Základní údaje

Historické adresy

21.6.2001 - 20.12.2002 Frýdek-Místek, Příborská 520, PSČ 73826
8.6.1998 - 21.6.2001 Trutnov, Královedvorská 90, PSČ 54101

25289900

DIČ

Není plátce DPH

12.6.1998 - 20.12.2002

362-25289900

Datum vzniku

8. června 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. prosince 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. prosince 2002

Historické názvy

21.6.2001 - 20.12.2002

Masný průmysl Frýdek-Místek, a.s.

8.6.1998 - 21.6.2001

Trutnovská kulturní a sportovní, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1795

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.8.2001 - 20.12.2002

12 160 000 Kč

8.6.1998 - 30.8.2001

3 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2002 - 20. prosince 2002 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutíz obchodního rejstříku obchodní společnost Masný průmyslFrýdek-Místek, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 520, PSČ738 26, iden... tifikační číslo 25 28 99 00.Právní důvod výmazu:Společnost byla dne 22.7.2002 zrušena bez likvidace, s přechodemmajetku na společnost Beskydské uzeniny, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : j) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : i) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a") tohotousnesení.
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : h) Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem -- nemovitostmi:- průmyslovým objektem na zastavěné ploše 1068/14 - pozemekjiného vlastníka- průmyslovým objektem na zast... avěné ploše 1068/2, zastavěnouplochou 1068/2- průmyslovým objektem na zastavěné ploše 1068/3, zastavěnouplochou 1068/3- průmyslovým objektem na zastavěné ploše 1068/4, zastavěnouplochou 1068/4- průmyslovým objektem na zastavěné ploše 1068/5, zastavěnouplochou 1068/5- průmyslovým objektem číslo popisné 520 na zastavěné ploše1068/6, zastavěnou plochou 1068/6nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1654 prokatastrální úzení Místek, obec Frýdek Místek u Katastrálníhoúřadu ve Frýdku Místku.Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znaleckéhoústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Ostrava -Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, jmenovaného rozhodnutímMinisterstva spravedlnosti ČR dne 17.12.1999, č.j. 200/99-ODD,číslo posudku 17/2001, ze dne 20.4.2001 částkou 9.160.000,- Kč.Tento ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Krajskéhosoudu v Hradci Králové číslo jednací 49 Cm 22/2001 ze dne17.4.2001, které nabylo právní moci dne 18.4.2001.Za tento nepeněžitý vklad bude vydán upisovateli počet 916(slovy devětsetšestnáct) kusů kmenových akcií, o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) na jednuakcii, akcie budou v listinné podobě, znějící na majitele. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : g) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akciejsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydalaa rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spo... jená jsoustejná jako s akciemi společností již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : f) Upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem upisovatele,tak že předá společnosti své prohlášení o vložení nemovitéhomajetku do obchodní společnosti a to do 7 (slovy sedmi) d... nů oddne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápiszvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : e) Akcie budou upisovány, ve lhůtě 90 (slovy devadesáti) dnů,ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesenío navýšení základního kapitálu společnosti. Počátek běhu... tétolhůty bude akcionářům oznámen formou doporučeného dopisuzaslaného na adresu jejich sídla (bydliště). Úpis akcií budeprobíhat v sídle společnosti Trutnovská kulturní a sportovní,a.s., respektive Masný průmysl Frýdek-Místek, a.s., které budezapsáno v obchodním rejstříku. Všechny akcie budou upsány zaemisní kurz, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tj. za10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 Obchodního zákoníku.
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : c) Nově upisované akcie budou všechny upsány stávajícímakcionářem společnosti na základě dohody podle § 205 Obchodníhozákoníku.
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : b) Bude upsán počet 916 (slovy devětsetšestnáct) kusů akcií,o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých)na jednu akcii. Upisované akcie budou kmenové, na majite... lev listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 9.160.000,- Kč (slovydevětmilionůjednostošedesáttisíc korun českých), s tím, že senepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku.
 • 21. června 2001 - 30. srpna 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady z 16.5.2001 o navýšenízákladního kapitálu společnosti:
posunout dolů