 5. srpna 2014 : Jediný akcionář rozhodl ke dni 24. ledna 2014 o snížení základního kapitálu: 1.Důvod snížení: za účelem optimalizace vlastního kapitálu společnosti 2.Způsob, jak bude naloženo s čá... stkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři, s tím, že jediný akcionář se zavazuje částku odpovídající snížení základního kapitálu společnosti poskytnout společnosti zpět, a to formou dobrovolného příplatku mimo proces navyšování základního kapitálu společnosti na účet ostatní kapitálové fondy společnosti, což bude učiněno formou zápočtu tedy pohledávky jediného akcionáře z titulu výplaty částky odpovídající snížení základního kapitálu společnosti jedinému akcionáři oproti smluvnímu závazku jediného akcionáře poskytnout dobrovolný příplatek mimo proces navyšování základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů společnosti v částce odpovídající snížení základního kapitálu společnosti 3.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 142 395 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých) ze stávajících 163 970 000,- Kč na 21 575 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) 4.Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 3 800,- Kč (slovy: tří tisíc osm set korun českých) každé akcie na 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každé akcie 5.Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu společnost akcionáře písemně vyzve zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 2014 - 13. února 2014 : Jediný akcionář rozhodl dne 31.12.2013 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti:1.Důvod snížení: za účelem úhrady ztráty z hospodaření dosažené v účetní... m období roku 2012 a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty s tím, že převáděná částka do rezervního fondu nepřesahuje 10% základního kapitálu --------------2.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 266 535 445,17,- Kč (slovy: dvě stě šedesát šest milionů pět set třicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých sedmnáct haléřů) bude použita na úhradu ztráty dosažené v účetním období roku 2012 a částka ve výši 994 554,83,- Kč (slovy: devět set devadesát čtyři tisíc pět set padesát čtyři korun českých osmdesát tři haléřů) bude převedena na účet rezervní fond za účelem úhrady budoucí ztráty ------------------------3.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 267 530 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů pět set třicet tisíc korun českých) ze stávajících 431 500 000,- Kč na 163 970 000,- Kč (slovy: sto šedesát tři milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) --------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 10 000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) každé akcie na 3 800,- Kč (slovy: tři tisíce osm set korun českých) každé akcie 5.Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu společnost akcionáře písemně vyzve -------------------------------------------------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2006 - 25. dubna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti ARKADIA, a.s., dne 3.3.2006 rozhodla o tom, že schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Stávající základní kapitál společnosti... ve výši 409.500.000,- Kč (slovy: čtyřistadevět milionů pětset tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetdva milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti ve výši 431.500.000,- Kč (slovy: čtyřistatřicetjedna milionů pětset tisíc korun českých), a to upisováním 2.200 (slovy: dvatisícedvěstě) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie;b) Základní kapitál ARKADIA, a.s., se zvyšuje z důvodu kapitálového posílení společnosti;c) Navrhovaná výše emisního kurzu každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích;d) Všechny nové akcie budou akcionáři upsány bez využití přednostního práva na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku;e) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady ARKADIA, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku;g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 hod do 18,00 hod;h) Každý upisovatel je povinen splatit do patnácti pracovních dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti ARKADIA, a.s., vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 35-5680000217/0100, který za tím účelem zřídila společnost ARKADIA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : h) Každý upisovatel je povinnen splatit do tří kalendářníchtýdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti nazvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií... ,a to na zvláštní účet společnosti ARKAIDA, a.s., č. účtu193990500277/0100 za tím účelem zřízený a vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Praha 9-Podvinný Mlýn na obchodní firmuspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedypřestavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod,
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesenímimořádné valné hromady ARKADIA a.s., o zvýšení základní... hokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem vHradci Králové a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů doprvního dne úpisu tím, že akcionářům bude počátek této lhůty aemisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. Vtéto lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti nazvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu,
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. §... 205obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : c) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kčje 10.000,-- Kč.Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích,
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posíleníspolečnosti,
 • 14. listopadu 2002 - 31. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada ARKADIA, a.s., dne 9.10.2002 rozhodla otom, že zvyšuje základní kapitál ARKADIA, a.s., tak žea) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 394.500.000,-... -Kč (slovy: třistadevadesátčtaři milionů pětsettisíc korunčeských) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 15.000.000,-(patnáct milionů korun českých) na celkovou výši základníhokapitálu 409.500.000,-- Kč (slovy: čtyřistadevět milionůpětsettisíc korun českých), a to upsáním 1.500 kusů novýchakcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsouspojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 10.000,-- Kč každé akcie, zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : c) Úhrnný emisní kurs 27.450 kusů nových akcií musí být splacendo devadesáti kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů orozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu a to p... ředánímpísemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele -společnosti SAZKA, a.s. o vložení předmětných nemovitostí dozákladního kapitálu společnosti ARKADIA, a.s. a předánímprotokolů o předání předmětných nemovitostí ARKADIA, a.s s tím,že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiSAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariátpředsedy představenstva v pracovní dny v době do 9,00 do 15,00hod. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem ze dne 7.června 2001 a jeho dodatkem č. 1 a doložkou ke znaleckémuposudku č. 1431-029/2001 a 2684/84 ze dne 24. července 2001 oddv... ou znalců pana Ing. Richarda Motyčky a pana Jana Havlíkajmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.dubna 2001 č.j. 46 Cm 18/2001 oceněn částkou 384.300.000,- Kč/slovy tři sta osmdesát čtyři milionů tři sta tisíc korunčeských/. Za tento nepeněžitý vklad bude vkladateli společnostiSAZKA, a.s. vydáno 27.450 kusů nových akcií znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy desettisíc korun českých/ každé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Ideální jedna polovina pozemků č. parc. 991/4 zapsaného vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat.úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 530... 2:Pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vTrutnově pro kat. úz. 769134 Dolní Staré Město obec 579025Trutnov na LV č. 5296:parc č. parc. č. parc č.503/2 179/34 367/11506/2 179/35 367/12506/3 179/36 506/5179/37 506/7 179/38179/4 179/39 179/6179/40 179/11 184/2179/27 280/2 533/4179/30 280/4 534/3pozemky ve zjednodušené evidenci dle PKst. 76 99 100101 102 105 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Ideální tři čtvrtiny pozemků zapsaných v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769151 Horní StaréMěsto obec 579025 Trutnov na LV č. 5263:par. č.954/2996... /51019/11075/41156/2 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : pozemky ve zjednodušené evidenci dle PK917 918 919920 921/1 921/2923 1947/1 922
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : 894/13 963/1 963/21936 1940/2 1940/5722/1 741/2 744/2750/5 1076/1 894/12
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : 722/5 1095/8 1960/1722/6 1095/10 1960/2722/8 1095/11 1954/5722/9 1097/2 1954/6722/15 ... 1137/2 1954/7776/3 1151/1 929/5776/4 1151/2 963/3776/5 1154/1 963/4776/7 1939/1 722/20776/8 1940/6 923/13776/9 1940/7 926876/1 1940/8 928/2876/4 1942/6 929/1879/1 1942/8 929/2879/2 1942/9 950/2879/3 1942/10 950/8890/28 1943/1 1947/7894/3 1943/2 894/91947/5 894/10 1954/1923/3 894/11 1954/21954/4 722/7 739784/2 786 894/1 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vTrutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025Trutnov na LV č. 5284 a na LV č. 5076:parc. č. parc... . č. parc. č.st. 572 992/4 923/5st. 573 996/2 923/6st. 575 996/3 923/7st. 576 996/4 923/8st. 577 1019/2 923/9st. 773 1075/1 923/10st. 774 1075/3 923/11st. 1168 1075/5 923/12st. 1252 1075/6 996/1st. 286 1075/7 1137/7st. 287 1075/8 1943/3st. 485 1075/9 1947/2st. 846 1076/2 1947/4st. 847 1090/4 773/2st. 848 1095/6 1956/5722/2 1095/7 1956/6 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Stavby (účelové komunikace a zpevněné plochy) neevidované vkatastru nemovitostí v katastrálním území Horní Staré Město:druh stavbystavba na parc. č.ostatní plochy na pa... rc. č. 923/5ostatní komunikace na parc. č. 1942/10ostatní komunikace na parc. č. 1947/5ostatní komunikace na parc. č. 1956/2ostatní komunikace na parc. č. 1956/5ostatní komunikace na parc. č. 1956/6ostatní komunikace na parc. č. 1137/7ostatní komunikace na parc. č. 1943/1ostatní komunikace na parc. č. 1943/2ostatní komunikace na parc. č. 1943/3 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : Stavby zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vTrutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025Trutnov na LV č. 5284:stavba na st. parcele č.způsob využitíz... em. stavba bez čp/če na st. 481zem. stavba bez čp/če na st. 572zem. stavba bez čp/če na st. 573zem. stavba bez čp/če na st. 575zem. stavba bez čp/če na st. 576zem. stavba bez čp/če na st. 577jiná stavba bez čp/če na st. 773zem. stavba č.p. 477 na st. 774jiná stavba bez čp/če na st. 1168jiná stavba bez čp/če na st. 1252 zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : ČÁST TŘETÍÚhrnný emisní kurs 27.450 kusů nových akcií znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvlášní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě, 10.000,-... Kč /slovy desettisíc korun českých / každé akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem společnosti SAZKA, a.s., IČ 47116307, se sídlem Praha 9,K Žižkovu 4, PSČ 190 00, který je tvořen: zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : ČÁST DRUHÁa) Úhrnný emisní kurs 6.900 kusů nových akcií znějících najméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvlášnípráva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10.000,... - Kč /slovydeset tisíc korun českých/ každé akcie bude splacen peněžitýmvkladem ve výši 96.600.000,- Kč / slovy devadesát šest miliónůšest set tisíc korun českých/b) Úhrnný emisní kurs 6.900 kusů nových akcií musí být splacendo devadesáti kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů orozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu na zvláštníúčet společnosti ARKADIA, a.s. za tím účelem zřízený a vedený uKomerční banky a.s. Praha 6, Dejvická 52, č. účtu274102090287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. prosince 2001 : ČÁST PRVNÍMimořádná valná hromada společnosti ARKADIA, a.s., dne 9. srpna2001 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnostiARKADIA, a.s., takto:a) Stávající základní kapi... tál společnosti ve výši 51.000.000,-Kč/slovy padesát jedna milionů korun českých/ se zvýší o částku343.500.000,- Kč/slovy tři sta čtyřicet tři milionů pět settisíc korun českých / na celkovou výši základního kapitálu394.500.000,- Kč/slovy tři sta devadesát čtyři milionů pět settisíc korun českých/, a to upsáním 34.350 kusů nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojenažádná zvlášní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých/ každé akcieb) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/slovy deset tisíc korun českých/ je 14.000,- Kč /slovy čtrnácttisíc korun českých/.c) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205obchodního zákoníku.d) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.e) Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové askončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dneúpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůtypředstavenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisuna sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisunejbližší pracovní den. V této lhůtě musí akcionáři uzavřítdohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dleust. § 205 obchodního zákoníku.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariát předsedypředstavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : Společnost BAK a.s., se sídlem Trutnov, Vodní 177, IČO 25289390,se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsánínových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 3.450... kusůnových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností SAZKA, a.s., se sídlemPraha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, IČO 47116307. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8,Sokolovská 140/325, IČO 49241656, se zvýšení základního jměnínezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohoděo... dsouhlasí úpis všech 3.450 kusů nových akcií, znějících najméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštnípráva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akciespolečnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4,PSČ 190 00, IČO 47116307; zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : Společnost SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4,PSČ 190 00, IČO 47116307, upíše všech 3.450 kusů nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojenažá... dná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě10.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je roven jmenovitéhodnotě těchto akcií; zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 9)Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnouhromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve forměn... otářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostíobsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzua lhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšenízákladního jmění podílet jednotliví akcionáři takto: zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 8)Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a t... o naúčet vedený u Komerční banky Praha, a.s. č. účtu271615700227/0100. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 7)Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejněníusnesení obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Královéo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skonč... í pouplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtěmohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 6)Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu 4, 190 00, sekretariát předsedypředstavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 5)Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 4)Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 3)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpi... su akciíse vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu svéúčasti na zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 2)Emisní kurz všech akcií je 10.000 Kč za každou akcii o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budou splacenyv penězích.
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : 1)Stávající základní jmění společnosti ve výši 16.500.000,- Kč(slovy: šestnáctmilionůpětsettisíc korun českých) se zvýšío částku 34.500.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimilionůpětset-ti... síc korun českých)na celkovou výši základního jměníspolečnosti 51.000.000,- Kč (slovy: padesátjednamilionůkorun českých), a to upsáním 3.450 kusů nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsouspojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie) o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 9. dubna 2001 : Mimořádná valná hromada ARKADIA, a.s. rozhodla o tom, žea) schvaluje zvýšení základního jmění akciové společnostiARKADIA, a.s. takto:
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : Společnost FARMERS spol. s r.o., se sídlem Trutnov, IČO15039307, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá oupsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 1.20... 0kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností Investiční společnostSportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO49241656. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : Společnost BAK a.s., se sídlem Trutnov, Vodní 177, IČO25289390, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá oupsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech1.200 ... kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností Investičníspolečnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská140/325, IČO 49241656. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8,Sokolovská 140/325, IČO 49241656, upíše všech 1.200 kusů novýchakcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou... spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je rovenjmenovité hodnotě těchto akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 9. Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnouhromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě... notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostíobsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu alhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základníhojmění podílet jednotliví akcionáři takto: zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a ... to naúčet vedený u Komerční banky, a.s. Trutnov, č.ú.7871140297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejněníusnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu vHradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodnímvěstn... íku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvníhodne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebosvátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Vtéto lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účastina zvýšení základního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva vpracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod.
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úp... isu akciíse vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu svéúčasti na zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 2. Emisní kurz všech akcií je 10.000 Kč za každou akcii ojmenovité hodnotě 10.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budousplaceny v penězích.
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : 1. Stávající základní jmění společnosti ve výši 4.500.000 Kč(slovy čtyřimilionypětsettisíc korun českých) se zvýší o částku12.000.000 Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) na cel... kovouvýši základního jmění společnosti 16.500.000 Kč (slovyšestnáctmilionůpětsettisíc korun českých), a to upsáním 1.200kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2000 - 22. ledna 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti Arkadia, a.s. rozhodlao tom, že schvaluje zvýšení základního jmění takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů