Trendy

1 288 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

54 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

18 565 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.7.2014 Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

24.5.2000 - 14.7.2014 Brno, Hudcova 78, okres Brno-město, PSČ 61200
19.3.1997 - 24.5.2000 Blansko, Těchov 251, PSČ 67801

25331256

DIČ

od 1.8.1998

CZ25331256

Datum vzniku

19. března 1997

Datová schránka

tr3dzmf

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2273

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.7.2015

16 298 820 Kč

Historické jmění

1.1.2002 - 11.7.2015

30 183 000 Kč

17.9.1999 - 1.1.2002

51 659 000 Kč

19.3.1997 - 17.9.1999

41 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 8.9.2016

CZ6208000000001781827223

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Češkovice 168, 678 01, Blansko

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2016 : Dle Projektu přeměny formou fúze sloučením dle ustanovení § 15, § 70, § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění Dle Projektu přeměny formou fúze sloučením dle ustanovení § 15, § 70, § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ...(dále jen Zákon o přeměnách) dále též jen Projekt nebo Projekt fúze sloučením ze dne 23.3.2016 přešlo na a akciovou společnost Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, jako společnost nástupnickou veškeré jmění zanikají akciové společnosti AKCIM a.s., se sídlem Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 46992324. zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2015 : Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou konanou dne 26.6.2014 se změnami přijatými řádnou valnou hromadou konanou dne 15.6.2015.
 • 14. července 2014 : Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou konanou dne 26.6.2014
 • 14. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 14. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 14. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 24. května 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 11.5.2000.
 • 17. září 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 30.7.1999.
 • 31. října 1997 : Společnost se řídí stanovami přijatými mimořádnou valnouhromadou konanou dne 16. 6. 1997.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2015 - 11. července 2015 : Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu akciové společnosti Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstř... íku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2273, snížením jmenovité hodnoty akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Základní kapitál akciové společnosti Euroregion a.s. se snižuje z důvodu a k účelu úhrady již vzniklé kumulované ztráty společnosti z minulých let. Základní kapitál akciové společnosti Euroregion a.s., který je v plném rozsahu splacen, se snižuje o částku 13.884.180,- Kč (slovy: třináct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát korun českých), z původní výše 30.183.000,- Kč (slovy: třicet miliónů jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých) na novou výši 16.298.820,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě devadesát osm tisíc osm set dvacet korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tedy dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 54.000,- Kč (slovy: padesát čtyři tisíc korun českých), dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřista tisíc korun českých) bude mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 756.000,- Kč (slovy: sedm set padesát šest tisíc korun českých), dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 270.000,- Kč (slovy: dvě sta sedmdesát tisíc korun českých), dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 540,- Kč (slovy: pět set čtyřicet korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 13.884,180,- Kč (slovy: třináct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc jednosto osmdesát korun českých), bude použita na úhradu již vzniklé kumulované ztráty společnosti z minulých let. Kumulovaná ztráta bude po té nově činit částku 135.590,51 Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanovuje v délce 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2014 - 14. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 28. března 2014 - 14. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 24. května 2000 - 1. ledna 2002 : Vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše úplaty bude 50%, slovy:padesát procent, nominální hodnoty akcií.Lhůta pro předložení listinných akcií je deset dnů po lhůtěsplatnosti kupní ... ceny. Listinné akcie použité ke sníženízákladního jmění budou společností zničeny. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 1. ledna 2002 : Rozsah snížení základního jmění bude vycházet z rozsahujmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy o koupi akcií.Omezení ve veřejném návr... hu smlouvy dle § 183a odst.3 obchodníhozákoníku, bude nejvyšším počtem akcií na něž se vztahuje veřejnýnávrh smlouvy a to 141, slovy: stočtyřicet jedna, kusů kmenovýchakcií na majitele o nominální hodnotě 100.000,-Kč, slovy:stotisíc korun českých za kus a 8.715, slovy: osmtisícsedmsetpatnáct, kusů prioritních akcií na jméno o nominálníhodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých za kus.Počet akcií obsaženy v oznámení o přijetí veřejného návrhusmlouvy o koupi akcií musí dosáhnout alespoň počtu 140, slovy:stočtyřicet, kusů kmenových akcií na majitele a 7.428, slovy:sedmtisíc čtyřistadvacetosm, kusů prioritních akcií na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 1. ledna 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti Euroregion a.s. schvalujesnížení základního jmění společnosti formou vzetí listinnýchakcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi a... kcií,za účelem jejich vzetí z oběhu.Důvodem snížení základního jmění je pokles hodnoty akcií vmajetku společnosti, které tvoří část základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2000 - 1. ledna 2002 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne11.5.2000 o záměru snížit základní jmění:
