Trendy

467 763 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

5 453 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

190 147 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 Veslařská 3098/2, Žabovřesky, 637 00 Brno

Historické adresy

17.1.1997 - 12.10.2016 Brno, Veslařská 2, okres Brno-město, PSČ 63700

25323792

DIČ

od 24.2.1997

CZ25323792

Datum vzniku

17. ledna 1997

Datová schránka

cszc9bb

Historické názvy

5.2.1999 - 9.7.2013

BS auto Brno, a.s.

17.1.1997 - 5.2.1999

BS Leasing, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2206

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2003

80 000 000 Kč

Historické jmění

22.11.2000 - 27.2.2003

3 000 000 Kč

17.1.1997 - 22.11.2000

2 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 485720267 / 0100

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038237PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 7) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Uhříněveská 734, 252 43, Průhonice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2002 - 27. února 2003 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku77.000.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů korun českých)upsáním 770 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií nam... ajitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, žeupisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) zajednu akcii. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtenímpohledávky a všechny výše uvedené nově vydané akcie upíševěřitel pan Ing. Karel Sedláček, r.č. 610307/0985 bytem Brno,Svážná 4. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započteníve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku nejpozději do 30-ti dnů od zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvypředstavenstvo doručí určenému zájemci nejpozději do dvou týdnůod zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Valná hromada schvaluje, aby celý emisní kurs byl splacenvýhradně započtením pohledávky, a to pohledávky vzniklé nazákladě Smlouvy o avalovém úvěru reg. č. 60098514 ze dne18.2.1998, uzavřených původně mezi Agrobanka Praha, a.s. (GECapital Banka, a.s., IČ 25672720, se sídlem Praha 1, Hybernská18) jako věřitelem a BS auto Brno, a.s., IČ 25323792, se sídlemBrno, Veslařská 2, jako dlužníkem, v platném znění, tedy všechnyvýše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel pan Ing. KarelSedláček, r.č. 610307/0985, bytem Brno, Svážná 4, na kteréhobyla pohledávka postoupena. Důvodem pro zápočet je částečnéoddlužení společnosti za účelem posílení její finanční situace,neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1997 - 14. října 2002 : Základní jmění: 2 800 000,-Kč, splaceno.
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Hodnota výše popsaných nepeněžitých vkladů byla stanovena nazákladě dvou znaleckých posudků znalců:Ing. Františka Kocourka, č. 3537 - 367/2000 ze dne 28.8.2000,který určil tržní ce... nu výše uvedených nemovitostí na částku1.211.000,-KčIng. Rostislava Drnovského č. 1888 - 108/2000 ze dne28.8.2000,který určil tržní cenu výše uvedených nemovitostí načástku 200.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : b) v nemovitostech zapsaných na LV č. 3975 pro obec Brno, k.ú.Žabovřesky, t.j. občanská vybavenost č.p. 3098 postavená napozemku p.č. 5144/2 zastavěná plocha a pozemek p.č. 5144/2z... astavěná plocha o výměře 1656 m2 a dále pozemky p.č. 5139/2ostatní plocha jiná plocha o výměře 150 m2, p.č. 5140/2 ostatníplocha jiná plocha o výměře 243 m2, p.č. 5140/4 orná půda ovýměře 117 m2, p.č. 5141/2 ostatní plocha staveniště o výměře116 m2, p.č. 5141/4 ostatní plocha staveniště o výměře 82 m2,p.č. 5142 ostatní plocha jiná plocha o výměře 257 m2, p.č.5144/1ostatní plocha jiná plocha o výměře 549 m2, p.č. 5145/2 ostatníplocha jiná plocha o výměře 657 m2, p.č. 5146/1 ostatní plochastaveniště o výměře 108 m2, p.č. 5146/2 zahrada o výměře 1629m2, p.č. 5147 zastavěná plocha bez domu o výměře 384 m2,p.č. 5148/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 439 m2,p.č. 5150 o celkové výměře 199 m2, z toho díl 1 zahrada o výměře191 m2 a díl 2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m2, p.č.5151/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 m2 a p.č.5152/1 orná půda o výměře 748 m2 a v pozemcích zapsaných na LVč. 911 pro městskou část Brno-Komín, k.ú. Komín, t.j. pozemkyp.č. 1528 orná půda o výměře 179 m2, p.č. 1532/1 orná půda ovýměře 178 m2, p.č. 1533/1 ostatní plocha ostatní komunikace ovýměře 86 m2, p.č. 1539/1 zahrada o výměře 56 m2, p.č. 1540/2orná půda o výměře 21 m2, p.č. 1542/1 orná půda o výměře 590 m2,p.č. 1542/4 orná půda o výměře 251 m2, p.č. 1542/5 orná půda ovýměře 444 m2, p.č. 1542/6 orná půda o výměře 494 m2, p.č.1542/7 orná půda o výměře 545 m2 a p.č. 1542/9 orná půda ovýměře 442 m2. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : a) v pozemcích zapsaných na LV č. 277 pro obec Brno, k.ú.Přízřenice, t.j. pozemek p.č. 786 zastavěná plocha o výměře14 m2, pozemek p.č. 789/2 zastavěná plocha o výměře 18 m2,pozeme... k p.č. 790 zastavěná plocha o výměře 65 m2 a dále pozemkyp.č. 785 zahrada o výměře 752 m2, p.č. 787 zahrada o výměře 591m2, p.č. 788 zastavěná plocha o výměře 34 m2 a p.č. 789/1zahrada o výměře 1756 m2. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář v postavení valné hromady společnosti rozhodl ozvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti BS autoBrno, a.s. se zvyšuje o částku 2... 00.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akciínad uvedenou částku se nepřipouští. Upisuje se celkem 2 kusylistinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě100.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie se rovná její nominálníhodnotě. Akcie budou upsány a splaceny v plném rozsahu a výšinepeněžitým vkladem společnosti BS Leasing, s.r.o. se sídlemBrno, Veslařská 2, IČO 46962620, a to nepeněžitým vklademspočívajícím zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisunových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204a odst.1 obchod.zák.). Upisovatel je povinen upsat a splatit nepe... něžitývklad v sídle společnosti Brno, Veslařská 2, a to ve lhůtě 30dnů od doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje seupsání za neúčinné. Usnesení zveřejní představenstvo v Obchodnímvěstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodníhorejstříku. Upisování akcií nemůže začít dřív, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. K upsání akciedochází zápisem do listiny upisovatelů. Nepeněžitý vklady musíbýt splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vklademnemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášenípodle § 60 odst.1 obch.zák. před zápisem zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolus předáním nemovitostí je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1997 - 22. září 2000 : Jediný akcionář: BS spol. s r.o., Brno, Veslařská 2,IČO 46 96 26 20.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů