Trendy

2 268 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-14 242 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

59 651 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

7.6.2006 - 21.7.2014 Brno, Kaštanová 64, PSČ 62000
7.10.2003 - 7.6.2006 Brno, Kaštanová 8, PSČ 62000
9.6.1999 - 7.10.2003 Moravské Budějovice, nám. ČSA 43, PSČ 67600
2.1.1997 - 9.6.1999 Moravské Budějovice, náměstí ČSA 43, okres Třebíč, PSČ 67600

25322320

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2003 - 21.7.2014

CZ25322320

Datum vzniku

2. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. července 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. července 2014

Historické názvy

7.10.2003 - 21.7.2014

Campell Finance, a.s.

17.10.2000 - 7.10.2003

Campell Finance, a.s. v likvidaci

2.1.1997 - 17.10.2000

Campell Finance, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2199

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.6.1999 - 21.7.2014

40 000 000 Kč

2.1.1997 - 9.6.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

27.7.1999 - 30.9.2003

Campell Finance
 • Adresy:
  • Bienerova 1536, 274 01, Slaný

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 21. července 2014 - 21. července 2014 : Právním důvodem výmazu je fúze sloučením s nástupnickou společností LEIS, a.s., IČ 25568892 se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B... , vložka 3024 zobrazit více skrýt více
 • 4. září 2002 - 21. července 2014 : Společnost předložila stanovy schválené rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.4.2002.
 • 9. června 1999 - 21. července 2014 : Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním. Nabyvatel jepovinen o převodu informovat představenstvo a doložit kopiinabývací listiny. Představenstvo zajistí zápis změny do seznamu... akcionářů ke dni účinnosti převodu dle předložené nabývacílistiny. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1999 - 4. září 2002 : Společnost předložila stanovy schválené valnou hromadou dne18.5.1999.
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnostiRodinnou záložnou, spořitelním a úvěrním družstvem,IČO 63494167,se sídlem nám. ČSA 43, Moravské Budějovice, 676 00 a nebudo... unabídnuty veřejnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Akcionář může upsat za každou jednu dosavadní akcii 39 novýchakcií.
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Upisování akcií se provede v sídle společnosti v MoravskýchBudějovicích, nám. ČSA 43, ode dne 30.12.1998. tj. ode dnezveřejnění výzvy akcionářům ke zvýšení základního jmění vobchod... ním věstníku do dne 15.1.1999, a to každý pracovní denod 9.00 do 15.00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Další náležitosti podle § 203 odst.2 a § 204a odst.2 obch. zák.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. Přednostní právo na upisování akcií n... enívyloučeno ani omezeno. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Tyto nemovitosti byly dne § 59 odst.3 obch. zák. oceněny propotřebu této valné hromady dvěma znaleckými pusudky:b1) Znalec ing. Karel Macálka, Krajinova 21, 674 01 Třebíč,jmenovan... ý rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.1989č.j. Spr. 3316/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí ocenil uvedené nemovitosti znaleckým posudkemč. 1493-196/1998 ze dne 11.12.1998 za cenu 17.618.000 (slovy:sedmnáctmilionůšestsetosmnácttisíc korun českých)b1) Znalec ing. Josef Petr, Mládežnická 982, 674 01 Třebíč,jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.1991č.j. Spr. 2300/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí ocenil uvedené nemovitosti znaleckým posudkemč. 1253-141/1998 ze dne 14.12.1998 na cenu 17.936.530,-Kč(slovy: sedmnáctmilionůdevětsettřicetšesttisícpětsettřicet korunčeských).Valná hromada schválila, aby tento peněžitý vklad byl přijat vocenění dle bodu b1), tj. podle nižšího z obou znaleckýchposudků. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : B. Nepeněžitý vklad nemovitostí podle §60 odst.2 obch.zák.Jedná se o nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře zapsanéna LV 3820 na kat.území Slaný, okres Kladno, tj. konkrétně... otyto nemovitosti:parc.číslo výměra m2 druh pozemku, způsob využitívlastnictví pozemkua stavbyst. 2383 1439 zast. plocha, občanská vyb.vlastnictví pozemkust. 2382/2 96 zast. plocha, zbořeniště832/23 142 ostatní pl., manipul. pl.832/30 630 ostatní pl., manipul. pl.832/31 391 ostatní pl., manipul. pl. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Předmětem vkladu je pohledávka rovnající se součtu nominálníchhodnot pohledávek 1),2) a 3) v tomto článku, tj. pohledávka vnominální hodnotě celkem 116.542.000,- Kč (slovy:jednosto... šestnáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisíc korun českých),která je pro účely této valné hromady považována za jedinoupohledávku. Valná hromada schválila, aby tento nepeněžitý vkladbyl oceněn nominální hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : 3) Pohledávka č. 3 akcionáře ke společnosti vznikla na základěsmlouvy o postoupení pohledávky z úvěru vůči dlužníkuMgr. Josefu Pěnkavovi, r.č. 540320/1639, bytem Vysočanská 563/59P... raha 9, PSČ 190 00 a jedná se o kupní cenu za tento úvěr. Výšetéto pohledávky činí celkem 21.898.000,- Kč (slovy:dvacetjednamilionůosmsetdevadesátosmtisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : 2) Pohledávka č. 2 akcionáře ke společnosti vznikla na základěnájemní smlouvy ze dne 16.11.1998 jako pohledávky z nájmunemovitosti akcionáře zapsaným na LV 3820 na kat. území Slaný... ,okres Kladno. Výše této pohledávky činí celkem 20.644.000,-(slovy: dvacetmilionůšestsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : A. Nepeněžitý vklad pohledávek podle § 59 odst.7 obch.zák.1) Pohledávka č. 1 akcionáře ke společnosti vznikla na základěkomisionářské smlouvy z 5.2.1997 postupným ukládáním peněžní... chzáloh akcionáře u společnosti na nákup cenných papírů. Výše tétopohledávky činí celkem 74.000.000,- Kč (slovy:sedmdesátčtyřimilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Valná hromada 15.12.1998 schválila záměr zvýšení základníhojmění podle § 203 obch. zák. a vytvoření ážia nepeněžitýmivklady jediného 100% akcionáře Rodinné záložny, spořitelního aú... věrního družstva, IČO 63494167, se sídlem nám. ČSA 43, MoravskéBudějovice, 676 00 (dále jen akcionář) a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Jediným akcionářem společnosti je Rodinná záložna, spořitelní aúvěrní družstvo, IČO 63494167, nám. ČSA 43, Moravské Budějovice676 00, a to od 9.10.1998.
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Základní jmění a ážio bude vytvořeno takto:Součet nominálních hodnot pohledávek podle odst.A. je116.542.000,- Kč (slovy:jednostošestnáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisíc korun českých)... aocenění nemovitostí podle odst. B. je 17.618.000,- Kč (slovy:sedmnáctmilionůšestsetosmnácttisíc korun českých),celkem tedy 134.160.000 (slovy:jednostotřicetčtyřimilionůstošedesát tisíc korun českých).Tato částka se započítává na zvýšení základního jmění ve výši39.000.000,-Kč (slovy: třicetdevětmilionů korun českých) a vevýši 95.160.000,- Kč (slovy: devadesátpětmilionůjednostošedesáttisíc korun českých) na ážio.Základní jmění bude zvýšeno z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkroun českých) na 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů korunčeských).Bude vydáno 3900 kusů nových akcií v nominální hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) téhož druhu jako jsoudosavadní akcie dle stanov, tj. budou to kmenové akcie najméno, listinné a nebudou veřejně obchodovatelné.Emisní kurs jedné akcie je 34.400,- Kč (slovy: třicetčtyřitísícčtyřista korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Nepeněžitý vklad nemovitostí podle odst. B. bude splacen podle§ 60 odst. 1 a 2 obch. zák. dnem ověřeného podpisu prohlášeníakcionáře jako vkladatele a jeho předání do rukou státutá... rníhoorgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Nepeněžitý vklad pohledávek podle odst. A. bude splacen dnemúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl.obč. zák. a § 59 odst. 7 obch. zák.
 • 17. prosince 1998 - 9. června 1999 : Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti v téželhůtě, která je určena výše pro upisování akcií.
 • 2. ledna 1997 - 9. června 1999 : Akcie: lOO ks akcií na jméno, jm. hodnoty lO.OOO Kč.Akcie jsou převoditelné po udělení souhlasu představenstvaspolečnosti o který žádá akcionář - převodce a dokládá jipředběžnou ku... pní smlouvou. Představenstvo rozhodne do dvouměsíců od doručení žádosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. ledna 1997 - 9. června 1999 : Základní jmění: l,OOO.OOO Kč, splaceno.
posunout dolů