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : k) S nově vydanými prioritními akciemi není spojeho právohlasování na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasovánípodle druhů akcií. Je s nimi však spojeno přednostní právo,týkaj... ící se podílu na likvidačním zůstatku, spočívající v právuna přednostní, resp. vyšší uspokojení z likvidačního zůstatku.Pokud likvidační zůstatek postačuje na úhradu jmenovité hodnotyakcií, uspokojí se přednostně majitelé prioritních akcií apřípadná část likvidačního zůstatku přesahující jmenovitouhodnotu akcií bude rozdělena mezi majitele prioritních aostatních akcí v poměru 60 %, slovy: šedesát procent ku 40 %,slovy: čtyřiceti procentům ve prospěch majitelů prioritníchakcií. V případě, že likvidační zůstatek nebude postačovat kúhradě jmenovité hodnoty akcií, rozdělí se částka, odpovídajícílikvidačnímu zůstatku v poměru 60 %, slovy: šedesát procent ku40 %, slovy: čtyřiceti procentům ve prospěch majitelůprioritních akcií. Majitelé kmenových ani jiných akcií nesmíobdržet svůj podíl na likvidačním zůstatku dříve, než svůj podílobdrží všichni majitelé prioritních akcií. Pokud prokazatelněnelze podíl na likvidačním zůstatku některému majiteliprioritních akcií předat, považuje se za den, kdy takovýakcionář obdrží svůj podíl den, kdy bude jeho podíl uložen doúschovy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.Každá část likvidačního zůstatku se rozdělí mezi akcionáře vpoměru, odpovídajícím splacené hodnotě jejich akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : j) Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akcie,t.j. lOO %, slovy: sto procent jmenovité hodnoty a emisní ážionejpozději při upsání akcií nebo bezhotovostním převodem... . Přibezhotovostní platbě musí při úpisu prokázat zaplaceníemisního kurzu pokladní složenkou nebo jiným dokladem oprovedené platbě. Bezhotovostní úhrada se bude hradit na účetvedený Investiční a poštovní bankou, a.s., pobočka Blansko,číslo účtu: 124007562/5100. Při placení emisního kurzu nauvedený účet musí být, jako variabilní symbol uvedeno bezchybněrodné číslo nebo identifikační číslo upisovatele, jinak budeúpis považován za neplatný. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : i) Lhůta pro upisování akcií v prvním kole pro účely využitípřednostního práva akcionářů počíná šestnáctým dnem pozveřejnění výzvy k upisování akcií a prospektu cenného papíru,po p... ravomocném zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a trvá dva týdny.Lhůta pro upisování akcií ve druhém kole, určená prozájemce, kteří jsou členy Klubu českých turistů počíná prvnímpracovním dnem následujícím po skončení prvního kola a trvá6, slovy: šest měsíců. Lhůta pro veřejné upisování akcií vetřetím kole počíná prvním pracovní dnem následujícím po skončenídruhého kola a trvá 4, slovy: čtyři měsíce. Upisovat akcie jemožné v pracovní dny. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : h) Místem upisování akcií v prvních kole pro účely využitípřednostního práva bude sídlo společnosti v Blansku, Těchov 251a pro druhé a třetí kolo budou místem úpisu i další upisova... címísta, uvedená ve výzvě k úpisu akcií.Ve všech upisovacích místech bude po celou dobu upisování kdispozici k nahlédnutí úplné znění stanov společnosti aprospekt cenného papíru. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : g) Emisní kurz akcií je stanoven následovně:- pro první kolo s přednostním právem úpisu pro dosavadní akcionáře činí l.OOO,- Kč, slovy: tisíc korun českých plus 5 %, slovy: pět p... rocent emisní ážio, t.j. 1.050,- Kč, slovy: tisíc padesát korun českých za jednu akcii- pro druhé a třetí kolo činí l.OOO,- Kč, slovy: tisíc korun českých plus lO %, slovy: deset procent emisní ážio, t.j. l.lOO,- Kč, slovy: tisíc sto korun českých za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : f) Zvýšení základního jmění společnosti bude provedenopeněžitými vklady úpisem akcií ve třech kolech. V prvním kolese uskuteční úpis akcií s využitím přednostního práva prodosavadn... í akcionáře. Na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě lOO OOO,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých lzeupsat 25 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě l OOO,-Kč, slovy: tisíc korun českých. Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva v prvních kole, budou v druhém kolenabídnuty osobám, které jsou členy Klubu českých turistů. Tytoosoby jsou povinny při úpisu ve druhém kole své členstvíprokázat. Třetí kolo bude veřejným úpisem s tím, že akcie můžeupsat kdokoliv. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : e) Zvýšení základního jmění společnosti se bude realizovatupsáním minimálně 10 250 kusů, slovy: deset tisíc dvě stěpadesát kusů prioritních akcií znějících na jméno. Akcie budouvyd... ány v listinné podobě a jmenovitá hodnota každé akcie budečinit l.OOO,- Kč, slovy: tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : d) Pokud budou upsány akcie nad navrženou výši základníhojmění, je představenstvo oprávněno, po proběhnutí celéupisovací lhůty rozhodnout o konečné výši upsaného základníhojmění v ... souladu s tímto usnesením. Účinnost upisování akciípři dosažení nebo překročení navrhované výše základníhojmění bude posuzována podle toho, kdy k upsání akciídošlo. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : c) Jestliže nebude upisování účinné ani po třetím kole, stane seupisování účinným, jestliže dosavadní akcionáři upíší chybějícíakcie dodatečně, ve lhůtě jednoho měsíce po skončení ... lhůty kupisování. Jinak se bude postupovat v souladu se zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : b) Připouští se upisování akcií nad navrženou výšizákladního jmění. Rozhodnutí o konečné výši základníhojmění přísluší představenstvu společnosti. Základní jměnímůže být na základě... toho zvýšeno nejvýše o částku 39 000 000,-Kč, slovy: třicet devět milionů korun českých, to je docelkové výše základního jmění 80 000 000,- Kč, slovy:osmdesát milionů korun českých. Upsání akcií nad navrženouvýši základního jmění se stane účinným až v případě, kdypředstavenstvo rozhodne o konečné výši základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : a) Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitými vkladyo 10 250 000,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě padesát tisíckorun českých na 51 250 000,- Kč, slovy: padesát jedna mili... onůdvě stě padesát tisíc korun českých, a to z důvodu kapitálovéhoposílení společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1997 - 17. září 1999 : Poznamenává se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 16.6. 1997 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 19. března 1997 - 17. září 1999 : Základní jmění: 41 000 000 Kč, splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů