7 936 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

428 tis. Kč

Zisk za rok 2013

122 938 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2016 U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8

Historické adresy

10.4.2000 - 23.11.2016 Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ 18200
3.10.1997 - 10.4.2000 Poděbrady, Jeseniova 376, okres Nymburk, PSČ 29001
16.12.1996 - 3.10.1997 Třebíč, V Mezírce l, PSČ 67401

Adresa z obchodního rejstříku

od 18.5.2006 Praha 8, U Prefy 794/18, PSČ 18200

25321048

DIČ

od 6.1.1997

CZ25321048

Datum vzniku

16. prosince 1996

Datová schránka

48deq7x

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2159

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.4.2005

101 090 000 Kč

Historické jmění

3.6.2003 - 15.4.2005

47 400 000 Kč

23.8.2002 - 3.6.2003

30 400 000 Kč

27.6.2000 - 23.8.2002

15 000 000 Kč

16.12.1996 - 27.6.2000

6 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-7665110257 / 0100

Historické provozovny

1.12.1997 - 31.12.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V Mezírce 140/1, 674 01, Třebíč - Zámostí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. října 1998 : Oddíl B, vložka 2159 se u z a v í r á .Společnost KAVER Consulting a.s., se sídlem Poděbrady, Jeseniova376 bude nadále vedena v oddílu B vložka 5528 Krajskéhoobchodního soudu v P Oddíl B, vložka 2159 se u z a v í r á .Společnost KAVER Consulting a.s., se sídlem Poděbrady, Jeseniova376 bude nadále vedena v oddílu B vložka 5528 Krajskéhoobchodního soudu v P...raze. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1998 : KAVERO Consulting a.s. se sídlem Poděbrady, Jeseniova 376, PSČ290 01, IČ 25 32 10 48 se zapisuje do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem do oddílu B 5528.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. března 2003 - 18. července 2014 : Společnost předložila stanovy ve znění ze dne 15.1.2003.
 • 1. ledna 2005 - 15. dubna 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepen... ěžitým vkladem, s nabídkou upisování skcií určitému zájamci tak, že:1. Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ:182 00, IČ: 25321048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5528, se zvyšuje o částku 53,690.000,-Kč (padesát tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 3 (tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 69 (šedesáti devíti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě.4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti KAVERO s. r. o., se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U PREFY 16/793, PSČ: 182 00, IČ: 63487004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66956.5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti KAVERO Consulting, a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele.Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepěněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio.7. Určuje, že místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti KAVERO Consulting a. s., se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin.8. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti.9. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Vysočany, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2690 pro okres Hlavní město Praha, katastrální území Vysočany, obec Praha, a to pozemek parc. č. 1206/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/16 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/18 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/19 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/20 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/21 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/22 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/23 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/24 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/26 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/27 - ostatní plocha, pozemek parc. č. 1206/28 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/29 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1206/30 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/31 - ostatní plocha, pozemek parc. č. 1206/32 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/33 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/34 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/35 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/36 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc.č. 1206/37 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1206/38 - ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1206/39 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/40 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/41 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/45 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1206/46 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/47 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1206/48 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1207/134 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2131/8 - ostatní plocha, dráha, pozemek parc. č. 2131/9 - ostatní plocha, dráha, pozemek parc. č. 2131/10 - ostatní plocha, dráha, pozemek parc. č. 2131/11 - ostatní plocha, dráha.10.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2255-153/2004 vypracovaném Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem oboru ekonomika, se sídlem Odolena Voda, Panenské Břežany 163, PSČ 250 70, na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4560/2004-3 ze dne 16.9.2004. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 53,695.000,- Kč (padesát tři milionu šest set devadesát pět tisíc korun českých).11. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 3 (tři) kusy nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč ( jeden milion korun českých), a 69 (šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2003 - 3. června 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnostirozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním novýchakcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněž... itýmvkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:- Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s.,se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, IČ: 25321048,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B., vložka 5528, se zvyšuje o částku 17,000.000,- Kč(sedmnáct milionů korun českých). Upisování nad tuto částku senepřipouští.- Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posíleníkapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavenína trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílenístability hospodářské a ekonomické situace společnosti.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17(sedmnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milión korunčeských), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas.- Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva,a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnostiKAVERO s.r.o., se sídlem Praha 8-Ďáblice, U Prefy 16/793, PSČ:182 00, IČ: 63487004, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl C., vložka 66956.- Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, UPrefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin. do 16,00 hodin.- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaurčuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě doosmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude totorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli budeoznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnostidoporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatel.- Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musímít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředněověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinnaspolečnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií.- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio.- Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlospolečnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin. do 16,00 hodin.- Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů oduzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemnéhoprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předánímpředmětu nepeněžitého vkladu společnosti.- Předmětem nepeněžitého vkladu jsou budova č.p. 136 na pozemkuparc.č. 306 - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním územíZáběhlice, obec Praha, s příslušností budovy k části obceZáběhlice (Praha 10), a pozemek parc.č. 306 - zastavěná plocha anádvoří, včetně jejich součástí a příslušenství, vše zapsáno nalistu vlastnictví č. 1895 v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Praha - město, pro katastrální území Záběhlice, obecPraha, a pozemek parc.č. 307 - zahrada, pozemek parc.č. 308 -zahrada, pozemek parc.č. 309 - zahrada, pozemek parc.č. 310 -zahrada, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, včetnějejich součástí a příslušenství, vše zapsáno na listuvlastnictví č. 3384 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduPraha - město, pro katastrální území Záběhlice, obec Praha.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckémposudku č. 1889-184/2002 vypracovaném ing. Ladislavem Kubíkem,znalcem oboru ekonomika, se sídlem Odolena Voda, PanenskéBřežany 163, PSČ 250 70, vypracovaném na základě usnesenímMěstského soudu v Praze, č.j. Nc 4388/2002-3 ze dne 7.10.2002.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedeným znaleckýmposudkem částkou ve výši 17,386.560,- Kč (sedmnáct milionů třista osmdesát šest tisíc pět set šedesát korun českých). Za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 17 (sedmnáct) kusů nových kmenovýchakcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou vydányv listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 23. srpna 2002 : 1. Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti o částku 15.400.000,- Kč(patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) upsáním akci... ínepeněžitými vklady.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálovýchzdrojů společnosti, zvýšení bonity, jejího postavení na trhu atím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stablityhospodářské a ekonomické situace společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15(patnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány, a 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie znějící namajitele o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korunčeských), která bude vydány v listinné podobě a nebuderegistrována. Na každých 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas.4. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to MilanuOšmerovi, r.č. 670311/0799, bytem Horní Vilémovice 17, PSČ 65706.5. Určuje se, že místem pro upsání akcií bez využitípřednostního právaje sídlo společnosti KAVERO Consulting a.s.,se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ 182 00, vždy v každýpracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 do 16,00 hod.6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dočtyř týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude totorozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným naadresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem, uvedenýmv § 204 odst.5 obchod.zák., tedy smlouvou o upsání akcie, kterámusí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředněověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst.3 obchod.zák. K upsání akcií je povinna společnostposkytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen do 7 dnů oduzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemnéhopráhlášení dle ust.§ 60 odst.1 obchod.zák. společnosti.7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia, emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané vatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno-město, pro k.ú.Lesná , obec Brno na listu vlatnictví 1194, a to objekt občanskévybavenosti (prodejna koberců a administrativní budova) čp.822na pozemku parc.č.202/57 - zastavěná plocha, nádvoří, pozemekparc.č.202/57- zastavěná plocha, nádvoří, pozemekparc.č.202/58-ostatní plochy, pozemek parc.č.202/59-ostatníplochy, pozemek parc.č.202/60-ostatní plochy, pozemekparc.č.202/61 -ostatní plochy, pozemek č.202/62 - ostatníplochy, pozemek parc.č. 202/63-ostatní plochy, včetně jejichsoučástí a příslušentsví tak, jak jsou popsány ve společnémznaleckém posudku č.12/2001 a 69/2001 znaleckém posudkuCENY+ODHADY Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Kvítkova 4703,znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR podč.j. 2/97-OOD, a Ing.Antonína Hubíka-SLAVELA, znalecký ústav, sesídlem SLavičín, Osvobození 285, PSČ 763 21, znaleckým ústavemzapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 134/97-OOD,vypracovaném v souladu s usnesením Městského soudu v Praze, č.j.Nc 4005/2001-19 ze dne 22.6.2001. Předmět vkladu byl oceněn výšeuvedeným společným posudkem znalců částkou ve výši 15.410.000,-Kč (patnáctmilionůčtyřistadesettisíc korun českých). Za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 15 (patnáct) kusů nových kmenovýchakcií znějících na majitele o jmenité hodnotě jedné akcie1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), které budou vydány vlistinné podobě a nebudou registrovány, a jedna kmenová akcie ojmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korun českých),která bude vydána v listinné podobě a nebude registrována. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 27. června 2000 : Valná hromada společnosti svým rozhdoutím dne 11.8.1998 rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti KAVERO Consulting a.s. zdůvodů rozsáhlých investic do společnosti, upsáním no... vých akciípodle ust. § 203 a násl. obchod. zák.z částky 6.000.000,- Kč očástku 9.000.000,- Kč na částku 15.000.000,- Kč. Upisování akciínad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsánín nových 9 ks akcií na majitele, v listinnépodobě, neveřejně obchodovatelných, o jmenovité hodnotě 1 kskacie 1.000.000,- Kč. Válná hromada se jednomyslně usnesla, že vdůsležitém zájmu společnosti se v plném rozsahu vylučujepřednostní právo akcionářů na úpis nových akcií a všech 9 akciíbude upsáno takto :3 ks akcií upiše jediný akcionář Ing. Karel Veselý, bytemHejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041,1 ks akcií bude nabídnut Ing. Lence Veselé, bytem Krajinova 78,Třebíč, r.č. 675810/19445 ks akcií bude nabídnuto Miroslavu Šmahelovi, bytem Knínice 22,PSČ 588 56 Telč, r.č. 500529/086.Místo pro upisování akcií : sídlo společnosti - Jeseniova 376,Poděbrady, lhůta pro upisování akcií je 14 dnů, přičemž počátekběhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícímpo dni, kdy rozhodnutí o zvýšení základního jmění bude zapsaánodo obchodního rejstříku. Emisní kurz jedné akcie o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč na majitele v listinné podobě bude činit1.000.000,- Kč. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurzakcií následovně :1) jedniný stávající akcionář Ing. karel Veselý , bytemHejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041 je povinensplatit emisní kurz 3 ks akcií ve formě nepeněžitého vkladu vnemovitostech :a) domovní díl "A", který je tvořen I.N.P. objektu čp. 88, oddílu "C" je horizontálně oddělen v horní úrovni stropníkonstrukce nad I.N.P., pozemek p.č. st. 244/1 o výměře 143m2zast. plocha, vše zapsáno na LV č. 197 pro obec Třebíč a k.ú.Podkláštěří, jak jsou tyto nemovitosti popsány a oceněny veznaleckých posudcích č. 1380/83/1998 z 30.4.1998, zpracovanémznalcem Ing. Karlem Macálkem, Karajinova 21, Třebíč a č. 98/98 z10.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou, Modřínova 316,Třebíč.Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dlevýše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 1.000.000,- Kč,b) - objekt k bydlení čp. 1001, Nové dvory - pozemek p.č. st. 5913 o vým. 113 m2 zast. pl., - pozemek p.č. 1745/229 o výměře 252 m2 orná půda, všezapsánona LV č. 6482 pro obec a k.ú. Třebíč, jak jsou popsány aoceněny ve znaleckých posudcích:a) č. 1378/82/1998 z 29.4.1998, zpracovaném znalcem Ing. KarlemMacálkou, Krajinova 21, Třebíč,b) č. 88/98 z 3.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou,Modřínova 316, Třebíč.Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dlevýše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 2.000.000,- Kč2. zájemci jsou povinni splatit emisní kurz akcií na účetspolečnosti u KB a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 197665110257/0100takto :a) 30% emisního kurzu akcií v den upsání akcií,b) 70% emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho roku od zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1996 - 27. června 2000 : Základní jmění: 6,000.000 Kč, splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů