Trendy

77 431 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 297 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

174 043 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2013 č.p. 52, 687 03 Babice

Historické adresy

12.6.2012 - 4.12.2013 Babice 52, PSČ 68703
12.9.2000 - 12.6.2012 Babice č.52, farma zemědělského družstva, PSČ 68703
27.11.1996 - 12.9.2000 Babice, farma zemědělského družstva, PSČ 68703

25318730

DIČ

od 2.1.1997

CZ25318730

Datum vzniku

27. listopadu 1996

Datová schránka

4ekfqwv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2147

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.1998

110 000 000 Kč

Historické jmění

21.7.1997 - 26.3.1998

90 000 000 Kč

27.11.1996 - 21.7.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5616050287 / 0100

Provozovny

od 1.2.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 687 03, Babice 52

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2005 : Ke všem listinným akciím na jméno emitovaným společností Pomoraví Babice, a.s. existuje předkupní právo každého z akcionářů společnosti když způsob a lhůty jejího uplatnění jsou uv Ke všem listinným akciím na jméno emitovaným společností Pomoraví Babice, a.s. existuje předkupní právo každého z akcionářů společnosti když způsob a lhůty jejího uplatnění jsou uv...edeny ve stanovách společnosti přijatých valnou hromadou společnosti dne 7.12.2001, zejména pak v jejich § 5, odst. 3,4 a 5. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2002 : V souvislosti s novelu změna stanov schválena na valné hromadě7.12.2001.
 • 21. července 1997 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímjediného akcionáře dne 31.1.1997.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 - 1. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. července 2014 - 1. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 10. Finanční investice, jejichž popis je proveden v příslušnémznaleckém posudku, cena vkladů 2.302.000,-Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 9. DHIM, jehož seznam a popis je proveden v příslušném znaleckémposudku, cena vkladu 413.890,-Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 8. HIM - nedokončené investice, jejichž popis je proveden vpříslušném znaleckém posudku, cena vkladu 150.000,-Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 7. HIM - jiný hmotný majetek, jehož popis je proveden vpříslušném znaleckém posudku, cena vkladu 25.000,-Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 6. HIM - stavby, jejichž popis je proveden v příslušnémznaleckém posudku, cena vkladu 16.266,-Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 5. Pohledávky
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 4. výrobky
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 3. nedokončená výroba
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 2. materiál
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : 1. soubor movitých věcí
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených listinnýchakcií, znějících na majitele, tedy Zemědělské obchodní družstvoBabice přitom tyto splatí, ve 100% výši jejich jmenovi... téhodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto: zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : e) Celý emisní kurs nově vydaných akcií, přitom musí být, zestrany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktického upsání,a to formou zákonem předepsanou.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : Emisní kurs nově společností vydaných listinných akcií znějícíchna jméno činí:da) 19.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,Kčdb) 1.900,-Kč na jednu akcii o jmenovité ho... dnotě 1.000,-Kčpřičemž jeho výše je odůvodněna předpokládanými náklady sezvýšením základního jmění spojených a dále pak, a to zejména,nutností vytvoření dostatečných rezerv společnosti.Marným uplynutím této lhůty právo tohoto akcionáře k upsánípředmětných akcií zaniká. Současně s tím pak pozbývá účinnostbodu I.1) a I.2) tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : d) Všechny shora uvedené, společností nově vydávané listinnéakcie znějící na jméno smí být, ze strany Zemědělskéhoobchodního družstva Babice, IČO 00140716, upsány v 5-ti dennílhůtě... , která počne plynout prvého dne následujícího po dnipravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,Krajským obchodním soudem v Brně vedeným. Místem upisování jeadvokátní kancelář JUDr.Vladimíra Hodbodě,CSc., Opuštěná 4,Brno. Dobou upisování pak je kterýkoli pracovní den zmíněnélhůty v době od 8 do 16.30 hod. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : c) S ohledem na shora uvedené všechny společností nově vydanélistinné akcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatíZemědělské obchodní družstvo Babice, IČO 00140716.
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvolánímse na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku vjeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářůs... polečnosti přednostní právo na upsání nových touto společnostído budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jměníbude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom budeprovedeno novou emisí:aa) 1.000 ks listinných akcií, znějících na jméno, každá z nicho jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.ab) 10.0... 00 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nicho jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : I. Mimořádná valná hromada schvaluje:1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních90.000.000,-Kč na 110.000.000,- Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím,že se, a to bez dalšího, ne... připouští upisování akcií nad rámectohoto zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : f) Každý z případných držitelů společností do budoucna nověvydávaných listinných akcií znějících na jméno má právo účastnitse valné hromady společnosti a na této hlasovat s tím, že... nakaždých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie mu náleží jeden hlas.Akcie znějící na jméno je přitom převoditelná v souladu splatnými stanovami společnosti, rubopisem a jejím faktickýpředáním. Právo na výplatu dividend, právo na likvidačnízůstatek, jakož i právo na přednostní upisování akcií, z drženíkterékoli listinné akcie znějící na jméno vyplývající, jepřitom převoditelné samostatně. Vydáním těchto listinných akciíznějících na jméno nejsou práva akcionářů majících společnostíjiž dříve vydané listinné akcie znějící na jméno jakkolidotčena. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 26. března 1998 : Hodnota vkladu celkem 39.134.493,-Kč.
 • 21. července 1997 - 26. března 1998 : Akcie: 9 000 ks akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty10.000 Kč.
 • 21. července 1997 - 26. března 1998 : Základní jmění: 90 000 000 Kč, splaceno 89 300 000 Kč.
 • 18. listopadu 1997 - 18. listopadu 1997 : I. Mimořádná valná hromada schvaluje:1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních90.000.000,-Kč na 110.000,-Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím, žese, a to bez dalšího, nepřipo... uští upisování akcií nad rámectohoto zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 1997 - 21. července 1997 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.1.1997 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti o 89,000.000,- Kč na90,000.000,- Kč úpisem 8.900 ks akcií na jméno jm. hodnoty1... 0.000,- Kč.Emisní kurs činí 17.844,- Kč na každou akcii. Upisování nadstanovenou částku se nepřipouští. Navýšení bude zcela upsáno asplaceno nepeněžitými vklady jediného akcionáře. Upisováníproběhne ve lhůtě 5 dnů počínající dnem následujícím po dniprávní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ze dne31.1.1997 v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodnímsoudem v Brně.Místem úpisu je advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Hodbodě,CSc., v Brně, Opuštěná 4, každý pracovní den v době od 8 do16.30 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1996 - 21. července 1997 : Akcie: lOO ks akcií na jméno, jm. hodnoty lO.OOO Kč.Akcionáři mají předkupní právo na nákup akcií v případězamýšleného převodu na jinou osobu.
 • 27. listopadu 1996 - 21. července 1997 : Základní jmění: 1,000.000 Kč, splaceno 300.000 Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů