Základní údaje

Sídlo

od 4.1.2012 Uherské Hradiště, Nová Cesta 522, PSČ 68601

Historické adresy

8.6.2000 - 4.1.2012 Uherské Hradiště, Nová Cesta 522, PSČ 68601
18.4.2000 - 8.6.2000 Uherské Hradiště, Nová Cesta 522, PSČ 68603
11.6.1996 - 18.4.2000 Uherské Hradiště, Sokolovská 570, PSČ 68601

25301829

DIČ

Není plátce DPH

19.6.1996 - 4.7.2014

CZ25301829

Datum vzniku

11. června 1996

Datová schránka

2yebkfb

Historické názvy

11.6.1996 - 16.7.2013

M T S  Uh. Hradiště, a.s.

11.6.1996 - 16.7.2013

M T S Uh. Hradiště, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2009

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.2.2008

6 081 600 Kč

Historické jmění

8.11.2000 - 6.2.2008

19 005 000 Kč

8.6.2000 - 8.11.2000

19 005 000 Kč

16.12.1999 - 8.6.2000

15 000 000 Kč

14.4.1999 - 16.12.1999

15 000 000 Kč

3.3.1999 - 14.4.1999

6 000 000 Kč

12.10.1998 - 3.3.1999

6 000 000 Kč

11.6.1996 - 12.10.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. června 2000 : Valná hromada konaná dne 6.4.2000 schválila změnu stanovspolečnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2006 - 6. února 2008 : Valná hromada společnosti konaná dne 16. října 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:a) základní kapitál se snižuje z dosavadních 19.005.000,- Kč, tj. o částku ve výši ... 12.923.400,- Kč. Základní kapitál bude snížen v souladu s § 216a odst. 1 písm. a) a b) obch.z. za účelem úhrady ztráty minulých let a za účelem převodu do rezervního fondu.b) snížení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 213a a § 216a obch.z. snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií na majitele v listinné podobě takto:- u kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč za jednu akcii se sníží jmenovitá hodnota na 8.000,- Kč za jednu akcii- kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii se sníží jmenovitá hodnota na 320,- Kč za jednu akcii.Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto:- částkou ve výši 11.056.000,- Kč bude snížena ztráta společnosti vykazovaná v účetní závěrce společnosti ke dni 31. prosince 2005 /tím bude uhrazena celá ztráta společnosti/- částka ve výši 1.867.400,- Kč bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního kapitálu.d) lhůta pro předložení listinných akcií za účelem výměny dosavadních akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou bude činit třicet dnů ode dne, kdy představenstvo uveřejní výzvu pro akcionáře, kteří mají listinné akcie, k jejich předložení za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Tuto výzvu učiní představenstvo do třiceti dnů poté, co bude snížený základní kapitál zapsán do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2000 - 8. června 2000 : 4. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz na účet společnostič.ú. 5618420237/0100 vedený u Komerční banky a.s. pob. UherskéHradiště takto:a) 30% emisního kurzu do 15-ti dnů ode ... dne upsání akciíb) 70% emisního kurzu do 3 měsíců ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2000 - 8. června 2000 : 3. Veškeré akcie, které případně nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohodypodle ust. § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti, lhůt... apro uzavření dohody je 14 denní a počne běžet pátý den po dni,kdy skončí lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního právaakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2000 - 8. června 2000 : 2. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů každý nejvýše v rozsahu svého podílu nazákladním jmění společnosti a to za těchto podmínek* místem pro... vykonání přednostního práva na upisování novýchakcií je sídlo společné advokátní kanceláře Burša - Machálek -Pitner, Hradební 174, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, v pracovnídny od 8.00 hod do 16.00 hod* lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování novýchakcií je 30 dnů, přičemž začátek běhu této lhůty je dennásledující po dni, kdy zápis usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku nabude právní moci* na jednu každou dosavadní kmenovou akcii na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovydvacetpěttisíc korun českých) lze upsat 6,675 nových kmenovýchakcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000 Kč (slovy jedentisíc korun českých), dále na jednukaždou dosavadní kmenovou akcii na majitele v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých)lze upsat 0,267 nových kmenových akcií na majitele, v listinnépodobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovyjedentisíc korun českých), přičemž takto vypočtený celkový početnových akcií u každého akcionáře bude na nejbližší celé číslo(číslo nižší nebo rovné 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší nižšícelé číslo, číslo vyšší než 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližšívyšší celé číslo).* emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva ibez jeho využití je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činítedy u každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2000 - 8. června 2000 : 1. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových 4.005ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc... korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2000 - 8. června 2000 : Zvýšení základního jmění:Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti o 4.005.000,- Kč upsáním nových akcií podle ust.§ 203 a násl. obch.zákoníku z část... ky 15.000.000,- Kč (slovypatnáctmilionů korun českých) na částku 19.005.000,- Kč (slovy:devatenáctmilionůpěttisíc korun českých) a to peněžitými vklady.Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. Účelem zvýšení základního jmění je získánífinančních prostředků na další rozvoj společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1999 - 8. června 2000 : Valná hromada konaná dne 25.2.1999 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 3. března 1999 - 14. dubna 1999 : 4. Upisovatel je povinen splatit peněžité vklady představujícíemisní kurz na účet společnosti č.ú. 5618420237/0100 vedený uKomerční banky a.s. pob. Uherské Hradiště takto:a) třicet... procent emisního kurzu do patnácti dnů ode dne upsáníakciíb) sedmdesát procent emisního kurzu do tří měsíců ode dne upsáníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1999 - 14. dubna 1999 : 3. Veškeré akcie, které případně nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohodypodle ust. § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti, lhůt... apro uzavření dohody je čtrnáctidenní a počne běžet pátý den podni, kdy skončí lhůta k úpisu akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1999 - 14. dubna 1999 : 2. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů, když každý má toto právo nejvýšev rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti a to zatěchto p... odmínek:* místem pro vykonání přednostního práva na upisování novýchakcií je sídlo společné advokátní kanceláře Burša - Machálek -- Pitner, Hradební 174, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, v pracovnídny od 8.00 hod do 16.00 hod* lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování novýchakcií je třicet dnů, přičemž začátek běhu této lhůty je dennásledující po dni, kdy zápis usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku nabude právní moci* na jednu každou dosavadní kmenovou akcii na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě dvacet pět tisíc korun českých lzeupsat třicet sedm a půl nových kmenových akcií na majitele, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie jeden tisíckorun českých, dále na jednu každou dosavadní kmenovou akcii najméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jeden tisíc korunčeských lze upsat jeden a půl nové kmenové akcie na majitele, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie jeden tisíckorun českých* emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva ibez jeho využití je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činítedy u každé akcie jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1999 - 14. dubna 1999 : 1. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových devítitisíc kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé jedné akcie jeden tisíc korun če... ských. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1999 - 14. dubna 1999 : Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku devět milionů korun českých upsáním novýchakcií podle ust. § 203 a násl. obch. zákoníku z částkyše... sti milionů korun českých na částku patnáct milionů korunčeských. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základníhojmění se nepřipouští. Účelem zvýšení základního jmění je získánífinančních prostředků na další rozvoj společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1998 - 14. dubna 1999 : Valná hromada konaná dne 3.4.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 11. září 1998 - 12. října 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku pět miliónu korun českých z původníhojednoho miliónu korun českých na částku šest miliónůkorun čes... kých upsáním nových akcií.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva,a to na základě dohody akcionářů podle §205 Obch. zákoníku.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.Bude upsáno pět tisíc kusů kmenových akcií na jménov listinné podobě o jmenovité hodnotě každá jeden tisíckorun českých, emisní kurz se rovná jmenovité hodnotěakcií.Akcie budou upsány nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdyusnesení krajského obchodního soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění /dále jen ,,usnesení"/nabude právní moci, a to peněžitým vkladem.Emisní kurz akcií bude splacen v hotovosti do pokladnyspolečnosti tak, že každý akcionář splatí část emisního kursuupsaných akcií, a to do třiceti procent nejpozději dopatnácti dnů ode dne, kdy ,, usnesení" nabude právní moci,zbylou část ve lhůtě do dvou měsíců od toho dne. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 11. září 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku 5,000.000,- Kč z původních 1,000.000,- Kčna částku 6,000.000,- Kč upsáním nových akcií, všechny ak... cie bu-dou upsány bez využití přednostního práva, a to na základě doho-dy akcionářů podle §205 Obch. zákoníku.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, bude upsáno 5.000 ks kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotěkaždá 1.000,- Kč, emisní kurz se rovná jmenovité hodnotěakcií. Akcie budou upsány do 7-mi dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění (dálejen usnesení) do obchodního rejstříku peněžitým vkladem v sídlespolečnosti. Emisní kurs akcií bude splacen na účet Agrobanka,a.s. pob. Uherské Hradiště, č.ú. 473208-514/0600 tak, že každýakcionář splatí dohodnutou část emisního kursu upsaných akcií,a to 30% do 7-mi dnů ode dne zápisu usnesení do obchodníhorejstříku, zbylou část ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů