Základní údaje

Historické adresy

12.12.2001 - 20.3.2007 Přelouč, Hradecká 1383, okres Pardubice, PSČ 53501
29.10.1996 - 12.12.2001 Slavkov u Brna, U Mlýna 1216, okres Vyškov

25315242

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1996 - 20.3.2007

CZ25315242

Datum vzniku

29. října 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. března 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. března 2007

Historické názvy

29.10.1996 - 20.3.2007

AGRA-jeřáby, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2028

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.5.2001 - 20.3.2007

29 200 000 Kč

29.10.1996 - 11.5.2001

28 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. března 2007 - 20. března 2007 : Obchodní společnost AGRA-jeřáby, a.s., se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, okres Pardubice, PSČ 535 01, identifikační číslo 253 15 242 se vymazuje z obchodního rejstříku poté, co by... l rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové čj. 35 K 18/2003-463 ze dne 29.11.2006 zrušen konkurz po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 1999 - 20. března 2007 : Společnost předložila stanovy v úplném novém znění schválenévalnou hromadou 11.6.1999.
 • 4. března 2003 - 4. března 2003 : Dle oznámení soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolky, bylaexekuce pod č.j. 12 Nc 9595/2002 ze dne 12. června 2002 úspěšněprovedena a řízení ukončeno.
 • 3. července 2002 - 4. března 2003 : Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. června 2002č.j. 12 Nc 9595/2002 se nařizuje exekuce na majetek společnostiAGRA-jeřáby, a.s., identifikační číslo 253 15 242, Přel... ouč,Hradecká 1383, okres Pardubice, PSČ 535 01.Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor Mgr. JaroslavHomola, Exekutorský úřad ve Vyškově, Dobrovského 1, PSČ 682 01. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2003 - 21. února 2003 : Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30.1.2003 čj. 1 KO504/2002 - 276 bylo usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zedne 25.10.2002 čj. 35 K 2/2002 - 81 zrušeno.
 • 14. srpna 2002 - 14. srpna 2002 : Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, byla exekucepod č.j. 8 Nc 8543/2002-7 ze dne 29. března 2002 úspěšněprovedena a řízení u k o n č e n o .
 • 17. dubna 2002 - 14. srpna 2002 : Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 29. března 2002č.j. 8 Nc 8543/2002-7 se nařizuje exekuce na majetek společnostiAGRA-jeřáby, a.s., identifikační číslo 253 15 242, Pře... louč,Hradecká 1383, okres Pardubice, PSČ 535 01.Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Karel Urban,Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Cejl 99, 602 00 Brno. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 11. května 2001 : III.Akcionáři nemají právo přednostního úpisu vzhledem k upisováníakcií nepeněžitým vkladem. Valná hromada rozhodla, že nověupisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to o... bchodníspolečnosti AGRA-BOHEMIA, a.s., IČO 25257595 se sídlem vPřelouči a základní jmění bude zvýšeno bez veřejné výzvy kupisování akcií.Řádná valná hromada společnosti rozhodla, že zájemce je povinenupsat akcie a splatit nepeněžitý vklad do 15 dnů počítaných odedne následujícího po právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Brně o zápisu usnesení řádné valné hromady společnosti ozvýšení základího jmění do obchodního rejstříku s tím, že prvnímdnem, kdy je možno upsat akcie a splatit nepeněžitý vklad, jeden následující po právní moci usnesení, místem, kde budou akcieupsány a kde bude splacen nepeněžitý vklad, je sídlo společnostina adrese Slavkov u Brna, U Mlýna 1216 v zasedací místnosti vprvním patře administrativní budovy. Společnost vydá při úpisu,resp. při splacení vkladu upisovateli písemné potvrzení vesmyslu § 168 odstavec 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 11. května 2001 : I.Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávající výše28.200.000,- Kč (slovy dvacetosmmilionůdvěstětisíc korunčeských) na základní jmění v nové výši 29.200.000,- Kč (slovydvacet... devětmilionůdvěstětisíc korun českých), a to upsánímnových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií naduvedenou částku, o kterou se základní jmění zvyšuje. Základníjmění se zvyšuje, resp. emisní kurs upsaných akcií bude splacen vsouladu s ustanovením § 59 odst.3 a 7 obchodního zákoníkunepeněžitým vkladem společnosti, a to části pohledávkyAGRY-BOHEMIA, a.s. se sídlem v Přelouči, Hradecká 1383, IČO25257595 za obchodní společností AGRA-jeřáby, a.s. se sídlem veSlavkově u Brna, U Mlýna 1216, IČO 25315242 - dále jen"společnost", v její nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovyjeden milion korun českých).Pohledávka obchodní společnosti AGRA-BOHEMIA, a.s. za obchodníspolečností AGRA-jeřáby, a.s. vznikla na základě smlouvy ze dne22.12.1999. Vedení pohledávky v účetnictví společnosti bylo vrámci roční účetní závěrky za rok 1999 ověřeno auditorskoufirmou PRO AUDIT Zlín, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně,licence KAČR č. 133 a zodpovědným auditorem Ing. JanemŠveďukem, dekret KAČR č. 1. 1209.Vzhledem k tomu, že je hodnota nepeněžitého vkladu pohledávkystanovena v nominální hodnotě, není oceněna znalcem. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 11. května 2001 : Valná hromada společnosti přijala dne 3.11.2000 toto usnesenísepsané formou notářského zápisu N 251/2000, NZ 249/2000,notářkou ve Vyškově JUDr. Zdeňkou Otevřelovou:
 • 27. listopadu 2000 - 11. května 2001 : II.Bude upisováno 10 ks (slovy deset kusů) akcií ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunčeských), které budou kmenovými akciemi znějícími na jméno,v... ydanými v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnými a jejichemisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2000 - 11. května 2001 : IV.Na řádné valné hromadě společnosti bylo konstatováno, že vkladspolečnosti AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem v Přelouči, Hradecká1383, IČO 25257595, bude splacen ke dni účinnosti smlo... uvy opostoupení pohledávky uzavřené ve smyslu § 59 odstavec 7obchodního zákoníku mezi společností AGRA-BOHEMIA, a.s. jakopostupitele a AGRA-jeřáby, a.s. jako postupníkem.Pohledávky obchodní společnosti AGRA-BOHEMIA, a.s. zaspolečností AGRA-jeřáby, a.s. vznikla na základě smlouvyo finanční výpomoci ze dne 22.12.1999. zobrazit více skrýt více
posunout dolů