Trendy

48 105 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

3 849 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

55 234 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

8.1.1997 - 27.6.2014 Staré Město, Velehradská 1698, PSČ 68603

25322681

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1997 - 27.6.2014

CZ25322681

Datum vzniku

8. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. června 2014

Historické názvy

13.1.1997 - 27.6.2014

DOLINA Staré Město, a.s.

8.1.1997 - 13.1.1997

Dolina Staré Město, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2164

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.11.2011 - 27.6.2014

40 800 000 Kč

30.11.2005 - 9.11.2011

81 600 000 Kč

6.2.1998 - 30.11.2005

136 000 000 Kč

10.7.1997 - 6.2.1998

136 000 000 Kč

8.1.1997 - 10.7.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Historické provozovny

12.3.1997 - 27.6.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Velehradská 1698, 686 03, Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. června 2014 - 27. června 2014 : Společnost DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem ve Starém Městě, Velehradská 1698, PSČ 686 03, identifikační číslo: 25322681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... Brně, v oddílu B, vložce 2164, byla zrušena bez likvidace a zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením současně s další zanikající společností A.S.B. FRUKT a.s., se sídlem v Buchlovicích, Trnávky 458, PSČ 687 08, identifikační číslo 45479992, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 691, a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost LUKROM plus s.r.o., se sídlem v Lípě 81, PSČ 763 11, identifikační číslo 25329979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 25933, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30.4.2014 schváleného příslušnými orgány zúčastněných společností dne 10.6.2014. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2013 - 27. června 2014 : Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) obchodní společnosti DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem Staré Město, Velehradská 1698, PSČ 686 03, IČ: 25322681, rozhoduje o přech... odu všech ostatních akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. na osobu hlavního akcionáře takto:„Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti DOLINA Staré Město, a.s. je obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1504, když obchodní společnost LUKROM, spol. s r. o. v l a s t n í 99 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 300.000 Kč, 8 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 30.000 Kč, 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 3.000 Kč a 26 281 kusů akcií na ve jmenovité hodnotě 300 Kč všechny vydané v listinné podobě znějící na jméno DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem Staré Město, Velehradská 1698, PSČ 686 03, IČ: 253 22 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2164, jejíž základní kapitál činí 40,800.000 Kč a je rozdělen na 99 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300.000 Kč, 8 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.000 Kč, 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.000 Kč a 35 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300 Kč.Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 38,124.300,- Kč, což činí 93,44 % základního kapitálu společnosti DOLINA Staré Město, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 93,44 % ve společnosti DOLINA Staré Město, a.s. Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, je tak hlavním akcionářem společnosti DOLINA Staré Město, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.Mimořádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1504. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku.Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1504, ostatním akcionářům společnosti DOLINA Staré Město, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 203,- Kč/ 2.030,- Kč/ 20.300,- Kč/ 203.000,-Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti DOLINA Staré Město, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité 300,- Kč/ 3.000,- Kč/ 30.000,- Kč/ 300.000,- Kč.Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 306-15/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, který hlavní akcionář doručil společnosti DOLINA Staré Město, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 203,- Kč/ 2.030,- Kč/ 20.300,- Kč/ 203.000,-Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti DOLINA Staré Město, a.s znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč/ 3.000,- Kč/ 30.000,- Kč/ 300.000,- Kč.Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.Mimořádná valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 13. prosince 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že společnost DOLINA Staré Město, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 16. prosince 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti DOLINA Staré Město, a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností DOLINA Staré Město, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost DOLINA Staré Město, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.“Ve smyslu ust. § 1831 odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo upozorňuje, že usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku, uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti a uloží notářský zápis v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 3. listopadu 2001 - 27. června 2014 : Do sbírky listin založeny stanovy nového znění schválené nařádné valné hromadě společnosti dne 20.6.2001.
 • 8. ledna 1997 - 27. června 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Každý z akcionářů společnosti má pro případ jiným akcionářemzamýšleného převodu kterékoli z jeho akcií znějící na jménopředkupní právo k takovéto akci... i. Způsob uplatnění předkupníhopráva je blíže rozveden ve stanovách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2011 - 9. listopadu 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu ve výši 81.600.000,- Kč o částku 40.800.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 40.800.000,... - Kč, přičemž:1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodního zákoníku.2) Rozsah snížení činí 40.800.000,- Kč. Snížením základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta společnosti, která byla řádnou účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.12.2010 vykázána ve výši 37.336.226,17 Kč (z toho 23.991.794,86 Kč jako neuhrazená ztráta minulých let a 13.344.431,31 Kč jako záporný výsledek hospodaření běžného účetního období). Zbývající část v rozsahu snížení ve výši 3.463.773,83 Kč bude převedena do rezervního fondu.3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 50 % jejich původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na tyto akcie, tj. - u všech 35.200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 600,- Kč o 300,- Kč na jmenovitou hodnotu 300,- Kč, - u všech 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.000,- Kč o 300,- Kč na jmenovitou hodnotu 3.000,- Kč, - u všech 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč o 30.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 30.000,- Kč, - u věcech 99 kusů akcií o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč o 300.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 300.000,- Kč.4) Akcionáři jsou povinní předložit listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě šedesáti dnů od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2005 - 9. listopadu 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 21.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu ve výši 136.000.000,- Kč o částku 54.400.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 81.600.000... ,- Kč, přičemž:1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodního zákoníku.2) Rozsah snížení činí 54.400.000,- Kč. Snížením základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta společnosti, která byla řádnou účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.12.2004 vykázána ve výši 50.079.719,97 Kč (z toho 41.745.255,28 Kč jako neuhrazená ztráta minulých let a 8.334.464,69 Kč jako záporný výsledek hospodaření běžného účetního období). Zbývající část v rámci rozsahu snížení ve výši 4.320.280,03 Kč bude převedena do rezervního fondu.3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 60% jejich původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na tyto akcie, tj.:- u všech 35.200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč o 400,- Kč na jmenovitou hodnotu 600,- Kč,- u všech 100 kusů akcí o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč o 4.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 6.000,- Kč,- u všech 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč o 40.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 60.000,- Kč a- u všech 99 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč o 400.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 600.000,- Kč.4) Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě šedesáti dnů od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1997 - 2. srpna 2005 : Jediným akcionářem je Zemědělské družstvo DOLINA se sídlem StaréMěsto u Uherského Hradiště, IČO 00141143, Velehradská 1698.
 • 10. července 1997 - 6. února 1998 : Základní jmění splaceno ve výši 135.300.000,-Kč.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec a k.ú. Huštěnovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LVč. 3
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště,Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č.31
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : I. Stavby až doposud zapsané na LV
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : B. Věcmi nemovitými
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : V.Zásobami - zvířaty, jejichž hodnota podle znaleckého posudkuVEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 6.517.552 Kč,hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Hodnota finančních investic podle znaleckého posudku VEGA Uh.Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 3.036.000,-Kč, hodnotavkladu se rovná hodnotě odhadní.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Laksyma Nedakonice 211 ks po á 10.000 Kč, navrhovaná hodnota422.000 Kč.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Agropodnik Staré Město 2 ks po á 10.000 Kč, navrhovaná hodnota4.000 Kč.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : IV.Finančními investicemi - majetkovými podíly Zemědělskéhodružstva DOLINA v jiných společnostech ve formě těchto akcií:
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : III.Souborem drobného hmotného investičního majetku, jehož seznam apodrobný popis je obsahem znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště,a.s., ze dne 12.12.1996, když jeho hodnota činí 58... 8.220 Kč,hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : II.TechnologieCelková hodnota vkládané technologie, podle znaleckého posudkuVEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 43.144.344 Kč,hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : A. Věcmi movitýmiI.Základní stádo, dojnice, rok pořízení jednotlivých kusů 1993,1994, 1995, 1996, celkem kusů 462, jehož hodnota podleznaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze... dne 12.12.1996činí 8.298.722,00 Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedenýchzaknihovných akcií, znějících na jméno, tedy Zemědělskédružstvo DOLINA přitom tyto splatí, ve 100% výši jejichjmenovité hodnoty,... včetně jejich emisního ážia, takto: zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : f) Každý z případných držitelů společností do budoucna nověvydávaných zaknihovaných akcií znějících na jméno má právoúčastnit se valné hromady společnosti a na této hlasovat s tím,... že na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie mu náleží jedenhlas. Akcie znějící na jméno je přitom převoditelná v souladu splatnými stanovami společnosti, rubopisem a jejím faktickýpředáním. Právo na výplatu dividend, právo na likvidačnízůstatek, jakož i právo na přednostní upisování akcií, z drženíkterékoli listinné akcie znějící na jméno vyplývající, je přitompřevoditelné samostatně. Vydáním těchto zaknihovaných akciíznějících na jméno nejsou práva akcionářů majících společnostíjiž dříve vydané listinné akcie znějící na jméno jakkolidotčena. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : e) Celý emisní kurs nově vydaných akcií přitom musí být, zestrany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktického upsání,a to formou, ve vztahu k nemovitostem, zákonem předepsano... u. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : d) Všechny shora uvedené, společností nově vydané zaknihovanéakcie znějící na jméno smí být, ze strany Zemědělského družstvaDOLINA, IČO 00141143, upsány v 5-ti denní lhůtě, která p... očneplynout prvého dne následujícího po dni pravomocného zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku, Krajským obchodnímsoudem v Brně vedeným. Místem upisování je advokátní kancelářJUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., Opuštěná 4, Brno. Dobou upisovánípak je kterýkoli pracovní den zmíněné lhůty v době od 8 do 16.30hod. Emisní kurs nově společností vydaných zaknihovaných akciíznějících na jméno činí 1.370,-Kč, na každou z akcií, přičemžjeho výše je odůvodněna předpokládanými náklady se zvýšenímzákladního jmění spojených a dále pak, a to zejména, nutnostívytvoření dostatečných rezerv společnosti. Marným uplynutím tétolhůty právo tohoto akcionáře k upsání předmětných akcií zaniká.Současně s tím pak pozbývá účinnost bodu I.1) a I.2) tohotousnesení. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : c) Všechny společnosti nově vydané zaknihované akcie znějící najméno do budoucna upíše a splatí Zemědělské družstvo DOLINA,IČO 00141143.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvolánímse na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku vjeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářůs... polečnosti přednostní právo na upsání nových touto společnostido budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základníhojmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom budeprovedeno novou emisí 135.000 ks zaknihovaných akcií znějícíchna jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních1.000.000,-Kč na 136.000.000,-Kč, tedy o 135.000.000,-Kč s tím,že se, a to bez dalšího, nepři... pouští upisování akcií nad rámectohoto zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : ZEVOS, a.s. Uherské Hradiště 1.305 ks po á 10.000 Kč, navrhovanáhodnota 2.610.000 Kč.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Hodnota vkládaných nemovitostí, podle ocenění společností VEGAUh. Hradiště, a.s., celkem, 80.415.871,-Kč, hodnota vkladu serovná hodnotě odhadu.
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec a k.ú. Jalubí, Katastrální úřad Uherské Hradiště
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec a k.ú. Huštěnovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště,Katastrální úřad Uherské Hradiště
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Stavby až doposud na LV nezapsané
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec Zlaté Hory, k.ú. Rejvíz, Katastrální úřad Bruntál, LV č.56
 • 14. dubna 1997 - 10. července 1997 : Obec a k.ú. Jalubí, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č.459
 • 8. ledna 1997 - 10. července 1997 : Základní jmění splaceno ve výši 300.000,-Kč.
posunout dolů