Trendy

53 590 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 235 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

134 385 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 16.7.2014 č.p. 140, 517 31 Bolehošť

Historické adresy

30.11.1998 - 16.7.2014 Bolehošť 140, PSČ 51731

25297228

DIČ

od 1.7.1999

CZ25297228

Datum vzniku

30. listopadu 1998

Datová schránka

is8cn22

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1869

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.10.2016

51 246 000 Kč

Historické jmění

13.12.1999 - 26.10.2016

40 378 000 Kč

30.11.1998 - 13.12.1999

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Bankovní účty

zvěřejněno 31.3.2014

5316282 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 25.3.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 517 31, Bolehošť 43

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2016 - 26. října 2016 : Valná hromada společnosti přijala dne 2.9..2016 následující rozhodnutí:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 40.378.000,- Kč (slovy:... čtyřicet milionů tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií o částku 10.868.000,-Kč (slovy: deset milionů osm set šedesát osm tisíc korun českých) na částku 51.246.000,- Kč (slovy: padesát jedne milionů dvě sta čtyřicet šest tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10.868 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě,e) vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, f) nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společností VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 6- Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114. Určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31 nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. g) předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně 14 (slovy: čtrnácti) dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, h) určuje se, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od dne upsání akcií společnosti,ch) určuje se, že upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na zvláštní účet společnosti, a to nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů po úpisu nových akcií nebo případně se souhlasem valné hromady může upisovatel splatit emisní kurs započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, v tomto případě musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka, i) schvaluje započtení peněžité pohledávky VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114 ve výši 10.868.528,- Kč (slovy: deset milionů osm set šedesát osm tisíc pět set dvacet osm korun českých) vůči společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s., se sídlem na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31, IČ 252 97 228 proti případné pohledávce společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s., se sídlem na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31, IČ 25297228 vůči společnoti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114, přičemž se jedná o pohledávku na splacení závazku na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 10.868.000,-Kč 10.868.000,-Kč (slovy: deset milionů osm set šedesát osm tisíc korun českých), a to uzavřením smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek. K uzavření smluv o započtení pohledávek se pověřuje představenstvo. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena písemně a nebude obsahovat žádné ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků a podpisy na obou smluvních stranách budou úředně ověřené. Smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 (slov: šedesáti) dnů od konání této valné hromady. Společnosti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114 vznikla pohledávka za společností AGROSPOL Bolehošť, a.s. na základě neuhrazených faktur za Dodávky přípravků na ochranu rostlin, dodávky osiv řepek, obilovin a trav mezi společností AGROSPOL Bolehošť, a.s. a společností VP AGRO, spol. s r.o. (faktury jsou k nahlédnutí v sídle společnosti) 10.632.145,-Kč (slovy: deset milionů šest set třicet dva tisíc sto čtyřicet pět korun českých), přičemž bude započtena část této pohledávky ve výši 10.632.000,-Kč (slovy: deset milionů šest set třicet dva tisíc korun českých) a dále na základě postoupené pohledávky ze společnosti ZEPO Bohuslavice a.s. na společnost VP AGRO, spol. s r.o. za společností AGROSPOL Bolehošť, a.s. za dodávku siláže v celkové výši 236.383,- Kč (slovy: dvě sta třicet šest tisíc tři sta osmdesát tři korun českých), (faktury jsou k nahlédnutí v sídle společnosti), přičemž bude započtena část této pohledávky ve výši 236.000,- Kč (slovy: dvě sta třicet šest tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 - 17. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 - 17. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 30. srpna 1999 - 13. prosince 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšitzákladní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 38.713.000,-Kč, s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv... ýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 54.500.000,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.Bude upisováno minimálně:1853 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč1306 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč238 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Bolehošti 140v kanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 10 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou, IČO: 00 12 80 07podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Zdeňka Maňáka ze dne 20.05.1999, znaleckýposudek č. 1656-91/99 a znalce ing. Pavla Josefíka ze dne16.05.1999, znalecký posudek č. 115-28/99, oba znalci v oboruekonomika.Úpisem nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělského družstva Bolehošť, kteří jsouvlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsouuvedeni ve výše uvedených posudcích.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoBolehošť se sídlem v Bolehošti, okres Rychnov nad Kněžnou.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetněpříslušenství ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to:- zem. hosp. budova postavená na cizím pozemku parc. č. 237v kat. území BolehošťNepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 7.5.1999 č. 1509/52/99 vypracovanýmznalcem ing. Jiřím Mračíkem a znaleckým posudkem ze dne 2.5.1999č. 618-12/99 vypracovaným znalcem ing. Alešem Jelínkem.Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 4.500.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů