Trendy

1 195 810 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

220 533 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 608 204 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.9.2015 Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané

Historické adresy

12.9.2013 - 2.9.2015 Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané
1.7.1996 - 12.9.2013 Ivanovice na Hané, Komenského 212, okres Vyškov, PSČ 68323

25304046

DIČ

od 1.7.1996

CZ25304046

Datum vzniku

1. července 1996

Datová schránka

bpjcdbv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2041

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.9.2000

181 227 000 Kč

Historické jmění

26.10.1998 - 18.9.2000

121 227 000 Kč

4.8.1998 - 26.10.1998

115 710 000 Kč

12.12.1997 - 4.8.1998

105 000 000 Kč

1.7.1996 - 12.12.1997

105 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Bankovní účty

zvěřejněno 12.7.2016

2634151379 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 13.12.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Komenského 883/6, 683 23, Ivanovice na Hané

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 1996 : Společnost vznikla přeměnou z: Bioveta, s.r.o. se sídlem vIvanovicích na Hané, Komenského 212, IČO 60 73 50 07, Rg C 17709Krajského obchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2008 - 5. srpna 2016 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.06.2008.
 • 16. srpna 2006 - 29. srpna 2008 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 17.7.2006.
 • 1. srpna 2000 - 16. srpna 2006 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 28.6.2000.
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Akcionáři projevili svoji vůli nevyužít přednostního práva upsatakcie. Všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění,které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcion... ářů,budou nabídnuty určitému zájemci - akcionáři MVDr. DušanuNovotnému, bytem v Brně, Hilleho 1. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Bude upsáno 60 kusů listinných kmenových akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 28.6.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti:
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Valná hromada společnosti Bioveta, a.s. rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o částku 60.000.000,- Kč, a toformou upsání nových akcií, peněžitým vkladem. Upisování akciín... ad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního jmění je získání finančníchprostředků pro další rozvoj společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu akcií je do 15.9.2000.Peněžní vklad je splatný na účet číslo 905-731/0100 u Komerčníbanky, a.s. Vyškov.
 • 1. srpna 2000 - 18. září 2000 : Místo pro upsání nových akcií je sídlo společnosti a lhůta proupsání nových akcií bez využití přednostního práva je čtrnáctdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zákla... dníhojmění do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs akcií, kterébudou splaceny peněžitým vkladem, se rovná jmenovité hodnotěupisovaných akcií 60.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2000 - 1. srpna 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 6.4.2000.
 • 15. listopadu 1999 - 1. srpna 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 31.8.1999.
 • 11. září 1998 - 1. srpna 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 12.8.1998.
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Akcionáři Ing. Libor Bittner, CSc., bytem Vyškov, Osvobození 35,r.č. 620403/0811, MVDr. Vladimír Jordán, bytem Telč, Zahradní354, r.č. 430421/444, MVDr. Břetislav Macura, bytem Opa... va,Liliová 4, r.č. 380314/415, a Jan Gottvald, bytem Vyškov, Podnemocnicí 16, r.č. 460606/465, na valné hormadě projevili svojivůli nevyužít svého přednostního práva upsat akcie upisované kezvýšení základního jmění a tohoto přednostního práva se výslovněvzdali, a proto žádné akcie nebudou upsány na základěpřednostního práva. Valná hromada vyslovila všemi hlasy souhlass tím, aby upisování akcií na zvýšení základního jměníspolečnosti proběhlo v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d)obchodního zákoníku tak, že všechny akcie upisované ke zvýšenízákladního jmění, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva akcionářů, budou nabídnuty určitému zájemci - akcionářiJanu Gottvaldovi, bytem Vyškov, Pod nemocnicí 16. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií peněžitým vklademdo základního jmění je čtrnáct dnů ode dne zapsání usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejst... říku. Peněžní vklad je splatný na účet č.608009-804/2200 uBanky Haná,a.s. Vyškov. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti vIvanovicích na Hané, Komenského 212, a lhůta pro upsání novýchakcií bez využití přednostního práva je čtrnáct dnů ode dnezápisu... usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, přičemž emisní kurs akcií, které budousplaceny peněžitým vkladem, se rovná jmenovité hodnotěupisovaných akcií 5.517.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Na zvýšení základního jmění společnosti Bioveta,a.s. bude upsáno55 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě100.000,-Kč a 17 ks listinných kmenových akcií na jmén... o vejmenovité hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Základní jmění se zvyšuje z dosavadní výše 115.710.000,-Kč očástku 5.517.000,-Kč, slovy: pětmilionůpětsetsedmnácttisíc korunčeských, z důvodu zvýšení podílu akcionáře Jana Gottvald... a naobchodním jmění společnosti tak, aby jeho celkový podíl činil34% přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitýmvkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1998 - 26. října 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne12.8.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
 • 18. června 1998 - 11. září 1998 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 12.6.1998.
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Nepeněžitý vklad tvoří akcie společnosti Opavet, a.s. se sídlemv Opavě, Jateční 23, IČO: 25 37 77 01, a to 69 ks kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 252 kskm... enových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kterébyly oceněny znaleckým posudkem Ing. Karla Machánka, CSc., bytemv Brně, Traubova 64, č. 271/98 ze dne 27.5.1998 na částku7,080.480,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Oldřicha Šugla, bytem vBrně, Bellova 30, č. 097/007/98 ze dne 27.5.1998 na částku7,069.464,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií nepeněžitými vkladyi peněžitým vkladem do základního jmění je stanovena do jednohotýdne od uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obc... hodníhozákoníku. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlospolečnosti v Ivanovicích na Hané. Peněžní vklad je splatný naúčet č. 608009-804/2200 u Banky Haná a.s. Vyškov. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do3 dnů po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti, přičem... žemisní kurs akcií, který bude splacen nepeněžitými vklady, budeurčen na základě poměru hodnoty nepeněžitých vkladů dle ocenění,tedy 7,069.464,- Kč, k nominální hodnotě upisovaných akcií,přičemž celkové emisní ážio u těchto akcií činí 1.464,- Kč.Emisní kurs akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, budeurčen poměrem celkového peněžitého vkladu ve výši 3,642.754,- Kčk nominální hodnotě takto upisovaných akcií ve výši 3,642.000,-Kč, přičemž celkové emisní ážio u těchto akcií činí 754,- Kč.Nepeněžité vklady budou splaceny provedením indosamentu apředáním listinných akcií, které jsou předmětem nepeněžitýchvkladů. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Valná hromada rozhodla, aby upisování akcií na zvýšenízákladního jmění společnosti proběhlo v souladu s ust. § 205obchodního zákoníku dohodou akcionářů tak, že na zvýšenízákladního... jmění se budou akcionáři podílet v rozsahu svýchpodílů na základním jmění společnosti za podmínek dálestanovených v dohodě, to znamená, že nebude využito přednostníhopráva k upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Na zvýšení základního jmění spol. Bioveta, a.s. bude upsáno 105ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč, z toho 3 prioritní, a 210 ks listinných kmen... ovýchakcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z toho 126prioritních. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Základní jmění se zvyšuje z dosavadní výše 105,000.000,- Kč očástku 10,710.000,- Kč, slovy: desetmilionůsedmsetdesettisíckorun českých, formou uzavření dohody akcionářů dle ust. § ... 205nahrazující upisovací listinu, přičemž splacení emisního kursuakcií proběhne nepeněžitými vklady a peněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. Dohodu akcionářů nahrazující upisovací listinuakcionáři společnosti uzavřou do 3 dnů po zapsání usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 12.6.1998o záměru zvýšit základní jmění:
 • 18. června 1998 - 4. srpna 1998 : Hodnotu nepeněžitého vkladu, který se započítává na zvýšenízákladního jmění společnosti stanovila valná hromada na částku7,068.000,- Kč. Valná hromada spol. Bioveta, a.s. rozhodla,... žerozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu dle znaleckéhoposudku Ing. Oldřicha Šugla a nominálním kursem akcií, kteréjsou předmětem nepeněžitého vkladu, tvoří emisní ážio v celkovévýši 1.464,- Kč, tj. 488,- Kč na jednoho akcionáře. Valnáhromada spol. Bioveta, a.s. rozhodla, že akcionář Jan Gottvaldsplatí emisní kurs akcií spol. Bioveta, a.s. peněžitým vklademve výši 3,642.754,- Kč, přičemž na vklad do základního jmění sezapočítává částka 3,642.000,- Kč a emisní ážio tvoří 754,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 1997 - 4. srpna 1998 : Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
 • 1. července 1996 - 4. srpna 1998 : Akcie:1050 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 100.000 Kč, z toho42 prioritních
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů