Trendy

2 009 530 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

42 887 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

861 537 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2015 Marefy 144, 685 01 Bučovice

Historické adresy

21.10.2013 - 26.10.2015 Marefy 144, 685 01 Bučovice
24.8.2004 - 21.10.2013 Marefy 144, okres Vyškov, PSČ 68501
18.12.1996 - 24.8.2004 Marefy, okres Vyškov, PSČ 68501

25321498

DIČ

od 18.12.1996

CZ25321498

Datum vzniku

18. prosince 1996

Datová schránka

8u7gbts

Historické názvy

18.12.1996 - 4.1.2010

Slavkovské krmné směsi a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2162

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.12.2000

93 000 000 Kč

Historické jmění

21.8.1997 - 8.12.2000

60 000 000 Kč

18.12.1996 - 21.8.1997

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bučovice

Bankovní účty

zvěřejněno 14.8.2015

CZ88 8150 0000 0020 2470 0502

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 8.3.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 565 01, Běstovice 115

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2010 : Obchodní společnost De Heus a.s., se sídlem Marefy 144, okres Vyškov, PSČ 685 01, IČ: 253 21 498, se jako nástupnická společnost v důsledku vnitrostátní fúze sloučením sloučila s o Obchodní společnost De Heus a.s., se sídlem Marefy 144, okres Vyškov, PSČ 685 01, IČ: 253 21 498, se jako nástupnická společnost v důsledku vnitrostátní fúze sloučením sloučila s o...bchodní společností Zemědělské služby Běstovice a.s., se sídlem Běstovice 115, 565 33 Choceň, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 481 55 209, jako zanikající společností. Na obchodní společnost De Heus a.s., přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělské služby Běstovice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:V případě, že se akcionář rozhodne prodat své akcie, ostatní akcionáři mají předkupní právo na tyto prodávané akcie s výjimkou těch případů, kdy se ak Omezení převoditelnosti akcií:V případě, že se akcionář rozhodne prodat své akcie, ostatní akcionáři mají předkupní právo na tyto prodávané akcie s výjimkou těch případů, kdy se ak...cionáři dohodnou jinak. Převodce musí ostatním akcionářům oznámit svůj úmysl akcie prodat. V případě, že několik akcionářů vyjádří přání zakoupit nabízené akcie, předkupní právo bude uplatněno úměrně se zřetelem k jejich příslušnému vlastnictví akcií. Hodnota akcií, jež mají být převedeny, bude určena dohodou mezi akcionáři, nebo nedojde-li k takové dohodě - znaleckým posudkem. Převodce je však oprávněn prodat akcie třetí straně, jejíž nabídka je vyšší, pod podmínkou, že si ostatní akcionáři nepřejí koupit akcie za stejných podmínek, jaké nabídla třetí strana. Převod akcií se pak musí uskutečnit do tří měsíců. Výše uvedená omezení se však netýkají převodu akcií na dceřiné společnosti kteréhokoliv z akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1996 : Zakladatel: Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s. se sídlemVyškov, Hraničky 34, IČO 46 34 70 38

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 - 18. října 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 29. května 2014 - 18. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 21. srpna 1997 - 24. srpna 2004 : Omezení převoditelnosti akcíí:V případě, že se akcionář rozhodne prodat své akcie, ostatníakcionáři mají předkupní právo na tyto prodávané akcie svyjimkou těch případů, kdy se akci... onáři dohodnou jinak. Převodcemusí ostatním akcionářům oznámit svůj úmysl akcie prodat. Vpřípadě, že několik akcionářů vyjádří přání zakoupit nabízenéakcie, předkupní právo bude uplatněno úměrně se zřetelem kjejich příslušnému vlastnictví akcií. Hodnota akcií, jež mají býtpřevedeny, bude určena dohodou mezi akcionáři, nebo nedojde-li ktakové dohodě - znaleckým posudkem. Převodce je však oprávněnprodat akcie třetí straně, jejíž nabídka je vyšší, podpodmínkou, že uvede totožnost třetí strany, a pod podmínkou, žesi ostatní akcionáři nepřejí koupit akcie za stejných podmínek,jako nabídla třetí strana. Převod akcií se poté musíuskutečnit nejpozději do tří měsíců. Výše uvedená omezení sevšak netýkají převodu akcií na dceřinné společnosti nebo rodinnépříslušníky kteréhokoliv z akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Úpis akcií bude proveden formou dohody akcionářů nahrazujícílistinu upisovatelů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : S ohledem na uvedené schválení upisování akcií výše popsanýmnepeněžitým vkladem akcionáře společnosti nemají akcionářipřednostní právo na upisování akcií.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Pro převod nově vydaných akcií platí omezení článku 45a stanovspolečnosti Slavkovské krmné směsi a.s.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Tento vklad společnosti Zemědělské zásobování a nákup Vyškova.s. se započte na emisní kurzy upisovaných akcií ve výši33.000.000,-Kč.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Mimořádná valná hromada na základě předložených znaleckýchposudků schválila předmět a hodnotu tohoto nepeněžitého vkladuna částku ve výši 33.000.000,-Kč.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců, a to- znaleckým posudkem znaleckého ústavu Qualiform, akciováspolečnost, číslo 28500/105-2000 ze dne 18.srpna 2000, kterýmbyl nepen... ěžitý vklad oceněn na částku 52.129.000,-Kč,- znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Tesaře číslo178-49/2000 ze dne 18.srpna 2000, kterým byl nepeněžitý vkladoceněn na částku 46.745.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Nově emitované akcie, tj. 3.300 ks akcií o jmenovité hodnotě10.000,-Kč za jednu akcii, budou upsány nepeněžitým vklademstávajícího akcionáře, společnosti Zemědělské zásobování a ná... kupVyškov a.s., IČO 46 34 70 38, se sídlem Vyškov, Hraničky 34. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Základní jmění bude zvýšeno vydáním 3.300 kusů nových kmenovýchakcií společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotěkaždé akcie 10.000,-Kč.Emisní kurz akcií je ve výši j... menovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jměníakciové společnosti Slavkovské krmné směsi a.s., se sídlemMarefy, PSČ 685 01, IČO 25 32 14 98, z hodnoty 60.000.000,-Kč o... částku ve výši 33.000.000,-Kč na částku 93.000.000,-Kč, přičemžnení přípustné upsat akcie nad částku 33.000.000,-Kč.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je rozšířenívýrobní základny společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Vyškově pro obecBučovice, katastrální území Marefy, na listě vlastnictví číslo... 116, a to budova-průmyslový objekt stojící na pozemku parcelníčíslo 510/5, pozemek parcelní číslo 510/5 zastavěná plocha ovýměře 1251 m2; budova - ostatní stavební objekt stojící napozemku parcelní číslo 510/10, pozemek parcelní číslo 510/10zastavěná plocha o výměře 667 m2; budova - ostatní stavebníobjekt stojící na pozemku parcelní číslo 510/11, pozemekparcelní číslo 510/11 zastavěná plocha o výměře 261 m2; budova -ostatní stavební objekt stojící na pozemku parcelní číslo510/12, pozemek parcelní číslo 510/12 zastavěná plocha o výměře256 m2, budova - ostatní stavební objekt stojící na pozemkuparcelní číslo 510/13, pozemek parcelní číslo 510/13 zastavěnáplocha o výměře 524 m2; budova - ostatní stavební objekt stojícína pozemku parcelní číslo 510/14, pozemek parcelní číslo510/14 zastavěná plocha o výměře 134 m2; budova - ostatnístavební objekt stojící na pozemku parcelní číslo 510/15,pozemek parcelní číslo 510/15 zastavěná plocha o výměře107 m2; pozemek parcelní číslo 508/1 ostatní plocha ovýměře 2 708 m2; pozemek parcelní číslo 508/2 ostatní plocha ovýměře 135 m2; pozemek parcelní číslo 510/1 ostatní plocha ovýměře 12 468 m2; pozemek parcelní číslo 510/2 ostatní plocha ovýměře 3 669 m2; pozemek parcelní číslo 510/3 ostatní plocha ovýměře 5 090 m2; pozemek parcelní číslo 510/16 ostatní plocha ovýměře 78 m2; pozemek parcelní číslo 511/2 orná půda o výměře1 149 m2. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem celý splacen do třicetipracovních dnů ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnostiSlavkovské krmné směsi a.s., na adrese Marefy, PSČ 685 01.
 • 27. září 2000 - 8. prosince 2000 : Úpis akcií bude možné provést počínaje pátým dnem po zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podobu dvou měsíců v sídle společnosti Slavkovské krmné směsi... a.s., na adrese Marefy, PSČ 685 01, a to v emisním kurzu10.000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1997 - 21. srpna 1997 : 4. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií na účetspolečnosti u ABN - AMRO Bank v Brně, č. 41638 takto:a) 30% emisního kurzu v den upsání akciíb) 70% emisního kurzu akcií n... ejpozději do jednoho roku od zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1997 - 21. srpna 1997 : 3. Valná hromada se jednomyslně usnesla, že v důležitém zájmuspolečnosti se v plném rozsahu vylučuje přednostní právo všechakcionářů k upisování nových akcií, a že všech 4 000 ks n... ovýchakcií bude upsáno všemi akcionáři dohodou podle ust. § 205 obch.zák., a to za těchto podmínek:- místo upisování akcií : sídlo společnosti - Marefy, okr.Vyškov, PSČ 685 01- lhůta pro upisování akcií : 14 dnů, přičemž začátek běhu tétolhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdyusnesení o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodníhorejstříku- emisní kurz jedné upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě10.000,- Kč na jméno v listinné podobě bude činit 10.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1997 - 21. srpna 1997 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových 4 000ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korunče... ských). zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1997 - 21. srpna 1997 : 1. Základní jmění společnosti Slavkovské krmné směsi a.s. se zdůvodu rozsáhlých investic do společnosti s perspektivou rozvojespolečnosti a přechodem na nový výrobní program z v y... š u j eupsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. obch. zákoníku zčástky 20.000.000,- Kč (slovy : dvacet milionů korun českých) očástku 40.000.000,- Kč (slovy : čtyřicet milionů korun českých)na částku 60.000.000,- Kč (slovy : šedesát milionů korunčeských). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1996 - 21. srpna 1997 : Základní jmění splaceno ve výši 20.000.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů