Základní údaje

Historické adresy

6.12.1996 - 3.11.2007 Brno, Bašty 6, okres Brno-město

25319957

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

6. prosince 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. listopadu 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. listopadu 2007

Historické názvy

9.11.2001 - 3.11.2007

LOBSTER PJ, a.s. - v likvidaci

6.12.1996 - 9.11.2001

LOBSTER PJ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2173

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.11.2001 - 3.11.2007

12 000 000 Kč

7.8.1998 - 9.11.2001

12 000 000 Kč

6.12.1996 - 7.8.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 3. listopadu 2007 - 3. listopadu 2007 : Na základě předložených listinných důkazů o ukončení likvidace k datu 11.12.2006 se z obchodního rejstříku vymazává:Firma: LOBSTER PJ, a.s. - v likvidaciSídlo: Brno, Bašty 6, okres... Brno-městoIČ: 253 19 957se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 1998 - 3. listopadu 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 12.6.1998.
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : Místo upsání akcií bude sídlo firmy. V rámci vykonánípřednostního práva mohou stávající akcionáři upsat akcie takto:- akcionář vlastnící 65 kusů stávajících akcií ve jmenovitéhodno... tě 10 000,-Kč je oprávněn upsat akcie v počtu 143 kusůnových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,-Kč, vkladakcionáře bude peněžitý a jeho hodnota odpovídá částce7 150 000,-Kč. Emisní kurs upsaných akcií odpovídá jejichjmenovité hodnotě.- akcionář vlastnící 35 kusů stávajících akcií ve jmenovitéhodnotě 10 000,-kč je oprávněn upsat akcie v počtu 77 kusůnových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,-kč, vkladakcionáře bude peněžitý a jeho hodnota odpovídá částce3 850 000,-Kč. Emisní kurs upsaných akcií odpovídá jejichjmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : 3. Lhůta k upsání 100% akcií je 120 dnů ode dne nabytí právnímoci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění vobchodním rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 ob... chodníhozákoníku v platném znění. Lhůta pro vykonání přednostního právastávajících akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku je 90 dnůode dne nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : 2. Upsání bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování, budevyužito přednostního práva na upisování všech akcií podle § 204aobchodního zákoníku, a to v rozsahu podílu jednotlivýcha... kcionářů na základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne26.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění podle § 203,odst. 2, písm. a) obchodního zákoníku o 11 000 000,-Kč s tím, žese nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvý... šení.Bude vydáno 220 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč,druh akcií - kmenové, forma akcie - na majitele, podoba akcií -listinná, emisní kurs je 50.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 7. srpna 1998 : Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti uKomerční banky a.s., pobočka Ždár, expozitura Velké Meziříčí,číslo účtu 5290310287/0100 ve lhůtě do šedesáti dnů od ups... áníakcií akcionáři. Akcionáři jsou povinni splatit nejméně 30%emisního kursu upsaných akcií v této lhůtě. Zbývající částemisního kursu upsaných akcií jsou akcionáři povinni splatitnejpozději do 31.1.1999. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1996 - 7. srpna 1998 : Základní jmění: 1 000 000 Kč, splaceno
 • 23. ledna 1998 - 26. března 1998 : Lhůta k upsání 100% akcií je 30 dnů ode dne, kdy bude usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku ve smyslu ustanovení § 203, odstavec 4 obchodn... íhozákoníku v platném znění. Místo upsání akcií bude sídlo firmy.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti uKomerční banky a.s., pobočka Žďár, expozitura Velké Meziříčí,číslo účtu 5290310287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1998 - 26. března 1998 : Upsání bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování. Vylučuje sepřednostní právo na upisování akcií. Všechny akcie budou upsányakcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zá... koníku. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1998 - 26. března 1998 : Bude vydáno 220, slovy dvěstědvacet kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesáttisíc korun českých,druh akcií - kmenové, forma akcií - akcie na majitele, podoba... akcií - listinná, emisní kurs je 50.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1998 - 26. března 1998 : Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 28.11.1997 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:Valná hromada schvaluje zvýšení záklaního jmění podle § 203,odstavec 2, písmeno ... a) obchodního zákoníku o 11,000.000,- Kč,slovy jedenáctmilionů korun českých, s tím, že se nepřipouštíupisování nad částku navrhovaného zvýšení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů