Trendy

1 214 478 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

76 048 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 790 900 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

21.10.2015 - 16.12.2016 Ohrada 791, 755 01 Vsetín
27.9.1999 - 21.10.2015 Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501
28.5.1997 - 27.9.1999 Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ 76001
16.8.1996 - 28.5.1997 Kunovice, Na rynku 1493, PSČ 68604

25308106

DIČ

od 1.4.1997

CZ25308106

Datum vzniku

16. srpna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. prosince 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. prosince 2016

Datová schránka

ihkdmm3

Historické názvy

28.5.1997 - 16.12.2016

ČSAD Invest, a.s.

16.8.1996 - 28.5.1997

ČMEZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2032

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.2009 - 16.12.2016

714 940 000 Kč

15.6.2005 - 1.10.2009

490 200 000 Kč

21.12.1998 - 15.6.2005

437 600 000 Kč

7.9.1998 - 21.12.1998

437 600 000 Kč

1.9.1997 - 7.9.1998

236 600 000 Kč

16.8.1996 - 1.9.1997

36 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27-1923180227 / 0100

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.3.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Skopalíkova 2385/45, 767 01, Kroměříž

... více provozoven (celkem 29) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2016 - 16. prosince 2016 : Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 27. 10. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností ČSAD Invest, a.s., se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PS... Č 755 01, identifikační číslo 25308106, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2220 a nástupnickou společností BENT HOLDING, a.s. (nově Z-Group a.s.), se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01, identifikační číslo 63487799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1786. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti ČSAD Invest, a.s. na nástupnickou společnost BENT HOLDING, a.s. (nově Z-Group a.s.). zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2015 - 16. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2009 - 16. prosince 2016 : Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností BONAVIA servis, a.s., IČ: 607 93 155, se sídlem Vsetín... , Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1039 a s nástupnickou společností ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 2220. Na nástupnickou společnost ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 2220 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti BONAVIA servis, a.s., IČ: 607 93 155, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1039. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2008 - 16. prosince 2016 : Mezi společností ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01 a společností ČSAD DIESEL, a.s., IČ: 651 38 171, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 ... 01, došlo ke sloučení. Zanikající společností v důsledku této fúze je společnost ČSAD DIESEL, a.s.; na nástupnickou společnost ČSAD Invest, a.s. přešlo v důsledku fúze jmění zanikající společnosti, tj. společnosti ČSAD DIESEL, a.s., IČ: 651 38 171, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2014 - 21. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 21. července 2014 - 21. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. července 2014 - 21. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 5. června 2006 - 15. ledna 2007 : Omezení převoditelnosti akcíí:Listinné akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem a předáním a to pouze za předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Žádost je nut... no v písemné formě s uvedením nabyvatele doručit ve formě doporučeného dopisu do sídla společnosti nebo ji tam osobně předat. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení (předání) žádosti, platí, že byl souhlas udělen. O svém rozhodnutí vyrozumí představenstvo společnosti žadatele opět doporučeným dopisem odeslaným nejpozději poslední den výše uvedené dvou měsíční lhůty. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie (akcií) je společnost povinna na písemnou žádost akcionáře tuto (tyto) akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi předmětných akcií platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6 obchodního zákoníku, tzn. že pokud společnost nepřijme návrh smlouvy do 15 dnů od doručení jejího písemného návrhu ve formě doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla společnosti, je akcionář oprávněn domáhat se uzavření smlouvy u soudu nebo může požadovat náhradu škody způsobenou mu porušením závazku uzavřít smlouvu. Může rovněž požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Při převodu akcií se v rubopisu uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných papírů podle zvláštního právního předpisu. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí: 52,623.680,-Kč (slovy: padesát dva milionů šest set dvacet tři tisíc šest set osmdesát korun českých) a je určeno znaleckým posudkem číslo ... 6774/269/04 soudního znalce Ing. Františka Obdržálka ze dne 09.10.2004 (slovy: devátého října roku dva tisíce čtyři). Znalec tento posudek zpracoval na základě svého jmenování usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.11.2004, č.j. Nc 5246/2004-10. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : Společnost ČSAD Invest, a.s. tyto nemovitosti přijímá v hodnotě 52,600.000,-Kč (slovy: padesát dva milionů šest set tisíc korun českých).
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem:výlučný vlastník nepeněžitého vkladu je společnost ČSAD Vsetín a.s., se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ: 755 01, IČ: 451 92 120, sp... olečnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 372předmět nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 3098 pro katastrální území a obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, konkrétně:pozemky:- st.p.č. 1017 o výměře 319 m2, zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)- st.p.č. 1046 o výměře 264 m2, zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)- st.p.č. 1988 o výměře 843 m2, zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)- st.p.č. 3549 o výměře 354 m2, zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)- st.p.č. 3608 o výměře 111 m2, zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území)- p.č. 1005/1 o výměře 4359 m2, ostatní plocha, manipulační plocha (rozsáhlé chráněné území)- p.č. 1007/1 o výměře 3825 m2, ostatní plocha, manipulační plocha (rozsáhlé chráněné území)- p.č. 1009/5 o výměře 1059 m2, ostatní plocha, jiná plocha (rozsáhlé chráněné území)- p.č. 1012/8 o výměe 218 m2, ostatní plocha, jiná plocha (rozsáhlé chráněné území)budovy:- Rožnov pod Radhoštěm č.p. 730, doprava, na st.p.č. 1046 (rozsáhlé chráněné území)- Rožnov pod Radhoštěm č.p. 809, doprava, na st.p.č. 1988 (rozsáhlé chráněné území)- bez čp/če, doprava, na st.p.č. 1017 (rozsáhlé chráněné území)- bez čp/če, doprava, na st.p.č. 3549 (rozsáhlé chráněné území)- bez čp/če, doprava, na st.p.č. 3608 (rozsáhlé chráněné území) zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 490,200.000,-Kč (slovy: čtyři sta devadesát milionů dvě stě tisíc korun českých)
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání a... kcií zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj.53 kusů ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jeden kus nové akcie6 kusů ve výši 100.0000,-Kč (slovy: jedn... o sto tisíc korun českých) na jeden kus nové akcie zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : lhůta a místo pro upsání nových akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem p... ro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: kmenové, listinné, na jméno,52 (slovy: padesát dva) kusů o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 1,000.000,-Kč (slovy: jeden mil... ion korun českých)6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 52,600.000,-Kč (slovy: padesát ... dva milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, a to společnosti ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ 451 ... 92 210, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 372 zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti
 • 4. dubna 2005 - 15. června 2005 : Valná hromada společnosti konaná dne 2.3.2005 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu:
 • 27. září 1999 - 15. května 2002 : Zapisuje se úplné nové znění stanov schválených valnou hromadoudne 31.8.1999.
 • 28. května 1997 - 27. září 1999 : Zapisuje se úplné nové znění stanov schválených dne 26.05.1997.
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : listinná podoba nově vydaných akcií je přílohou úplného zněnístanov, které je přílohou notářského zápisu
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku budou shorauvedené skutečnosti zveřejněny v tisku - v Hospodářskýchnovinách a v Obchodním věstníku
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předemurčení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisníhokurzu
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : okruh zájemců je podle tohoto rozhodnutí valné hromady určenprávnickými osobami zapsanými v příslušných obchodníchrejstřících v České republice, které podnikají ve stejných neboobd... obných činnostech, které jsou uvedeny v předmětu podnikání vestanovách společnosti, zejména pak pokud provozují silničnímotorovou dopravu zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti ČSADInvest, a.s., Zlín, tř. T. Bati 3910, lhůta pro upisování akciíje roční a počíná běžet druhým dnem po zápisu usnesení t... étovalné hromady do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : akcie budou nabídnuty určeným zájemcům dle výběru představenstvaspolečnosti ČSAD Invest a.s., s tím, že každý zájemce nejpozdějido dvaceti dnů od písemné nabídky uhradí na účet spo... lečnosti uInvestiční a Poštovní banky a.s., oblastní pobočky Zlín,č. účtu 125208809/5100 minimálně částku ve výši 30 % jemunabídnuté účasti. Pokud takto zájemci neučiní ve stanovené době,nastupují zájemci další. Upisování nesmí nastat dříve, než budetoto rozhodnutí zapsáno v obchodním rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : počet nově vydaných akcií je 100 kusů, tyto jsou na jméno ojmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korunčeských) za jednu akcii, jedná se o akcie listinné
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění; o konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne představenstvo společnosti ČSAD Invest, a.s.
 • 24. října 1997 - 7. září 1998 : základní jmění se zvyšuje o částku 100,000.000,- Kč z původních236,600.000,- Kč na 336,600.000,- Kč, a to peněžitým vkladem vevýši 100,000.000,- Kč formou upsání nových akcií před... em určenýmzájemcům zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1997 - 7. září 1998 : Jediný akcionář:Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s. se sídlemKunovice, Na rynku 1493, IČO 60 70 40 12.
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : akcie budou nabídnuty určeným zájemcům dle výběru představenstvaČSAD Invest, a.s. s tím, že každý zájemce nejpozději do dvacetidnů od písemné nabídky uhradí na účet společnosti u F... oresbank,a.s., pobočka Zlín, číslo účtu 58252008/7920, minimálně částkuve výši 30% jemu nabídnuté účasti. Pokud takto zájemci neučiníve stanovené době, nastupují zájemci další. Upisování nesmínastat dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno v obchodnímrejstříku zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : listinná podoba nově vydaných akcií je přílohou notářskéhozápisu
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : všechny nově vydané akcie jsou na jméno a to v počtu 200 kusů vejmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) zajednu akcii
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : základní jmění se zvyšuje o částku 200 000 000,- Kč ze36 600 000,- Kč na 236 600 000,- Kč, 200 000 000,- Kč peněžitéhovkladu a to upsáním nových akcií předem určeným zájemcům
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : Na základě rozhodnutí jediného zakladatele sepsaného formounotářského zápisu dne 24.6.1997 se zapisuje:
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci předem určeníbudou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisního kursu.
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : toto bude po zápisu do obchodního rejstříku rovněž zveřejněno vtisku - Hospodářských novinách a Obchodním věstníku.
 • 7. července 1997 - 1. září 1997 : okruh zájemců je podle tohoto rozhodnutí zakladatele určenprávnickými osobami, zapsanými v příslušných obchodníchrejstřících v České republice, které podnikají ve stejných neboobdo... bných činnostech, které jsou uvedeny v předmětu podnikání vestanovách společnosti, zejména pak, pokud provozují silničnímotorovou dopravu zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1997 - 1. září 1997 : Základní jmění splaceno v plné výši, tj. 36.600.000,-Kč vklademnemovitostí dle zakladatelské lisitny a výpisů z katastrunemovitostí LV č. 5631, obec Brno, k.ú. Židenice a LV č. 315... obec k.ú. Lety. zobrazit více skrýt více
posunout dolů