Trendy

103 959 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 734 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

118 218 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2015 č.p. 307, 768 23 Břest

Historické adresy

22.3.2002 - 29.7.2015 Břest 307, PSČ 76823
4.10.1996 - 22.3.2002 Břest 307, okres Kroměříž

25313045

DIČ

od 21.10.1996

CZ25313045

Datová schránka

fq3g39c

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2072

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.5.2012

28 324 000 Kč

Historické jmění

12.12.2000 - 3.5.2012

30 872 000 Kč

12.7.2000 - 12.12.2000

27 572 000 Kč

21.1.2000 - 12.7.2000

23 476 000 Kč

3.2.1998 - 21.1.2000

17 062 000 Kč

4.10.1996 - 3.2.1998

2 700 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kroměříž

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

35- 3633920257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

20.11.1996 - 12.6.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 768 23, Žalkovice 187

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. července 2017 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 6.6.2017.
 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. října 1996 : Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyuzavřené dne 12.6.1996. Společnost byla založena bez výzvy kupisování akcií. Stanovy společnosti byly schváleny dne12.6.199 Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyuzavřené dne 12.6.1996. Společnost byla založena bez výzvy kupisování akcií. Stanovy společnosti byly schváleny dne12.6.199...6. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1996 : Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasempředstavenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 - 26. července 2017 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 3.6.2014
 • 11. července 2014 - 29. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 11. července 2014 - 29. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. července 2012 - 11. července 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 05.06.2012.
 • 10. listopadu 2011 - 3. května 2012 : Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 19.10.2011 za těchto podmínek:1. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonná povinnost snížit zákl... adní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve stanovené lhůtě prodat.2. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 30.872.000,- Kč na částku ve výši 28.324.000,- Kč tj. o částku ve výši 2.548.000,- Kč.3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, a to 2.548 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu je uvedeno v notářském zápisu NZ 627/2011, N 871/2011 ze dne 19.října 2011. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.4. Částka odpovídajícího kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu na účet změny základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2000 - 12. prosince 2000 : Hodnota nepeněžitého vkladu dle posudků znalců bylo schváleno vevýši 3.300.000 Kč.
 • 19. října 2000 - 12. prosince 2000 : Bude upisováno 3300 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1.000 Kč.Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije... seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Přinepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty kupsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému družstvuŽalkovice, se sídlem Břest, IČO: 13 69 34 50.Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůtapro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následujícíden po doručení zapsaného rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního jmění v Obchodním rejstříku Krajského obchodníhosoudu v Brně.Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny předáním písemnéhoprohlášení vkladatele, podle ust. § 60 odst.1 obchodníhozákoníku spolu s předáním nemovitosti společnosti ve lhůtě 10dnů od úpisu akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LVč.180 u Katastrálního úřadu v Kroměříži pro katastrální území aobec Kyselovice a to zemědělská hospodářská budova - kravín napozemku par.č. st. 281/1 a 281/2 a nemovitosti zapsané na LVč.629 u Katastrálního úřadu v Kroměříži pro katastrální území aobec Břest a to:zemědělsko-hospodářská budova - kravín na pozemku parcelní číslost. 428/1, st. 428/2, st. 428/3 a st. 428/4ostatní stavební objekt - nádrž tekutého odpadu na pozemkuparcelní číslo st. 439ostatní stavební objekt - stavba strojovny na pozemku parcelníčíslo st. 440silážní žlab na pozemku parcelní č.260/57, č.260/58 a č.260/56objekt hnojiště a jímky na pozemku parcelní č.260/60, č.260/104a č.260/103.Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců a to JaromíraOndrušáka, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí,znalecký posudek č. 3436-256-3/00 ze dne 5.9.2000, č.3436-256-4/00 ze dne 5.9.2000, č. 3436-256-2/00 ze dne5.9.2000, č. 3436-256-1/00 ze dne 5.9.2000 a Ing. StanislavaKotase, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, znalecký posudek č. 3040 ze dne 25.8.2000, č. 3041ze dne 25.8.2000, č. 3042 ze dne 27.8.2000 a č. 3043 ze dne29.8.2000. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2000 - 12. prosince 2000 : Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění.Základní jmění ve výši 27.572.000 Kč se zvyšuje o částku3.300.000 Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorun českých)upisováním nový... ch akcií, přičemž se nepřipouští upisování akciínad částku navrženého zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2000 - 12. července 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na listuvlastnictví č. 629 katastrální území Břest a to:* administrativně-správní budova č.p. 307 na pozemku p.č.st.438/1, p.... č.st. 438/2* zemědělsko-hospodářská budova - míchárna krmiv na pozemkup.č.st. 427/2* zemědělsko-hospodářská budova - pavilon A8 174 BR na pozemcíchp.č.st. 383/1, p.č.st. 383/2, p.č.st. 383/3 a p.č.st.383/4* zemědělsko - hospodářská budova - ocelokolna na pozemkup.č.st. 427/1. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady z 3.5.2000 v tomto znění:
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti je ve výši 4.096.000,-Kč a je stanovena posudky Jaromíra Ondrušáka, znalce v oboruekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č... .3259-79/00 ze dne 28.2.2000 a č. 3176-396/99 ze dne 15.12.1999 aposudky ing. Stanislava Kotase, znalce v oboru ekonomika,odvětví a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2930 ze dne28.2.2000, č. 2890 ze dne 13.12.1999 a č. 2889 ze dne13.12.1999. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Lhůtapro úpis nových akcií se stanoví na čtrnáct dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného usnesení valné hrom... ady ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku u Krajskéhoobchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci -Zemědělskému družstvu Žalkovice se sídlem Břest, IČO: 13 69 3450.
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí senepeněžitými vklady, nepoužije se ust. § 204 písm. a) obchodníhozákoníku o přednostním právu k upisování akcií.
 • 24. května 2000 - 12. července 2000 : Základní jmění se zvyšuje z dosavadních 23.476.000,- Kč o částkuve výši 4.096.000,- Kč (slovy:čtyřimilionydevadesátšesttisíckorun českých) upisováním novýchakcií, přičemž se nepřip... ouští upisování nad částku navrhovanéhozvýšení. Bude upisováno 4096 kusů kmenových akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 5. června 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na listuvlastnictví č. 629 katastrální území Břest a to:* administrativně-správní budova č.p. 307 na pozemku p.č.st.438/1, p.... č.st. 438/2* zemědělsko-hospodářská budova - míchárna krmiv na pozemkup.č.st. 427/2* zemědělsko-hospodářská budova - pavilon A8 174 BR na pozemcíchp.č.st. 383/1, p.č.st. 383/2, p.č.st. 383/3 a p.č.st.383/4 zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 21. ledna 2000 : Nepeněžité vklady - pohledávky fyzických osob jsou splaceny dnemúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky.Nepeněžitý vklad - pohledávka ze smlouvy o prodeji části podnikuje splacen... a ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky,přičemž smlouva mezi vkladatelem a společností bude uzavřena poschválení usnesení valné hromady s odkládací podmínkou, žeúčinnost smlouvy nastane teprve po zápisu usnesení valné hromadyv obchodním rejstříku.V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 21. ledna 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky oprávněných osobdle zákona č.42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstvaŽalkovice se sídlem Břest, okr. Kroměříž, PSČ 768 23,IČO:... 13 69 34 50 a část pohledávky z obchodního styku vůčispolečnosti předem určeného zájemce o úpis nových akcií dle ust.§ 59 odst.7 obchodního zákoníku. Předem určený upisovatelZemědělské družstvo Žalkovice se sídlem Břest uzavřel sespolečností dle 1.3.1997 smlouvu o prodeji části podniku, zkteré mu vznikla pohledávka na zaplacení kupní ceny. Částpohledávky ve výši 2.000.000 Kč vkládá vkladatel do základníhojmění společnosti. Hodnota nepeněžitého vkladu - pohledávek ztransformace se schvaluje ve výši stanovené posudky dvou znalcůa to ing. Josefa Pátka, znalec v oboru zemědělství ekonomika,ceny a odhady, veterinářství, zemědělská odvětví různá, znaleckýposudek č. 85/99 ze dne 15.6.1999 a ing. Antonína Horáka, znalcev oboru zemědělství a ekonomiky, odvětví výroba rostlinná aživočišná, znalecký posudek č. 40/99 ze dne 15.6.1999. Hodnotavkladu - část pohledávky vkladatele Zemědělského družstvaŽalkovice se sídlem Břest se schvaluje v její nominální hodnotě2.000.000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 21. ledna 2000 : Základní jmění společnosti ve výši 17.062.000 Kč se zvyšuje očástku 2.000.000 Kč upsáním nových akcií s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní... ho jměnís omezením do částky 6.471.000 Kč.Bude upisováno nejméně 2000 ks kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč.Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí senepeněžitými vklady.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ust.§ 204a obchodního zákoníku o přednostním právu k upsání akcií.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům a tooprávněným osobám z transformace a dále Zemědělskému družstvuŽalkovice se sídlem Břest, okr.Kroměříž, PSČ 768 23,IČO:13 69 34 50.Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůta proúpis nových akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného usnesení valné hromady vobchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1996 - 21. ledna 2000 : Základní jmění bylo splaceno v plné výši.
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Hospodářské využití nepeněžitých vkladů spočívá v realizacipřevodu majetku za postoupené pohledávky ze Zemědělskéhodružstva Žalkovice na společnost Zámoraví, a.s. Společnostprovozu... je zemědělskou činnost a veškerý majetek, který budepřeveden proti pohledávkám je zemědělského charakteru.Hospodářské využití nepeněžitého vkladu je maximální. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnostiBřest 307, okres Kroměříž. Možným upisovatelům, pokud splňujípodmínky úpisu, může jím být na jejich žádost zaslánind... ividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny s podpisem a vrácením na adresu sídlaspolečnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínkyupisování se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelůzastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listiněupisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 60 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Akciebudou nabídnuty k upsání zájemcům - oprávněným osobám vla... stníkůmpohledávky z titulu majetkového podílu z transformaceZemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest, IČO: 13693450,jak jsou uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisu NZ 290/97,N 274/97 ze dne 10.6.1997. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši 14632000,-Kč celkem, jakbyla oceněna znaleckými posudky dvou znalců a to znalce Ing.Josefa Pátka, znalecký posudek č. 36/97 ze dne 18.4.1997 ... aznalce Ing. Vladimíra Domische, znalecký posudek č. 1925/97 zedne 15.4.1997. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky upisovatele na společnost, to je dnemúpisu akcií.
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši jmenovité hodnoty.
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Bude upisováno 11000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1000,-Kč maximálně se bude upisovat 14632 ks akcií ojmenovité hodnotě 1000,-Kč jejichž emisní kurs se splácínep... eněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo.
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 2.700.000,-Kč se zvyšuje očástku 11.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení a to s omezením maximálně d... o výše14.632.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získánípotřebných zdrojů pro realizaci podnikatelského záměruspolečnosti... . zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 3. února 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých ztransformace Zemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest,z... aokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů