Základní údaje

Historické adresy

23.10.2001 - 1.8.2005 Prostějov, Olomoucká 3897/116, PSČ 79603
1.1.2001 - 23.10.2001 Prostějov, Olomoucká 116, PSČ 79603
23.1.1997 - 1.1.2001 Prostějov, E.Valenty 19, PSČ 79603

25324403

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1997 - 1.8.2005

CZ25324403

Datum vzniku

23. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2005

Historické názvy

1.1.2001 - 1.8.2005

ZP-Medica a.s.

29.12.1998 - 1.1.2001

ZEA-ProMedica a.s.

23.1.1997 - 29.12.1998

ProMedica-distribuce a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2222

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.12.2003 - 1.8.2005

10 000 000 Kč

28.3.2001 - 29.12.2003

82 230 000 Kč

22.11.2000 - 28.3.2001

82 230 000 Kč

15.3.2000 - 22.11.2000

32 230 000 Kč

16.3.1999 - 15.3.2000

21 230 000 Kč

26.3.1998 - 16.3.1999

1 000 000 Kč

23.1.1997 - 26.3.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2005 - 1. srpna 2005 : Právním důvodem výmazu společnosti ZP-Medica a.s. je její sloučení se společností PURUS a.s., IČ: 00568899, se sídlem Blučina, Cézavy 627, PSČ 664 56, jako nástupnickou společností... . zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2001 - 1. srpna 2005 : Veškeré převody akcií společnosti znějících na jméno meziakcionáři navzájem a veškeré převody akcií společnosti znějícíchna jméno na jinou osobu podléhají omezením ustanovení čl.9s... tanov. Akcionáři společnosti mající akcie na jméno majípřednostní právo na nabytí akcií na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1998 - 1. srpna 2005 : Valná hromada dne 25.11.1997 přijala změnu stanov v úplnémnovelizovaném znění.
 • 2. prosince 2003 - 29. prosince 2003 : Obchodní společnost PURUS spol. s r.o. jako jediný akcionář společnosti ZP-Medica a.s. při výkonu působnosti mimořádné valné hromady rozhodla dne 07.05.2003 o snížení základního ka... pitálu.- Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadních 82.230.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milionů dvě stě třicet tisíc korun českých) o 72.230.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů dvě stě třicet tísíc korun českých) na 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let společnosti ZP-Medica a.s. Snížením základního kapitálu bude částečně uhrazena neuhrazená ztráta minulých let.- Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to výměnou akcie společnosti ZP-Medica a.s. o jmenovité hodnotě 82.230.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milionů dvě stě třicet tisíc korun českých) za jedinou akcii společnosti ZP-Medica a.s. ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).- Lhůta k předložení listinné akcie společnosti ZP-Medica a.s. o jmenovité hodnotě 82.230.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milionů dvě stě třicet tisíc korun českých) k výměně za jedinou akcii společnosti ZP-Medica a.s. o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) začíná běžet ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí třicet dní. Představenstvo společnosti vyzve do pěti dnů ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady jediného akcionáře, aby předložil akcii za účelem výměny. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1997 - 23. října 2001 : Omezení převoditelnosti akcií:Dosavadní akcionáři mají předkupní právo na akcie při prodejitěchto akcií jiným akcionářem. Pokud akcionář prodává akcie, jetřeba k tomuto převodu pře... dchozího souhlasu dozorčí radyspolečnosti, jinak je smlouva o převodu těchto akciíneplatná.Tento souhlas nelze odepřít při převodu akcií na osobypříbuzné v řadě přímé. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začínádnem následujícím po uplynutí lhůty pro upsání akcií spřednostním právem akcionářů, doba upisování činí 15 dnů,
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : místem upisování akcií bez využitím přednostního práva jekancelář předsedy představenstva ZEA-ProMedica a.s. ve 3. NPv Prostějově, Olomoucká 116,
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : akcie, které nebudou upsány s využití přednostního práva, budounabídnuty určitému zájemci - druhému akcionáři - společnostiSLOVAKOFARMA a.s. se sídlem Hlohovec, Nitrianska 100, IČO... 31 4117 71, zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : Základní jmění se zvyšuje o 50.000.000,- Kč, slovy:padesátmilionůkorunčeských, upisování nad tuto částku senepřipouští,- počet upisovaných akcií je 5.000 ks, jmenovitá hodnota činí... 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských jedné akcie,-jedná se o akcie na jméno, akcie jsou kmenové v listinnépodobě,- přednostní právo akcionářů bude realizováno takto: zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : Zvýšení základního jmění:Valná hromada společnosti ZEA-ProMedica a.s rozhodla o zvýšenízákladního jmění z částky 32.230.000,- Kč na čásku 82.230.000,-Kč upsáním nových akcií, emisn... í kurz dříve upsaných akciíakcionáři splatili v plné výši. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : a) místem vykonání přednostního práva akcionářů na upsání novýchakcií je kancelář předsedy představenstva společnostiZEA-ProMedica a.s. ve 3.NP v Prostějově, Olomoucká 116,b) lhůta... pro vykonání přednostního práva je 30 dní, datempočátku této lhůty je pátý den následující po právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,c) na jednu dosavadní akcii lze upsat 1,55 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie, tedy na 23 kusůdosavadních akcií lze upsat 36 kusů nových akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč jedné akcie a na 3 200 ks dosavadních akciílze upsat 4 964 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč jedné akcie, což představuje rozsah podílů dosavadníchakcionářů,d) jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč jde o kmenovéakcie na jméno v listinné podobě, emisní kurs akcií upisovanýchs využitím přednostního práva je 10.000,- Kč na jednu akcii, zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : nejsou vydány akcie nového druhu,
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad ve výši 30 %emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od upsání akcií tedy do30 dnů ode dne, kdy akcie upíše a bude zapsán do listinyupi... sovatelů, zbývající část upisovatel je povinen splatit dojednoho roku ode dne upsání akcií, zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : emisní kurs upisovaných akcií činí 10.000,- Kč za jednu akcii,
 • 15. srpna 2000 - 22. listopadu 2000 : upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účetemitenta vedený u Raiffeisenbank a.s. pobočka Brno č.ú.1004026587/5500.
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : a) místem vykonání přednostního práva akcionářů na upsání novýchakcií je kancelář předsedy představenstva společnostiZEA-ProMedica a.s. ve 3.NP v Prostějově, Olomoucká 116,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : nejsou vydány akcie nového druhu,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad do 10 dnů od upsáníakcií, tedy do 10 dnů ode dne, kdy akcie upíše a bude zapsán dolistiny upisovatelů,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : emisní kurs upisovaných akcií činí 10.000,- Kč za jednu akcii,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účetemitenta vedený u RAIFAISENBANK a.s. č.ú. 1004026587/5500,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začínádnem následujícím po uplynutí lhůty pro upsání akcií spřednostním právem akcionářů, doba upisování činí 16 dnů,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : místem upisování akcií bez využití přednostního práva jekancelář předsedy představenstva ZEA-ProMedica a.s. ve 3.NP vProstějově, Olomoucká 116,
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty určitému zájemci - druhému akcionáři - společnostiSLOVAKOFARMA a.s. se sídlem Hlohovec, Železničná 12, IČO... 31 41 17 71, zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : d) jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč, jde o kmenovéakcie na jméno v listinné podobě, emisní kurs akcií upisovanýchs využitím přednostního práva je 10.000,- Kč na jednu a... kcii, zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : c) na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,518 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie, tedy na 23 kusůdosavadních akcií lze upsat 12 kusů nových akcií o jmenovitéh... odnotě 10.000,- Kč jedné akcie a na 2.100 dosavadních akcií lzeupsat 1.088 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčjedné akcie, což představuje rozsah podílu dosavadníchakcionářů, zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : b) lhůta pro vykonání přednostního práva je dva týdny, datempočátku této lhůty je pátý den následující po právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění d... oobchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : Základní jmění se zvyšuje o 11.000.000,- Kč, slovy:jedenáctmilionůkorunčeských, upisování nad tuto částku senepřipouští,- počet upisovaných akcií je 1.100 ks,jmenovitá hodnota činí... 10.000,- Kč, slovy:desettisíckorunčeských jedné akcie,- jedná se o akcie na jméno, akcie jsou kmenové v listinnépodobě,- přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií v rozsahujeho podílu na základním jmění bude realizováno takto: zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 15. března 2000 : Zvýšení základního jmění:
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Nevydávají se akcie nového druhu.
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiProMedica-distribuce, a.s. (ZEA-ProMedica, a.s.), Prostějov, ul.E.Valenty 19 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitý ... vkladpři upsání akcií, t.j. v den, kdy upíše akcie a bude zapsanýdo listiny upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Místem upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti ProMedica-distribuce, a.s. (ZEA-ProMedica, a.s.),Prostějov, ul. E.Valenty 19. Lhůta pro toto upisování zač... ínádnem následujícím po právní moci usnesení o zapsání usnesení ozvýšení základního jmění do ostatních skutečností v obchodnímrejstříku. Doba upisování je 30 (slovy: třicet) dní. Emisní kursupisovaných akcií je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korunčeských) za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Přednostní právo na upsání akcií je vyloučené, a proto všechnyakcie budou nabídnuty určitému zájemci - společnostiZEA-DISTRIBUCE, spol. s r.o. se sídlem v Nové Pace, Pražská ul.č. ... 1816, IČO 48 15 20 05 a 2.023 akcií bude splacenýchnepeněžitým vkladem určitého zájemce - společnostíZEA-DISTRIBUCE spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře v důležitémzájmu společnosti, protože ZEA-DISTRIBUCE, spol. s r.o. -upisovatel akcií vkládá do společnosti nemovitosti potřebnék pod... nikání. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Základní jmění se zvyšuje o 20.230.000,- Kč (slovy:dvacetmilionůdvěstětřicettisíc korun českých) a upisování nadtuto výši se nepřipouští.Upisuje se 2.023 ks (slovy: dvatisícedvacet... tři kusů) akcií najméno, které jsou kmenové a v listinné podobě. Jmenovitá hodnotajedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:v katastrálním území Lázně Bělohrad zapsané na Katastrálnímúřadě v Jičíně na LV č. 2138 jako:parc.č. 263/3 - zastavěná plocha, garáž... o výměře 171 m2parc.č. 649 - zastavěná plocha, průmyslový objekt o výměře289 m2parc.č. 281/44 - zahrada o výměře 327 m2jejichž vlastníkem podle A1 k celku je společnostZEA-DISTRIBUCE, spol. s r.o. v katastrálním území Nová Pakazapsané v Katastrálním úřadu v Jičíně na LV č. 2657 jako:parc.č. 3620/52 - zastavěná plocha, garáž o výměře 20 m2parc.č. 3620/55 - zastavěná plocha, garáž o výměře 19 m2parc.č. 3625/4 - zastavěná plocha, občanská vybavenost o výměře577 m2parc.č.3625/6 - zastavěná plocha, občanská vybavenost o výměře172 m2parc.č. 3625/8 - zastavěná plocha, občanská vybavenost č.p. 1816o výměře 1269 m2parc.č. 3619 - louka o výměře 2917 m2parc.č. 3620/4 - orná půda o výměře 462 m2parc.č. 3620/102 - orná půda o výměře 192 m2parc.č. 3620/103 - orná půda o výměře 72 m2parc.č. 3624/7 - louka o výměře 591 m2parc.č. 3625/3 - orná půda o výměře 81 m2parc.č. 3625/5 - zahrada o výměře 3456 m2parc.č. 3625/7 - orná půda o výměře 797 m2jejichž vlastníkem podle A1 k celku je společnostZEA-DISTRIBUCE, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1999 - 16. března 1999 : Výše uvedené nemovitosti jsou blíže popsané ve znaleckýchposudcích znalců - Františka Groha č. 2002/187/98 ze dne03.12.1998, kterým byly oceněné administrativní metodou podlezákona... č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 279/1997 Sb. na částku29.950.000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetpadestáttisíckorun českých) a výnosovou metodou na částku 91.430.000,- Kč(slovy: devadesátjedenmiliončtyřistatřicettisíc korun českých) aIng. Pavla Rygla č. 30/1998 ze dne 03.12.1998, kterým bylyoceněné administrativní metodou na částku 29.950.000,- Kč(slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých)a výnosovou metodou na částku 90.230.000,- Kč(slovy: devadesátmilionůdvěstětřicettisíc korun českých)LV č. 2657 kat. území Nová Paka tvoří přílohu č. 3 tohotonotářského zápisu, LV č. 2138 tvoří přílohu č. 4 tohotonotářského zápisu a znalecké posudky tvoří přílohu č. 5 a 6tohoto notářského zápisu. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 1997 - 26. března 1998 : Valná hromada dne 20.05.1997 přijala změnu stanov společnosti.
 • 23. ledna 1997 - 26. března 1998 : Jediným akcionářem splečnosti je ProMedica, spol. s r.o.,E.Valenty 19, Prostějov, IČO 00 56 00 73.
 • 23. ledna 1997 - 26. března 1998 : Základní jmění splaceno ve výši 300.000,- Kč.
posunout dolů