Trendy

237 691 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

231 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

158 737 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2016 Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno

Historické adresy

2.7.2014 - 10.11.2016 Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno
13.3.2012 - 2.7.2014 Brno, Dusíkova 794/3, PSČ 63800
22.5.2002 - 13.3.2012 Brno, Dusíkova č.p.794/č.or.3, okres Brno-město, PSČ 63800
15.3.2001 - 22.5.2002 Brno, Dusíkova 3, okres Brno-město, PSČ 63800
16.8.1996 - 15.3.2001 Brno, Svatopetrská 7, okres Brno-město

25308033

DIČ

od 16.8.1996

CZ25308033

Datum vzniku

16. srpna 1996

Datová schránka

w6pehzi

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2037

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.6.2004

10 000 000 Kč

Historické jmění

30.11.1998 - 2.6.2004

9 000 000 Kč

16.8.1996 - 30.11.1998

5 700 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 12.8.2017

CZ8503000000000198442516

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svobody 223/73, 460 15, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 2. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 16. srpna 1996 : Společnost vznikla přeměnou z iMi Partner, s.r.o. se sídlem vBrně, Svatopetrská 7, IČO 48 39 04 45, Rg C 18300 Krajskéhoobchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. května 2004 - 2. června 2004 : Valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 23.12.2003 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.000.... 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) s tím, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,b) na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 (slovy čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých),c) údaje uvedené v ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku se neuvádějí, neboť oba akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení dle ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku,d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty ASER PROMOTIONS LIMITED, sídlem Unit 09, 19/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, zapsané v Registru společnosti pod č. společnosti 651147 jako určitému zájemci ve smyslu ust. § 203, odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (dále jen "označený určitý zájemce"),e) - místem upsání akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií) bude notářská kancelář Mgr. Marty Ilievové, notářky, Divadelní 3 v Brně,- lhůta k upsání akcií označeným určitým zájemcem činí čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií označenému určitému zájemci ve smyslu ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, když návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude označenému určitému zájemci doručen bez zbytečného prodlení po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku započato (doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií) neprodleně poté, co bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu citovaného ustanovení znalce, a to na podmínku, že upsání se stává právně neúčinným v případě, bude-li pravomocně zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž nastane-li tato rozvazovací podmínka, bude upsání akcií bez dalšího neúčinné,- emisní ážio činí 225.000,- Kč (slovy: dvě sta dvacet pět tisíc korun českých) na každou akcii a emisní kurz každé akcie je tedy 250.000,- Kč,d) emisní kurz všech upisovaných akcií bude splacen výhradě započtením peněžité pohledávky určitého zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, když pohledávkou označeného určitého zájemce se rozumí pohledávka ze vzájemného obchodního styku společnosti a označeného určitého zájemce na zaplacení 10.000.000,- Kč založená dohodou o novaci závazků ze dne 12.12.2003,- návrh na uzavření smlouvy - dohody o započtení podepsaný ze strany společnosti s úředním ověřením podpisu zástupce společnosti, bude označenému určitému zájemci doručen společnosti neprodleně po podpisu smlouvy o upsání akcií v notářské kanceláři Mgr. Marty Ilievové v Brně, Divadelní č. 3 s tím, že návrh smlouvy - dohody o započtení bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona a společnost bude svým návrhem vázána po dobu devadesáti dnů ode dne doručení návrhu, pokud ve lhůtě označený určitý zájemce nedoručí do sídla společnosti ze své strany podepsaný návrh smlouvy - dohody o započtení s úředně ověřeným podpisem zástupce označeného určitého zájemce, bude postupováno v souladu se stanovami společnosti a zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : f) v den úpisu splatí upisující akcionář alespoň 30% emisníhokurzu upsaných akcií. Zůstatek bude splacen do jednoho roku.Bankovní spojení pro splacení jest: 5084702001/3900 HYPO BA... NKBrno. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : e) upisování bez přednostního práva se z důvodů dle písm. d)nepředpokládá, pokud by k této dohodě nedošlo, určují sepodmínky pro upisování bez přednostního práva takto:- lhůta a mí... sto pro upisování nových akcií: 6 měsíců odzveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku v obchodním věstníku, úpis bude v místě sídlaspolečnosti- emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednotního právabudou všechny upsány stávajícími akcionáři na základě dohody,nebudou nabízeny žádnému zájemci, který není akcionářemspole... čnosti zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : c) údaje dle ust. 204a odst. 2 Obch. zák. (podmínky uplatněnípřednostního práva pro úpis akcií):- lhůta: do dvou týdnů od zveřejnění zápisu usnesení valnéhromady do obchodního rejs... tříku v obchodním věstníku- místo přednostního upisování: sídlo společnosti- každému z dosavadních akcionářů náleží právo přednostníhoúpisu na jednu polovinu všech nově upisovaných akcií tedy naúpis 66 akcií ( na jeho dosavadních 570 akcií o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč)- s využitím přednostního práva tedy budou moci být upisoványvšechny akcie, tedy celkem 132 kmenových listinných akcií najméno o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, přičemž emisní kurz akciípři přednostním upisování rovná se jejich jmenovité hodnotě zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : b) základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním celkem 132kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých).
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : a) zakladní jmění společnosti bude zvýšeno o částku3,300.000,- Kč (slovy: třimilionytřistatisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse ne... připouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 30. listopadu 1998 : Zvýšení základního jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů