Základní údaje

Historické adresy

9.5.1997 - 23.11.2001 Kroměříž, Nerudova 452, PSČ 76701
14.8.1996 - 9.5.1997 Kroměříž, Víta Nejedlého 2973, PSČ 76701

25307967

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

14. srpna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. listopadu 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. listopadu 2001

Historické názvy

18.2.2000 - 23.11.2001

Moravská akcionářská, a.s., v likvidaci

14.1.1998 - 18.2.2000

Moravská akcionářská, a.s.

14.8.1996 - 14.1.1998

SOLLERTIA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2081

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.9.1998 - 23.11.2001

23 000 000 Kč

14.8.1996 - 23.9.1998

1 100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. listopadu 2001 - 23. listopadu 2001 : Vymazává se:Obchodní firma Moravská akcionářská, a.s. v likvidaciSídlo Kroměříž, Nerudova 452Identifikační číslo 25 30 79 67se všemi zápisyPrávní důvod: ukončení likvidace
  • 14. ledna 1998 - 23. listopadu 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 20.11.1997.
  • 15. května 1998 - 23. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8.4.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 21,900.000,-Kč, ato upsáním 219 ks kmenových ... akcií znějících na majitele. Akciejsou v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,-Kč. Takto upsané akcie se upisují s přednostním právemjediného akcionáře společnosti, bez výzvy k upisování ackií,přičemž emisní kurz 1 akcie je roven jmenovité hodnotě vydávanéakcie, tj. 100.000,-Kč s tím, že upisování nad částku 21,900.000Kč se nepřipouští.Místo pro upisování je v sídle společnosti - Kroměříž, Nerudova452. Lhůta pro výkon přednostního práva k upsání akcií je 60 dnůa počne běžet prvního dne po zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku.Peněžitý vklad, resp. emisní kurz upsaných akcií je upisovatelpovinen splatit nejpozději do 60-ti dnů ode dne zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku, a to na účet společnostivedený u Investiční a Poštovní banky,a.s., pobočka Kroměříž,č.účtu 109757613/5100. zobrazit více skrýt více
  • 9. května 1997 - 23. září 1998 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 13.3.1997.
  • 14. srpna 1996 - 23. září 1998 : Základní jmění: 1 100 000 Kč, zcela splaceno
  • 14. ledna 1998 - 15. května 1998 : Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.11.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:1. zvyšuje základní jmění společnosti SOLLERTIA, a.s., se sídlemKroměříž, Nerudova 452,... IČO 25307967, o částku ve výši21,900.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůdevětsettisíc korunčeských), a to upsáním 219 ks (slovy: dvěstědevatenáct kusů)kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Takto upsané akcie se upisují s přednostnímprávem jediného akcionáře společnosti, bez výzvy k upisováníakcií, přičemž emisní kurs 1 akcie je roven jmenovité hodnotěvydávané akcie, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) s tím, že upisování nad částku 21,900.000,- Kč(slovy: dvacetjednamilionůdevětsettisíc korun českých), senepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 14. ledna 1998 - 15. května 1998 : 2. Místo pro upisování je v sídle společnosti - Kroměříž,Nerudova 452, lhůta pro výkon přednostního práva k upsání akciíje 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet prvního dne po zápi... surozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. ledna 1998 - 15. května 1998 : 3. Peněžitý vklad, resp. emisní kurs upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnůode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladní... ho jmění do obchodního rejstříku, a to na účetspolečnosti u Investiční a Poštovní banky, a.s., pobočkaKroměříž, č. účtu 109757613/5100. zobrazit více skrýt více
posunout dolů