415 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-12 324 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

35 850 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.1.2017 Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

13.5.2015 - 10.1.2017 Na Beránce 57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
29.12.2011 - 13.5.2015 Praha - Nové Město, Palackého 724/8, PSČ 11000
3.3.2006 - 29.12.2011 Praha 1, Biskupský dvůr 1147, PSČ 11000
8.11.2000 - 3.3.2006 Praha 1, Jeruzalémská 11, PSČ 11000
9.7.1998 - 8.11.2000 Máchova 990, 547 01 Náchod

25291441

DIČ

od 9.2.2012

CZ25291441

Datum vzniku

9. července 1998

Datová schránka

kwbfq73

Historické názvy

13.5.2015 - 24.9.2015

Blue Cell Networks a.s.

9.7.1998 - 13.5.2015

Portula, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1830

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.2016

3 182 000 Kč

Historické jmění

9.7.1998 - 15.3.2016

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.7.2016

2900804660 / 2010

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. března 2016 : Valná hromada společnosti učinila dne 21.1.2016 následující rozhodnutí, a to pod odkládací podmínkou, (jíž bylo poskytnutí finančních prostředků společnosti v celkové výši 32.424.0 Valná hromada společnosti učinila dne 21.1.2016 následující rozhodnutí, a to pod odkládací podmínkou, (jíž bylo poskytnutí finančních prostředků společnosti v celkové výši 32.424.0...00,- Kč, (slovy: třicet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun českých) (s pevným úrokem ve výši 76.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých) ze strany pana Ing. Radovana Vávry, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.12.2015 mezi společností, jakožto úvěrovaným, a panem Ing. Radovanem Vávrou, jakožto úvěrujícím, a dále mezi přistoupivšími účastníky panem Pavlem Sodomkou, nar. 6.1.1968, bydlištěm U vápenné skály 1034/7, Podolí, 147 00 Praha 4 a společností KARTCENTRUM s.r.o., IČ: 25145347, se sídlem Jankovcova 862/47, 17000 Praha 7), která ke dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníku byla splněna:1.Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) o částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dva tisíce korun českých) na částku 3.182.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát dva tisíce korun českých).2.Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dva tisíce korun českých), se nepřipouští.3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: 1 082 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, dále jen Akcie.4.Navrhovaný emisní kurs jedné Akcie činí 30.036,9685767098 Kč (slovy: třicet tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné Akcie, tj. částka ve výši 29.036,9685767098 Kč (slovy: dvacet devět tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů), bude tvořit emisní ážio. Navrhovaný celkový emisní kurs Akcií činí 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých), celkové emisní ážio činí 31.418.000,-Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých).5.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se oba akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.6.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry.7.Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je pan Ing. Radovan Vávra, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, Tábor, PSČ 390 01 (dále jen upisovatel).8.Akcie budou upsány na základě Smlouvy o úpisu Akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct), dále jen Smlouva o úpisu Akcií.9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2900804660/2010, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct).10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akcií (dále jen pohledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení úvěru a zaplacení úroků dle Úvěrové smlouvy (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti).11.Emisní kurs nově upisovaných Akcií bude splacen formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých).12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ: 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, a to v písemné formě a ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct).13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých), který tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu NZ 38/2016 ze dne 21.1.2016. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
posunout dolů