Trendy

165 383 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 857 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

197 983 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.5.2014 č.p. 50, 507 34 Žlunice

Historické adresy

6.10.1998 - 19.5.2014 Žlunice - Žlunice 50, PSČ 50734

25294121

DIČ

od 19.10.1998

CZ25294121

Datum vzniku

6. října 1998

Datová schránka

p9nvwxc

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1851

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.6.2015

64 060 000 Kč

Historické jmění

19.5.2000 - 22.6.2015

64 060 000 Kč

31.5.1999 - 19.5.2000

49 000 000 Kč

6.10.1998 - 31.5.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 13.8.2014

2111102623 / 8040

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

19.9.2005 - 12.8.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tyršova, 506 01, Jičín - Valdické Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2014 - 19. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. května 2014 - 19. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 3. května 2000 - 19. května 2000 : III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávajícíjediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní dru... žstvose sídlem Žlunice, PSČ 507 34, IČO 47 46 85 05, a to výhradněnepeněžitým vkladem: Předmět nepeněžitého vkladu: A.- zemědělská hospodářská budova / seník / na st.p.č. 146v kat. území Slavohostice, zapsaná v katastru nemovitostívedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č.532 pro obeca kat. území Slavohostice v ceně 4.881.760,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set osmdesátjedna tisíc sedm set šedesát korun českých, jak byla stanovenaposudkem znalce Jaroslava Odvárky ze dne 15.února 2000, pod poř.číslem 285 - 5/2000, resp. v ceně 4.834.420,- Kč, slovy: čtyřimiliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korunčeských, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka zedne 7.února 2000, pod poř. číslem 2303/23/2000. B.Soubor samostatných movitých věcív ceně 10.227.100,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet sedmtisíc sto korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing.Stanislava Leinvebera ze dne 14.března 2000, pod poř. čísly2500 - 060/2000, resp. v ceně 11.812.300,- Kč, slovy: jedenáctmilionů osm set dvanáct tisíc tři sta korun českých, jak bylastanovena posudky znalce Františka Huška, ze dne 17.února 2000,pod poř. čísly 001/2000 - 066/2000 a 064/2000a. VI.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R O ŽLUNICE,a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okres Jičín, PSČ 507 34, kancelářmístopředsedy představenstva společnosti. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesenío zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcioníře do obchodníhorejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni,který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v zemědělskéhospodářské budově / seníku / na st.p.č. 146 v kat. územíSlavohostice schvaluje se v souladu s výše uvedeným znaleckýnposudkem znalce Ladislava Němečka částkou 4.834.420,- Kč, slovy:čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korunčeských. Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu: - 200 ( dvěstě ) akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy:dvacet tisíc korun českých, - 160 ( sto šedesát ) akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč,slovy: pět tisíc korun českých, - 34 ( třicet čtyři ) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,slovy: jeden tisíc korun českých, neboť na splacení základního jmění započte se tento vkladčástkou 4.834.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set třicetčtyři tisíc korun českých. Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v souboru samostatnýchmovitých věcí v rozsahu, jak jsou popsány v čl. III, sub. B./tohoto rozhodnutí schvaluje se v souladu s výše uvedenýmznaleckým posudkem znalce ing. Stanislava Leinvebera částkou10.227.100,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet sedm tisícsto korun českých. Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu: - 100 ( sto ) akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy:dvacet tisíc korun českých, - 1.140 ( tisíc sto čtyřicet ) akcií o jmenovité hodnotě5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých, - 2.526 ( dva tisíce pět set dvacet šest ) akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, neboť na splacení základního jmění započte se tento vkladčástkou 10.226.000,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacetšest tisíc korun českých. VI.Všechny nepeněžité vklady je upisovatel povinen splatit ve lhůtědo 15 ( patnácti ) dnů od upsání akcií, a to tak, že nepeněžitývklad spočívající v nemovitostech bude splacen předánímpísemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodníhozákoníku spolu s předáním nemovitostí, ostatní nepeněžité vkladybudou splaceny jejich předáním společnosti ( na základěinventarizačních protokolů ). zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2000 - 19. května 2000 : I.Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 15.060.000,- Kč,slovy: patnáct milionů šedesát tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízá... kladního jmění. II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: 300 ( tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč,slovy: dvacet tisíc korun českých, 1.300 ( tisíc tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, 2.560 ( dva tisíce pět set šedesát ) kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie. Forma akcií: akcie na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2000 - 19. května 2000 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 4.dubna2000 přijal mezi jiným i toto r o z h o d n u t í o zvýšení základního jmění společnosti.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : VI.Všechny nepeněžité vklady je upisovatel povinen splatit ve lhůtědo 7 /sedmi/ dnů od upsání akcií, a to tak, že nepeněžitý vkladspočívající v nemovitostech bude splacen předáním ... písemnéhoprohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníkuspolu s předáním nemovitostí, ostatní nepeněžité vklady budousplaceny jejich předáním společnosti (na základěinventarizačních protokolů) a převodem dopravních prostředkůna Dopravním inspektorátě. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : c/ nepeněžitý vklad spočívající v samostatných movitých věcecha souborech samostatných movitých věcí jak jsou výše popsányv čl. III, sub. C/ tohoto rozhodnutí, v ceně 6.632.700,- K... č,slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korunčeských, jak byla stanovena posudkem znalce Josefa Vaníčka resp.v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionů čtyři sta šedesátčtyři tisíc jedno sto korun českých, jak byla stanovena posudkemznalce Jiřího Svobody, započte se na splacení základního jměnív hodnotě 6.390.000,- Kč, slovy: šest milionů tři sta devadesáttisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : b/ nepeněžitý vklad spočívající v pěstitelských celcích,jak jsou uvedeny v čl.III, sub. B/ tohoto rozhodnutí,v ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicetdva tisíc ... sedm set čtyřicet korun českých,jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada,resp. v ceně 19.245.584,10 Kč, slovy:devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set osmdesátčtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovena posudkemznalce Ladislava Němečka, započte se na splacení základníhojmění v hodnotě odpovídající účetní hodnotě pěstitelských celků,tedy částkou 1.747.000,- Kč, slovy: jeden milion sedm setčtyřicet sedm tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,neboť:a/ nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech, jak jsou výšepopsány v čl. III, sub. A/ tohoto rozhodnutí, ... v ceně73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři stadevadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Františka Strnada, resp. v ceně76.174.809,65 Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno stosedmdesát čtyři tisíc osm set devět korun českých 65 haléřů, jakbyla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka, započte sena splacení základního jmění v hodnotě odpovídající zůstatkovéúčetní hodnotě nemovitostí, tedy částkou 39.863.000,- Kč, slovy:třicet devět milionů osm set šedesát tři tisíc korun českých, zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůtypro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesení souduo zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchod... níhorejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni,který byl stanoven jako počáteční den upisování. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : IV.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R OŽLUNICE, a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okr. Jičín, PSČ 507 34,kancelář místopředsedy představenstva společnosti.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : v ceně 6.632.700,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet dvatisíc sedm set korun českých, jak byla stanovena posudkem znalceJosefa Vaníčka ze dne 28. března 1999, pod poř. čísly ... 2341 -2341 T/99, 2356 A - 2356 Ž/99, 2340a - 2340 OU/99, 2342 - 2355 a-2355 V/99, resp. v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionůčtyři sta šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Jiřího Svobody pod poř. čísly1434-1438/98, 1445/98, 1448-1454/98, 1456/98, 1459-1460/98,1463-1474/98, 1486-1509/99, 1486-1492/99, 1447-1452/99,1442-1447/98. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Nákladní auta600222 AVIA A 20N JC 33-40 42.400,- Kč 1.458,40600224 AVIA A 30N JC 64-81 66.500,- Kč 1.750,600226 PRAGA PV3S fekál JC 34-82 33.400,- Kč 1.6... 20,-600236 TATRA T 148 JC 37-11 130.300,- Kč 4.218,32600245 AVIA A 31SPO JC 40-06 73.500,- Kč 2.531,45600249 AVIA A 31 HC JC 66-91 196.500,- Kč 190.682,55600259 Š 706 MTSP JC 42-09 67.400,- Kč 3.743,-600264 AVIA A 31/4N JC 42-63 94.300,- Kč 474,44600269 LIAZ MTSP JC 43-19 88.800,- Kč 1.495,80600271 AVIA A 30KCA JC 40-11 171.600,- Kč 2.404,-600275 MULTICAR M 25 JC 47-51 50.400,- Kč 0,-600277 MULTICAR M 25 JC 77-96 43.300,- Kč 0,-600323 MULTICAR M 25 JC 44-42 35.400,- Kč 0,-600324 Š 706 MTSP JC 47-72 100.400,- Kč 10.388,50600389 Škoda PICK UP JC 74-53 138.100,- Kč 134.672,-600390 SEAT TERRA JC 80-93 86.400,- Kč 85.581,-600295 P V3S autojeřáb 138.900,- Kč 11.461,-JC 45-64400611 Š 706 MTSP rozm. 67.400,- Kč 0,-JC 44-91 zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Traktorové přívěsy600262 PS 2 08-06 JC 61-10 23.900,- Kč 105,90600273 PS 2 08-06 JC 58-93 26.800,- Kč 395,90600300 PS 2 08-06 JC 58-84 24.900,- K... č 913,18600301 PS 2 08-06 JC 61-12 32.700,- Kč 913,18600332 PS 2 08-06 JC 56-20 20.100,- Kč 1.796,90600333 PS 2 08-06 JC 56-21 22.000,- Kč 1.796,90600334 PS 2 09-07 JC 66-20 37.600,- Kč 1.796,90600340 PS 2 09-07 JC 64-04 28.000,- Kč 2.140,15600341 PS 2 09-07 JC 65-04 34.800,- Kč 2.140,15600366 PS 2 09-07 JC 65-02 31.800,- Kč 3.656,44600367 PS 2 09-07 JC 66-21 38.600,- Kč 3.656,44600368 PS 2 10-08 JC 55-95 25.100,- Kč 3.656,06600374 PS 2 10-08 JC 55-96 30.900,- Kč 2.905,80600376 PS 2 10-08 JC 61-50 36.900,- Kč 4.068,47600377 PS 2 10-08 JC 61-51 34.400,- Kč 4.067,78600380 PS 701 JC 44-18 11.900,- Kč 4.383,22600381 PS 73S JC 37-95 13.200,- Kč 4.383,22400566 PS 93S JC 37-97 13.700,- Kč 743,39400567 PS 93S JC 38-61 17.600,- Kč 743,39400651 PS 93S JC 42-04 18.700,- Kč 2.461,26400660 PS 93S JC 42-28 21.700,- Kč 1.508,50400680 STS MV2-028 JC 65-03 30.900,- Kč 3.363,-400697 MV8-002 JC 66-19 50.500,- Kč 9.278,-400765 BSS DT 7 JC 43-87 15.200,- Kč 3.830,30600387 BSS PS 1010 H JC 64-61 63.100,- Kč 44.182,-600647 BSS PS 1010 H JC 64-62 50.700,- Kč 1.397,50600388 BSS PS 1010 H JC 49-28 62.300,- Kč 44.182,- zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : - dopravní prostředky:Inventární Název Odhadní Zůstatkováčíslo cena cena /v Kč/600109 Traktor Z 4050 JC 32-... 61 6.600,- Kč 0,-600111 Traktor Z 3011 JC 43-57 21.600,- Kč 0,-600112 Traktor Z 6710 JC 43-64 37.900,- Kč 0,-600139 Traktor Z 8011 JC 56-05 31.800,- Kč 1.503,-600141 Traktor Z 8011 JC 59-78 35.900,- Kč 0,-600142 Traktor Z 8011 JC 33-39 42.700,- Kč 0,-600143 Traktor Z 8011 JC 36-73 48.100,- Kč 0,-600144 Traktor Z 8011 JC 48-37 33.500,- Kč 0,-600146 Traktor ŠŠT180 JC 24-41 145.800,- Kč 4.843,90600184 Traktor Z 5748 JC 34-49 10.800,- Kč 0,-600196 Traktor Z 8011 JC 36-29 44.500,- Kč 1.517,30600197 Traktor Z 8045 JC 34-62 261.300,- Kč 230.546,-600201 Traktor Z 6748 JC 41-63 11.800,- Kč 0,-600212 Traktor Z 6911 JC 38-40 40.000,- Kč 0,-600213 Traktor Z 8011 JC 38-39 45.700,- Kč 1.623,20600215 Traktor Z 6911 JC 38-92 38.400,- Kč 0,-600218 Traktor Z 6911 JC 40-42 34.700,- Kč 0,-600242 Traktor Z 7011 JC 45-30 43.800,- Kč 1.776,70600289 Traktor Z 5211 JC 51-72 38.100,- Kč 2.460,35600299 Traktor Z 5211 JC 52-51 36.000,- Kč 2.731,52600305 Traktor Z 6911 JC 41-98 39.300,- Kč 0,-600306 Traktor Z 5511 JC 44-25 9.600,- Kč 1.458,90600307 Traktor ŠŠT180 JC 44-24 156.000,- Kč 3.381,-600309 Traktor Z 70-11 JC 47-43 50.800,- Kč 639,52600310 Traktor Z 70-11 JC 47-93 35.500,- Kč 853,66600311 Traktor Z 70-11 JC 48-14 39.800,- Kč 960,36600313 Traktor Z 16145 JC 48-65 100.900,- Kč 3.001,93600314 Traktor Z 72-45 JC 49-67 68.000,- Kč 2.680,56600315 Traktor Z 52-11 JC 53-12 32.100,- Kč 3.109,19600318 Traktor Z 72-45 JC 53-47 54.800,- Kč 4.597,52600319 Traktor Z 52-45 JC 53-75 51.000,- Kč 0,-600320 Traktor Z 70-11 JC 44-94 59.800,- Kč 1.757,10600321 Traktor Z 56-11 JC 39-00 34.000,- Kč 0,-600327 Traktor Z 52-45 JC 54-95 52.700,- Kč 5.804,83600339 Traktor Z 16145 JC 56-54 112.000,- Kč 14.245,05600342 Traktor Z 72-45 JC 56-75 57.000,- Kč 8.654,95600344 Traktor Z 12145 JC 57-33 85.500,- Kč 15.154,90600345 Traktor Z 77-45 JC 5753 62.400,- Kč 9.594,34600357 Traktor Z 77-45 JC 59-03 57.300,- Kč 12.003,73600358 Traktor Z 77-45 JC 59-02 63.700,- Kč 12.004,32600371 Traktor Z 52-11 JC 60-09 55.300,- Kč 10.303,73600378 Traktor Z 77-11 JC 60-70 69.500,- Kč 12.055,28600384 Traktor Fiatagri 1.628.200,- Kč 1.780.723,-JC 65-57600298 Traktor Z 52-11 JC 52-50 36.900,- Kč 2.731,52 zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : C.Samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : B.Pěstitelské celkyv ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicetdva tisíc sedm set čtyřicet korun českých, jak byla stanovenaposudkem znalce Františka Strnada ze dn... e 20. ledna 1999, podpoř. číslem 930/01, resp. v ceně 19.245.584,10 Kč,slovy: devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět setosmdesát čtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovenaposudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, podpoř. číslem 2025/25/99. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : v ceně 73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři stadevadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Františka Strnada ze dne 20. le... dna1999, pod poř. číslem 930/01, resp. v ceně 76.174.809,65 Kč,slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisícosm set devět korun českých 65 haléřů, jak byla stanovenaposudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, podpoř. číslem 2025/25/99. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : - zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 122- zeměd. usedlost /hala - seník/ na st.p.č. 169/1 a na st.p.č.169/2- zeměd. hosp. budova /hala - kravín - 4řadý/ na st.p.č. 12... 3- zeměd. hosp. budova /hala - ocelokolna/ na st.p.č. 133- zeměd. hosp. budova /hala - ustájení dojnic - VKK/ na st.p.č.č. 170/1, na st.p.č. 170/2, na st.p.č. 170/3, na st.p.č. 170/4,na st.p.č. 170/5 a na st.p.č. 170/6- zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 127- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 008- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 009- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - jímka- inv. číslo 200 022 zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : d) v katastrálním území Sběř (včetně všech součástí apříslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 18 pro obec a kat. Sběř
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : - zeměd. hosp. budova /hala I - porodna prasat, hala II -drůbežárna/ na st.p.č. 128/1 - včetně nedokončené investičnívýstavby /stavba porodny prasat rovněž na st.p.č. 128/1/
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : c) v katastrálním území Kozojedy (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 531 pro obec a kat.Kozojedy
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : - zeměd. hosp. budova /hala-výkrm brojlerů/ na st.p.č. 111- zeměd. hosp. budova /hala Bios I/ na st.p.č. 105- zeměd. hosp. budova /hala Bios II/ na st.p.č. 119- zeměd. hosp. budova... /hala Bios III/ na st.p.č. 120 zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : b) v katastrálním území Sekeřice (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 144 pro obec a kat. územíSekeři... ce zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : A.Nemovitosti:a) v katastrálním území Žlunice (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 418 pro obec a kat... . územíŽlunice- ostatní stav. objekt /vstupní objekt + váha/ na st.p.č. 215/2a na st.p.č. 215/1- st.p.č. 215/1- zeměd. hosp. budova /hala-garáže pro nákladní auta/ na st.p.č. 200- zeměd. hosp. budova /hala ústřední dílny/ na st.p.č. 199- občanská vybavenost /budova-sklad PHM, výdejní prostor,schodiště a rampa na st.p.č. 195- zeměd. hosp. budova /mycí rampa/ na st.p.č. 219- zeměd. hosp. budova /odvodňovací kanál a lapol/ na st.p.č. 220- zeměd. hosp. budova /hala - Bios/ na st.p.č. 201/1, na st.p.č.201/2 a na st.p.č. 201/3- zeměd. hosp. budova /hala - kravín Žlunice/ na st.p.č. 177- zeměd. hosp. budova /hala - otevřená stáj/ na st.p.č. 179- zeměd. hosp. budova /hala - truhlárna/ na st.p.č. 189/1- zeměd. hosp. budova /hala - klempírna/ na st.p.č. 189/2- zeměd. hosp. budova /údržbářská dílna a sklady/ na st.p.č. 218- zeměd. hosp. budova /hala - sklad řeziva/ na st.p.č. 204- zeměd. hosp. budova /hala - přístř. zem. tech./ na st.p. 202- zeměd. hosp. budova /hala - sušička/ na st.p. 206- zeměd. hosp. budova /hala - sklad osiv/ na st.p. 207- zeměd. hosp. budova /hala - sklad krmiv/ na st.p. 208- zeměd. hosp. budova /včelín/ na st.p.č. 183- zeměd. hosp. budova /hala - ovoc. stř./ na st.p.č. 188- poz. parc. č. 12/1 - ostatní plocha /betonová/- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 007- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 006 zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Předmět nepeněžitého vkladu:
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávajícíjediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní dru... žstvose sídlem Žlunice, IČO 47 46 85 05, a to výhradně nepeněžitýmvkladem: zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Forma akcií: akcie na jméno.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Podoba upisovaných akcií: listinné akcie.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : 8.000 (osm tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : 4.000 (čtyři tisíce) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých,
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : 1.000 (jeden tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : I.Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 48.000.000,- Kč,slovy: čtyřicet osm milionů korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního j... mění. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 31. května 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne13. dubna 1999 přijal mezi jiným i totorozhodnutío zvýšení základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů