Trendy

1 932 577 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 713 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

294 438 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.11.2014 Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Historické adresy

14.8.2012 - 12.11.2014 Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 16100
28.12.2002 - 14.8.2012 Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 16100
11.10.1999 - 28.12.2002 Praha 6 - Ruzyně, Pod cihelnou 23/352, PSČ 16000
30.4.1997 - 11.10.1999 Praha 6 - Vokovice, Evropská 178
9.10.1996 - 30.4.1997 Bzenec, Na špitálce 1066, okres Hodonín

25313461

DIČ

od 1.11.1996

CZ25313461

Datum vzniku

9. října 1996

Datová schránka

53wdjwg

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2117

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2018

19 271 550 Kč

Historické jmění

4.3.2013 - 31.1.2018

37 085 600 Kč

12.5.2011 - 4.3.2013

19 271 000 Kč

19.10.2009 - 12.5.2011

18 701 000 Kč

10.11.2008 - 19.10.2009

17 030 000 Kč

30.1.2001 - 10.11.2008

14 168 000 Kč

30.3.2000 - 30.1.2001

14 168 000 Kč

8.4.1998 - 30.3.2000

1 012 000 Kč

9.10.1996 - 8.4.1998

1 012 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 6025430207 / 0100

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Historické provozovny

25.11.2013 - 2.3.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Domažlická 297, 346 01, Horšovský Týn - Velké Předměstí

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. srpna 2017 - 31. ledna 2018 : Valná hromada schválila 17.8.2017 snížení základního kapitálu společnosti tímto způsobem:a) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl nalož... it s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonemb) Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci.c) Základní kapitál společnosti se snižuje o akcie ve vlastním majetku společnosti o částku v rozmezí od 9.078.050,- Kč do 17.814.050,- Kč, tedy hodnota základního kapitálu po snížení bude v rozmezí od 28.007.550,- Kč do 19.271.550,- Kč. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, které společnost po nabytí akcií bude mít ve vlastním majetku. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.e) S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií bude proúčtována proti nerozdělenému zisku.f) V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.g) Představenstvo společnosti rozhodne o konečné výši základního kapitálu dle hodnoty vlastních akcií v majetku společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2014 - 15. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 21. srpna 2014 - 15. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 22. května 1997 - 15. listopadu 2016 : Společnost se zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze dooddílu B vložky číslo 4736 k 22.5.1997.
 • 30. dubna 1997 - 15. listopadu 2016 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané 26.10.1996.
 • 20. listopadu 2012 - 4. března 2013 : Valná hromada rozhodla dne 25.9.2012 takto:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje nejméně o částku 13,000.500,- Kč (slovy: třináct milionů pět set korun českých) s tím, že upi... sování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 26,015.850,- Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 19,271.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) na částku nejméně 32,271.500,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých) a nejvýše na částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu o celkové jmenovité hodnotě 26,015.850,-Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje.2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 9.630 kusů a nejvýše 19.271 kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven její jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě.3) Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204 a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 8) dále.První kolo upisování4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo odešle každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů oznámení o jeho přednostním právu upsat nové akcie společnosti. V rámci tohoto oznámení budou rovněž uvedeny skutečnosti dle § 204a odst. 2 obch. zák. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o úpisu akcií, který bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák.5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, tzn. 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).6) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 dní a začne běžet 15. den ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod. do 14,00 hod. po dobu běhu lhůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Druhé kolo upisování8) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 6 tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů.9) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 15 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. Akcie budou upisovány způsobem shodným, jako je popsáno v odst. 7 tohoto rozhodnutí.10) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 1.350,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) na jméno ve jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole11) Upisovat lze pouze celé akcie. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné.12) Emisní kurs upsaných akcií, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti. Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.13) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí.14) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30ti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.15) Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a po splnění ostatních zákonných podmínek, splnilo povinnost dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2011 - 12. května 2011 : 1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 18,701.000,--Kč navyšuje o částku 570.000,--Kč na novou výši 19,271.000,--Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování... akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně - žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 570.000,--Kč bude provedeno úpisem nových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 570 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti FLOSMAN a.s., se sídlem Tábor, Chýnovská 1917/9, PSČ 390 02, IČ 251 88 445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. B vložka 973.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranému zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2009 - 19. října 2009 : 1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 17,030.000,--Kč,--Kč navyšuje o částku 1,671.000,--Kč na novou výši 18,701.000,--Kč a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Up... isování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,671.000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.672 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti RAPO Brno s.r.o., se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 666 01, IČ : 607 38 677, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném KS Brno, odd. C vložka 18120.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2008 - 10. listopadu 2008 : 1. Základní kapitál společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s. se zvyšuje ze stávající výše 14,168.000,- Kč o částku 2,862.000,- Kč na částku 17,030.000,-Kč, a to bez ve... řejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 2,862.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 2 862 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům takto:- 1.671 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti EKOSTYL CZ, s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 35/1790, IČ : 624 12 078, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 34260,- 1.191 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti ZAVA CZ spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ : 254 10 865, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 117452.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraní zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 30. března 2000 : Dne 29.11.1999 rozhodla mimořádná valná hromada společnostiČepos - Česká potravinářská obchodní a.s., se sídlem Praha 6 -Ruzyně, Pod cihelnou 23/532, IČO: 25313461, o zvýšení zákla... dníhojmění společnosti ze stávající výše 1,012.000,-Kč o 13,156.000,-Kč na 14,168.000,-Kč. Upisování akcií nad částku narvhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základníhojmění bude provedeno upsáním 13 156 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kursu 1.000,-Kčza 1 akcii. Akcie shora uvedené budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány peněžitými vklady a upisování nových akciíproběhne bez veřejné výzvy k upisování akcií postupně ve 2kolech, nedojde-li k jejich úpisu v kole 1., a to následovně:1. koloAkcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionářmá přednostní právo upsat část nových akcií společnosti,upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti. Přednostní právo lze vykonat vmístě sídla společnosti ve lhůtě 30-ti dnů počínaje dnem právnímoci zápisu usnesení valné hromady o záměru navýšení základníhojmění. Oznámení akcionářům, že usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze - obchodního rejstříku nabylo právní moci, budeprovedeno představenstvem osobně nebo dopisem. Na jednudosavadní akcii společnosti lze upsat 13 nových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, za stanovení emisního kurzu1.000,-Kč na jednu akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisováníakcií je 10. den následující po oznámení představenstvaakcionářům, že usnesení nabylo právní moci a lhůta končí sedmýmdnem.Peněžitý vklad bue splacen na účet společnosti vedený u Komerčníbanky a.s.,Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100 a to tak, žealespoň 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splacenove lhůtě stanovené pro jejich upsaní a zbývající část emisníhokurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do tří měsícůode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.2.koloAkcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budoubez předchozí výzvy k upisování akcií nabídnuty k upsánístávajícím akcionářům bez ohledu na rozsah jejich podílů nazákladním jmění společnosti. V případě zájmu akcionářů o úpisakcií nad rámec zbytku dosud neupsané částky zvýšenízákaldního jmění, bude umožněno upsání akcií v poměruodpovídajícímu poměru prezentovaného zájmu akcionářů o úpistěchto akcií.Úpis těchto akcií bude proveden rovněž v místě sídla společnostipočínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro vykonánípřednostního práva. Lhůta pro toto upsání akcií činí 15 dnů.Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kčza jednu akcii.Upsané akcie budou splaceny peněžními vklady na účet společnostivedený u Komerční banky a.s., Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100,a to tak, že 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií budesplaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající částemisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději dotří měsíců ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním restříku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Českápotravinářská obchodní a.s., Praha 6, Pod Cihelnou 23/532. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 1996 - 8. dubna 1998 : Základní jmění: 1,012.000 Kč, splaceno 303.600 Kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů