Trendy

83 490 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 638 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

641 023 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.5.2016 Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

Historické adresy

21.10.2015 - 19.5.2016 Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
8.7.2014 - 21.10.2015 Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
9.1.2003 - 8.7.2014 Brno, Hlinky 118, PSČ 60300
12.6.2002 - 9.1.2003 Brno, Lieberzeitova 14/748, PSČ 61400
11.12.1996 - 12.6.2002 Brno, Lieberzeitova 14, okres Brno-město, PSČ 61400

25320513

DIČ

od 1.8.1999

CZ25320513

Datová schránka

u5nc5j4

Historické názvy

15.12.2005 - 8.1.2009

CASH REFORM, a.s.

30.11.2005 - 15.12.2005

Cash Reform, a.s.

9.1.2003 - 30.11.2005

Cash Reform [Commercial Finance], a.s.

21.1.1999 - 9.1.2003

Cash Reform Factoring, a.s.

11.12.1996 - 21.1.1999

Cash Reform, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2170

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.10.2003

50 000 000 Kč

Historické jmění

8.12.1998 - 29.10.2003

4 110 000 Kč

11.12.1996 - 8.12.1998

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 22.8.2017

CZ8003001880820303940243

... více účtů (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. června 2017 : Dne 19. června 2017 uzavřela společnost BIBBY FINANCIAL SERVICES (EUROPE) LIMITED, založená a existující podle práva Anglie a Walesu, se sídlem Duke Street 105, Liverpool, Anglie a Dne 19. června 2017 uzavřela společnost BIBBY FINANCIAL SERVICES (EUROPE) LIMITED, založená a existující podle práva Anglie a Walesu, se sídlem Duke Street 105, Liverpool, Anglie a... Wales, L1 5JQ, registrační číslo: 09519213 (dále jen Zástavce),jakožto jediný akcionář společnosti Bibby Financial Services, a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, PSČ 603 00, Brno, Česká republika, IČO: 253 20 513, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2170 (dále jen Společnost),se společností HSBC BANK PLC, založenou a existující podle práva Anglie a Walesu, se sídlem 8 Canada Square, Londýn, Velká Británie, E14 5HQ, registrační číslo: 00014259 (dále jen Zástavní věřitel), zástavní smlouvu o zástavě 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, představující 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 50.000.000,- Kč (dále jen Akcie) ve prospěch Zástavního věřitele (dále jen Zástavní smlouva), na základě které se Zástavce zavázal, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nebo jiného nakládání s Akciemi Společnosti a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Akciím, ani nebude s Akciemi jinak nakládat, s výjimkou případů, kdy Zástavní smlouva nebo související finanční dokumenty nestanoví jinak. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 2016 : Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 11.1.1999.
  • 8. července 2014 : Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 23.6.2014
  • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. prosince 1998 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 16.7.1998.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. července 2014 - 19. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 21. ledna 1999 - 19. května 2016 : Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schválenérozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady dne 11.1.1999.
  • 10. května 2003 - 29. října 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku45 890 000,- Kč, slovy: čtyřicet pět milionů osm set devadesáttisíc korun českých, upsáním 45, slovy čtyřiceti pěti, kusůnových kmen... ových neregistrovaných akcií na majitele v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy:jeden milion korun českých, a 1, slovy: jednoho, kusu novékmenové neregistrované akcie na majitele v listinné podobě vejmenovité hodnotě jedné akcie 890.000,-Kč, slovy: osm setdevadesát tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nadnavrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovanýchakcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 890.000,- Kč,slovy: osmsetdevadesát tisíc korun českých, za jednu akcii ojmenovité hodnotě 890.000.-Kč, slovy: osmsetdevadesát tisíckorun českých, a 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korunčeských, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,slovy: jeden milion korun českých. Místem úpisu akcií jsouprostory společnosti v Brně, Hlinky 118.Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům a to:a) Ing. Janu Kuderovi, r.č. 590907/0255,bytem Praha 9,Mezilesí 2076/14 bude nabídnuto upsání 45, slovy čtyřiceti pěti,kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč,slovy: jeden milion korun českých. Jediný akcionář zároveňschvaluje, aby celý emisní kurs akcií nabídnutých tomuto zájemcibyl splacen výhradně započtením pohledávky vzniklé na základěsmlouvy o půjčce ze dne 10.10.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne1.1.2001 a dodatku č. 2 ze dne 1.1.2002, která byla uzavřenamezi Ing. Janem Kuderou jako věřitelem a společností Cash ReformFactoring, a.s., jako dlužníkem. Na základě této smlouvyposkytnul Ing. Jan Kudera půjčku, jejíž nesplacená část jistinyčiní k dnešnímu dni 50 879 841,- Kč, slovy: padesátmilionůosmsetsedmdesátdevět tisíc osmsetčtyřicet jedna korun českých.Představenstvo uzavře s určitým zájemcem a věřitelem smlouvu oupsání akcií a o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.j) a§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 30-ti,slovy: třiceti, dnů od zápisu usnesení o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí návrhsmlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresujeno trvalého bydliště bez zbytečného odkladu po zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní rejstříku.b) společnosti Cash Reform Group, s.r.o., se sídlemPraha 1, Václavské nám. 66, PSČ: 110 00, IČO: 47 91 21 71 budenabídnuto upsání 1, slovy: jednoho, kusu nové kmenovéneregistrované akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 890.000,- Kč, slovy: osm set devadesát tisíckorun českých. Celý emisní kurs této akcie bude splacenpeněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti číslo5086353036/2700, vedený u HVB Czech Republic do 30 dnů od úpisuakcií. Představenstvo uzavře s určitým zájemcem smlouvu o upsáníakcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do30-ti, slovy: třiceti, dnů od zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvodoručí návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájenci na adresujeho sídla bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. prosince 1996 - 29. října 2003 : Jediným akcionářem je spol. Cash Reform Group, s r.o.IČO 47 91 21 71, Brno, Lieberzeitova 14.
  • 11. prosince 1996 - 8. prosince 1998 : Základní jmění společnosti je splaceno v plné výši,tj. 3.000.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů