Trendy

194 396 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 999 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

183 559 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.10.2017 Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno

Historické adresy

1.7.1996 - 23.10.2017 Brno, Mariánské náměstí l, okres Brno-město, PSČ 61700

25302400

DIČ

od 1.7.1996

CZ25302400

Datum vzniku

1. července 1996

Datová schránka

7miceqb

Historické názvy

1.7.1996 - 10.9.2010

GiTy,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2017

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2010

93 680 300 Kč

Historické jmění

14.9.2009 - 21.6.2010

133 829 000 Kč

17.7.2009 - 14.9.2009

133 828 000 Kč

10.12.2007 - 17.7.2009

133 825 000 Kč

28.8.2007 - 10.12.2007

104 960 000 Kč

20.6.2007 - 28.8.2007

104 960 000 Kč

28.2.2001 - 20.6.2007

51 430 000 Kč

29.10.1996 - 28.2.2001

50 000 000 Kč

1.7.1996 - 29.10.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8900190002 / 2600

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Türkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 - Chodov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 9. ledna 2014 : Počet členů dozorčí rady:1
 • 9. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu:1
 • 26. června 2013 : Na společnost GiTy, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti GiTy - Nettrade, spol. s r.o., se sídlem Brno, Mariánské nám. 617/1 Na společnost GiTy, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti GiTy - Nettrade, spol. s r.o., se sídlem Brno, Mariánské nám. 617/1..., PSČ 617 00, IČ 255 43 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30953 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2013. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2010 : Společnost GiTy, a.s., byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti, a to společnosti SPV Net, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno. Na nástupnickou Společnost GiTy, a.s., byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti, a to společnosti SPV Net, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno. Na nástupnickou ...společnost přešla část jmění společnosti GiTy, a.s. vymezená v projektu rozdělení odštěpením. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2004 : Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy Net, spol. s r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno, IČ 25543768.
 • 25. listopadu 2003 : Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy Holding, a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25338994.
 • 25. listopadu 2003 : Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy-F, a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25348574.
 • 25. listopadu 2003 : Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti G-MAT, spol. s r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25579851.
 • 8. dubna 1997 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím valné hromady dne 10.2.1997.
 • 29. října 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou21.10.1996.
 • 1. července 1996 : Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti GITY, spol.s r.o. se sídlem v Brně, Mariánské náměstí l, IČO 00 20 89 57,Rg C 295 Krajského obchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. srpna 2009 - 14. září 2009 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.8.2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.000,- Kč (slovy j... eden tisíc korun českých), tj. z 133.828.000,- Kč na 133.829.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 1 ks nové akcie.3) Specifikace nově vydávané akcie:a) druh - kmenová,b) forma - na jméno,c) podoba - listinná,d) jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),e) akcie nebude obchodována na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebude kótovaná.4) Emisní kurs nově vydávané akcie činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a bude zcela splacen peněžitým vkladem. Emisní ážio nové akcie tak činí 9.999.000,- Kč (devět milionů devět set devadesát devět tisíc korun českých).5) Nová akcie bude nabídnuta k upsání určitému zájemci, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ: 271 10 265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9058. Určitý zájemce upíše novou akcii ve smlouvě o upsání nové akcie podle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., kterou uzavře se společností GiTy, a.s. Společnost GiTy, a.s. doručí určitému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nové akcie určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty k upsání nové akcie. Určitému zájemci bude k upsání nové akcie poskytnuta lhůta 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nové akcie. Místem upsání nové akcie (uzavření smlouvy o upsání nové akcie) bude sídlo společnosti GiTy, a.s., ledaže se společnost a určitý zájemce dohodnou jinak. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.6) Jediný akcionář společnosti GiTy, a.s. rozhodl, že se připouští možnost započtení pohledávky určitého zájemce vůči společnosti GiTy, a.s. proti pohledávce společnosti GiTy, a.s. vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nové akcie. Určitý zájemce zcela splatí emisní kurz upsané nové akcie započtením své pohledávky vůči společnosti GiTy, a.s. vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2009 mezi společností GiTy, a.s. jako dlužníkem a společností Arca Capital Bohemia, a.s. jako věřitelem, přičemž jistina půjčky činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a je tak rovna emisnímu kurzu nové akcie. Osvědčení auditora o existenci a výši pohledávky jediného určitého zájemce za společností je přílohou č. 2 k notářskému zápisu.7) Bude-li určitým zájemcem nová akcie upsána, společnost GiTy, a.s. a určitý zájemce uzavřou do 5 (pěti) dnů ode dne upsání nové akcie smlouvu o započtení pohledávky společnosti GiTy, a.s. vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu upsané nové akcie ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) proti pohledávce určitého zájemce vůči společnosti GiTy, a.s. na vrácení peněžních prostředků z půjčky ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) poskytnutých na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2009, s tím, že obě tyto pohledávky budou proti sobě započteny beze zbytku.8) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby jednu novou akcii emitovalo do 5 (pěti) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo jediného určitého zájemce - upisovatele k převzetí akcie nejpozději 5. (pátý) den po datu emise na adresu jeho sídla. K převzetí akcie mu poskytne lhůtu nejméně 5 (pět) souvislých pracovních dnů, počínaje nejpozději 10. (desátým) dnem po datu emise. Místem vydání akcie bude sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2009 - 17. července 2009 : Valná hromada společnosti přijala dne 26.6. 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní ka... pitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) na částku 133.828.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet osm tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíBudou vydány 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníkuVšichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 27110265 (1 kus nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií).4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kursVšechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům. Oznámení zašle představenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Emisní kurs každé nové akcie bude činit 20.000.000,- Kč.5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akciíEmisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 60.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 3 pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2009 - 30. června 2009 : Valná hromada společnosti přijala dne 26.6. 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní ka... pitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) na částku 133.828.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet osm tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíBudou vydány 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníkuVšichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 27110265 (1 kus nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií).4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kursVšechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům. Oznámení zašle představenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč.5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akciíEmisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 60.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 3 pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 2009 - 30. června 2009 : Valná hromada společnosti přijala dne 4. května 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladn... í kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,-Kč (jedno sto třicet tři milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) na částku 173.825.000,- Kč (jedno sto sedmdesát tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíBude vydáno 40.000 (čtyřicet tisíc) kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníkuVšichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 271 10 265 (16.000 kusů nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (12.235 kusů nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (11.765 kusů nově vydávaných akcií).4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kursVšechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 15 dnů od doručení sdělení představenstva společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům. Oznámení zašle představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč.5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akciíEmisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 40.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2007 - 10. prosince 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 10.10.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní ka... pitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 104.960.000,- Kč (jedno sto čtyři milióny devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 28.865.000,- Kč (dvacet osm miliónů osm set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíBude vydáno 28.865 (dvacet osm tisíc osm set šedesát pět) kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníkuVšichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (14.721 kusů nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (14.144 kusů nově vydávaných akcií).4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kursVšechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům. Oznámení zašle představenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku.Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.049,472 Kč.5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akciíEmisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 30.293.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2007 - 20. června 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 12. června 2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Zákla... dní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 51.430.000,- Kč o částku 53.530.000,- Kč na částku 104.960.000,- Kč novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Bude vydáno 53.530 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.3. Zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií:Oba akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, PSČ 117 19, IČ 27110265, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9058.4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs:Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně).Shora uvedený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností GiTy, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií bude shora uvedenému zájemci předložen po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs každé nové akcie bude činit 2.335,139 Kč.5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií:Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 125.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 183617993/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. takto:- částka ve výši 87.529.000,- Kč odpovídající emisnímu ážiu v plné výši a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií - bude splacena do 3 dnů od upsání akcií,- zbývající část emisního kursu ve výši 37.471.000,- Kč do 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : Schvaluje se upisování 286 (slovy: dvěstě osmdesát šest) kusůkmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,nepe... něžitým vkladem vkladatele pana Dušana Musila, r.č.330410/783, bytem Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1271, tvořenýmčástí jeho podhledávky vůči společnosti ve výši 20,000.000,02Kč, slovy: dvacet milionů dva haléře z celkové jeho pohledávkyve výši 20,000.100,- Kč, slovy: dvacet milionů jednosto korunčeských, z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky zedne 28.11.2000.Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckýmposudkem vyhotoveným Ing. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000,číslo posudku 020/2000 a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing.Jiřím Havránkem ze dne 5.12.2000, číslo posudku 019/2000, a tooběma znalci na částku ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacetmilionů dva haléře.Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jměníbyla pohledávka vkladatele pana Dušana Musila vůči společnosti vnominální hodnotě ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacetmilionů dva haléře.Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tentovklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzaniká. Zbylá část jeho pohledávky ve výši 99,98 Kč, slovy:devadesát devět korun českých, devadesát osm haléřů, zůstávánadále pohledávkou pana Dušana Musila vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 6. Schvaluje se upisování 717 (slovy: sedmset sedmnáct) kusůkmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,nepe... něžitým vkladem vkladatele pana Valentina Girstla, r.č.450822/447, bytem Čebín 267, tvořeným částí jeho pohledávky vůčispolečnosti ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesát milionůjednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých,devatenáct haléřů, z celkové jeho pohledávky ve výši60,175.900,- Kč, slovy: šedesát milionů jednosto sedmdesát pěttisíc devětset korun českých, z titulu uzavřené smlouvy o půjčceze dne 18.10.2000.Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckýmposudkem vyhotoveným Ing. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000,číslo posudku 017/2000 a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing.Jiřím Havránkem ze dne 5.12.2000, číslo posudku 017/2000, a tooběma znalci na částku ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesátmilionů jednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých,devatenáct haléřů.Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jměníbyla pohledávka vkladatele pana Valentina Girstla vůčispolečnosti v nominální hodnotě ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy:padesát milionů jednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korunčeských, devatenáct haléřů.Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tentovklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzaniká. Zbylá část jeho pohledávky ve výši 10,036.039,81 Kč,slovy: deset milionů třicet šest tisíc třicet devět korunčeských, osmdesát jeden haléřů, zůstává nadále pohledávkou panaValentina Girstla vůči společnosti.Schvaluje se upisování 427 (slovy: čtyřista dvacet sedm) kusůkmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,nepeněžitým vkladem vkladatelky paní Olgy Girstlové, r.č.606231/0672, bytem Čebín 267, tvořeným částí její pohledávkyvůči společnosti ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devětmilionů osmset šedesát tisíc jednostotřicet devět korunčeských, osmdesát devět haléřů, z celkové její pohledávkyve výši 30,516.950,- Kč, slovy: třicet milionů pětset šestnácttisíc devětset padesát korun českých, z titulu uzavřenýchdvou smluv o půjčce ze dne 30.10.2000 a 30.11.2000 a smlouvyo postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000. Hodnota tohotonepeněžiřého vkladu byla oceněna znaleckým posudkem vyhotovenýmIng. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000, číslo posudku 018/2000a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Jiřím Havránkemze dne 5.12.2000, číslo posudku 018/2000, a to oběma znalci načástku ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devět milionůosmsetšedesát tisíc jednosto třicet devět korun českých,osmdesát devět haléřů.Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jměníbyla pohledávka vkladatelky paní Olgy Girstlové vůči společnostiv nominální hodnotě ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacetdevět milionů osmset šedesát tisíc jednostotřicet devět korunčeských, osmdesát devět haléřů.Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tentovklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzaniká. Zbylá část její pohledávky ve výši 656.810,11 Kč, slovy:šestset padesát šest tisíc osmset deset korun českých, jedenácthaléřů, zůstává nadále pohledávkou paní Olgy Girstlové vůčispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 5. Upisovatelé nepeněžitými vklady jsou povinni společnostisplatit emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu,nejpozději do jednoho týdne (1) ode dne úpisu nových akcií... , vsídle společnosti GiTy, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 4. Dosavadní akcionář pan Valentin Girstl, r.č. 450822/447,bytem Čebín 267, na zvýšení základního jmění upíše 717 (slovy:sedm set sedmnáct) kusů nových kmenových listinných akcií n... ajméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy:jeden tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem tvořenýmčástí jeho pohledávky vůči společnosti ve výši 50,139.860,19Kč, slovy: padesát milionů jednosto třicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých, devatenáct haléřů, z celkové jehopohledávky ve výši 60,175.900,- Kč, slovy: šedesát milionůjednosto sedmdesát pět tisíc devětset korun českých, z tituluuzavřené smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2000.Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtě dvou (2)týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy,a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč(slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedmhaléřů) za jednu upsanou akcii.Dosavadní akcionářka paní Olga Girstlová, r.č. 606231/0672,bytem Čebín 267, na zvýšení základního jmění upíše 427 (slovy:čtyřista dvacet sedm) kusů novýh kmenových listinných akcií najméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy:jeden tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem tvořenýmčástí její pohledávky vůči společnosti ve výši 29,860.139,89 Kč,slovy: dvacet devět milionů osmset šedesát tisíc jednosto třicetdevět korun českých, osmdesát devět haléřů, z celkové jejípohledávky ve výši 30,516.950,- Kč, slovy: třicet milionů pětsetšestnáct tisíc devětset padesát korun českých, z tituluuzavřených dvou smluv o půjčce ze dne 30.10.2000 a 30.11.2000 asmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000.Upisování těchto akcií je oprávněna vykonat ve lhůtě dvou (2)týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy,a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč(slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedmhaléřů) za jednu upsanou akcii.Dosavadní akcionář pan Dušan Musil, r.č. 330410/783, bytemBystřice pod Hostýnem, Sídliště 1271, na zvýšení základníhojmění upíše 286 (slovy: dvěstě osmdesát šest) kusů novýchkmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a tonepeněžitým vkladem tvořeným částí jeho pohledávky vůčispolečnosti ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacet milionů dvahaléře, z celkové jeho pohledávky ve výši 20,000.100,- Kč,slovy: dvacet milionů jednosto korun českých, z titulu uzavřenésmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000.Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtě dvou (2)týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění dodo obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy,a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč(slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedmhaléřů) za jednu upsanou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 3. Přednostní právo k úpisu nových akcií se s ohledem k jejichúpisu nepeněžitými vklady neuplatní.
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : 1. Základní jmění společnosti GiTy, a.s., bude zvýšeno zdosavadní výše 50,000.000,- Kč, (slovy: padesát milionů korunčeských), o částku 1,430.000,- Kč, (slovy: jeden milion čtyřis... ta třicet tisíc korun českých), tedy na částku ve výši51,430.000,- Kč, (slovy: padesát jedna milionů čtyři sta třicettisíc korun českých) upisováním 1430 (slovy: jeden tisíc čtyřista třicet) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíckorun českých), a to nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2001 - 28. února 2001 : Zvýšení základního jmění:
 • 29. října 1996 - 28. února 2001 : Akcie: 50.000 ks akcií na jméno, jm. hodnoty l.OOO Kč.Převod akcií je podmíněn nabídkou každému zezakladatelů, kteří mají předkupní právo.
 • 29. října 1996 - 28. února 2001 : Základní jmění: 50,000.000 Kč, je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů