Trendy

122 727 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-23 285 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

124 625 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2015 Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou

Historické adresy

26.3.1997 - 10.11.2015 Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 69812

25332341

DIČ

od 15.4.1997

CZ25332341

Datum vzniku

26. března 1997

Datová schránka

n52ej49

Historické názvy

26.3.1997 - 7.2.2001

ŽV - Stroj, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2303

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.12.2008

70 229 190 Kč

Historické jmění

4.9.2002 - 15.12.2008

14 500 000 Kč

20.12.2001 - 4.9.2002

3 000 000 Kč

21.9.2001 - 20.12.2001

3 000 000 Kč

17.4.1998 - 21.9.2001

1 000 000 Kč

26.3.1997 - 17.4.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Veselí nad Moravou

Bankovní účty

zvěřejněno 16.12.2015

2500802164 / 2010

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 14.4.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kollárova 1229, 698 01, Veselí nad Moravou

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. března 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 07.06.2014 s dílčími změnami schválenými valnou hromadou konanou dne 23.02.2015.
 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 - 10. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 17. července 2014 - 10. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 7. února 2001 - 10. března 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou dne 22.11.2000.
 • 12. září 2008 - 15. prosince 2008 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 25.07.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Společnost interStroj, a.s. zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií. ... Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zájem společnosti získat do vlastnictví nemovitosti, které slouží jako její administrativní a výrobní centrum. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 55.729.190,-Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet devět tisíc jedno sto devadesát korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nových akcií: kmenové, listinné, na majitele, 57 ks (slovy: padesát sedm kusů) akcií. Jmenovitá hodnota nových akcií- jednoho kusu: 55 ks (slovy: padesát pět kusů) akcií bude vydáno ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 145.838,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set třicet osm korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 583.352,-Kč (slovy: pět set osmdesát tři tisíce tři sta padesát dvě koruny české). Přednostní právo akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, neboť emisní kurs nových akcií se navrhuje splatit nepeněžitým vkladem nemovitostmi, které jsou ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti Železárny Veselí, a.s., IČ: 000 11 380, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 428 (dále jen "Železárny Veselí, a.s. "). Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje upisování nových akcií nepeněžitým vkladem, předmětem nepeněžitého vkladu, kterým má být splacen emisní kurs nových akcií jsou tyto nemovitosti, a to budova bez čp/če, prům. objekt, stojící na pozemcích parc.č.st. 2269/1, parc.č.st. 2269/2, parc.č.st. 2269/3, parc.č.st. 2269/4, parc.č.st. 2269/5, parc.č.st. 2269/6, parc.č.st. 2269/7 a pozemky parc.č.st. 2269/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9m2, parc.č. st. 2269/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155m2, parc. č. st. 2269/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1977m2, parc.č.st. 2269/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529m2, parc.č.st. 2269/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1740m2, parc.č.st. 2269/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 660m2 a parc.č.st. 2269/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4900m2, to vše zapsané na LV č. 544 pro obec Veselí nad Moravou, kat. území Veselí - Předměstí. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 8249/204/08 ze dne 16.07.2008 vypracovaným Ing. Františkem Obdržálkem, soudním znalcem, bytem Jalubí 571, PSČ: 687 05, podle kterého byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 55.729.190,-Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet devět tisíc jedno sto devadesát korun českých). Počet, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za nepeněžitý vklad: 57 ks (slovy: padesát sedm kusů), listinné, na majitele, kmenové. Jmenovitá hodnota akcií, jež se vydají za nepeněžitý vklad: 55 ks (slovy: padesát pět kusů) akcií bude vydáno ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 145.838,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set třicet osm korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 583.352,- Kč (slovy: pět set osmdesát tři tisíc tři sta padesát dvě koruny české). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnosti do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesením o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2002 - 16. prosince 2003 : Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 03.10.2002 č.j. Nc 1431/2002 - 9. které nabylo právní moci dne 23.11.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému inter Stoj, a.s. k usp... okojení pohledávky opráněného Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravotní pojišťovna , se sídlem Slezská Ostrava, Michálkovická č. 108 IČ: 47 67 30 36, ve výši 116.483,55 Kč s přísl.Soudním exekutorem byl pověřen :Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Hodonín, Velkomoravská 1, PSČ: 695 01. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : f) neurčuje se ve smyslu § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2fObchodního zákoníku
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady dále rozhodl omožnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií vevý... ši 11.500.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korunčeských).Uvedl důvod pro započtení, kterým je posílení finanční situacespolečnosti.Pohledávka, která bude započtena:-Na základě smlouvy o postoupení pohledávek číslo 0161101 ze dne11.1.2002 (slovy: jedenáctého ledna roku dva tisíce dva)postoupila pohledávku za dlužníkem společností interStroj, a.s.společnost FINLINE SC, s.r.o. se sídlem Zlín 12 - Štípa 385, PSČ763 14, IČO: 60 74 90 59, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19047, na společnostFINTEST, s.r.o. se sídlem tř. T. Bati 258, Zlín, Louky, PSČ 76420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl C, vložka 21174, IČO: 63 48 41 37 v celkové výši16.168.078,60 Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto šedesát osmtisíc sedmdesát osm korun českých šedesát haléřů) z toho jistinačinila 11.500.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíckorun českých), nesplacené úroky 2.937.811,39 Kč (slovy: dvamiliony devět set třicet sedm tisíc osm set jedenáct korunčeských třicet devět haléřů), úroky z prodlení vyúčtované od1.1.2001 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce jedna)1.529.908,41 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet devět tisícdevět set osm korun českých čtřicet jedna haléřů), smluvnípokuty z částek po splatnosti, resp. úroky z prodlení vyúčtovanédo 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince roku dvatisíce) 200.358,80 Kč (slovy: dvě stě tisíc tři sta podesát osmkorun českých osmdesát haléřů). Podle rozhodnutí jedinéhoakcionáře bude započtena vůči společnosti pouze jistina ve výši11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korunčeských).- akcie budou upsány určitému zájemci na základě písemné smlouvyo upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost interStroj,a.s. předem určenému zájemci do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemci, resp.zájemcům, kterého resk.které určí představenstvo společnosti.-místo, lhůta pro upi... sování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs takto upisovaných akcií - 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých), kmenové, na majitele, listinné,je sídlo společnosti interStroj, a.s., Veselí nad Moravou,Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 698 12, IČO: 25 33 23 41, do15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátekběhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního právabude předem určenému zájemci, resp. zájemcům oznámen dopisem. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : d) akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to:firmě FINTEST, s.r.o. se sídlem Zlín, Louky, tř. T. Bati 258,PSČ 764 20, IČO: 63484137, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajsk... ým soudem v Brně, oddíl C, vložka 21174 zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : c) všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva naupisování akcií
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : b) - počet upisovaných akcií-115 (slovy: jedno sto patnáct) kusů - jmenovitá hodnota jednohokusu upsané akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korunčeských)- výše emisního ... kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný sjmenovitou hodnotou- druh upisovaných akcií: kmenové- forma upisovaných akcií: na majitele- podoba upisovaných akcií: listinné-podíl na jedné nové akcii připadající na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých):115/30, upisovat lze pouze celé akcie, zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : g) akcie nového druhu se nevydávají
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí11.500.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korunčeských), a to z dosavadní výše 3.000.000,-Kč (slovy:tři milionykoru... n českých) na částku 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionůpět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisovánínad tuto částku, zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : Ostatní skutečnosti:na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady společnosti ze dne 14.03.2002 se zapisuje záměrzvýšit základní kapitál společnosti:-... důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,-navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti budeprovedeno upsáním nových akcií zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 4. září 2002 : h) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:1. do 3 (slovy: tří) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akciído sídla společnosti interStroj, a.s. zašle představenstvospole... čnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy ozapočtení peněžité pohledávky vůči společnosti interStroj, a.s.proti pohledávce na splacení emisního kurzu.2. upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvyo započtení pohledávky do sídla společnosti interStroj, a.s. velhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy.Smlouva o započtení bude ze strany společnosti interStroj, a.s.podepsána dvěma členy představenstva, ze strany upisujícíhověřitele bude podepsána Ing. Vlastimilem Semelou a VěrouVrábelovou - statutárními zástupci.3. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15dnů, lhůta pro úpis počne běžet 10-tým kalendářním dne... m ode dneskončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva,emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Investiční aPoštovní banky, a.s., číslo 161372972/5100, upisovatel jepov... inen splatit 30% jmenovité hodnoty akcií do 30-ti dnů ode dneupsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. kteréurčí představenstvo společnosti,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,- Kč, kmenovéna majitele, listinné, 100.000,- Kč,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti o určité jmenovité hodnotě: na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,0... 1 novéakcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, po zápisunového počtu a nové jmenovité hodnoty akcií společnosti lzeupsat na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč jednunovou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15 dnů ode dne zápisuusnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýš... itzákladní jmění do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : jmenovitá hodnota nových akcií: 20 kusů akcií s jmenovitouhodnotou jedné akcie 100.000,- Kč,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : navrhovaný druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií:kmenové, listinné, na majitele, 20 kusů,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : částka, o níž má být základní jmění společnosti zvýšeno činí2,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedenoupsáním nových akcií,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : důvodem zvýšení základního jmění je posílení finanční situacespolečnosti,
 • 7. února 2001 - 21. září 2001 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne22.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 27. července 1998 - 7. února 2001 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 22.7.1998.
 • 26. března 1997 - 7. února 2001 : Akcie lze převést na jinou osobu po povinné nabídce ke koupiostatním akcionářům, prostřednictvím představenstva společnosti.
 • 26. března 1997 - 17. dubna 1998 : Základní jmění: 1 000 000 Kč, splaceno 370 000 Kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů