Trendy

51 183 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

574 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

102 304 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2014 č.p. 308, 592 55 Bobrová

Historické adresy

15.2.2002 - 29.7.2014 Bobrová čp. 308
2.9.1996 - 15.2.2002 Bobrová č. 227, okres Žďár nad Sázavou

25309790

DIČ

od 1.11.1996

CZ25309790

Datum vzniku

2. září 1996

Datová schránka

vstnpcu

Historické názvy

2.9.1996 - 15.2.2002

První bobrovská, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2058

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.1999

53 119 000 Kč

Historické jmění

20.8.1997 - 20.12.1999

35 000 000 Kč

2.9.1996 - 20.8.1997

35 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nové Město na Moravě

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

110443363 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 2.7.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 592 55, Bobrová 308

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 29. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 29. července 2014 : Zapisují se nové stanovy společnosti ze dne 18.6.2014
 • 10. března 2000 : Valná hromada dne 25.2.2000 rozhodla o změně článků 5, 9 a 20stanov.
 • 2. září 1996 : Způsob zřízení:Obchodní společnost byla založena bez výzvy k upisováníakcií na základě zakladatelské listiny ze dne 21.6.1996.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 1999 - 29. července 2014 : Zapisují se nové stanovy společnosti ze dne 26.7.1999.
 • 4. května 1999 - 10. března 2000 : Společnost se řídí stanovami v úplném znění ze dne 23.4.1999.
 • 2. dubna 1998 - 10. března 2000 : Společnost se řídí stanovami ze dne 16.1.1998.
 • 20. srpna 1997 - 10. března 2000 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou6.6.1997.
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : h) Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, a toobchodní společnosti Agroinvest Bobrová, družstvo, se sídlemBobrová 308, okres Žďár nad Sázavou, IČO: 49968521.
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : e) Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictvíAgroinvest Bobrová, družstvo, se sídlem Bobrová 308, okres Žďárnad Sázavou, IČO: 49968521, což jsou nemovitosti zaps... ané na LV478 pro obec Bobrová a k.ú. Horní Bobrová jako zemědělskáhospodářská budova (dle znal. pos. se jedná o bývalý kravínK 174), ost. stav. objekt na st.143 (dle znal.pos. se jedná oposklizňovou linku 1), zeměd. hosp. budova na st. 146/1, st.146/2 a st. 146/3 (dle znal. pos. se jedná o posklizňovou linku2), zeměď. hosp. budova na st. 157 (dle znal. pos. se jedná oteletník), zeměď. hosp. budova na st. 158 (dle znal. pos. sejedná o ocelokolnu), zem. hosp. budova na st. 160/1 a 160/2 (dleznal. pos. se jedná o sklad pohonných hmot), zem. hosp. budovana st. 170 (dle znal. pos. se jedná o odchovnu mladéhodobytka), ost. stav. objekt na st. 173 (dle znal. pos. se jednáo silážní žlab) a ost. stav. objekt na st. 174 (dle znal. pos.se jedná o sklad olejů), nemovitosti zapsané na LV 147 pro obecMirošov a k.úz. Mirošov u Bobrové jako zeměď. hosp. budova nast. 108 (dle znal. posudku se jedná o kravín K 174) a zeměď.hosp. budova na st. 109 (dle znal. pos. se jedná o ocelokolnu a1/2 nemovitostí zapsaných na LV 484 pro obec Bobrová a k.ú.Horní Bobrová jako zeměď. hosp. budova na st. 187/1, 187/2,187/3 a 187/4 (dle znal. pos. se jedná o seník) a stavba, kteránení předmětem zápisu do KN, a to salaš u vepřína v kat.úz.Bobrová. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : d) Bude upisováno 18.119 kusů, slovy: osmnáct tisíc stodevatenáct kusů, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých. Všechny nově upisovanéa... kcie jsou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, převoditelnépodle stanov akciové společnosti a obch.zák., jsou s nimispojená práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování novýchakcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204 a obch.zák.nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlospolečnosti. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listinyupisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Bobrové227, okres Žďár nad Sázavou, v kanceláři předsedy představenstvaspolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, a to v emisním kursuakcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování sestanoví 15 dnů, slovy: patnáct dnů. Osoby, které splňujípodmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listinyupisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena klistině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný sjejich jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : c) Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o 18.119.000,-Kč, slovy: osmnáct milionů sto devatenáct tisíc korun českých, stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku nav... rhovanéhozvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : b) Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichžemisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : a) Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost stabilizaceakciové společnosti, poněvadž nemovitosti, které mají býtvloženy do akciové společnosti, akciová společnost již užívá apro... najímá si je. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 26.7.1999o zvýšení základního jmění.
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : f) Ocenění nepeněžitých vkladů - nemovitostí cit. výše a stavbynezapsané v KN - schvaluje valná hromada ve výši 18.119.000,-Kč, slovy: osmnáct milionů sto devatenáct tisíc korun če... ských,jak je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 1570/060/1999 znalceJaroslava Grodla a znaleckého posudku číslo 54-740/99 znalceIng. Františka Fialy, oba jsou znalci v oboru ekonomika, ceny aodhady nemovitostí (v tomto bodě proběhlo hlasování v souladu s§ 186c odst.2 písm.b) obch.zák. - Agroinvest nehlasoval, ostatnípřítomní akcionáři hlasovali pro). zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : g) Hospodářské využití vkladů - staveb - spočívá v tom, žeakciová společnost vložený majetek použije pro zemědělskouvýrobu, poněvadž má jako hlavní předmět podnikání zemědělskouvýr... obu a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělskéhocharakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářskyvyužity. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1999 - 20. prosince 1999 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem předání písemnéhoprohlášení dle § 60 odst. 1 obch.zák. spolu s předánímnemovitostí a stavby salaše upisovatelem. Upisovatel podepíšepísemné pr... ohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí a stavbysalaše s úředně ověřenými podpisy. Vlastnické právo knemovitostem nabude akciová společnost vkladem vlastnickéhopráva do katastru nemovitostí na základě výše uvedenéhopísemného prohlášení vkladatele. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 1997 - 20. prosince 1999 : Jediný akcionář Zemědělské družstvo Bobrová-Dlouhé, se sídlem592 55 Bobrová 227, IČO 00 14 35 61.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů