Základní údaje

Historické adresy

20.3.2006 - 3.3.2010 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 14000
18.10.2000 - 20.3.2006 Třebíč, Fibichova 1025, PSČ 67401
13.3.2000 - 18.10.2000 Třebíč, Fibichova 984, PSČ 67401
17.6.1996 - 13.3.2000 Třebíč, Seifertova 520/23, PSČ 67401

25302426

DIČ

Není plátce DPH

18.7.1996 - 26.3.2008

CZ25302426

Datum vzniku

17. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. března 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. března 2010

Historické názvy

3.4.2009 - 3.3.2010

P.D.T. a.s. v likvidaci

17.6.1996 - 3.4.2009

P.D.T. a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2013

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.9.2002 - 3.3.2010

10 000 000 Kč

13.3.2000 - 26.9.2002

2 000 000 Kč

17.6.1996 - 13.3.2000

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 3. března 2010 - 3. března 2010 : Vymazává se P.D.T. a.s. v likvidaci se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00, identifikační číslo 253 02 426 ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejs... tříku. Právním důvodem výmazu je zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 6997/2009 - A -11 ze dne 14. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 30. prosince 2009. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2010 - 3. března 2010 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 6997/2009- A -11 ze dne 14.12.2009, které nabylo právní moci dne 30.12.2009, byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek maje... tku dlužníka. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2009 - 3. března 2010 : Usnesením Městského soudu v Praze čj. 76 Cm 2/2008-5, ze dne 23.10.2009, které nabylo právní moci dne 11.1.2009 bylo rozhodnuto, že se společnost P.D.T. a.s., IČ: 253 02 426 zrušuj... e a nařizuje se její likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 2006 - 3. března 2010 : Usnesení valné hromady ze dne 6.2.2006 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen ve výši 4,400.000,- Kč, tedy o částku 5,600.000,- Kč. Snížení kapitálu bude prove... deno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to o 56% dosavadní jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 2000 - 3. března 2010 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 4.10.2000.
 • 22. března 2002 - 26. září 2002 : Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií následovně naúčet společnosti u KB a.s., pobočka Třebíč, č. účtu6630640237/0100 takto:a) 30% emisního kurzu akcií nejpozději do 6 mě... síců ode dneupsání akciíb) 70% emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho roku od zápisuzákladního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2002 - 26. září 2002 : Stávající akcionář Pavel Zelenák, bytem Javorová 1016, 674 01Třebíč, r.č. 551122/0352 se zavazuje upsat nabídnuté akcie velhůtě stanovené tímto zápisem a splatit emisní kurz nabídn... utýchakcií ve lhůtách stanovených tímto rozhodnutím. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2002 - 26. září 2002 : V důležitém zájmu společnosti se dle § 204 a) obchodníhozákoníku v plném rozsahu vylučuje přednostní právo akcionáře naúpis nových akcií a ze všech 8 ks nových akcií upíše stávajíc... íakcionář Pavel Zelenák, bytem Javorová 1016, 674 01 Třebíč, r.č.551122/0352.* místo upisování akcií: sídlo společnosti - Třebíč, Fibichova,r.č. 551122/0352.* lhůta pro upisování akcií: 14 dnů, přičemž počátek běhu tétolhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdyrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno doobchodního rejstříku.* emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých) na majitele vlistinné podobě bude činit 1,000.000,- Kč, (slovy jeden miliónkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2002 - 26. září 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 8 ksakcií na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, (slovy j... edenmiliónkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2002 - 26. září 2002 : Základní kapitál společnosti P.D.T. a.s. se z důvodů investic dospolečnosti s perspektivou rozvoje společnosti zvyšuje upsánímnových akcií podle ust. § 203 a násl. obchodního zákon... íku zčástky 2,000.000,- Kč, (slovy dvamiliony korun českých) o částku8,000.000,- Kč (slovy osm miliónů korun českých) na částku10,000.000,- Kč (slovy deset miliónů korun českých). Upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 18. října 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 10.5.1999.
posunout dolů