Základní údaje

Historické adresy

8.11.2011 - 7.10.2016 Zlín - Kostelec 455, PSČ 76314
12.5.1998 - 8.11.2011 Kostelec u Zlína, Hotel-Lázně Kostelec p.č. 455, PSČ 76314
7.3.1997 - 12.5.1998 Zlín, třída Tomáše Bati 5213, PSČ 76001
16.8.1996 - 7.3.1997 Zlín, třída Tomáše Bati 3692, PSČ 76001

25308050

DIČ

Není plátce DPH

14.11.1996 - 7.9.2004

CZ25308050

Datum vzniku

16. srpna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. října 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. října 2016

Datová schránka

j5ia2wz

Historické názvy

16.12.2004 - 7.10.2016

GOLF SPORT CLUB ZLÍN, a.s. v likvidaci

16.8.1996 - 16.12.2004

GOLF SPORT CLUB ZLÍN, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2043

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.8.1998 - 7.10.2016

36 000 000 Kč

5.12.1997 - 12.8.1998

30 000 000 Kč

16.8.1996 - 5.12.1997

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Provozovny

od 10.7.2002

Penzion BAĎURKA
 • Adresy:
  • 756 06, Velké Karlovice 920

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. října 2016 - 7. října 2016 : Vymazává se společnost z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.Právní důvod výmazu : Zrušení konkursu pro nedostatek majetku dlužníka
 • 16. prosince 2004 - 7. října 2016 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.10.2004 č.j. 50Cm 77/2004-10, které nabylo právní moci dne 16.12.2004 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor společno... sti. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 21.8.2000.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Zůstatek emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinensplatit do 12 měsíců ode dne zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Schvaluje se úpis nových akcií form... ouveřejného úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Lhůta pro úpis nových akcií bude činit 6 měsíců, ode dnenásledujícího po dni, kdy skončí lhůta pro přednostní úpisdosavadních akionářů. Upisovatel je povinen splatit 30 %jmenovité ... hodnoty upsaných akcií do 1 týdne ode dne provedeníúpisu do listiny upisovatelů na účet společnosti č.109764960/5100. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Upisují se kmenové akcie v listinné podobě na majitele, každá onominální hodnotě 125.000,- Kč. Emisní kurs odpovídá jmenovitéhodnotě.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Představenstvo zašle na adresu akcionářů tuto informaci opřednostním právu, lhůta pro přednostní úpis činí 2 týdny odedne nabytí právní moci usnesení o zápisu zvýšeného základníhoj... mění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Dosavadní akcionáři mají možnost uplatnit přednostní právoupsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění v rozsahu jejich podílu na základním jměníspole... čnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Po splacení upsaného zvýšeného základního jmění bude vydáno 422kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 125.000,- Kč.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 52.750.000,- Kčúpisem nových akcií, upisování nad tuto částku se nepřipouští.
 • 15. listopadu 2000 - 7. října 2016 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 21.8.2000o záměru zvýšit základní jmění:
 • 26. října 1999 - 7. října 2016 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.10.1999.
 • 12. května 1998 - 7. října 2016 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 24.4.1998.
 • 5. prosince 1997 - 26. října 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady ze dne 3.11.1997.
 • 3. října 1997 - 26. října 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou 26.9.1997.
 • 6. května 1997 - 26. října 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 11.3.1997.
 • 12. května 1998 - 12. srpna 1998 : Upisovatel je povinen splatit celou upisovanou hodnotu akcií naúčet společnosti GOLF SPORT CLUB ZLÍN,a.s. u IPB,a.s.,č.ú. 109764960/5100 a to do 5 dnů ode dne úpisu.Místem upisován... í je sídlo společnosti a lhůta pro upisování činí60 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1998 - 12. srpna 1998 : Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě.
 • 12. května 1998 - 12. srpna 1998 : Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 6,000.000,-Kč/slovy šestmiliónů korun českých/ peněžitými vklady. Upisovánínad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Upisuje se... 200kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá vejmenovité hodnotě 30.000,-Kč. Všechny akcie upíše obchodník scennými papíry - společnost RV Invest, s.r.o. se sídlem Zlín,tř.T.Bati 5213, PSČ 760 01, IČO: 25 32 98 80. Dosavadníakcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na základě žádostiu společnosti RV Invest, s.r.o. ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytíprávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění, a to v rozsahu jejich podíluna základním jmění, který činí 0,2 nové akcie na jednu akciidosavadní. Cena akcií, za kterou budou akcie prodávány, činí30.000,-Kč / v souladu s § 204a, odst. 6 obchodního zákoníku/.Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu podle§ 204a, odst.6 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1998 - 12. srpna 1998 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24.4.1998o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
 • 3. října 1997 - 5. prosince 1997 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3,200.000,-Kč, ato v částce 1,200.000,-Kč dohodou akcionářů podle § 205obchodního zákoníku a v částce 2,000.000,-Kč upsáním novýchakc... ií na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Na základě uzavřenédohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a po splněnípodmínek v ní stanovených, bude vydáno 40 kusů akcií kmenovýchna jméno v listinné podobě, každá v nominální hodnotě30.000,-Kč.Po upsání akcií na základě veřejné výzvy k upisování,bude vydáno 200 kusů akcií prioritních na jméno v listinnépodobě, každá v nominální hodnotě 10.000,-Kč.Dosavadní akcionáři mohou uplatnit přednostní právo podle § 204aodst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti, ve lhůtě 15 dnůode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na padesátdosavadních akcií o jmenovité hodnotě 30.000,-Kč lze upsat 1akcii prioritní o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 1997 - 5. prosince 1997 : Zapisuje se usnesení momořádné valné hromady ze dne 26.9.1997 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti.
 • 3. října 1997 - 5. prosince 1997 : S využitím přednostního práva lze upsat prioritní akcie na jménov listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, budou na... bídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Akcie budouupisovány v sídle společnosti tj. ve Zlíně, tř.T.Bati 5213,lhůta pro upisování činí 120 dnů. Emisní kurs prioritních akciína jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je 40.000,-Kč /emisníážio činí 30.000,-Kč/. Upisovatel je povinen splatit celýemisní kurs na účet u IPB a.s., č.ú.109764960/5100 do 5 dnů odedne upsání, případně v hotovosti při úpisu, jinak se upsánípovažuje za neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1996 - 5. prosince 1997 : Základní jmění: 30 000 000 Kč, splaceno 28 950 000 Kč
posunout dolů