Trendy

94 480 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 553 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

155 368 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2015 Vlkošská 379, 696 42 Vracov

Historické adresy

20.3.2014 - 17.8.2015 Vlkošská 379, 696 42 Vracov
24.3.1997 - 20.3.2014 Vracov, Vlkošská 379, okres Hodonín, PSČ 69642

25331850

DIČ

od 1.7.1997

CZ25331850

Datum vzniku

24. března 1997

Datová schránka

8f9gyuu

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2236

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.2.2001

120 468 000 Kč

Historické jmění

17.11.1998 - 21.2.2001

100 297 000 Kč

15.12.1997 - 17.11.1998

90 416 000 Kč

24.3.1997 - 15.12.1997

1 070 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kyjov

Bankovní účty

zvěřejněno 15.4.2013

1935240207 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

24.7.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hlinická, 696 42, Vracov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2016 - 10. října 2017 : Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 20.6.2016.
 • 24. března 1997 - 10. října 2017 : Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
 • 4. dubna 2017 - 7. června 2017 : Valná hromada společnosti VSV, a.s. přijala dne 4. 4. 2017 následující usnesení:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VSV, a.s., se sídlem Vlkošská 379, 696 4... 2 Vracov, IČO 25331850 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113.865.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 94,52 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.095,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.952,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3011-71/17 ze dne 7. 2. 2017, vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno -město, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2014 - 19. srpna 2016 : Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 7.5.2014.
 • 2. července 2014 - 17. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 2. července 2014 - 17. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. července 2012 - 2. července 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 21.6.2012
 • 15. prosince 1997 - 31. července 2012 : Předloženy stanovy v novém znění schválené rozhodnutím jedinéhoakcionáře v postavení valné hromady ze dne 4.9.1997.
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr.Hod... onín, IČO: 00 13 61 40 podle zákona č. 42/1992 Sb.- Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osobschválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak je uvedeno veznaleckém posudku soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové zedne 30.04.2000, znalecký posudek č. 018/2000 a společnostíB. AUDIT s.r.o. ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 058/2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předemurčených zájemců je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předemurčeného upisovatele je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému upisovateli-Zemědělskému družstvu Vracov se sídlem ve Vracově. Vlk... ošská 379,okr. Hodonín a dále předem určeným zájemcům - oprávněným osobámz transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem veVracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40, kteříjsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jakjsou jmenovitě s výší pohledávky uvedeni v příloze notářskéhozápisu NZ 82/2000, N 75/2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být předložena k listině upisovatelů.
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Upisování bude zahájeno třetí pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upi... sováníse stanoví 15 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, okr.Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnost... i. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spoje... na práva uvedená ve stanovách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Bude upisováno minimálně:28 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1.312 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčBude upisováno maximálně:457 ks akcie na jméno ... ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč1.980 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Základní jmění ve výši 100.297.000,- Kč se zvyšuje minimálně očástku ve výši 13.148.000,- Kč, s tím, že se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění... , a to surčením maximální výše 20.257.000,- Kč. O konečné částcezvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 11.05.2000 a ze dne28.6.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele - akcie - budesplacen ve stejné lhůtě, jež je stanovena pro upisování akcií. Vokamžiku a v místě úpisu předá vkladatel fyzicky vkládané... akciespolečnosti a na rubopisu vyznačí převod akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Vracovse sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 6140. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry ve... vlastnictví tohoto předem určeného upisovatele, a to 1.216 kskmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kčspolečnosti Agrohelp a.s. se sídlem Ratíškovice, PSČ: 696 02,IČO: 63 47 77 42. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 21. února 2001 : Ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele byloprovedeno ve výši 10.042,- Kč na jednu akcii a bylo provedenoznaleckým posudkem soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové... zedne 09.05.2000, znalecký posudek č. 020/2000 a znaleckýmposudkem společnosti B.AUDIT s.r.o. ze dne 10.05.2000, znaleckýposudek č. 063/2000. Dozorčí rada schválila jednomyslně oceněnínepeněžitého vkladu ve výši 12.160.000,- Kč na základěznaleckých posudků. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošskáč.379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově,Vlkošská 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkovýchpod... ílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jakjsou uvedeni v notářském zápisu NZ 123/98, N 114/98 notářkyJUDr. Stanislavy Schmiedové. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje oceněnínepeněžitých vkladů na základě znaleckých posudků.
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob/vlastníků majetkových podílů ze zákona č.42/1992 Sb./ byloprovedeno společným znaleckým posudkem znalců- Ing. Jiřího Bimky... , znalce v oboru ekonomika - odvětví mzdy,ceny a účetnictví. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckémdeníku pod číslem 42/98- Ing. Miroslava Slavíka, znalce v oboru ekonomika - odvětvíceny a odhady věcí movitých. Znalecký posudek je zapsán veznaleckém deníku pod číslem 60/98. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob- vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr.Hodo... nín, IČO 00 13 61 40, podle zákona č.42/1992 Sb.Nepeněžité vkady budou splaceny současně dnem účinnosti smlouvyo převodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisuakcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou.
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se mocidostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální listupisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací lis... tinya jejím podpisem a vrácením v upisovací lhůtě do sídlaspolečnosti se považuje za úpis. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po ni,kdy nabude právní moci usnesení obchodního soudu o zápisuusnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodní... horejstříku. Doba upisování se stanoví patnáct dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku ajsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upi... sování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení §204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Budou upisovány akcie, a to:akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kčakcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Základní jmění ve výši 90,416.000,-Kč se zvyšuje minimálně očástku 500.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezen... ímmaximálně o částku ve výši 30.138.000,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 1998 - 17. listopadu 1998 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 28.4.1998 o záměruzvýšit základní jmění na základě pověření rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1997.
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek (majetkových podílůoprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb.) schvaluje jedinýakcionář ve výši stanovené na základě posudků zpracovanýc... h dvěmasoudními znalci. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie mohoubýt jen pohledávky - majetkové podíly, oprávněných osob dlezákona číslo 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělské... hodružstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42,IČO: 00 13 61 40.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky u upisovatele na společnost, tj. dnem úpisuakcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou.
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů vsídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42 vsekretariátu předsedy představenstva společnosti.Upisování b... ude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kurzuakcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě.Doba upisování se stanoví 60 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se mocidostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální listupisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listinya podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje zaúpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechatpři upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Budou upisovány:akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčakcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou pře... voditelné podle stanovspolečnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena právauvedená ve stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Základní jmění se zvyšuje o částku 30,000.000,- Kč s tím, že sepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení zákla... dníhojmění rozhodne jediný akcionář společnosti při výkonu působnostivalné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.1997 ozvýšení základního jmění.Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií.Důvodem zvýšení je nutnost získat zdr... oje k uskutečněnípodnikatelského záměru. Základní jmění se zvyšuje upsáním novýchakcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 15. prosince 1997 : Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově,Vlkošská č.p. 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkový... chpodílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., kteříjsou konkrétně uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisuJUDr. Stanislavy Schmiedové, notářky v Kyjově, NZ 123/97, N121/97 ze dne 9.5.1997. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1997 - 15. prosince 1997 : Základní jmění: 1 070 000,-Kč, splaceno.
 • 24. března 1997 - 15. prosince 1997 : Jediný akcionář Zemědělské družstvo Vracov, 696 42 Vracov,IČO 00 13 61 40.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů