Základní údaje

Historické adresy

8.10.1998 - 14.1.2014 Žďár nad Sázavou, Jihlavská 18, PSČ 59113
24.3.1997 - 8.10.1998 Žďár nad Sázavou, Smetanova 34, PSČ 59113
25.6.1996 - 24.3.1997 Velké Meziříčí, Františkov 261/14, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401

25304071

DIČ

Není plátce DPH

17.2.1997 - 31.3.2008

CZ25304071

Datum vzniku

25. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. ledna 2014

Historické názvy

24.3.1997 - 14.1.2014

ZZN Žďár n. S., a.s.

25.6.1996 - 24.3.1997

NAEX, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1996

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.12.2002 - 14.1.2014

18 000 000 Kč

23.5.1997 - 18.12.2002

90 000 000 Kč

25.6.1996 - 23.5.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Historické provozovny

23.6.1997 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Veselíčko 50, 591 01, Žďár nad Sázavou

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 14. ledna 2014 - 14. ledna 2014 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu: Subjekt se vymazává po zrušení konkursu po splnění ... rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2000 - 14. ledna 2014 : Dnem 31.8.2000, s účinností od 1.9.2000, uzavřela společnost ZZNŽďár n.S., a.s. jako prodávající na straně jedné a společnostAGROPODNIK, a.s., IČ 46982761, se sídlem Třebíčská 1540... , 594 01Třebíč, jako kupující na straně druhé, smlouvu o prodeji částipodniku. Předmětem prodeje je výrobně obchodní úsekprodávajícího. Podrobnosti je možno zjistit ve sbírce veřejnýchlistin obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1998 - 14. ledna 2014 : Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku č. 2 schválenéhořádnou valnou hromadou 2.7.1998.
 • 23. května 1997 - 14. ledna 2014 : Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku č.1 schválenéhovalnou hromadou dne 13.12.1996.
 • 24. března 1997 - 14. ledna 2014 : Každý z akcionářů má pro případ jiným akcionářem zamýšlenéhopřevodu kterékoli z jeho akcií znějících na jméno předkupníprávo k takovéto akcii, § 5 odst. 3, 4, 5 stanov.Předkupní pr... ávo je zcela neúčinné ve vztahu k osobámblízkým blíže vyjmenovaným ustanovením § 116 občanskéhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 14. ledna 2014 : Zapisuje se změna stanov v § l bod l,2, § 7 odst. 4 přijatával. hromadou 13.12.1996.
 • 28. března 2002 - 18. prosince 2002 : Zapisuje se výpis z usnesení řádné valné hromady společnosti ZZNŽďár n. S., a.s., IČ 25304071, se sídlem Jihlavská 18, pošta591 13 Žďár n. S., konané dne 27.6.2001"Snižuje se zákl... adní kapitál společnosti o částku 72.000.000,-Kč, slovy sedmdesátdvamiliónů korun českých, takže základníkapitál společnosti bude nadále činit 18.000.000,- Kč, slovyosmnáctmiliónů korun českých.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jsou ztrátyspolečnosti v minulosti, tyto ztráty činí celkem 61.627.000,-Kč, slovy šedesát jednamiliónůšessetdvacetsedmtisíc korunčeských.Snížení základního kapitálu ve výši 72.000.000,- Kč bude použitona úhradu ztrát minulých let ve výši 61.627.000,- Kč a dálena posílení rezervního fondu společnosti ve výši 10.373.000,-Kč.Snížení základního kapitálu v rozsahu 72.000.000,- Kč budeřešeno snížením jmenovité hodnoty listinných akcií, a to takto:- u akcií na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 50.000,- Kč budejejich nová jmenovitá hodnota činit 10.000,- Kč,- u akcií na majitele o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kčbude jejich nová jmenovitá hodnota činit 20.000,- Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižšíjmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem členapředstavenstva. Představenstvo vyzve po zápisu sníženízákladního kapitálu do obchodnío rejstříku akcionáře způsobempro svolání valné hromady k vyznačení snížení jmenovité hodnotyakcií. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení sníženíjejich jmenovité hodnoty se stanoví na 30 pracovních dnů pozveřejnění a doručení výzvy, přičemž místem předložení je sídlospolečnosti, kde bude možno tento úkon provést v pracovní dny vdobě od 7:00 do 15:00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1997 - 18. prosince 2002 : Základní jmění: 90,000.000,- Kč, splaceno.
 • 23. května 1997 - 8. října 1998 : 178 listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě500 000,-Kč
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : fa/ Dále nemovitostmi, a to v cenách uvedených, stanovenýchznaleckými posudky ve výši ll3,541.000,- Kč.
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : f/ Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedenýchlistinýnch akcií, znějících na majitele, tedy Zemědělskézásobování a nákup Žďár nad Sázavou, a.s., přitom tyto splatíve lOO % vý... ši jejich jmenovité hodnoty, včetně jejich emisníhoážia, takto: zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : e/ Celý emisní kurs nově vydaných akcií přitom musí být, zestrany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktickéhoupsání, a to formou, ve vztahu k nemovitostem, zákonempředepsanou... . zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : d/ Všechny shora uvedené, společností nově vydávané listinnéakcie na majitele smí být, ze strany společnosti Zemědělskézásobování a nákup Žďár nad Sázavou, a.s., upsány v 5-tidenní... lhůtě, která počne plynout prvého dne následujícího podni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku, Krajským obchodním soudem v Brně vedeným. Místemupisování je advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Hodbodě,CSc., Opuštěná 4, Brno. Dobou upisování pak je kterýkolipracovní den zmíněné lhůty v době od 8 do 16,30 hod. Emisní kursnově společností vadaných listinných akcií znějících namajitele činí 635.000 Kč, na každou z akcií. Marnýmuplynutím této lhůty právo tohoto akcionáře k upsánípředmětných akcií zaniká. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : c/ S ohledem na shora uvedené všechny společností nově vydanélistinné akcie znějící na majitele do budoucna upíše a splatíspolečnost Zemědělské zásobování a nákup Žďár nad Sázavou,... a.s., se sídlem Smetanova 34, 591 13 Žďár nad Sázavou, lČO 4634 74 37. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : b/ S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak sodvoláním se na znění ustanovení § 204a, odst. l, obchodníhozákoníku v jeho platném znění, nemá žádný ze stávajícíchakcionářů ... společnosti přednostní právo na upsání nových toutospolečností do budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšenízákladního jmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jedinéhoakcionáře do společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : a/ Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom budeprovedeno novou emisí 178 ks listinných akcií na majitele,každá z nich o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč,
 • 24. března 1997 - 8. října 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne13.12.1996 o zvýšení základního jmění z dosavadních l,OOO.OOO,-Kč na 90,000.000,- Kč, tedy o 89,000.000 Kč s tím, že se, a to... bez dalšího nepřipouští upisování akcií nad rámec tohotozvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 23. května 1997 : Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno.
posunout dolů