Trendy

39 227 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 136 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

39 604 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2015 Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Historické adresy

24.2.2014 - 8.9.2015 Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou
1.10.1996 - 24.2.2014 Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 67911

25312707

DIČ

od 1.11.1996

CZ25312707

Datová schránka

cmrdrzx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2064

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2011

20 647 990 Kč

Historické jmění

3.12.1998 - 1.7.2011

61 270 000 Kč

2.4.1998 - 3.12.1998

25 870 000 Kč

1.10.1996 - 2.4.1998

15 096 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Blansko

Bankovní účty

zvěřejněno 19.12.2013

153170684 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.10.1996 - 16.4.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hybešova 228, 679 11, Doubravice nad Svitavou

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 24. února 2014 : Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 20.12.2013.

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2011 - 24. února 2014 : Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 09.05.2011.
 • 15. listopadu 2011 - 13. srpna 2012 : Mimořádná valná hromada(dále jen valná hromada) společnosti Doubravická, a.s., přijala dne 14.listopadu 2011 toto usnesení:1. Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu a... kcionářů vedeného společností Doubravická, a.s., se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 679 11, IČO 25312707 (dále jen "společnost") ke dni konání valné hromady vlastní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857 ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 17.409 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 337,-Kč a 3.885 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 3.370,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,8% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se stanovy společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, je s uvedenými akciemi ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 91,8%.2. Valná hromada určuje, že společnost NAVOS, a.s. (dále jen ?hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.3. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník"), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložit společnosti.4. Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.5. Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které předcházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že protiplnění náleží ve výši 150,-Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 337,-Kč a 1.500,-Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.370,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 352/72/2011 ze dne 10.října 2011, vypracovaným společností ZNELEX, s.r.o., se sídlem Praha, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost.6. Valná hromada určuje způsob předložení akcií a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2011 - 1. července 2011 : Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 09.05.2011.Řádná valná hromada konaná dne 9.5.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společn... osti Doubravická, a.s., se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 679 11, IČ 253 12 707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2064, podle návrhu v jakém byl akcionářům předložen, a to takto:- důvod snížení základního kapitálu společnosti: úhrada části dosažené ztráty minulých let ve výši 27.268.706,83 Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvěstě šedesát osm tisíc sedmset šest korun českých omsdesát tři haléře české) a části ztráty za rok 2010 ve výši 13.353.303,17 Kč (slovy: třináct miliónů třista padesát tři tisíc třista tři koruny české sedmnáct haléřů českých), celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šestset dvacet dva tisíc deset korun českých)- rozsah: základní kapitál se snižuje o částku 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šest set dvacet dva tisíc deset korun českých), tedy z dosavadní výše 61.270.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na novou výslednou výši základního kapitálu 20.647.990,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých)- způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům,a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šestset dvacet dva tisíc deset korun českých) tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 40.622.010,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti- způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 1000:337, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 3.370,- Kč (slovy: tři tisíce třista sedmdesát korun českých) a u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 337,- Kč (slovy třista třicet sedm korun českých), tj. v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích- lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy třicet dnů) od odeslání výzvy představenstva společnosti všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídla společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kde se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolání valné hromady, akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 (slovy: třicet) dní ode dne odeslání výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2011 - 6. června 2011 : Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 06.01.2011.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : 127 ks akcií znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč za 1 akcii. Emisní kurz upsanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Jediný upisovatel - Zemědělské družstvo Doubravice nad Svitavou,družstvo se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, IČO00132047 upíše celkem:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Ing.Jan Kroupa, bytem Žďár nad Sázavou, Nová 5/234, znaleckýmposudkem ze dne 1.7.1998, který je zapsán ve znaleckém posudkudeníku znalce pod č. 181-11/98.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Nemovitosti, které jsou předmětem vkladu, ocenili soudní znalcia to:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Zemědělská hospodářská budova-stáj č.1, zemědělská hospodářskábudova - stáj č. 2, zemědělská hospodářská budova - dojírna,vedlejší stavba - přeháněcí ulička spojující stáje a čekár... nu sdojírnou, vedlejší stavba - přístřešek na krmivo a venkovníúpravy, tj. zpevněné plochy a opěrné zdi. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : V katastrálním území a obci Újezd u Boskovic:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Farma Holešín - výkrm brojlerů: zemědělská hospodářská budova -hala č. 1, zemědělská hospodářská budova - hala č. 2, studna apozemek p.č. 79/1 zast.pl. o výměře 418 m2.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Farma Holešín: odchovna mladého dobytka-zemědělská hospodářskábudova - hala - odchovna mladého dobytka, budova sociálníhozařízení.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : V katastrálním území Holešín, obec Rájec - Jestřebí:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Administrativní budova, budova - dílny přidružené výroby avenkovní úpravy tj. kanalizační přípojka, zpevněné plochy,obrubníky a krajníky.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Zemědělská hospodářská budova - velkokapacitní seník,
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Zemědělská hospodářská budova - hala posklizňové linky,
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : V katastrálním území a obci Doubravice nad Svitavou:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Vkladem následujících nemovitostí v celkové hodnotě18,900.000,- Kč:
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Ing. Antonínem Novákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875.Ing. Antonín Novák ocenil movité věci, které budou předmětemvkladu znaleckým posudkem ze dne 30.6.1998 zapsaném ve znalec... kémdeníku znalce pod č. 88/98. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Ing. René Matysem, CSc., bytem Vibary 21, p. Smirady,PSČ 503 53. Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, které budoupředmětem vkladu znaleckým posudkem ze dne 30.6.1998 zapsanýmve ... znaleckém deníku znalce pod č. 33/98. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : vkladem movitých věcí v celkové hodnotě 16,500.000,- Kč. Movitévěci, které budou předmětem nepeněžitého vkladu v celkovéhodnotě 16,500.000,- Kč byly oceněny dvěma soudními znalci a... to: zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti celkem o 35,400.000,- Kč. Zvýšenízákladního jmění bude provedeno upsáním akcií, upisovatelemZem... ědělským družstvem Doubravice nad Svitavou, družstvem sesídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, IČO 00132047.Upisovatel splatí upsané akcie následujícími nepeněžitýmivklady: zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Ing. Zdeněk Tulis, bytem Radešín č. 34, Bobrová znaleckýmposudkem ze dne 20.7.1998, který je zapsán ve znaleckém deníkuznalce pod č. 076-33/98.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : Upisovatel je povinen upsat a splatit upsané akcie do jednohoměsíce ode dne, kdy Krajský ovchodní soud v Brně, obchodnírejstřík zapíše usnesení o zvýšení základního jmění doobchodn... ího rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.Místem upisování je sídlo společnosti, tj. Doubravice nadSvitavou, Hybešova 228. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : 4130 ks akcií znějících na jméno veřejně neobchodovatelných ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurzupsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 19. října 1998 - 3. prosince 1998 : 3.000 ks akcií znějících na majitele, veřejně neobchodovatelnýcho jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurzupsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat převodymajetku Zemědělského družstva Doubravice nad Svitavou zapost... oupení pohledávky na společnost Doubravická, a.s., která máv předmětu podnikání zapsanou ,,zemědělskou výrobu", přičemžmajetek k jehož převodu dojde je zemědělského charakteru. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši 47.433.000,-Kč celkemstanovená znaleckými posudky dvou znalců a to ing.Zdeňka Maňáka,znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudek č. 1136-101/9... 7 ze dne6.6.1997 a znalce z oboru ekonomiky ing.Pavla Josefíka, znaleckýposudek č.09/97 ze dne 9.6.1997, které valná hromada schválila.Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky upisovatele na společnost tj.dnem úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č.42/1992 Sb. vzniklých ztransformace Zemědělského družstva Doubravice nad Svitavou sesí... dlem Doubravice nad Svitavou, okr.Blansko, IČO: 00 13 20 47zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídlespolečnosti, t.j. Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228.K ... upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů, nebodoručením tzv.,,Individuálního listu upisovatele". V listiněupisovatelů musí být uvedeno datum úpisu u ILU je rozhodné datumdoručení ILU do sídla společnosti. Listina upisovatelů /ILU/musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu,podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitéhovkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splacení upsanýchakcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis adatum úpisu /ověření podpisu se nevyžaduje/. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Představenstvo společnosti zveřejní usnesení bez zbytečnéhoodkladu na úřední desce v sídle společnosti.
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 60 dnů a bude zahájeno třetí den po právní mociusnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně... . zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204 obchodního zákoníku o přednostním právu. Akciebudou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávně... nýmosobám z transformace, vlastníkům pohledávek z titulumajetkového podílu z transformace Zemědělského družstvaDoubravice nad Svitavou se sídlem Doubravice nad Svitavou,okr.Blansko, IČO: 00 13 20 47. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Emisní kurs je ve výši jmenovité hodnoty akcií.
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií vpočtu nejméně 624 ks akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1000,-Kč a 728 ka akcií na jménov listinné podobě o ... jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, maximálněv počtu 20.153 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě1.000,-Kč a 2.728 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě10.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Základní jmění ve výši 15.096.000,- Kč se zvyšuje o7.904.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením maximálněo č... ástku 47.433.000,-Kč. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je záměr získatdalší prostředky potřebné pro rozšíření činnosti společnosti aztoho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na trh... u. Tytoprostředky není momentálně možné získat jinak, nežli zvýšenímzákladního jmění upisováním nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 2. dubna 1998 : 1. zapisuje se usnesení řádné valné hromady o zvýšení základníhojmění
 • 1. října 1996 - 2. dubna 1998 : Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schváleny dne24.6.1996.
 • 1. října 1996 - 2. dubna 1998 : Akcie: 15 096 ks akcie na jméno v nominální hodnotě 1 000 KčAkcie lze převádět jen na základě předchozího písemného souhlasupředstavenstva.
 • 1. října 1996 - 2. dubna 1998 : Základní jmění: 15 096 000,-KčJmění je splaceno v plné výši formou převodu pohledávek za ZDDoubravice nad Svitavou.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů