Trendy

761 094 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

10 539 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

291 862 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016Veslařská 3098/2, Žabovřesky, 637 00 Brno

Historické adresy

17.1.1997 - 12.10.2016Brno, Veslařská 2, okres Brno-město, PSČ 63700

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.4.2013Veslařská None, 637 00 Brno

25323792

DIČ

od 24.2.1997

CZ25323792

Datum vzniku

17. ledna 1997

Datová schránka

cszc9bb

Historické názvy

5.2.1999 - 9.7.2013

BS auto Brno, a.s.

17.1.1997 - 5.2.1999

BS Leasing, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2206

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2003

80 000 000 Kč

Historické jmění

22.11.2000 - 27.2.2003

3 000 000 Kč

17.1.1997 - 22.11.2000

2 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 485720267 / 0100

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038237PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 7) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Uhříněveská 734, 252 43, Průhonice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2002 - 27. února 2003 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku77.000.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů korun českých)upsáním 770 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií nam... ajitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, žeupisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) zajednu akcii. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtenímpohledávky a všechny výše uvedené nově vydané akcie upíševěřitel pan Ing. Karel Sedláček, r.č. 610307/0985 bytem Brno,Svážná 4. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započteníve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku nejpozději do 30-ti dnů od zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvypředstavenstvo doručí určenému zájemci nejpozději do dvou týdnůod zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Valná hromada schvaluje, aby celý emisní kurs byl splacenvýhradně započtením pohledávky, a to pohledávky vzniklé nazákladě Smlouvy o avalovém úvěru reg. č. 60098514 ze dne18.2.1998, uzavřených původně mezi Agrobanka Praha, a.s. (GECapital Banka, a.s., IČ 25672720, se sídlem Praha 1, Hybernská18) jako věřitelem a BS auto Brno, a.s., IČ 25323792, se sídlemBrno, Veslařská 2, jako dlužníkem, v platném znění, tedy všechnyvýše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel pan Ing. KarelSedláček, r.č. 610307/0985, bytem Brno, Svážná 4, na kteréhobyla pohledávka postoupena. Důvodem pro zápočet je částečnéoddlužení společnosti za účelem posílení její finanční situace,neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1997 - 14. října 2002 : Základní jmění: 2 800 000,-Kč, splaceno.
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Hodnota výše popsaných nepeněžitých vkladů byla stanovena nazákladě dvou znaleckých posudků znalců:Ing. Františka Kocourka, č. 3537 - 367/2000 ze dne 28.8.2000,který určil tržní ce... nu výše uvedených nemovitostí na částku1.211.000,-KčIng. Rostislava Drnovského č. 1888 - 108/2000 ze dne28.8.2000,který určil tržní cenu výše uvedených nemovitostí načástku 200.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : b) v nemovitostech zapsaných na LV č. 3975 pro obec Brno, k.ú.Žabovřesky, t.j. občanská vybavenost č.p. 3098 postavená napozemku p.č. 5144/2 zastavěná plocha a pozemek p.č. 5144/2z... astavěná plocha o výměře 1656 m2 a dále pozemky p.č. 5139/2ostatní plocha jiná plocha o výměře 150 m2, p.č. 5140/2 ostatníplocha jiná plocha o výměře 243 m2, p.č. 5140/4 orná půda ovýměře 117 m2, p.č. 5141/2 ostatní plocha staveniště o výměře116 m2, p.č. 5141/4 ostatní plocha staveniště o výměře 82 m2,p.č. 5142 ostatní plocha jiná plocha o výměře 257 m2, p.č.5144/1ostatní plocha jiná plocha o výměře 549 m2, p.č. 5145/2 ostatníplocha jiná plocha o výměře 657 m2, p.č. 5146/1 ostatní plochastaveniště o výměře 108 m2, p.č. 5146/2 zahrada o výměře 1629m2, p.č. 5147 zastavěná plocha bez domu o výměře 384 m2,p.č. 5148/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 439 m2,p.č. 5150 o celkové výměře 199 m2, z toho díl 1 zahrada o výměře191 m2 a díl 2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m2, p.č.5151/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 m2 a p.č.5152/1 orná půda o výměře 748 m2 a v pozemcích zapsaných na LVč. 911 pro městskou část Brno-Komín, k.ú. Komín, t.j. pozemkyp.č. 1528 orná půda o výměře 179 m2, p.č. 1532/1 orná půda ovýměře 178 m2, p.č. 1533/1 ostatní plocha ostatní komunikace ovýměře 86 m2, p.č. 1539/1 zahrada o výměře 56 m2, p.č. 1540/2orná půda o výměře 21 m2, p.č. 1542/1 orná půda o výměře 590 m2,p.č. 1542/4 orná půda o výměře 251 m2, p.č. 1542/5 orná půda ovýměře 444 m2, p.č. 1542/6 orná půda o výměře 494 m2, p.č.1542/7 orná půda o výměře 545 m2 a p.č. 1542/9 orná půda ovýměře 442 m2. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : a) v pozemcích zapsaných na LV č. 277 pro obec Brno, k.ú.Přízřenice, t.j. pozemek p.č. 786 zastavěná plocha o výměře14 m2, pozemek p.č. 789/2 zastavěná plocha o výměře 18 m2,pozeme... k p.č. 790 zastavěná plocha o výměře 65 m2 a dále pozemkyp.č. 785 zahrada o výměře 752 m2, p.č. 787 zahrada o výměře 591m2, p.č. 788 zastavěná plocha o výměře 34 m2 a p.č. 789/1zahrada o výměře 1756 m2. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář v postavení valné hromady společnosti rozhodl ozvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti BS autoBrno, a.s. se zvyšuje o částku 2... 00.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akciínad uvedenou částku se nepřipouští. Upisuje se celkem 2 kusylistinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě100.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie se rovná její nominálníhodnotě. Akcie budou upsány a splaceny v plném rozsahu a výšinepeněžitým vkladem společnosti BS Leasing, s.r.o. se sídlemBrno, Veslařská 2, IČO 46962620, a to nepeněžitým vklademspočívajícím zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2000 - 22. listopadu 2000 : Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisunových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204a odst.1 obchod.zák.). Upisovatel je povinen upsat a splatit nepe... něžitývklad v sídle společnosti Brno, Veslařská 2, a to ve lhůtě 30dnů od doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje seupsání za neúčinné. Usnesení zveřejní představenstvo v Obchodnímvěstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodníhorejstříku. Upisování akcií nemůže začít dřív, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. K upsání akciedochází zápisem do listiny upisovatelů. Nepeněžitý vklady musíbýt splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vklademnemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášenípodle § 60 odst.1 obch.zák. před zápisem zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolus předáním nemovitostí je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1997 - 22. září 2000 : Jediný akcionář: BS spol. s r.o., Brno, Veslařská 2,IČO 46 96 26 20.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů