Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

- 540 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

18 159 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 23.7.2003 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

Historické adresy

9.2.1998 - 23.7.2003 Zlín, K Pasekám 2984
10.12.1996 - 9.2.1998 Zlín, Nad stráněmi 4512

25320335

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1998 - 26.6.2009

CZ25320335

Datum vzniku

10. prosince 1996

Datová schránka

fwfaycv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2056

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.5.2000

47 000 000 Kč

Historické jmění

10.12.1996 - 11.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. dubna 2003 : Předloženy stanovy v novém znění, schváleném valnou hromadou dne26.2.2002.
 • 19. listopadu 1998 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou12.10.1998.
 • 10. prosince 1996 : Akciová společnost byla založena na základě uzavřenézakladatelské smlouvy o založení společnosti bez výzvy kupisování akcií ze dne 21.6.1996.

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 2004 - 2. února 2007 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 13 Nc 18433/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s. ve prospěch oprávněného Eurotel Praha, spol. s r.o. o 18 272,- Kč. S... oudní exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 2004 - 4. února 2004 : Dne 14. 7. 2003 byl Exekutorským úřadem Zlín vydán exekuční příkaz č.j. Ex 1507/03 k provedení exekuce prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání - podniku ... povinného FOX AZ, a.s., IČ 25320335, které jsou ve vlastnictví povinného. Správcem podniku se ustanovuje Mgr. Marek Freund, advokát ve Zlíně, se sídlem Zlín, Lešetín II/651. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 2002 - 23. července 2003 : Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16.7.2002 č.j.22 NC 785/2002 - 5, které nabylo právní moci dne 12.11.2002 bylanařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s., se sídlem Zlí... n,K Pasekám 2984, IČ 25 32 03 35 k uspokojení pohledávkyoprávněného Ludmila Josefíková, bytem Lipov 401, okr. Hodonín.Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Kamil Brančík, soudníexekutor, Hodonín, Velkomoravská 1. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Upisovatel je povinen ve stanovené lhůtě k úpisu akcií splatitemisní kurz upsaných akcií na účet společnosti číslo660888009/3400 u Union banky a.s. pobočka Zlín a u nepeněžitýchvkl... adů předat písemné prohlášení vkladatele v místě úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Lhůta k úpisu akcií: počíná běžet sedmým kalendářním dnem pozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a trvá 30 kalendářních dní od tohoto dat... a. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Místo úpisu akcií: administrativní budova společnosti FOX AZa.s., K Pasekám 2984, 760 01 Zlín, vždy v pracovní dny od 9.00do 15.00 hod.
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila, že upisováníakcií bude probíhat formou a v termínu, stanoveném ve výzvěpředstavenstva společnosti k upisování akcií po zápisu usnese... nívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Uvedené znalecké posudky byly při jednání valné hromady čteny aprojednány a na jejich základě valná hromada 100 % přítomnýchhlasů schválila výši nepeněžitého vkladu(7,600.000,-Kč +... 27,800.000,- Kč). zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky:- LV č. 828 v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. územíKudlov - znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody,Zlín, tř... . T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 954/154/97 na částku7,600.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka,Zlín, U Trojáku 4596 ze dne 3.11.1997 č. 174-11/97 na částku8,200.000,- Kč.- LV č. 5379 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Zlín- znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody, Zlín,tř. T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 953/153/1997 na částku27,800.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka,Zlín, u Trojáku 4596 ze dne 4.11.1997 č. 175-11/97 na částku28,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Objekt bydlení č.p. 308 na pozemku st.parc.č. 412, ost. objektna pozemku st. parc č. 505 a pozemky st.parc.č. 412 zastavěnáplocha, st. parc.č. 505 zastavěná plocha, parc.č. 1167/1 ... lesnípozemek, parc.č. 1162/2 ostatní plocha, parc.č. 1167/14 ostatníplocha par.č.1 167/22 lesní pozemek, vše zapsáno na LV č. 828v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. území Kudlov. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Objekt občanské vybavenosti čp. 2984 na pozemku st.parc.č. 3383a pozemky st.parc. 3383 - zastavěná plocha, parc č. 1718/6 -zahrada, parc č. 1718/27 - zahrada, parc.č.1718/32 - osta... tníplocha, parc.č. 1728/3 - zahrada a parc.č. 1728/7 - ostatníplocha, vše zapsáno na LV č. 5379 v katastru nemovitostípro obec a kat. území Zlín. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Na základě výzvy představenstva společnosti byli stávajícíakcionáři vyzváni k přednostnímu úpisu nových akcií. Tohotopráva využil pouze pan Zbyněk Ševců, který upíše 1.060 ks akcií... na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy o celkovéhodnotě 10,600.000,- Kč. Valná hromada schválila úpis 3.540 ksakcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy vcelkové hodnotě 35,400.000,- Kč manžely Evou a RomanemVaškůjovými a to nepeněžitými vklady: zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 46,000.000,- Kč úpisemnových akcií a to 4.600 ks akcií na majitele v listinné podoběo jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá. Emisní kurz akcie... činí10.000,- Kč za kus. Každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčpředstavuje jeden hlas. Akcie na majitele je cenným papírem, snímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet sedle zákona a stanov společnosti na řízení společnosti, jejímzisku a na likvidačním zůstatku při případném zánikuspolečnosti. Akcie na majitele zakládají stejná práva apovinnosti akcionáře, jako zakladatelské (kmenové) akcie najméno. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva,spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo jipředloží. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 11. května 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.10.1998 o záměruzvýšit základní jmění společnosti takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů