Trendy

96 986 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 726 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

848 118 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.1.2014 třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

9.4.2001 - 2.1.2014 Pardubice - Zelené Předměstí, U Divadla 828, PSČ 53002
24.6.1998 - 9.4.2001 třída Míru 59, 530 02 Pardubice

25291408

DIČ

od 9.9.1998

CZ25291408

Datum vzniku

24. června 1998

Datová schránka

swie6wu

Historické názvy

24.6.1998 - 22.10.2012

Městský rozvojový fond Pardubice a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1822

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2017

646 815 000 Kč

Historické jmění

22.2.2017 - 14.11.2017

640 315 000 Kč

19.12.2016 - 22.2.2017

639 595 000 Kč

18.11.2015 - 19.12.2016

633 095 000 Kč

10.11.2014 - 18.11.2015

621 095 000 Kč

4.12.2013 - 10.11.2014

603 095 000 Kč

30.11.2012 - 4.12.2013

593 095 000 Kč

28.6.2011 - 30.11.2012

577 095 000 Kč

25.11.2010 - 28.6.2011

577 095 000 Kč

24.6.2010 - 25.11.2010

544 095 000 Kč

11.12.2009 - 24.6.2010

530 495 000 Kč

14.11.2008 - 11.12.2009

514 495 000 Kč

4.1.2008 - 14.11.2008

500 695 000 Kč

28.12.2006 - 4.1.2008

483 695 000 Kč

5.8.2005 - 28.12.2006

428 865 000 Kč

31.8.2004 - 5.8.2005

374 365 000 Kč

18.12.2003 - 31.8.2004

358 365 000 Kč

4.3.2003 - 18.12.2003

232 365 000 Kč

6.6.2001 - 4.3.2003

207 365 000 Kč

18.4.2000 - 6.6.2001

73 182 000 Kč

24.6.1998 - 18.4.2000

64 602 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 13.6.2017

107- 5678230267 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.3.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Češkova 22, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. listopadu 2017 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obc Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obc...hodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, notářským zápisem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, sepsaným dne 19. října 2017 pod č.j. NZ 1751/2017, N 1391/2017, takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.500.000,- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 (třináct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485 odst. 1 ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247 odst.1 ZOK.7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2016 - 22. února 2017 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK převzetím v... kladové povinnosti takto:1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 720.000,- Kč (slovy sedmsetdvacettisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:a) 7 (sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) b) 2 (dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých); přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen Zájemce).4.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Celkový emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých), když emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy (desettisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy (desettisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou upsaných Akcií ve výši 9.000,- Kč je emisním ážiem. 6.Celý emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří pozemky označené jako pozemkové parcely p.č. 408/1 o výměře 92 m2, p.č. 409/1 o výměře 73 m2, p.č. 418/1 o výměře 144 m2, vše v k.ú. Pardubice (dále též jen nepeněžitý vklad), přičemž nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku č. 2215-35/16 vyhotoveném dne 7. 10. 2016 znalkyní Ing. Janou Machkovou, se sídlem Smilova 777, 530 02 Pardubice (dále též jen znalecký posudek). Tento nepeněžitý vklad bude vnesen do Společnosti faktickým předáním nepeněžitého vkladu a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií v sídle společnosti na adrese Pardubice, třída Míru 90, PSČ 530 02. Cena nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých), a to v souladu se znaleckým posudkem, který stanovil, že nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 729.000,- Kč (sedmsetdvacetdevěttisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 7.Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 2016 - 19. prosince 2016 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK takto: 1) Zák... ladní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.500.000,-- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo podnavrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 (třináct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie).3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníchkorporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odst. 1 ZOK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti.4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce).5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1 ZOK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2015 - 18. listopadu 2015 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.0... 00,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valnéhromady, (dále společně též jen Akcie).3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníchkorporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odstavce 1) ZoK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, veřejnoprávní korporaci, Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižšízákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK.7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce odedne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2014 - 10. listopadu 2014 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 18.000... .000,-- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odstavce 1) ZoK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, veřejnoprávní korporaci, Statutární město Pardubice IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK. 7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 8) Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2013 - 4. prosince 2013 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 1. října 2013 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní k... apitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech 10 (deseti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7) obchodního zákoníku.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), který je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem má společnost otevřen na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2012 - 30. listopadu 2012 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 2.října 2012 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Zák... ladní kapitál společnosti se zvýší o částku 16.000.000,- Kč ( šestnáctmilionů korun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřípouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady (dále též jen "Akcie"). Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku.4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3/ obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).8) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad ve výši 16.000.000,- Kč (šestnáctmilionů korun českých) je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2/ obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti dispozovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2010 - 28. června 2011 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. učiněným dne 5. října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Zá... kladní kapitál společnosti se zvýší o částku 33.000.000,- Kč (třicettřimilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 33 (třicettři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Upsání všech 33 (třicettři) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Satutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"), čímž Statutární město Pardubice využije též přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).8) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- první část peněžitého vkladu, a to částku ve výši 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 117247373 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu, a to částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináctmilionů korun českých), je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 2010 - 24. června 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 13. dubna 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond... Pardubice a.s. se zvýší o částku 13.600.000,- Kč (třináctmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:a) 13 (třináct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady,b) 6 (šest) kusů listinnných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady,dále v textu rozhodnutí též jen "Akcie".Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všechny Akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci.5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205, odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. Určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7. Emisní kurs Akcií činí 13.650.000,- Kč (třináctmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.8. Celý emisní kurs Akcií bude Určitým zájemcem upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří budova objektu k bydlení č.p. 228 (ubytovna, ul. Školská) na pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 126 příslušná k části obce Ohrazenice, pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 565 m2, vše v katastrálním území Ohrazenice a obec Pardubice (dále v textu rozhodnutí též jen "Nepeněžitý vklad").Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 5/800/10 ze dne 17. března 2010 soudního znalce Ing. Jana Jošta, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. 2 Nc 1208/2010-8 ze dne 10. února 2010, které nabylo právní moci dne 4. března 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 13.650.000,- Kč (třináctmilionůšestsetpadesáttisíc korun českých).Za Nepeněžitý vklad bude vydáno:a) 13 (třináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějícíh na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady,b) 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení Určitého zájemce o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., a faktickým předáním nemovitostí tvořících Nepeněžitý vklad společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s.9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2009 - 11. prosince 2009 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 13. října 2009 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond... Pardubice a.s. se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie, tj. 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce").4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. Jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých).8) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 117146513/0300, vedený u společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. založila na své jméno.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2008 - 14. listopadu 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 22. července 2008 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový f... ond Pardubice a.s. se zvýší o částku 13.800.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 8 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie, tj. 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce").4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude uspána emisním kurzem 100.000,-- Kč.8) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 117019573/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. založila na své jméno.9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2007 - 4. ledna 2008 : 1) Základní kapitál společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. se zvýší o částku 17.000.000,- Kč (sedmnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvý... šení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 17 (sedmnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie, tj. 17 (sedmnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.4) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).7) Upisovatel (určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs akcií jím upsaných peněžitým vkladem nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 17874433/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. založila na své jméno. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2006 - 28. prosince 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3. října 2006 schválil usnesení tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.830.000,-- Kč. Upisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 3 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 54 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 3 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavce 3) obchodního zákoníku.5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč.7) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým a nepeněžitým vkladem takto:1. peněžitým vkladem ve výši 24.000.000,-- Kč, za který budou vydány 24 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Dnem splacení je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17695283/0300, vedené u společnosti Československá obchodní banka, a.s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s.2. nepeněžitým vkladem ve výši 30.830.000,-- Kč spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to:a) nebytové jednotky č. 1893/33 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 196,01 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy číslo domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 256/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 256/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-1/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4.750.000,-- Kč.b) nebytové jednotky č. 1893/34 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 22 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-2/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 620.000,-- Kč.c) nebytové jednotky č. 1893/35 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 402,99 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 527/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-3/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 9.120.000,-- Kč.d) nebytové jednotky č. 1893/36 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 40,96 m2 nacházející se v mezipatře mezi prvním a druhým nadzemním podlažím budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 54/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 54/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-4/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanovenéhosoudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 520.000,-- Kč.e) nebytové jednotky č. 1894/41 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 21,03 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 27/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 27/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-5/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanovenéhosoudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 590.000,-- Kč.f) nebytové jednotky č. 1894/42 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 373,70 m2 nacházející se v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 489/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 489/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-6/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanovenéhosoudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.480.000,-- Kč.g) nebytové jednotky č. 1895/33 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 22,18 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 29/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-7/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanovenéhosoudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 630.000,-- Kč.h) nebytové jednotky č. 1895/34 (jiný nebytový prostor) o celkové podlahové ploše 289,27 m2 nacházející se v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy domu č.p. 1893, č.p. 1894, č.p. 1895 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc č. 7317 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 379/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 379/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parc. č. 7317 v katastrálním území Pardubice.Tato nemovitost jako součást nepeněžitého vkladu byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 55-8/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanovenéhosoudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 5.750.000,-- Kč.i) pozemků, a to pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 358/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 9451/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2 a pozemku evidovaného jako stavební parcela parc č. 9451/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, vše v katastrálním území Pardubice.Tyto nemovitosti jako součást nepeněžitého vkladu byly v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 55-9/2006 ze dne 27. června 2006 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 370.000,-- Kč.Ing. Kateřina Skladanová byla ustanovena znalcem pro ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 1. června 2006 pod č.j 2 Nc 1149/2006-4, které nabylo právní moci dne 27.června 2006.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, 8 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 3 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je ve smyslu § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen předáním písemného prohlášení upisovatele o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v sídle společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2005 - 5. srpna 2005 : Dne 12. dubna 2005 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.500.000,-- K... č. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 1 kus listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubcích.6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnodtou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 500.000,-- Kč.7) Celý emisní kurs akcií ve výši 54.500.000,-- Kč bude nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splacen peněžitým vkladem. Dnem splacení je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17428433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 31. srpna 2004 : Dne 25. května 2004 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16,000.000,-- ... Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.4) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.5) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinnna zaslat oznámení nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou Pardubice.6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč.7) Celý základní kapitál ve výši 16,000.000,-- Kč bude nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání zcela splacem peněžitým vkladem. Dnem splacení je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 17326453/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., zřízený za tímto účelem společností Městský rozvojový fond Pardubice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 21. nebytové jednotky č. 2589/11 o velikosti 138,96 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidované... m jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 292/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 292/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-43/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,100.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 12. nebytové jednotky č. 2422/13 o velikosti 77,45 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném ... jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 168/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 168/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-22/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,600.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 13. nebytové jednotky č. 2422/14 o velikosti 75,40 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném ... jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 164/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 164/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-23/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4,000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 14. nebytové jednotky č. 2423/14 (garáže) o velikosti 16,42 m2 nacházející se v budově domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební pa... rcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-26/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 150.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 15. nebytové jednotky č. 2423/13 (garáže) o velikosti 16,42 m2 nacházející se v budově domu čp. čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavebn... í parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 36/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-25/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 150.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 16. nebytové jednotky č. 2423/12 (garáže) o velikosti 18,42 m2 nacházející se v budově domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavební p... arcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-24/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 160.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 17. nebytové jednotky č. 2423/15 (garáže) o velikosti 18,42 m2 nacházející se v budově domu čp. čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném jako stavebn... í parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 40/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-27/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 160.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 18. nebytové jednotky č. 2585/16 o velikosti 208,82 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidované... m jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 438/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 438/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-40/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 5,100.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 19. nebytové jednotky č. 2587/11 o velikosti 227,76 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidované... m jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 478/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 478/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-41/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 6,700.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 20. nebytové jednotky č. 2588/16 o velikosti 140,62 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2585, čp. 2586, čp. 2587, čp. 2588, čp. 2589 na pozemku evidované... m jako stavební parcela parc. č. 8114/2 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 295/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 295/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-42/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 22. nebytové jednotky č. 1947/37 o velikosti 100,04 m2 nacházející se v prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely p... arc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 140/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 140/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-01/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 840.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 23. nebytové jednotky č. 1947/38 o velikosti 152,92 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovan... ých jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 214/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 214/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-02/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,300.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 24. nebytové jednotky č. 1947/39 o velikosti 110,42 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovan... ých jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 154/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl ovelikosti 154/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-03/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,300.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 25. nebytové jednotky č. 1947/40 o velikosti 82,39 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaný... ch jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 115/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 115/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-04/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 26. nebytové jednotky č. 1948/33 o velikosti 579,56 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží, prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. ... 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 810/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 810/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,První část nepeněžitého vkladu (část nebytové jednotky o plošné výměře 388,35 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním mezipatře nyní nájemci využívaná jako kadeřnictví a salon krásy) byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 76-05/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 7,500.000,- Kč.Druhá část nepeněžitého vkladu (část nebytové jednotky o plošné výměře 191,21 m2 nacházející se v prvním podzemním podlaží nyní nájemcem využívaná jako sklad) byla v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 76-06/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 530.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 27. nebytové jednotky č. 1949/29 o velikosti 29,39 m2 nacházející se v prvním mezipatře budovy domu čp. 1947, čp. 1948, čp. 1949 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely par... c. č. 7314, parc. č. 7315 a parc. č. 7316 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 42/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 42/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7314 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7315 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7316 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-07/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 230.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 28. nebytové jednotky č. 2023/11 o velikosti 177,07 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební pa... rcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 605/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 605/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-28/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4,600.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 29. nebytové jednotky č. 2024/16 o velikosti 76,51 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 262/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 262/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-29/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,600.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 30. nebytové jednotky č. 2025/16 o velikosti 76,32 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 261/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 261/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-30/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 31. nebytové jednotky č. 2025/17 o velikosti 182,60 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2023, čp. 2024, čp. 2025 na pozemcích evidovaných jako stavební pa... rcely parc. č. 7287, parc. č. 7288, parc. č. 7289 a parc. č. 7290 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 626/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 626/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7287 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7288 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7289 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 7290 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-31/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,900.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 32. nebytové jednotky č. 2037/16 o velikosti 64,88 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku ev... idovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1089/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1089/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-32/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,300.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 33. nebytové jednotky č. 2037/17 o velikosti 165,82 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku e... vidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2783/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2783/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-33/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 5,700.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 34. nebytové jednotky č. 2038/16 o velikosti 155,41 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku e... vidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2608/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2608/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-34/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 35. nebytové jednotky č. 2039/11 o velikosti 133,47 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku e... vidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2240/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2240/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-35/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,100.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 36. nebytové jednotky č. 2040/16 o velikosti 165,20 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku e... vidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2773/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2773/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-36/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2.600.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 37. nebytové jednotky č. 2041/16 o velikosti 98,21 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku ev... idovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1648/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1648/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-37/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,100.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 38. nebytové jednotky č. 2042/11 o velikosti 198,91 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku... evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 3337/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 3337/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-38/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 39. nebytové jednotky č. 2042/12 o velikosti 130,31 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2037, čp. 2038, čp. 2039, čp. 2040, čp. 2041, čp. 2042 na pozemku e... vidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 2187/100000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 2187/100000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 8114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-39/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3,300.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 40. nebytové jednotky č. 2410/13 o velikosti 81,48 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č.... 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 395/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 395/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-08/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,500.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 41. nebytové jednotky č. 2411/13 (dílna nebo provozovna kadeřnictví) o velikosti 223,36 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidov... aných jako stavební parcely parc. č. 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1082/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 1082/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsána oceněn znaleckým posudkem č. 76-09/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč (šestmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 42. nebytové jednotky č. 2411/14 (dílna nebo provozovna - prodejna) o velikosti 77,36 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2410, čp. 2411 pozemcích evidovan... ých jako stavební parcely parc. č. 4934 a parc. č. 4935/3 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 374/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 374/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4934 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4935/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-10/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,500.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 43. pozemků vydělených na základě geometrického plánu zpracovaného společností GEODING s.r.o. pod číslem plánu 4549-88/2001, který byl ověřen Ing. Josefem Janko dne 16. července 20... 03 pod číslem 57/2003 a schválen Katastrálním úřadem v Pardubicích dne 1. srpna 2003 pod číslem 857/2003, pro obec a katastrální území Pardubice, a to:- dílu "c" o výměře 1100 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "d" o výměře 165 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "e" o výměře 15 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 2788/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu o výměře 1 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1, který byl nově označen jako pozemková parcela parc. č. 372/9 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Pardubice,-dílu "u" o výměře 109 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/2 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "v" o výměře 339 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/4 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "x" o výměře 205 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "w" o výměře 255 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/1 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,- dílu "z" o výměře 242 m2 vyděleného z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 372/4 a sloučeného do pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 5623/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 45/624/03 ze dne 16. října 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Pavla Briatky. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,534.880,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : Dne 18. listopadu 2003 bylo při výkonu působnosti valné hromady schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:Statutární město Pardubice, jako jediný akcionář společnosti ... Městský rozvojový fond Pardubice a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 126,000.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 126 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh... lasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 3) Všechny akcie upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046.
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Pardubicích, U Divadla 828, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná bě... žet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 5) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být ... úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Městský rozvojový fond Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému... zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč. ... Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 8) Celý základní kapitál ve výši 126,000.000,-- Kč bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to:
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 1. nebytové jednotky č. 2417/12 o velikosti 109,92 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební pa... rcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 443/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 443/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-11/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,900.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 2. nebytové jednotky č. 2417/13 o velikosti 46,39 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 187/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 187/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-12/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 900.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 3. nebytové jednotky č. 2417/14 o velikosti 36,83 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 149/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 149/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-13/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 4. nebytové jednotky č. 2417/15 o velikosti 26,55 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-14/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,400.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 5. nebytové jednotky č. 2418/13 o velikosti 32,49 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovaných jako stavební par... cely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 131/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 131/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-15/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1,300.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 6. nebytové jednotky č. 2418/14 o velikosti 182,12 m2 nacházející se v prvním nadzemním a v prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2416, čp. 2417, čp. 2418 na pozemcích evidovan... ých jako stavební parcely parc. č. 4626, parc. č. 4627 a parc. č. 4628 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 730/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 730/10000 na pozemcích - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4626 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4627 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-16/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 5,400.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 7. nebytové jednotky č. 2419/13 o velikosti 75,90 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném j... ako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 165/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 165/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-17/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 8. nebytové jednotky č. 2419/14 o velikosti 293,15 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. ... 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 638/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 638/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-18/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 6,000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 9. nebytové jednotky č. 2420/13 o velikosti 90,80 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp. 2423 na pozemku evidovaném j... ako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 198/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 198/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-19/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,700.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 10. nebytové jednotky č. 2421/13 o velikosti 102,96 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp.... 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 224/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 224/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-20/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 2,200.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2003 - 18. prosince 2003 : 11. nebytové jednotky č. 2421/14 o velikosti 122,27 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží a prvním podzemním podlaží budovy domu čp. 2419, čp. 2420, čp. 2421, čp. 2422, čp.... 2423 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 příslušné k části obce Zelené Předměstí, v katastrálním území Pardubice, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 266/10000 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl o velikosti 266/10000 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4632 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Pardubice,Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 76-21/03 ze dne 5. září 2003 soudem ustanoveného soudního znalce Ing. Kateřiny Skladanové. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 4,300.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : 3.Přednostní právo k upisování akcií3.1.Všechny akcie upíše s využitím svého přednostního práva jedinýakcionář na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204odst. 5 obchodn... ího zákoníku a jejich emisní kurs splatí nížeuvedeným způsobem.3.2.Po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluje představenstvo povinno rozhodnutí zveřejnit v Obchodnímvěstníku a oznámit informaci o přednostním právu dle ustanovení§ 204a odst. 2 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : 4.Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií:4.1.Místo pro upisování akcií, sídlo akciové společnosti na adresePardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 828, v pracovní dny ... vdobě od 9,00 do 15,00 hodin.4.2.Lhůta pro upisování akcií: 15, slovy: patnáct, kalendářních dnůs počátkem běhu lhůty dnem podání návrhu na zápis rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku dle ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák.4.3.Emisní kurs akcií: 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : 5.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtenímpeněžité pohledávky jediného akcionáře Statutárního městaPardubic, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1,PSČ 530 2... 1, IČ: 00 27 40 46 za obchodní společností Městskýrozvojový fond Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, ZelenéPředměstí, U Divadla 828, PSČ 530 02, IČ: 25 29 14 08 oprotipohledávce akciové společnosti na splacení emisního kursu akciíve výši 25,000.000,-- Kč, slovy: dvacet pět miliónů korunčeských, za účelem oddlužení akciové společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : 6.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:6.1.Emisní kurs akcií bude výhradně splacen započtením peněžitépohledávky Statutárního města Pardubic, jediného akcionářeakciové... společnosti za akciovou společností Městský rozvojovýfond Pardubice a.s. vzniklé z titulu smlouvy o půjčcce ze dne24. 5. 2001 uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice, cobyvěřitelem a obchodní společností Městský rozvojový fondPardubice a.s., coby dlužníkem.6.2.Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 7, slovy: sedmi,denní od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření písemné smlouvy oupsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. v sídleakciové společnosti mezi upisovatelem Statutárním městemPardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1,PSČ 530 21, IČ: 00 27 40 46 a akciovou společností Městskýrozvojový fond Pardubice a.s. se sídlem Pardubice, ZelenéPředměstí, U Divadla 828, PSČ 530 02, IČ: 25 29 14 08. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 18. 6. 2002 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : l.Základní kapitál se zvyšuje o částku: 25,000.000,-- Kč, slovy:dvacet pět miliónů korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 28. listopadu 2002 - 4. března 2003 : 2.Upisované akcie:Počet akcií: 25 kusůJmenovitá hodnota akcií: 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milionkorun českýchDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodoba akcií: listinná
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2549/30 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši čtyřicetitří desetitisícin na společných částech budovy a spoluvlastnickýpodíl ve výši čtyřiceti tří desetitisícin stavebních parcelparcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418, katastrálníúzemí a obec PardubiceUvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 828-38/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1293/17/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká1382 a částkou ve výši 150.000,-- Kč, slovy: jedno sto padesáttisíc korun českých.Nemovitosti shora uvedené jsou zapsané u Katastrálního úřadu vPardubicích na listu vlastnictví číslo 13517 pro katastrálníúzemí a obec Pardubice.Celková výše ocenění nepeněžitých vkladů uvedených v tomtoodstavci dle znaleckých posudků činí 134,284.660,-- Kč, slovy:jedno sto třicet čtyři milióny dvě stě osmdesát čtyři tisícešest set šedesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : Za uvedený nepeněžitý vklad se vydají tyto akcie:Počet akcií: 203 kusůJmenovitá hodnota jedné akcie: 661.000,-- Kč, slovy: šest setšedesát jedna tisíc korun českýchDruh akcií: kmen... ovéForma akcií: na jménoPodoba akcií: listinná zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 3. Zvýšení základního kapitálu bude upsáno novými akciemi asplaceno nepeněžitými vklady níže uvedenými.
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 2. Počet upisovaných akcií: 203 ks,Jmenovitá hodnota jedné akcie: 661.000,-- Kč, slovy: šest setšedesát jedna tisíc korun českýchDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodo... ba akcií: listinná zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 134,183.000,-- Kč,slovy: jedno sto třicet čtyři milionů jedno sto osmdesát třitisíc korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zv... ýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 79/14 nacházející se v objektubydlení čp. 79 na stavební parcele parcelního čísla 253 částobce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši dvou t... isíctří set čtyřiceti tří desetitisícin na společných částech domu,spoluvlastnický podíl ve výši dvou tisíc tří set čtyřiceti třídesetitisícin stavební parcely parcelního čísla 253,katastrální území a obec PardubiceNemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích nalistu vlastnictví číslo 13450 pro katastrální území a obecPardubice.Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 833-43/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1298/22/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 8,700.000,-- Kč, slovy: osm miliónů sedm settisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 96/22 nacházející se v objektubydlení čp. 96 na stavební parcele parcelního čísla 3302 částobce Zelené Předměstí, spoluvlastnický podíl ve výši jeden... tisícpět set devadesát jedna desetitisícin na společných částechdomu, spoluvlastnický podíl ve výši jeden tisíc pět setdevadesát jedna desetitisícin stavební parcely parcelního čísla3302, katastrální území a obec PardubiceNemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích, nalistu vlastnictví číslo 13058 pro katastrální území a obecPardubice.Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 832-42/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, a číslo 1297/21/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 7,500.000,-- Kč, slovy: sedm milionů pět settisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2545/19 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, část obce Zelené Předměstí,spoluvlastnický podíl ve výši čtrnácti desetitisícin naspolečných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výšičtrnácti desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec PardubiceUvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 824-34/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1289/13/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 170.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesáttisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2546/29 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, část obce Zelené Předměstí,spoluvlastnický podíl ve výši šedesáti šesti desetitisícin naspolečných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výšišedesáti šesti desetitisícin stavebních parcel parcelních čísel5414, 5415, 5416, 5417 a 5418 katastrální území a obecPardubice.Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 825-35/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1290/14/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 177.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát sedmtisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2547/29 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši tří setdevadesáti čtyř desetitisícin na společných částech budovy aspoluvlastnický podíl ve výši tří set devadesáti čtyřdesetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415,5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec PardubiceUvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 826-36/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1291/15/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 4,380.000,-- Kč, slovy: čtyři milióny tři staosmdesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2548/29 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši čtyři stasedmi desetitisícin na společných částech budovy aspoluvlastnický podíl ve výši čtyři sta sedmi desetitisícinstavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415, 5416, 5417 a 5418katastrální území a obec PardubiceUvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 827-37/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1292/16/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 4,700.000,-- Kč, slovy: čtyři milióny sedm settisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : ostatní nebytový prostor číslo 2549/29 nacházející se v budově,kterou tvoří čp. 2545 na stavební parcele parcelního čísla 5414,čp. 2546 na stavební parcele parcelního čísla 5415, č... p. 2547 nastavební parcele parcelního čísla 5416, čp. 2548 na stavebníparcele parcelního čísla 5417 a čp. 2549 na stavební parceleparcelního čísla 5418, spoluvlastnický podíl ve výši dvou settřiceti jedna desetitisícin na společných částech budovy aspoluvlastnický podíl ve výši dvou set třiceti jednadesetitisícin stavebních parcel parcelních čísel 5414, 5415,5416, 5417 a 5418 katastrální území a obec PardubiceUvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 829-39/2001 znalce pana ing. Jiřího Nováka, bytemLázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo 1294/18/01 znalcepana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytem Pardubice, Studánecká 1382a částkou ve výši 3,100.000,-- Kč, slovy: tři milióny jedno stotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : objekt občanské vybavenosti čp. 90 na stavební parceleparcelního čísla 358/2 část obce Zelené Předměstí, stavebníparcela parcelního čísla 358/2 katastrální území a obecPardubiceUve... dený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkemze dne 2.3.2001 číslo 831-41/2001 znalce pana ing. JiříhoNováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483 a číslo1296/20/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc., bytemPardubice, Studánecká 1382 částkou ve výši 8,500.000,-- Kč,slovy: osm miliónů pět set tisíc korun českých.Nemovitosti shora uvedené jsou zapsané u Katastrálního úřadu vPardubicích na listu vlastnictví číslo 50001 pro katastrálníúzemí a obec Pardubice. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : objekt bydlení čp. 98 na stavební parcele parcelního čísla 16část obce Pardubice - Staré Město, stavební parcela parcelníhočísla 16, katastrální území a obec PardubiceUvedený nepen... ěžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne2.3.2001 číslo 1295/19/01 znalce pana ing. Jiřího Nováka, CSc.,bytem Pardubice, Studánecká 1382 a číslo 830-40/2001 znalce panaing. Jiřího Nováka, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483částkou ve výši 2,200.000,-- Kč, slovy: dva miliony dvě stětisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : stavba občanské vybavenosti čp. 1735 na stavební parceleparcelního čísla 5623 část obce Zelené Předměstí, stavebníparcela parcelního čísla 5623, katastrální území a obecPardubiceUv... edený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne7.3.2001 číslo 3/46/2001 znalce pana ing. Jaroslava Štípka,bytem Pardubice, Bělehradská čp. 379 a znalce pana Josefa Jošta,bytem Pardubice - Ohrazenice, Fričova čp. 256 částkou ve výši94,707.660,-- Kč, slovy: devadesát čtyři miliónů sedm set sedmtisíc šest set šedesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 6. předmět nepeněžitých vkladů a výše jeho ocenění určenéhoposudky znalců:
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciínepeněžitými vklady, a to výše uvedeným nemovitým majetkemve lhůtě do sedm... i dnů od upsání akcií zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2001 - 6. června 2001 : 4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady, emisníkurs akcie:4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice,třída Míru čp. 59, sekretariát ředitele4.2... Lhůta pro upisování akcií činí 7 dnů, slovy: sedm dnů, spočátkem běhu lhůty dnem následujícím po podání návrhu na zápisusnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku4.3 Emisní kurs akcie činí 661.500,-- Kč, slovy: šest setšedesát jedna tisíc pět set korun českých4.4 Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitouhodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, tj. částka ve výši 101.660,-- Kč, slovy: jedno stojedna tisíc šest set šedesát jedna korun českých, tvoří emisníážio, které bude splaceno rovněž nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akciínepeněžitým vkladem, a to výše uvedeným majetkem, ve lhůtě dotřiceti dnů o... d upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : 4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, emisníkurz akcie:4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice,třída Míru čp. 59, sekretariát ředitele4.2... Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny, spočátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jediného akcionářeo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.4.3 Emisní kurz akcie činí 660.000,- Kč, slovy: šest set šedesáttisíc korun českých zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : Celková výše nepeněžitého vkladu shora uvedeného dle znaleckéhoposudku činí 8,580.000,- Kč, slovy: osm miliónů pět set osmdesáttisíc korun českých.
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : 3. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi asplaceno nepeněžitým vkladem, kdy akcie budou nabídnuty určitémuzájemci - jedinému akcionáři, takto:Nepeněžitý vklad tvoří n... emovitosti a to:nebytový prostor číslo 70/12 v objektu bydlení čp. 70 - Zelenépředměstí na stavební parcele parcelního čísla 371 katastrálníúzemí a obec Pardubice, podíl ve výši 3834/10000, slovy: třitisíce osm set třicet čtyři desetitisícin, na společných částechobjektu bydlení čp. 70 - Zelené předměstí a podíl ve výši3834/10000, slovy: tři tisíce osm set třicet čtyřidesetitisícin, stavební parcely parcelního čísla 371 katastrálníúzemí a obec Pardubice zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : 2. Celkový počet upisovaných akcií: 13 ks,Jmenovitá hodnota jedné akcie: 660.000,- Kč, slovy: šest setšedesát tisíc korun českýchDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodoba akci... í: listinná zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1999 - 18. dubna 2000 : 1. Částka o níž se základní jmění zvyšuje: 8,580.000,- Kč,slovy: osm miliónů pět set osmdesát tisíc korun českých,upisování nad tuto částku se nepřipouští.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů