Trendy

81 329 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 919 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

125 948 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.3.2017 Tovární 810/8d, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

Historické adresy

13.12.2012 - 29.3.2017 Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
12.3.2012 - 13.12.2012 Vyškov, Tovární 699/8, PSČ 68214
13.9.2001 - 12.3.2012 Vyškov, Tovární 699/8, PSČ 68214
31.7.1996 - 13.9.2001 Vyškov, Sochorova 592

25306821

DIČ

od 1.8.1996

CZ25306821

Datová schránka

q3qcund

Historické názvy

31.7.1996 - 18.8.1999

REMAGG THERM, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2052

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.12.2004

29 781 000 Kč

Historické jmění

31.5.2000 - 14.12.2004

110 300 000 Kč

12.11.1998 - 31.5.2000

85 300 000 Kč

31.7.1996 - 12.11.1998

60 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Bankovní účty

zvěřejněno 10.9.2015

107- 9019670267 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 810/8d, 682 01, Vyškov - Vyškov-Předměstí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. října 2015 : Na obchodní společnost ANTREG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti For You Trade s.r.o., se sídlem Vyškov, V Brňanech 30 Na obchodní společnost ANTREG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti For You Trade s.r.o., se sídlem Vyškov, V Brňanech 30...1/75, PSČ 68201 , IČO 24337742. Obchodní společnost ANTREG, a.s. vstupuje do právního postavení zanikající společnosti For You Trade s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. prosince 2003 : Na společnost ANTREG, a.s., se sídlem Vyškov, Tovární 699/8, PSČ 682 14, IČ 25306821 jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením se zanikající společností KaSe Na společnost ANTREG, a.s., se sídlem Vyškov, Tovární 699/8, PSČ 682 14, IČ 25306821 jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením se zanikající společností KaSe...k, s.r.o. se sídlem Vyškov, Hanácká 101/41, PSČ 682 01, IČ 26308959 obchodní jmění společnosti KaSek, s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. listopadu 1998 - 2. července 2014 : Byly předloženy stanovy v novém znění přijaté rozhodnutímakcionářů dne 1.10.1998.
 • 10. ledna 1997 - 2. července 2014 : Byly předloženy stanovy v novém znění přijaté rozhodnutímjediného akcionáře dne 4.12.1996.
 • 31. července 1996 - 2. července 2014 : Způsob zřízení:Obchodní společnost založena bez výzvy k upisování akcií nazákladě zakladatelské listiny ze dne 20.6.1996.
 • 10. listopadu 2004 - 14. prosince 2004 : Usnesení valné hromady akcionářů společnosti ze dne 08.09.2004 - záměr na snížení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 73% tedy o 80.519.000,- ... Kč na částku 29.781.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy 80.519.000,- Kč bude užita k úhradě ztráty společnosti vedené na účtu neuhrazených ztrát minulých let.Základní kapitál bude snížen způsobem snížení jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti o 73%. Stávající jmenovitá hodnota akcie společnosti 100.000,- Kč bude tedy po snížení základního kapitálu snížena na 27.000,- Kč.Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou představenstvem společnosti ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Emisní kurs nových akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akciía činí tedy pro každou akcii 100.000,- Kč.
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dní od zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, úpisakcií musí být vykonán v sídle společnosti.
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, kterými jsoulistinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, v počtu 250 akcií.
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč.Upisování akcií nad částku uvedeného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Zvýšení základního jmění:Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 1. března 2000 ozvýšení základního jmění upsáním nových akcií.
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Vylučuje se přednostní právo dosavadních akcionářů, a to zdůvodu možnosti získat jako nepeněžitý vklad atraktivnínemovitost. Všechny akcie budou nabídnuty zájemci, kterým jeobchodn... í společnost For You Trade, s.r.o. se sídlem v Brně,Vranovská 6, PSČ: 614 00, IČO 25 33 77 42. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem,kterým je nemovitost - ostatní stavební objekt na pozemkuparc. č. 3483/20 a pozemek parc. č. 3483/20, oboje vkatastrá... lním území Vyškov, obec Vyškov a okres Vyškov.Nepeněžitý vklad musí být splacen do 10 dnů od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2000 - 31. května 2000 : Ocenění tohoto předmětu nepeněžitého vkladu činí 25.000.000,-Kč. Ocenění je provedeno na základě znaleckých posudků, a toposudku č. 1409-4/2000 znalce ing. Ladislava Hojsáka ze dne... 18.1.2000 a posudku č. 3304 znalce ing. Vladimíra Knapa ze dne13.1.2000. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Místem pro vykonání práva upisu akcií je sídlo společnostiREMAGG THERM,a.s., Vyškov, Sochorova 592, administrativníbudova, místnost č.204, v pracovních dnech v době od 9.00 hodindo... 14.00 hodin a ve lhůtě do dvou týdnů ode dne zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Počátek běhutéto lhůty je druhý den, následující po dni zápisu usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnostiREMAGG THERM,a.s. se sídlem ve Vyškově, Sochorova 592, a toupsáním nových 253 kusů kmenových akcií, serie B s pořadovými... čísly 1 až 253, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč,znějících na majitele, v listinné podobě. Základní jmění budezvýšeno o 25.300.000,-Kč /dvacetpětmilionůtřistatisíc korunčeských/,t.j. ze stávající hodnoty 60.000.000,-Kč/šedesátmilionů korun českých/ na novou hodnotu 85.300.000,-Kč/osmdesátpětmilionůtřistatisíc korun českých/. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění je přípustná pouze úhradanepeněžitým vkladem - pohledávkou, kterou má společnost REMAGGTOV, a.s., se sídlem ve Vyškově, Sochorova 592, IČO 25306847vůči emitentovi a která vyplývá ze smlouvy o půjčce peněž ze dne2.5.1997, ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 12.5.1997 a zesmlouvy o půjčce peněz ze dne 12.9.1997. Tato pohledávka je protento účel oceněna znaleckým posudkem znalce Ing.Vladimíra Knapač.08-98, ze dne 21. září 1998 na hodnotu 25.361.000,-Kč aznaleckým posudkem znalce Jaroslava Drbala č.21/98, ze dne 20.20. září 1998 na hodnotu 25.361.000,-Kč. Valná hromada rozhodla,že pro účely upisování akcií se započítává částka25.300.000,-Kč. Emisní kurz za jednu akcii činí 100.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Upisovatel je povinen zaplatit jmenovitou hodnotu upisovanýchakcií nejpozději ve lhůtě do dvou týdnů ode dne zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O sp... laceníemisního kurzu předloží upisovatel příslušný doklad a emitentvydá upisovateli potvrzení o výši upsaného vkladu a o výšičástky, která byla zaplacena. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1998 - 12. listopadu 1998 : Stávající akcionáři Ing. Miloslav Gábr, Ing. Ilona Romanová,Ing. Miloslav Gábr ml., Petr Pokorný a Remagg, s.r.o. sevzdávají svého přednostního práva upsat akcie.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů